Bevar Engen - Beskyt Ådalen

Kommentarer

#4

Stevns Kommune skal tage sine egne planer seriøst og beskytte vores ådal.

Julie Stenderup (4600 Køge, 2019-09-29)

#7

Jeg ønsker at bevare naturen

Ole Rådhede (Strøby Egede, 2019-09-29)

#8

Ådalen og Ådals mark skal bevares uden byggeri

Rasmus Lynge (Strøby egede, 2019-09-29)

#9

Vi skal bevare de grønne områder, for dem er der ikke for mange af. Så ingen byggerier i Ådalen.

Marianne Espenhain Nielsen (Hårlev, 2019-09-29)

#18

Vi skal passe den på sparsomme natur vi har på Stevns - især Ådalen og Klinten.

Når Stevns Kommune markedsfører Stevns, så slår de blandt andet på vores smukke natur. Derfor giver det ingen mening at Stevns Kommune vil tillade byggeri tæt ved åen - ovenikøbet på på et beskyttet naturområde og kulturarvsareal.

Andreas Vestergaard (Strøby Egede, 2019-09-29)

#22

Dette område er natur natur natur hvor der aldrig skal bebygges.

Tanja Mathiesen (Køge, 2019-09-29)

#26

Det er vanvittigt at ødelægge et naturskønt område i et lokalsamfund et lokalsamfund har brug for naturområder hvor der kan stresses af og man kan få frisk luft til den indre ro dette skal ikke ødelægges af profit på et byggeri kan ikke forstå borgmesteren der er opvokset og bor i området ikke har indsigelser mod at ødelægge dette skønne område

Jan Clausen (Strøby, 2019-09-29)

#39

Jeg har det stramt med at økonomisk interesser går forud for miljøet - og når man kan få en mistanke om at der ikke bliver lyttet til borgerne.

Lars Jakob Augustesen (Frederiksberg, 2019-09-29)

#43

Fordi vi tit er i sommerhus i Strøby Ladeplads. Og synes man skal bevare den skønne natur i området.
Ikke plastre alt til med bebyggelse.

Lis Venøbo (Eskilstrup, 2019-09-29)

#49

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er vigtigt for min barndomsby at bevare den smule natur der er tilbage i området. Alt behøver ikke være by. Selvom politikerne ser flere skattekroner i flere boliger, så ser vi andre også på området som helhed og finder det vigtigt at bevare den smule natur der stadig er i området. Specielt i området nær åen og ådalen. Natur er vigtig - også for en by i udvikling.

Nils Gisli (Tarragona , 2019-09-29)

#50

Der er alt for mange grimme nye byggerier og som går ud over naturen og naboer.
Ikke flere projekter af interplan og Morten Juul her tak. 😡

alex Pedersen (Strøby Egede, 2019-09-29)

#57

Jeg skriver under, fordi borgerne har krav på respekt for den planlovgivning, kommunen selv har vedtaget. Vi skal kunne stole på de beslutninger, der træffes på vore vegne.

Kjeld Hansen (Klippinge, 2019-09-29)

#62

Vi har rigelig med andre steder hvor der kunne bygges og jeg troede egentlig at det var besluttet at der skulle bygges omkrig byerne så der var nem adgang til offentlig transport.

Erik Jensby (Hellested, 2019-09-29)

#65

Vi skal værne om den smule natur vi endnu har tilbage.

Erik Vangsgaard (Højerup , 2019-09-29)

#67

Vi har næsten ingen natur tilbage i Danmark og slet ikke vådområder, og her er der oven i købet tale om et beskyttet naturområde. Jeg ønsker, at naturen OG regler for naturbeskyttelse respekteres af alle - også politikere.

bente jørgensen (4360 kirke eskilstrup, 2019-09-29)

#73

Jeg mener det er forkert at bygge tæt på ådalen. Det skal forblive som natur.

Henrik Kuske Schou (Tureby , 2019-09-29)

#82

Et så lækkert område bør ikke bebygges, det er absurd!
Jeg er imod byggeri på området.

René Ingemann Jensen (Rødvig, 2019-09-29)

#84

Jeg skriver under fordi det er det eneste rigtige at gøre

Cathrin Zetterlund (Køge, 2019-09-29)

#85

Jeg færdes i omtalte område gennem mit virke som lystfisker.

Mark Nedergaard (Greve, 2019-09-29)

#87

Jeg vil have at særlig værdifuld og anderledes natur skal bevares

Anette Gustafson (St. Heddinge, 2019-09-29)

#88

Det ligger mig på sinde at bevare værdifulde levesteder for dyr og planter

SOlvejg Pedersen (Karise, 2019-09-29)

#93

Vil beskytte naturområdet mod boligbyggeri!

Mette Lynge (Valløby, 2019-09-29)

#94

Jeg er meget bekymret for, at det unikke dyre- og planteliv, på begge sider af Ådals Mark, vil lide overlast ved et byggeri og helt forsvinde!

Mette Nørgaard Olsen (Strøby Egede, 2019-09-29)

#95

Jeg er kommet i området som barn og det er et sjældent stykke jord som er smukt på sin helt egen måde, og hunden elsker det stadig

Morten Andrea (Køge, 2019-09-29)

#97

Vil skal bevare vores grønne områder det er engang vedtaget at det ikke må bygges på engen ved ådalen

Vera Nielsen (Hårlev, 2019-09-29)

#99

Jeg har læst de kommunale planer - herunder udpegningen af perspektivområdet. Man må ikke “snyde” folket!😝

Bruno Juul (Køge, 2019-09-29)

#106

Jeg bor i Jyllinge Nordmark, hvor Værebro å har oversvømmet vores område flere gange :-/
Jeg frygter det samme vil kunne ske i jeres område :-(

Lene Skræddergaard (Jyllinge, 2019-09-29)

#107

Vi skal for alt i verden beskytte vores natur, og ikke overbebygge

Torben Eklund (Rødvig Stevns, 2019-09-29)

#110

Jeg skriver under fordi en kommunalbestyrelse bare ikke kan tillade sig at skalte og valte uden hensyn til vedtagelser.

