NEJ !! til lokalplan 127 for Thorstedlund, Græse Bakkeby

Kommentarer

#1

Der skal ikke fældes flere træer i Frederikssund

Thomas Stenbæk (Frederikssund, 2019-07-06)

#2

Det er en alt for uklar LP
Det er uacceptabelt at kommunen ændrer LP 77 og omlægger en sti til en vej
Jeg ønsker at bevare skoven

Malene Ramskov (Frederikssund, 2019-07-06)

#5

Vi skal begynde at passe på den natur der er tilbage i Frederikssund. Alle de grønne områder i Græse Bakkeby er snart væk

Charlotte Jensen (Frederiksdund, 2019-07-06)

#8

Jeg bor her og seriøst synes i ødelægger et skønt natur område, og det altid har været en del af det i Græse Bakkeby!
Desuden ødelægger og fordriver i igen, dyr som netop bor i vores område og samtidig gør det til befærdede veje som er livsfarlige for børn 😡

Line Hansen (Frederikssund , 2019-07-06)

#11

KÆMPESTORT NEJ.
mere NATUR Færre Boliger!

Frederik Damsgaard (Frederikssund, 2019-07-06)

#12

Synd for natur og fredeligt område.

Lars Andersen (Frederikssund, 2019-07-06)

#14

Fordi det er en vanvidsplan der spolere naturen, vejforløb, fælder en skov, laver en ny vej på et område hvor der i dag er sti forløb for børn og voksne der er går til skole og institutioner. Politikerne omstøder og tilsidesætter den eksisterende lokalplan 77 (Gældende for græse bakkeby) som vi alle har skulle rette os efter, både i forbindelse med husbyggeri, og køb. Hvor det klart fremgår at sti forløbet nord for Thorstedlund er en offentlig sti. Der står intet om at denne kan ændres til vej.
I stedet finder politikerne DN tidligere lokalplan som var gældende for Thorstedlund hvor der nord for arealet i sin tid var muligt at anlægge vej. Det hiver politikerne frem igen og erstatter den lokalplan 77. Fordi der i forbindelse med salget ikke var mulighed for at udvide den eksisterende vej til Thorstedlund. Der er i mellemtiden givet grønt lys til at den eksisterende vej kan udvides.
Hvilket vil forbedre trafiksikkerheden gevaldigt.
Ligeledes bliver der større sikkerhed for børn og voksne på stisystemerne.

Politikerne åbner også op for at hele eller dele af det historiske Thorstedlund kan rives ned og erstattes med nye boliger i op til 3 etager (12 m.) som vil skæmme den natur som kommunen tidligere har værnet sådan over.

Jacob Dyrhauge (Frederikssund, 2019-07-06)

#15

Det er mit indtryk at kommunen har hastet salget af Thorstedslund for at få penge i en slunken kommunekasse. Man danser efter den nye bygherres pibe uden at tage hensyn til ønsker fra borgere der bor i Græse Bakkeby, bevaring af natur (der jo ellers er så vigtig i LP 77) og så er der jo fældningen af Troldeskoven, som er flittigt brugt af alle de omliggende børnehuse. Derfor mener jeg det er en ommer.

Anita Vedel (Frederikssund, 2019-07-06)

#18

Fordi planen ikke er gennemtænkt, alt for mange ukendte faktorer, dårlig økonomi. Ønsker at bevare det grønne område

Camilla Cordius (Frederikssund , 2019-07-06)

#20

Jeg skriver under for at bygningerne skal udføres lavere og at der skal bevares mere af nuværende træer. Desuden fordi jeg ikke synes adgang via nuværende sti skal tillades.

Anders Brønden (Frederikssund, 2019-07-06)

#25

Trist projekt Vinge nu skal være skyld i resten af kommunen sælges ud til nettopris, og grønne områder skal tilsyneladende nedlægges for mere salg.
Samme problem med lokalplan, ses jo ligeså på den gamle Bi-lidt grund hvor man også ønsker højhuse.

