Mod Audebogårds udvidelse af svineproduktionen, Løserupvej 55, Tuse Næs

Kommentarer

#1

Jeg ønsker ikke flere og større svinebedrifter i Danmark. Det går ud over naturen og ikke mindst dyrevelfærden. Vi skal nedbringe antallet af produktionsdyr i Danmark - ikke øge antallet.

Birgitte Jensen (DK-4300 Holbaek, 2019-07-19)

#4

Jeg skriver under fordi naturen ikke kan bære flere store svineproduktioner, og fordi vi har store problemer med MRSA, det er dyreplageri, dyr køres over for store afstande, det stinker og vi skal koncentrere os om at producere mad til mennesker, ikke til dyr!

jette friis tuca (holbæk, 2019-07-19)

#6

Svinefabrikker hører ikke hjemme i det åbne land.
De må henvises til særlige industriområder, fjernt fra natur og boligområder.

Hans Kyster (holbæk, 2019-07-19)

#8

Der bliver produceret 30.000.000 svin om året i Danmark, det er alt for mange. Vi skal minimere i stedet. Svinene bliver mishandlet. Det ødelægger vores natur.

Birgitte Hansen (Holbæk, 2019-07-19)

#11

Fabrikker skal ligge i industkvatere og ikke på landet.

Nils Laursen (Kisserup, 2019-07-19)

#14

Endnu en svinefabrik i nærheden af det beskyttede Natura 2000-område vil være en katastrofe for naturen og dens liv. Myndighederne må tage naturbeskyttelse alvorligt.

bente jørgensen (Kirke Eskilstrup, 2019-07-20)

#17

Vi har sommerhus i Løserup Strand. Vi er allerede voldsomt plaget af gyllestank fra svinestalde. Den voldsomme belastning af omgivelserne er uacceptabelt.

Christian Breinholt (Rødovrr, 2019-07-20)

#18

Jeg bor på Tuse Næs lige i nærheden hvor svinefarmrn skal ligge

Jane Slundt (Holbæk, 2019-07-20)

#19

Jeg og min lille familie har sommerhus i Kisserup. Vi interesserer os meget for miljø, dyrevelfærd og er vegetarer. Vi mener at vejen frem er mindre mængder kød på bordet. Desuden bør det være fra fritgående dyr, der er behandlet ikke bare "ordentligt" men kærligt hvis man ikke kan undvære at spise kød. Vi er også bekymret for den luftbårne ammoniak, hvis der kommer en kæmpe svinefabrik så tæt på bebyggelse. Vi er i sommerhuset hver eneste uge både sommer og vinter.

Maibrithe Lefevre (København Ø, 2019-07-20)

#25

Allerede nu store lugtgener og colybakterier i fjorden. Desuden den tunge trafik der kommer. En udvidelse af noget, der allerede nu er en fabrik, vil være katastrofal!!

Hanne Stilling (Høje-Tåstrup/ Løserup strand, 2019-07-20)

#28

Der er helt urimeligt overfor omgivelserne med denne form for industri.
Og en kæmpe klimamæssig belastning !

Holger Wiuff (København , 2019-07-20)

#29

Undga MRSA, vores smalle veje bliver ødelagt,
Udby Vig kan ikke tåle al den amoniak og det er dyreplageri.

Marie Naun (Holbæk, 2019-07-20)

#32

Vi er meget generet af lugtgener.

Per Jensen (Holbæk, 2019-07-20)

#37

Skammeligt. Industri hører til i industrikvarterer og med tilhørende skrappe krav til forurening (støj, lugt, udledning mv.). Det er uhørt med så stor og svinende industri tæt på beboelse og så endda tæt på Natura 2000-område.

Marianne Brix (Ebeltoft, 2019-07-20)

#39

Jeg bor 300-500 meter fra udvidelsen som vil skæmme min naturskønne udsigt samt øge den tunge trafik på vores meget smalle vej enormt til gene for os der bor lige op ad.
Placeringen vil påvirke Natura2000 området med den unikke fauna samt de øvrige særlige naturbeskyttelsesområder alt sammen indenfor 1000 meter.

