NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#1202

jeg er modstander af mere tung trafik i Ganløse og om egn.

Mogens Kindberg (Stenløse, Ganløse, 2019-05-30)

#1206

Jeg skriver under fordi mit barn går på Ganløse skole og jeg er bekymret for konsekvenser for indånding af støv.

Christine Stougaard (Stenløse, 2019-05-30)

#1207

Jeg ønsker ikke en grusgrav i dette smukke landlige område omgivet af tre dejlige landsbyer, hvor borgere har betalt for at bo, fordi de prioriterer den omgivende natur.

Niels Foged (Veksø, 2019-05-30)

#1208

Jeg skriver under, fordi jeg er nervøs for vores grundvand i området samt støv, støj og tung trafik til gene for skolebørn samt alle andre borgere i de 3 små velfungerende landsbyer i området.

Gitte Pedersen (stenløse, 2019-05-30)

#1209

Jeg skriver under, fordi jeg er nervøs for vores grundvand i området samt støv, støj og tung trafik til gene for skolebørn samt alle andre borgere i de 3 små velfungerende landsbyer i området.

Marco Capobianco (Stenløse, 2019-05-30)

#1216

Jeg skriver under fordi jeg bor midt i Ganløse og en grusgrav bil ødelægge alt det smukke og skønne der er ved Ganløse. Vores børn skal færdes mellem lastbiler og der vil være støv overalt som vil sætte vores lunger på spil.

Morten Larsen (Stenløse, 2019-05-30)

#1222

Det vil indvirke meget på naturen og vil give støj og støv da jeg bor tæt på

Lone Juul Jensen (Søsum, 2019-05-31)

#1232

Jeg er bekymret for de mennesker, der skal bo i nærheden af grusgraven - det vil gå ud over helbred, økonomi osv.!

Maria Mosgaard (København N, 2019-05-31)

#1243

Jeg vil gerne støtte de mennesker som her føler at der bliver vedtaget beslutninger henover deres hoveder som vil meget stor negativ betydning for deres lokalområde. Alt for ofte vedtages den slags uden tilstrækkelig hensyntagen til lokalbefolkningen. Derudover mener jeg drikkevandsproblematikken er meget graverende.

Malene Lütken (Lyø, 2019-05-31)

#1247

Det vil ødelægge den skønne natur der bliver brugt af mange bla. Cyklelister

Jan Juul Jensen (Søsum, 2019-05-31)

#1250

uansvarligt at belaste et unikt naturmiljø med en grusgrav og de små veje med tung trafik

Joe Dannemann (Stenløse, 2019-05-31)

#1252

Jeg skriver under fordi det er vigtigt for Danmark at beholde dette skønne istidslandskab.

Unni Revsbech Mølsted (Ganløse, 2019-06-01)

#1259

Jeg skriver under fordi, efter mange år, hvor kommunens yderområder som feks. Slagslunde ikke har været første prioritet for yngre mennesker at flytte til, ser vi at udviklingen er ved at ændre sig i positiv retning, hvilket hurtigt kan ændre sig i negativ retning, hvis grusgravprojektet bliver en realitet.

SUSAN BAGGE (Stenløse, 2019-06-01)

#1262

Fordi grusgraven påvirker byens beboers liv, og der er generelt brug for, at folk vil flytte længere væk fra indre by. En grusgrav 2 km væk fra Ganløse gør derfor stedet mindre attraktivt

Caroline Gleerup (Værløse, 2019-06-01)

#1263

det ødelægger naturen

hans ole persson (ganløse, 2019-06-01)

#1265

Grusgraven vil skabe væsentlige trafikale problemer i området og trafikken vil samtidigt ødelægge nærmiljøet i Ganløse samt gøre gøre skolevejen til Ganløse skole farlig. Herudover er vi bekymret for sundhedsriskoen for os som bor i Ganløse og ikke mindst for børnene i skolen og på idrætsfacilliteterne

Kartin Hockauf (Stenløse, 2019-06-01)

#1266

Fordi jeg er imod en grusgrav, med de gener den vil medføre

Jan Jagd Nielsen (Ganløse, 2019-06-01)

#1268

fordi det ødelægger naturen, giver støvgener tæt på skole og små børn, og endelig masser af tung trafik i lille byområde. Find et alternativ sted hvor det giver færre gener for beboere.

Maria Hockauf (Ganløse, 2019-06-01)

#1270

Jag er meget bange for det støv og partikler som kan drabbe vores børn og syge då det savnes data om langtidseffekter for inandning av sådant støv.