Michael Thomsen (Frederikssund, 2019-07-06)

#27

Ønsker ikke et nyt Vinge-projekt i kommunen

Carina Mikkelsen (Frederikssund , 2019-07-06)

#29

Jeg synes at forslaget til lokalplan bør revideres så der ikke kan bygges i 3 etager på Thorstedlund grunden, og da placeringen af tilkørselsvejen til ditto vil ødelægge det flotte område nord for grunden. Tilkørsel bør sker hvor vejen er i dag eller syd for, hvor det ikke genere nogen.

Jens Birch Nielsen (Frederikssund, 2019-07-06)

#32

Har hele tiden været imod bebyggelsen. Har stemt imod i byrådet

Ole Frimann Hansen (Græse, 2019-07-06)

#33

Jeg skriver under fordi Frederikssund Kommune vil omdanne oasen Thorstedlund, som ligger direkte ud til Roskilde Fjord til blokbyggeri op til 12m. Dette medfører bl.a.overgreb af del af LP 77, hvor vi for blot for ca 15 år købte grunde og byggede parcelhuse i god tro om sikker skolesti/natursti og fred og ro og IKKE trafikeret vej med 1.000-1.500 biler i døgnet.

Hedy Juul (3600, 2019-07-06)

#39

Fordi jeg bor her og de skal ikke ødelægge alle vores naturlige forbehold pga de ikke kan finde ud af at håndtere deres penge i kommunen

André Pedersen (Frederikssund, 2019-07-06)

#42

Jeg synes det er utroligt vigtigt at bevare nogle af de smukke natur områder, som der er i byen.. jeg valgte selv at flytte til kommunen i sin tid, netop af samme grund..

Birgitte Danefeldt (Frederikssund, 2019-07-06)

#45

Først sætter kommunen hede danmark til at fælde det meste af skoven, så den idag er næsten ubrugelig på grund af tidsler, brændenælder og andet underskov. Og så tror de at vi ikke interessere os for det lille stykke skov mere, men jo vi er mange der mangler den, og jeg mener ikke at den skal fældes for at skaffe hurtige penge til kassen, det er en ommer.

Steen Andersen (Frederikssund, 2019-07-06)

#48

Fordi vi skal bevare noget natur omkring fjorden i Frederikssund

Carsten Schilling (Frederikssund, 2019-07-06)

#60

Ønsker at bevare naturen i Græse Bakkeby

Mette Hughes (Frederikssund, 2019-07-07)

#64

Jeg lige netop er flytte fra at der blev bygget rundt om hvor jeg boede og naturen forsvandt. Det ønsker jeg ikke skal gentage sig.

Bettina Bevensee (Frederikssund, 2019-07-07)

#65

Jeg syntes ikke kommunen hører på os der bor i området vi er ikke blevet hørt i god tid og det er ikke acceptabelt at ødelægge den natur vi skal passe på og som ville alle nyder

Lene Gyllensteen (Græse Bakkeby , 2019-07-07)

#67

I ødelægger de grønne områder og det idylliske i at bo i græse bakkeby ved at bygge etage ejendomme.
Mvh Kasper bakkekammen 150

Kasper Lux (Frederikssund , 2019-07-07)

#68

Jeg skriver under fordi at jeg syntes at det er uansvarligt at bygge en vej tæt på hvor der går børn med fx. Hund

Andreas Ramskov (Frederikssund, 2019-07-07)

#69

Naturen skal fredes på dette område

Thomas Bach (Frederikssund, 2019-07-07)

#70

Omfanget af byggeriet og tilkørselsforholdene vil ødelægge lokalområdet

Ulla Rosenberg (Frederikssund, 2019-07-07)

#78

Det vil være utrolig synd at ødelægge det stykke natur, der er, sikker skolesti samt skolens område. Vi andre havde meget strenge byggeretningslinjer for ikke at skæmme naturen - hvorfor ødelægge området med dette byggeri? Vi i vores familie er MEGET mod lokalplan 127.

