Nej Tak til P-kælder på Dantes Plads

Kommentarer

#3

Det er jo fuldstændigt vanvittigt at gennemføre dette projekt.

Casper Kønig Petersen (København , 2019-08-29)

#5

Jeg synes at pladsen i den nuværende form uden kælder. Desuden vil mange flere biler der kører ind og ud forøge forureningen og sende endnu mere Co2 ud i atmosfæren.

TORBEN GROTH (København NV, 2019-08-29)

#6

Jeg er beboer på Dantes Plads og mener, at denne tragedie for alt i verden må stoppes.

Theresa Bro (København, 2019-08-29)

#7

- Det taler stik imod kbh kommunes plan om en mere co2 neutral by
- Den kollektive trafik dækning i området kunne ikke være bedre, inkl. åbning af nyt metrostop meget snart
- Der mangler på ingen måder p-pladser i området - tværtimod har p-huset i Blox måtte reklamere i området for at få udfyldt deres pladser
- Der er i gang med at blive bygget et p-hus til 1500 biler i den gamle postgård 300meter fra Dantes plads
- Placeringen er elendig ift trafiksikkerhed, både for fodgængere og cyklister (man taler endda om at gøre vester voldgade bilfri, hvilket planmæssigt er der blive indkørsel fra)
- Vester Voldgade er en gade med mange bløde trafikanter, bl.a. skolevej for Den Classenske Legatskole og flere børnehaver og vuggestuer
- Vurderet højrisiko for sætnings skader på bl.a. Glyptoteket, National museet og Carlsbergfonden
- Alt i alt en ovenud elendig idé!!!!

Chaline Hyldgard (Kbh.V, 2019-08-29)

#8

Det er ansvarsløst at fastholde en forældet beslutning om et dyrt, forurenende, risikofyldt og overflødigt p-anlæg på Dantes Plads.

Jette Ingerslev (København V, 2019-08-29)

#11

Anlæg af P-kælder er imod al sund fornuft. Det giver mere CO2, flere biler i Middelalderbyen, ødelægger den nyligt anlagte og præmierede Vester Voldgade. Alt er foretaget uden miljøvurdering eller beboer inddragelse. Københavns kommune bør skamme sig.

Torben S. Hansen (København, 2019-08-29)

#13

Vanvidsprojekt!!

Søren Bruun Svendsen (København, 2019-08-29)

#14

Fordi at der allerede er for mange biler i indreby.

sally Thorgrimson (Ishøj, 2019-08-29)

#15

Jeg skriver under af miljømæssige grunde, af æstetiske grunde, af trafikpolitiske grunde, på grund af fortætningen af denne del af byen, på grund af den udemokratiske proces, på grund af den manglende miljøvurdering og på grund af hensynet til lokalområdet.

Ole Morten Nygård (København V, 2019-08-29)

#16

Flere parkeringspladser betyder flere biler - dårlig cocktail for indre by.

Carsten Larsen (København, 2019-08-29)

#17

En p-kælder under Dantes Plads vil for altid ødelægge pladsen. En p-kælder på det sted vil uvægerligt tiltrække flere biler og dermed øge CO2-udslip i centrum af København, stik imod hvad alle ønsker. Desuden står p-kældre mere end halvtomme få hundrede meter fra Dantes Plads.

Margrethe Albeck (København, 2019-08-29)

#19

Vi har ikke behov for flere biler i indre by! Det eneste et parkeringsanlæg på Dantes Plads vil medføre er kaos for cyklister der ellers nyder stillegaden VesterVoldgade, forurening og stor risiko for de mange vigtige historiske bygninger i området.