Michael Frid Frid Rosenkrantz (Køge, 2019-09-29)

#111

Jeg er nabo til engen og ønsker af helt åbentlyse grunde ikke 50 boliger til at erstatte min pragtfulde udsigt til dejlig natur.

Thomas Engelbredt (Køge, 2019-09-29)

#117

Vi skal bevare den natur vi har nu

Helle Madsen (Køge, 2019-09-29)

#119

Jeg skriver under, fordi jeg er stor tilhænger af at bevare det grønne og smukke Strøby Egede. Der er uoprettelig natur i Ådalen. Komplet dumt overhovedet at overveje at bebygge området. Efterhånden tænkes der kun i penge i denne kommune. Trist!!

Birgitte Vester Wulff (Køge, 2019-09-29)

#126

Fordi galskaben må stoppe og fornuften råde.

Ole Jensen (Spøttrup , 2019-09-29)

#130

Min kone og jeg er i gang med at byde på hus på engvangsvej lige op af engen.

Martin Jarltoft (Skovlunde, 2019-09-29)

#132

Det naturstykke skal bare bestå!

Luise Hansen (Fredericia , 2019-09-29)

#135

Jeg skriver under fordi det smukke område betyder meget for beboerne og ses som en oase med et rigt dyreliv og ro.

Andreas Nyholm (Køge, 2019-09-29)

#138

Mener ikke der skal bygges på den side af Stevnsvejen.
Det er øvrigt endnu et dårligt opstartsforløb. Man siger et, og gør noget andet.

Jacob Bruun (Køge , 2019-09-29)

#142

Jeg ønsker at bevare og udvide den vidunderlige stevnske Ådal.

Sejer Folke (Hellested, 2019-09-29)

#143

Jeg skriver under, fordi jeg er imod, at hver eneste millimeter mod Trykkevælde Å partou skal udnyttes.

Jens Lynge (Strøby Egede, 2019-09-29)

#147

Jeg bor tæt på området. Er glad for naturen og ønsker ikke mere trafik i området og er forundret, over at man ønsker at bygge på et område som tidligere har stået under vand i mere end 1/2 år.
Et fuldstændig vanvittigt projekt som taler imod alt fornuft og planer kommunen tidligere har brugt penge på. Der er tale om sårbar natur!

Kommunen ønsker et regnvandsbassin og grundejer/bygherrer får lov at bygge ca 50 boliger. Magen til studehandel/rævekage skal man lede længe efter. Tænk at kommunen springer med på den galej.....

Andreas Glentemose (Strøby Egede, 2019-09-29)

#148

Det ødelægger vores flotte udsigt

Caroline Engelbredt (Køge, 2019-09-29)

#158

Naturområdet skal bevares og af hensyn til afvanding

Jon Mortensen (Køge, 2019-09-29)

#159

Jeg skriver under fordi der ikke skal bygges mere i vores by!

Sandra Pedersen (Strøby egede, 2019-09-29)

#164

Da vi skal passe på vores natur. Og dyrelivet. Og Stevns vil gerne kalde turister til området. Det gør man ikke hvis de vælger? at ødelægge de områder som de nyder at færdes i. Vi der bor her elsker at færdes i området. I naturen , væk fra byen. Hvorfor så skabe mere by. Her i landet bygger vi til de små smukke områder. Og andre står i forfald, og rives ned. Bygninger der har stået smukke som naturen gør. Skal fortiden slettes. Natur områder ødelægges.
Vejen til Køge rummer heller ikke flere biler. Og der kommer også de ny trafikanter fra et kommende byggeri i valløby. Hvor der også vil blive bygget. Og natur og dyrelivet langs kysten til Køge, vil også tag skade. Da ingen planter og dyr, kan klare alt det der følger med de har meget dårlige ideer

Susanne Nielsen-Larsen (Valløby , 2019-09-30)

#176

Det er fuldkommen vanvittigt at man vil bygge og bygge i stedet for at lave det smukke ved strøby egede blive

Cecilie Pedersen (Strøby egede, 2019-09-30)

#181

Engen er et værdifuldt naturområde og samtidig så lavt liggende at det vil blive oversvømmede ved stigende vandstand

Peer Nørgaard (Rødvig-Stevns, 2019-09-30)

#183

Bevar natur og dyreliv

Susanne Kopytko (Solrød, 2019-09-30)

#184

Der skal under ingen omstændigheder bygges i dette naturområde

Anne Lindegaard (Strøby Egede, 2019-09-30)

#186

Ønsker beskyttelse af vores natur......

Vivian Bressig (Køge, 2019-09-30)

#195

Der skal ikke bygges så tæt på åen.

Christian Kofod (Strøby Egede, 2019-09-30)

#199

Vi skal passe på vores ådal, jeg er bekymret for konsekvensen for åløbet længere mod syd især ved cykelstien ml Valløby og skolen, hvor kommunen har meget svært ved at forbedre forholdene, trafikken fra Strøby Egede mod Køge er i forvejen max presset. Hvad med at bygge andre steder så andre landsbyer kan vokse og få bedre infrastruktur?

Line Endrup (Valløby, 2019-09-30)