Stine Kjær-Rasmussen (Frederikssund, 2019-07-07)

#82

Naturen ødelægges
Trafikken øges
Trafiksikkerheden forringes
3 etages ejendomme skæmmer området

Mette Harder (Frederikssund, 2019-07-07)

#86

Naturen ødelægges i området. Der mangler en klar aftale om hvilke (forhåbentlig mange) træer, der skal bibeholdes for at give området et harmonisk udtryk. Børnenes mulighed for at bruge naturen lige op ad skolen ødelægges.

Peter Høyerup (Frederikssund , 2019-07-07)

#87

For dårlig og uklart lokalplansoplæg. Utilfreds med at kommunen udenvidere ophæver eksisterende lokalplaner og omlægger den nordlige sti til en vej. Der må kunne findes bedre løsninger.

Jesper Ramskov (Græse Bakkeby, 2019-07-08)

#91

Bevar stien og de grønneområde

Henrik Enevoldsen (Frederikssund, 2019-07-08)

#93

Den sidste smule naturlig skov og plantevækst i Frederikssund samt dyrelivet hørende hertil skal bevares. Der er allerede fældet mere end rigeligt af træer og bevoksning de seneste år, og det rekreative område ved fjorden skal ikke skæmmes af 2- og 3 etagers boligbyggeri.
Nu er det på tide, at politikerne er sig deres ansvar bevidst og udviser rettidig omhu i en sag, hvor den planlagte ødelæggelse og ændring af området ved fjorden er irreversibel.

DIANA HALLUNDBAEK BECKHAUG (Frederiksund, 2019-07-08)

#94

Ønsker ikke at området skal ændret med anden tilkørsels vej end Græse Strandvej. Ønsker at beholde den natur der er omkring Torstedlund.

Kent Vestergaard (Frederikssund , 2019-07-09)

#97

Området ved Thorstedlund vil ødelægges, hvis så mange boliger skal mases ind på grunden skolen vil miste legeområder, og de mange biler vil skæmme området, hvis adgangen skal ske ved siden af skolestien i stedet for den nuværende opkørsel fra Strandvejen.

Pia Scharffenberg (Frederikssund, 2019-07-10)

#98

Jeg er ikke interesseret i de voldsomme ændringer i lokalplanen fordi det vil skade lokalområdets natur, beboere og udsende.

Mark Patrick Hallundbæk Beckhaug (Frederikssund, 2019-07-10)

#99

Ønsker at bevare naturen og udsigten over mark og fjord.

Vibeke Therkildsen (Frederikssund, 2019-07-10)

#100

Det er en ødelæggelse af et unik åndehuld med bebyggelse og asfaltvej.

Ove Petersen (Ølsted, 2019-07-10)

#101

Allan Andersen

Allan Andersen (Frederikssund, 2019-07-10)

#103

Bevar naturen, trafiksikkerheden og sikre mod yderligere kommunale fadæser.

Thomas Fjeldborg (Frederikssund, 2019-07-10)

#109

Byggeriet passer ikke ind i Græse Bakkeby. Vejen kommer til at genere for mange. Den natur og de bløde arealer der er kendetegnende for G. B bliver spoleret. Hvis kommunen ikke manglede penge, havde man valgt et andet projekt , som ville have et bedre sammenhæng med resten af G. B. Man skal tænke sig om før man handler på andres bekostning.

Pernille Thorslev (Frederikssund, 2019-07-12)

#113

Jeg ønsker ikke det dejlige fjordmiljø ødelagt af så megen bebyggelse

Jesper Olsen (Frederikssund, 2019-07-12)

#115

Lokalplanen vil ødelægge et naturskønt område

Birthe Michaelsen (Frederikssund, 2019-07-13)

#119

Jeg mener vi skal bevare de grønne kiler der er lagt ud i landskabet, til gavn og glæde for alle borgere - og ikke sælge ukritisk ud af vores unikke natur. Borgere har valgt at bo i Frederikssund, bl.a. p.g.a.den smukke natur i området.