Dorthe Nielsen (Holbæk, 2019-07-20)

#47

Det vil belaste miljøet for meget og vores veje er slet ikke lavet til at holde til den tunge trafik, det vil medføre.

Janne Jensen (Løserupvej 45, 2019-07-20)

#48

Jeg skriver under fordi vi ikke skal drive rovdrift på vores natur

Jannie Iversen (Lyngby, 2019-07-20)

#50

Vi i Tingerup er plaget dagligt af lugt/stank fra 4 svineindustrier b.la fra gård som bruger den teknologi som afprøves på Bukkerupgård.
Vi kan ikke afgøre hvilken gård lugten kommer fra, da vi har gårde hele vejen rundt.
Når man færdes på vejene stinker, hvis vinden bærer lugten ud på vejen.
Jeg syntes ikke at andre skal have de forhold vi har haft de sidste 35 år.

Tove Vadsager (Tingerup Hvalsø, 2019-07-20)

#51

først og fremmest vil de nærliggende sjældne orkideer plus andre truede planter blive negativt påvirket og Danmark producerer i forvejen ALT FOR MANGE SVIN flertallet af disse under uforsvarlige forhold.

hanne frederiksen (tvarditsa, 2019-07-20)

#57

Der er ikke brug for udvidelsen, det der er brug for, er klare forbedringer og regler for en svineproduktion.
Således at svinene går under ordentlige forhold, også sammen med deres smågrise, og at de har mulighed for at komme ud og rode i jorden.

Berit Sprange (Balkerup, 2019-07-20)

#60

Jeg skriver under fordi at jeg ingen mening ser i at Danmark skal være spisekammer for resten af verden.
Vi skal have føde på bordet, selv.
Hvis nogen så laver eksperimenter med hvordan andre kan frembringe noget føde, dèr hvor de bor, er det helt fint for mig.
Men der er sgu' ikke nogen der skal forsøge at spinde guld på at lave mine omgivelser til monokultur, bare fordi der ikke er nogen der hindrer dem i det.

Thorsten Bo Hansen (4450 Jyderup, 2019-07-20)

#62

Jeg ønsker retssikkerheden tilbage til borgerne. Når vi betaler enorme støttekroner til landbruget, må vi kræve, at vi får et bedre miljø og sundhed for vores skattekroner. Det får vi ikke ved at give penge til en dårlig forretningsmodel, som bidrager til mindre end 1 procent af danmarks nationalindkomst. Vi skal have fuld økonomisk kompensation, når de udvider.

Niels Poul Dreyer (Fuglebjerg, 2019-07-20)

#65

Har sommerhus i Kisserup. Sætter stor pris på vores smukke og varierede landskab på Tuse Næs. Vores biodiversitet er truet af bl.a. store svinefarme.

Raili Jeppesen (Hvidovre, 2019-07-20)

#66

Ønsker en ren og frisk natur

Jørgen Dybdal møller (Holbæk, 2019-07-20)

#68

Danmark har ikke plads til så mange svin. Dem vi har allerede vokser op under kummerlige forhold, så det skal vi ikke byde flere. Desuden er det jo uudholdeligt at bo tæt på de kæmpe svinefabrikker PGA lugten, for slet ikke at nævne risikoen for MRSA.
Stop det før det er for sent.😱

Gert Zeiler Nielsen (Holbæk, 2019-07-20)

#70

Fordi jeg er bekymret for det nærliggende Natura 2000 område.

Finn Boetius (Holbæk, 2019-07-20)

#72

Jeg ønsker mere natur og mindre kultur/landbrug på smukke Tuse Næs. Stakkels grise som skal produceres i staldmiljø, uden nogen sinde at komme ud i det fri. For naturen ... kæmpe NEJ !!!

Birgitte Olofsson (Holbæk, 2019-07-20)

#73

Vi skal have mere sund natur og mindre landbrug i Danmark. Og Tuse Næs har en særlig bevaringsværdig natur.