Ingvill Christiansen (Kbh, 2019-08-29)

#22

Det er så trist at politikerne åbenbart ønsker flere biler i indreby - den nye cykelbro er lige åbnet for enden af Vester voldgade , vi har ikke brug for flere biler der, desuden er Vester voldgade fyldt med børn da der både ligger børnehave og vuggestue ( døgninstitutionen vartov’s legeplads ligger for enden af gaden ved Blox og de pendler derfor frem og tilbage - for slet ikke at tale om at det også er en skolevej for kommuneskolen DCL - der er også rigtig mange børn og unge der færdes på selve Dantes plads - skoleklasser der spiser frokost på bakkerne efter at have været på Nationalmuseet og unge der bruger bakkerne til at skate på - hvorfor skal det nu fyldes af biler - HC Andersens boulevard er fyldt med biler - dantes plads og Vester voldgade er forholdsvis stille - lad den nu forblive sådan - vi ønsker en levende by med nærmiljø hvor folk faktisk også har lyst til bo. Man kan parkere på Blox eller tage metro eller tog til hovedbanen 5 min herfra - ja tak til et grønne København ❤️

Laura Hertz Bro (København, 2019-08-29)

#27

Tilkørsel skal ske på en sådan måde at "supercykelsti" ødelægges!

Steen Becker (3670 Veksø, 2019-08-30)

#35

Jeg mener det er ødelæggende for området

Lilli Jønch (Gentofte, 2019-08-30)

#42

.. det er den dejligste københavnerbygning med historisk arkitektur inde og ude. Og så boede vores oldemor der i masser af år. Belle Etage til venstre, så vi kender det godt, og hus ogkvarter må ikke ødelægges. Hvem tør det ?

Anne Grethe Ernst Lassen (2791 Dragør, 2019-08-30)

#43

Dantes Plads har fortjent en ordentlig behandling.
Den skal ikke udsættes for forvandling.
Mennesker og smukke træer.
Børn på cykel og bare tæer.
Vi skal passe på det vi har
og vi vil ikke holdes for nar.

Helene Ingerslev (Randers, 2019-08-30)

#46

Flere P-huse flere biler...nej tak.

Bjarne Møller (København, 2019-08-30)

#53

For at sikre Restaurant, beboere og bygninger.
At minimere biltrafik i midtbyen.

Claus Bruun (Otterup, 2019-08-31)

#54

Jeg mener det både er unødvendigt med flere parkerings kældre i området, samtidig med det vil være til væsentlig skade for miljøet

Preben Busch (København V, 2019-08-31)

#55

Jeg ønsker færre biler i byen og bedre/grønnere investeringer i offentlig trafik, og ikke mindst flere træer i byen!

Özlem Saglanmak (København K, 2019-08-31)

#67

Flere p-pladser fører til flere biler i byen.

Birgitte Furevik (København S, 2019-09-02)

#69

Dette projekt er desværre udtryk for en ukoordineret perspektivløs lempfældig omgang med borgernes surt tjente midler

Tue Heiselberg (København V, 2019-09-02)

#71

Ved siden af BLOX, 2 min gåtur fra Dantes Plads, er der et kæmpe P-hus med masser af tomme p-pladser.
Absolut ingen grund til at ødelægge et dejligt åndehul med skøn restaurant.

Eva Fibiger (København, 2019-09-02)

#72

Jeg skriver under fordi
A: set i lyset af de revner og store skader man har set på huse i lign situation eg Vestergade 69 i Aarhus, mener jeg sket ikke at der er den fornødne viden om forholdene til at begynde et byggeri så tæt på huse som Nationalmuseet, videnskabernes selskab og med al beskedenhed vores bygninger
B: Vester voldgade er gjort cykel og fodgængervenligt. Hvad er sammenhængen til et parkeringshus
C: Blox synes at have meget svært ved at fylde pladserne - hvilket behov skal dækkes (Qparks eller borgernes)?
D: der trækkes noget mere trafik til et centrumnært område samtidig med at der tales om at CO2 skal nedbringes
E: der er ikke analyser af trafikflow og forureningsgrad af forøget trafik ud i Stormgade.
F: man ødelægger et grønt område og et beboerområde der endeligt er begyndt at fungere for at prioritere et parkeringshus der ikke synes at mangle.
Så jeg skriver under fordi jeg simpelthen mangler at forstå at det er et gennemarbejdet projekt, der giver mening, tilgodeser borgerne og fortsætter den fine linje for området som kommunen har startet. Jeg ser simpelthen ikke at det sidste er tilfældet.