Ellen Nielsen (Frederikssund, 2019-07-13)

#122

Kommunen skal ikke ødelægge et fantastisk naturområde, som er til glæde for rigtig mange borgere samt nedlægge et trygt stisystem til områdets mange skolebørn

Maiken Roland (Frederikssund, 2019-07-13)

#123

Kommunens lokalplan er en stor fejl. Faktisk en af flere de sidste 5-6 år. Lokalplanen vil være ødelægge mod et attraktivt og rekreativt område mod fjorden . Dernæst vil det skabe en helt uholdbar trafik situation for beboere, skoleelever og brugere af det rekreative område. Man har ikke tidligete lyttet til borgerne, men håber jeg sker i denne omgang.

Søren Roland (Frederikssund, 2019-07-13)

#124

Jeg siger nej til lokalplan 127 for Thorstedlund på grund af pga omlægning af natursti til indkørselsvej nord for Thorstedlund.
De vil ødelægge de grønne områder som benyttes daglig af beboerne til tur og afslapning samt øge trafikken i midten af Græse Bakkeby og foran skolen. I stedet bør trafikken fra Thorstedlund ledes ned til Græse Stranvej ad den eksisterende udkørsel samt af den eksisterende grusvej på sydsiden.

peter helbo (Frederikssund, 2019-07-13)

#125

Jeg siger nej til lokalplan 127 for Thorstedlund på grund af pga omlægning af natursti til indkørselsvej nord for Thorstedlund.
De vil ødelægge de grønne områder som benyttes daglig af beboerne til tur og afslapning samt øge trafikken i midten af Græse Bakkeby og foran skolen. I stedet bør trafikken fra Thorstedlund ledes ned til Græse Stranvej ad den eksisterende udkørsel samt af den eksisterende grusvej på sydsiden.

Bettina Helbo (Frederikssund, 2019-07-13)

#127

Jeg finder det som hån mod beboerne i området og mod naturen. Der er fældet al for mange træer i Frederikssund

Anita Jørgensen (3600, 2019-07-13)

#129

Vi vil ikke have ødelagt vores rekreative områder i Græse bakkeby og området skal ikke ødelægges af mere trafik rundt om skole og bebyggelse.

Lisbeth Nordby (Frederikssund, 2019-07-13)

#131

Jeg er modstander af den planlagte høje bebyggelse, fældning af gamle træer, samt den væsentlig øgede trafik som bebyggelsen vil medføre.
Vi ved godt at kommunen mangler penge, men det er ikke ok bare at lave lokalplanen om.

Bente Jakobsen (Frederikssund, 2019-07-13)

#133

Ønsker at bevare thorstedlund som nuværende sted om området.

Kirsten Petersen (Frederikssund , 2019-07-14)

#140

Merete Olsen

Merete Olsen (Frederikssund, 2019-07-16)

#144

Indkørsel til Thorstedlund skal ske via eksisterende adgangsvej.
12 meter højt byggeri er for markant og især i skel mod syd vil det blive et bygningsværk som ikke vil passe ind i området.

Jørgen Petersen (Frederikssund, 2019-07-21)

#145

Mange årsager til min underskrift. GB skal ikke ødelægges naturmæssige

Axel Jensen (Frederikssund, 2019-07-21)

#148

At kommunen mangler penge skal ikke gå ud over Græse Bakkeby med et nyt vingeskudt projekt

Janne Tullberg Olsen (Frederikssund, 2019-07-22)

#150

Fældning af så mange træer, for at lave en vej, er i min personlige mening, ret egoistisk.
Natur & dyreliv skal ikke erstattes for at borgere kan køre på en ny vej, når der ligger en vej 40 meter væk.

Maria Krause (Frederiksberg, 2019-07-22)

#151

Det er en ommer

tonny larsen (Frederikssund, 2019-07-22)

#154

Hvorfor skal alting ødelægges. Der er fantastisk natur derude, Lad os nu bevare noget af frederikssunds natur. Der er rigeligt der allerede er ødelagt.

Ulla Bædkel (Frederikssund, 2019-07-25)

#158

Vi støtter op om borgernes indflydelse på gigantiske byggerier, der ødelægger/skæmmer vores smukke kysstrækning.