Rune Sjoedahl (Roskilde, 2019-07-21)

#77

Luftforurening, gift i drikkevandet, udledning til havet er bare nogle af problemerne - lad os få omlagt til økologi, så vi kan være her alle sammen og i fremtiden

Ivan Hansen (Taastrup, 2019-07-21)

#84

Vi skal stoppe udnyttelsen af dyr, og i stedet øge økologisk planteproduktionen :)

Helle Pedersen (Grevinge, 2019-07-21)

#85

Jeg er i mod svinefabrikker

Vivi Arklint (Rørvig, 2019-07-21)

#88

Jeg skriver under, fordi hensynet til naturen, naboerne og fællesskabet bør veje tungere end en enkelt persons snævre økonomiske interesser.

Kristine Clement (Brønshøj, 2019-07-21)

#89

Har sommerhuset i området

Patrick Jaumonet (København, 2019-07-21)

#91

Er modstander af store landbrug.
Små øko landbrug er fremtiden.

Tage Jepsen (Tønder, 2019-07-21)

#96

jeg det meste af sommeren er på Tuse Næs og ikke ønsker at området skal belemres med flere svin!! Der er rigeligt ....

anette sorvad (Strøby, 2019-07-21)

#101

At jeg er enig med punkterne i sagsfremstillingen.

Emil Skrædderdal (Middelfart, 2019-07-22)

#102

..det er en skandale, at svineproduktion får lov til at fylde så meget i ikke mindst vores kommune.
Det er hverken godt for svinene, miljøet og menneksene omkring. Stop det NU.

Birgit Nielsen (Hvalsø, 2019-07-22)

#103

Jeg skriver under fordi vores område er præget af stank fra 5 svinefabrikker. Dette mener jeg ikke er en ordentlig måde at drive landbrug på. Det er industri som ikke burde høre hjemme i det åbne land.

Lars Piil (4360, 2019-07-22)

#115

Jeg skriver under fordi jeg støtter "Svinefabrik nej tak" og er bekymret over de miljømæssige og dyreetiske konsekvenser svinefabrikker medfører.

Helle Hvorslev (Værløse, 2019-07-22)

#118

Jeg ønsker en generel nedgang i Danmarks svineproduktion, og i særdeleshed på Tuse Næs, for at bevare og forbedre vores allesammens hverdag og natur.

NIELS HERLEVSEN (KØBENHAVN Ø, 2019-07-23)

#119

På grund af MRSA

niels stæhr (kr, eskilstrup, 2019-07-23)

#123

Jeg ønsker stop for den uetiske og miljø- og klimabelastende svineproduktionen i Danmark.

Carrit Evensen (Hvidovre, 2019-07-23)

#129

Jeg skriver under fordi, en udvidelse af svineprofuktion ikke svarer overens med vi skal nedsætte co2 udslip og have en grønnere fremtid. Flere svin betyder mere forurening, både fra svin og transport. Betyder mere soja til foder, soja som i udlandet tit er sprøjtet, med midler som ikke er godt for befolkningen der eller som det der ender i vores kød. Ganske simpelt NEJ TAK!

Mariann Sørensen (Vig, 2019-07-23)

#134

Pga miljøbelastning både fra ammoniak og den øget tungetrafik

Viola chemnitz Andersen (Holbæk, 2019-07-23)

#135

Vi skal passe på naturen. Ikke kun her men også der hvor alt foderet produceres. Uhyggelige artikler om det kan findes.

Tina Salomon-Steffensen (4500, 2019-07-23)

#138

Mine bekymringer er nøjagtig alle dem i nævner, her på siden under Svinefabrik Nej Tak.

Inger Hvorslev (4300, 2019-07-23)

#141

Der produceres alt for mange svin. Miljøbelastningen er for høj og Danmark for lille til så mange dyr. Dyreindustrien med alt for mange dyr på alt for lidt plads, og de lange dyretransporter bør afvikles nu hvor der findes alternativer til kødproduktion.

Marianne Munck (Bagsværd, 2019-07-23)

#143

Jeg ikke ønsker gyllen transporteret til Vig. Jeg håber, at underskrifter hjælper Tuse Næs.