Esther Nørregård-Nielsen (1557 kbh V, 2019-09-03)

#74

Vi skal ikke have flere biler midten af byen, iøvrigt er Dantes plads, og Vestervoldgade lige blevet renoveret for en hel del kr. Og er blevet et skønt sted.

Elsebet Svendsen (Kbh Ø, 2019-09-04)

#75

... fordi der er mere end rigeligt med biler i indre by - og alle vegne i øvrigt.

helle holten kirchheiner (aalborg, 2019-09-04)

#76

Jeg skriver under fordi jeg er aldeles enig med Jette Ingerslev

INGOLF NIELSEN (NÆRUM, 2019-09-05)

#78

Projektet er overhovedet ikke gennemtænkt.
Det er meget risikofyldt på grund af den meget skrøbelige undergrund og så er der slet ikke et behov. Sidst men ikke mindst vildet blive en sand plage for beboerne i minimum 3 år
Stor risiko for de bløde trafikanter i Vester Voldgade.

johan pauli (københavn, 2019-09-11)

#80

Det er et vanvittigt projekt, både miljømæssigt i forhold til eksisterende trafik med nyanlagt supercykelsti og skolevej for mange børn. Det vil skabe farlige situationer dagligt, når biler køre ind og ud af nedkørslen, hvem tager skylden på sig, den dag et barn bliver kørt ned på vej til skole eller cykelister. Desuden midt i en kulturakse, som i den grad er sårbar i forhold til jordsætninger og den mere trafik der efterfølger. Desuden har Blox mange ubrugte p-pladser. Byggeriet vil være til meget større gene for beboere end placering ved Jarmers plads.

Anne Marie Findsen (København V , 2019-09-12)

#82

Jeg skriver under fordi projektet er ødelæggende for nærmiljøet og fordi, der i forvejen er langt flere p-pladser i København end byen kan holde til. Dertil kommer at der der omkring 1500 ekstra på vej ved byggeri på posthusgrunden. Alene disse vil betyde en mertrafik på 8.000 til 9.000 i døgnet. Mange p-pladser betyder at folk stimuleres kraftigt til at bruge bil frem for andre transportmidler. Det ødelægger København som ellers forsøger at få folk til at tro at byen har en miljøvenlig politik.Der skal naturligvis være p-pladser til handicappede bilister samt servicetrafik, men ingen rimelighed at skaffe p-plads til raske og rørige pendlere, som man gør nu.

Ivan Lund Pedersen (Frederiksberg, 2019-09-13)

#83

Et forældet vanvittigt projekt

Kim von Binzer (København , 2019-09-14)

#85

Jeg kæmper for et grønt område i indre by .metroen åbner om lidt der ingen grund til at tage bilen.

Helle Hertz (København, 2019-09-14)

#90

For at modarbejde mere biltrafik i indre by.

Nils Rune (Kæbenhavn, 2019-09-16)

#91

Det er vigtigt at begrænse biltrafikken og forureningen i København

Hans Erik Rasmussen (København NV, 2019-09-16)

#93

Bilerne ud af byen

Karin Sørensen (Helsingør, 2019-09-19)

#95

Fornuften skal sejre!!!
København skal bevares!!!

Angela Johansson (København, 2019-09-20)

#100

Jeg skriver under fordi det ikke er til at holde ud at tænke på hvis Dantes Plads nu snart skal forvandles til en uskøn, rodet, beskidt, larmende byggeplads i adskillige år frem - just som en lignende situation for Rådhuspladsen i ti år (eller deromkring) endelig er ved at være tilendebragt. Jeg færdes dagligt i området, både ad H.C. Andersens Boulevard, Vester Voldgade og på tværs ad pladsen, nyder det frie, værdige udsyn på dette sted mod Glyptoteket til den ene side og Marmorbroen og Christiansborg til den anden. Det er ikke længe siden at Dantes Plads er blevet nyetableret med ny belægning, træer og blomsterbede; så forekommer parkeringskælderplanerne nærmest at være vandalisme og i hvert fald planlægningsmæssig amatørisme som råber til himlen. Selvfølgelig skal København "følge med tiden" og forsynes med den nødvendige infrastruktur. Men hvor de mange års byggerod på Rådhuspladsen (og mange andre steder i byen) var nødvendigt og velbegrundet for at virkeliggøre et højst tiltrængt og fremtidsrettet metro-projekt, forekommer parkeringskælderen under Dantes Plads at gå stik imod hovedstadens overordnede strategi sigtende mod en grøn og menneskevenlig by.