Liz Kierstein (Frederikssund, 2019-07-25)

#160

Vil ødelægge den smukke natur der findes netop der

Ida Mortensen (Frederikssund, 2019-07-26)

#161

Det ikke er rimeligt at borgernesborgernes retssikkerhed gang på gang overtrædes fra kommunens side....og projektet/lokalplanen så vidt jeg er bekendt ændres efter nabohøring er afsluttet, og købsaftale er indgået, teksten i det nye planforslag, er også alt for åben, da den nye bygningskote endnu ikke er fast lagt, så bygninger kan risikere at blive over 12 meter over andre naboers fastlagte terrænkote, og derved give yderligere udsyn over naboernes
ejendom. Kommunen har endnu en gang tilsidesat borgernes retssikkerhed, og det skal de eksisterende borgerne ikke bøde for. Kommunen skal ikke hele tiden lokke nye borgere, og investorer til og lokke dem til at købe en ret, som kommunen så kort efter fratager dem, ved ændring af lokalplaner, for at tjene penge, og undgå retssager fra køberne.

Susanne Ottosen (Skibby, 2019-07-26)

#168

Jeg skriver under her, fordi jeg synes ikke der skal være en forringelse for os borgere i kommunen, mod at andre udefra får mere.

Grete Ahm (Frederikssund , 2019-07-28)

#171

Jeg bor i Græse og mine børn skal gå på skolen.

Christina Aastrøm (Frederikssund, 2019-07-28)

#172

Jeg synes ikke at det er i orden at naturområdet og Thorstedlund skal rives ned for at der kan bygges huse/lejligheder som kun rige mennesker har råd til at bo i. Der ud over fjernes muligheden for at børn, unge, ældre, familier med og uden hunde kan bruge naturen som den er, og dertil kommer skolen, som har meget stor glæde af skovarealet til børnenes undervisning. Hvis det skal være attraktivt at bo i Græse Bakkeby skal naturområderne beholdes!

Yngve Lund Berthelsen (Frederikssund, 2019-07-28)

#175

Jeg har barn nr. 2 der oppe og børnene er rigtig glad for det store område med skov hvor de kan lege. Hvorfor skal man til at lave hegn og lave området mindre det går ud over børnene.

Annika Reinkilde (Frederikssund, 2019-07-28)

#179

Jeg skriver under fordi det er en af de store issues ved at gå på græsebakkeby skole, at der er sikker trafikvej til og fra skole samt masser af legeareal ved skolen.

Klaus Rasmussen (Græse Bakkeby, 2019-07-28)

#181

Man tager noget natur/skov fra børnene, som ser området som et fantastisk og kreativ sted, hvor de kan udfolde sig. Man ved hvilken positiv effekt naturen har på børn.
Det er forfærdeligt, hvis det bliver fældet 😥

Tanja Raasch (Frederikssund, 2019-07-28)

#187

Jeg vil bevare dette område da det er med til at skabe de bedste omgivelser for vores børns skolegang

Maria Haugbølle (Frederikssund, 2019-07-29)

#190

Der bliver simpelt hen for mange boliger ligesom det anslås at der fælles alt for mange træer og buske.

Steen Rummenhoff (Frederikssund, 2019-07-30)

#193

Skæmmer naturen, trafikstøj og lys fra biler og vejbelysning.

Poul Møller Hansen (Frederikssund, 2019-08-04)

#194

Jeg skriver under fordi jeg elsker vores skønne grønne naturområder omkring Græse Bakkebyskolen og naturstien mod fjorden som jeg flittigt bruger til løbe og gåture. Det er sådan et skønt område som bør bevares som grønt frirum for borgerne i Græse Bakkeby.

Christina Nielsen (Frederikssund, 2019-08-04)

#195

Jeg er imod at ødelægge et specielt og meget skønt område i frederikssund, og det er dybt urimeligt at ødelægge dette med boliger i den højde og det udseende .

Mette Lindberg (Frederikssund, 2019-08-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...