Birgit Petersen (Vig, 2019-07-23)

#144

Jeg ikke mener at alle aspekter er taget med i sagerne om biogas. Omkostninger er for store hos de omkringliggende borgere, og gevinsten kan hentes smartere på en anden måde

Steen Hanberg (Nr Asmindrup, 2019-07-23)

#146

Jeg flytter til Vig til næste år og her vil man have et biogasanlæg, som jeg er meget imod af samme grunde som jeres.

Sonja Lysholdt (Karlslunde, 2019-07-23)

#147

Deler alle bekymringer - bor selv tæt på en tilsvarende svinefabrik og ser generne dagligt!

Kent René Andersen (Nyrup, 2019-07-24)

#148

Ønsker at nedsætte ammoniakbelastningen i Danmark generelt, samt bevare vore naturområder som de er idag.
De er forkert at overlade Danmark til landbrugets forgodtbefindende.

Torben Aagesen (Haderslev, 2019-07-24)

#150

Fabriksproduktion af svin er uetisk og miljøødelækkende!

Lars Ege (Ringe, 2019-07-24)

#151

Jeg skriver under, fordi vi i forvejen har alt for mange svinefabrikker i Danmark, og fordi jeg selv har boet tæt på een af slagsen og kender konsekvenserne.

Jakob Sand (Højbjerg, 2019-07-24)

#161

Vi skal have færre svin af miljøhensyn både lokalt og globalt (foder)

ninna urhammer (jyderup, 2019-07-24)

#164

Vi skal have omstillet dansk landbrug til en lokal fødevareproduktion igen - og til fortsat at være et industri-landbrug, hvor jorden og naturen er taget som gidsel til produktion af foder til dyr.

Lars Myrthu-Nielsen (Svendborg, 2019-07-24)

#166

Landbruget skal ikke blive større end det er - heller ikke på Tuse Næs.

Stine Grubbe (Ølstykke, 2019-07-24)

#167

Danmark er blevet et ammoniak forurenet land, så ikke flere svinefabrikker i det hele taget.

Erling Mortensen (Jerslev, 2019-07-24)

#169

Stands det stærkt forurenende erhverv i at ødelægge endnu mere fremtiden!

Kim Houmøller (København, 2019-07-24)

#177

Det er helt nødvendigt at vi passer bedre på vores natur

Jeppe Andersen (Veksø Sjælland, 2019-07-24)

#178

Det er dyrevelfærdsmæssigt og miljømæssigt uansvarligt at blive ved med at have disse store svinefabrikker.

Christina Pankratz (Kerteminde, 2019-07-24)

#179

Jeg vil en bæredygtig fremtid.

Tove Rump (Hillerød, 2019-07-24)

#180

Udby Vig området har en vegetation med plantearter, som kræver næringsfattigt miljø. En stor svinefabrik i nærheden vil ødelægge dette miljø.

Lars Nielsen (Nivå, 2019-07-24)

#182

Danmarks natur er under et enormt pres fra svineindustrien. Det forventer jeg at den nuværende regering arbejder hårdt på lige nu.

Mona Phipps (Arden, 2019-07-24)

#183

Om det er i Danmark eller i Norge, så lider dyrene forferdelig. Dyr skal ikke leve sitt liv i fabrikker som en gjenstand, som de jo langt i fra er.

Hilde Brun (tvedestrand, 2019-07-24)

#190

Jeg skriver under fordi det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal have færre grise og mere dyrevelfærd á la "Redane" projektet.

Christina Petersen (Jægerspris , 2019-07-24)

#192

Det er vigtigt at sikre miljøet og naturen.
Det må stoppes at der opstår en konsensus om at man blot kan af hensyn til et magtfuldt erhvervs grådighed, bare kan inddrage og ødelægge mere og mere af vores fælles miljø og naturen.

Carsten Haakonsen (Slagelse , 2019-07-24)

#196

svinebrug bør ikke blive så enormt store

knud vilby (2770 kastrup, 2019-07-24)

#199

Uhyggelige produktionsforhold til stor skade for miljøet og ikke etisk forsvarligt for de mishandlede svin.

Kasper Ege (Ringe, 2019-07-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...