Peder Møller (København K, 2019-09-26)

#115

Jeg bor i nærheden og ved, hvor idiotisk planen er på alle niveauer. Ikke mindst fra et bæredygtighedssynspunkt.

Nene La beet (København V, 2019-11-14)

#116

Vi skal ikke have flere biler i det centrale København. Vi skal have færre. Derfor skal der selvfølgelig ikke være flere p-pladser

Helle Høstrup (København, 2019-11-14)

#119

Der er masser af frie parkeringspladser i Blox og derfor ikke behov for at grave Dantes plads op...for at lave p-pladser som ingen omkringboende har råd til at betale...

Sidsel Agensø (2500, 2019-11-17)

#121

Jeg bor i den indre by og såvidt jeg er underrettet står flere parkeringshuse halv tomme.

Birthe Jacobsen (København K, 2019-11-18)

#133

Grundlaget for p pladser virker ikke gennemtænkt.
Der er langt mere brug for en frodig lommepark i området

Britt Hjerl Abildtrup (Holte, 2020-02-05)

#138

Det er er vanvittigt projekt i en by der ikke trænger til flere biler

Karina Wærum (København , 2020-05-19)

#140

Vi skal bevare de pladser og små grønne oaser vi har i byen. Det er jo lige præcis de skønne små byrum, der gør København til en by for levende mennesker. Der er desuden lots of parkeringspladser under Blox, lige rundt om hjørnet!

Karin Rørbech (København S, 2020-05-19)

#141

Det er vanvittigt med flere biler udefra til KØBENHAVN

Jesper Brun Pajor (1553, 2020-05-19)

#143

Jeg skriver under, fordi at der dels er tilstrækkelig med p-pladser i område - og dels fordi at by- midten indenfor de næste år gerne skulle blive bilfri!

Lars Vedel Jørgensen (København K, 2020-05-20)

#144

Der er allerede rigeligt med biler i byen, bak nu op den offentlige transport og bevar et fint åndehul op ad en stærkt trafikeret H. C. Andersens Boulevard

Micaëla Strøbye (Søborg, 2020-05-20)

#149

Jeg er 100% enig. Vi har ikke brug for flere parkeringspladser! Prioriter klimaet og kulturarven over privatbilismen!

Emma Wang Hansen (København, 2020-05-23)

#152

En på alle planer forældet tankegang. Vi har brug for færre biler og ikke flere p- pladser

Charlotte de Molade (København K, 2021-09-26)

#162

Det er en fuldstændig forældet og meningsløs aftale.

Maryam Marashi (København , 2022-01-31)

#167

Vi skal ikke grave ud under kulturskatte. Lav hellere regler for hvor mange biler vi må ejeog parkere i byen.

Vigga Bro (København K, 2022-02-01)

#168

Det er en helt unødvendig p-kælder

Litten Hansrn Hansen (Vanløse, 2022-02-01)

#177

Jeg vil ikke have flere biler i byen.

Victor Palacios (København , 2022-02-08)

#179

Det ville da være synd at ødelægge den fine plads

Susanne Hammer (Slagelse, 2022-02-10)

#182

Pladsen er smuk og et åndehul.
De parkeringskældre fx Blox, der ligger meget tæt på, har meget lav belægningsgrad.

Lotte Hebel Andersen (København , 2022-02-11)

#194

Jeg skriver under fordi, at jeg bor ved siden af Dantes plads og nyder den åbne plads med udsigt til det smukke Glyptotek, legende børn og fortorvsservering. Vi har ikke brug for en parkeringskælder, der ødelægger det hyggelige lokalmiljø.

Kathrine Bagger (København V, 2022-02-14)

#196

Trafik og miljø hensyn

Martin Buhl (Frederiksberg, 2022-02-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...