Sofia Buch (Veksø, 2019-06-01)

#1274

Miljø
Belastning af nærområde med tung traffik
Sundhedsskadeligt

Morten Truelsen (Ganløse, 2019-06-02)

#1275

Jeg skriver under fordi det vil belaste nærmiljø med tung trafik. Støvet er sundheds skadeligt, derfor er det ikke forsvarligt at lægge en grus grav så tæt på by område.

Helle Vindahl Truelsen (Ganløse, 2019-06-02)

#1279

Jeg er født og opvokset i Ganløse og jeg ønsker ikke at området skal rammes af de gener som opslaget fortæller, og fordi en grus grav vil være en øjebæ i landskabet.

Emil Wolff-Petersen (København, 2019-06-02)

#1285

Vi har allerede massiv trafikal belastning i byen

Per Henriksen (Ganløse, 2019-06-02)

#1286

Frygter tung og hyppig lastbilkørsel. Området ligger i et unikt geologisk set istidslandskab som er i naturlig sammenhæng med Farum naturpark. Vores vandindvinding vil også blive berørt.

Bent Kraag (Slagslunde, 2019-06-02)

#1287

Naturen ødelægges og risikoen for trafikulykker bliver stor; med tung trafik på veje, der slet ikke er dimensioneret til dette, og ikke engang har cykelstier.

Lone Rasmussen (Ganløse, 2019-06-02)

#1288

uansvarligt 0g kortsynet at have planer om grusgrav i vores område da vandforsyningen kan blive truet, at det udpeget område er i et unikt tunneldals landskab. Vi vil også få tung trafik igennem 3 små landsbyer som er forbundet med smalle veje , hvilket vil give os borgere store gener.

Bente Ziegler (Slagslunde, 2019-06-02)

#1291

Jeg skriver under fordi, jeg cykler til skole og er bekymret for min sikkerhed ved tung trafik pga. manglende cykelstier...

Marcus Toubro (Slagslunde, 2019-06-02)

#1292

Jeg bor i Slagslunde og er bekymret for grundvand, miljøpåvirkning og trafikale forhold i vores naturskønne område.

Stig Martin Nielsen (Slagslunde, 2019-06-02)

#1302

Mener ikke det er det rigtige sted at anlægge en grusgrav

Jette Hansen (Ganløse, 2019-06-03)

#1305

Jeg er lungepatient, så det er ikke godt med alt det støv.

Henrik Marsner (Ganløse, 2019-06-03)

#1312

Det er en super dårlig ide der vil spolere lokalområdet

Brian Schau (Stenløse, 2019-06-03)

#1313

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker området ødelagt med kørsel af grus på store tunge lastbiler gennem vore små bysamfund

robert smith sørensen (stenløse, 2019-06-03)

#1314

Jeg bor tæt på og er særligt bekymret for lavfrekvent støj fra entreprenørmaskiner og lastbiler i grusgraven.

søren Flyger (Ganløse, 2019-06-03)

#1315

Jeg er bekymret for støj og trafik.

Charlotte Flyger (Ganløse, 2019-06-03)

#1320

Jeg skriver under fordi som beboer i Søsum by, vil det være meget belastende med al den tunge trafik. Vi er allerede i dag udfordret med den trafik der ledes via Søsum med GPS.

tina wulff (Veksø Sjælland, 2019-06-04)

#1326

Ønsker ikke at leve med det meget forøgede støv - og slet ikke den forøgede trafik og støj på vores vej - Måløvvej - m mere end 200 lastbiler hver dag. Det må stoppes -

Susanne Smith (Stenløse, 2019-06-04)

#1338

Husker stadig de sidste råstofindvinger i området. Alt var fyldt med støv, vejene var ødelagte af den massive trafik. Da indvindingen var slut blev hullerne brugt til deponering af alt slags affald,samt slamsugere der tømte deres tanke.
Jeg har en billedserie af svineriet.

Ole Andersen (Stenløse, 2019-06-05)

#1339

Jeg er stærkt bekymret for de sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser af fine støvpartikler der opstår ved udgravning og transport.

Henrik Pallisgaard (Ganløse, 2019-06-05)

#1341

Jeg er imod, at der skal anlægges en grusgrav i området tæt på Ganløse. Det vil have katastrofale følger for vores unikke område.

Anne-Sofie Brene (Stenløse, 2019-06-05)

#1345

Jeg skriver under fordi, at der ikke skal køre store lastbiler igennem så små byer konstant, og fordi at gruset er usundt for lungerne.

Julius Knights (Slagslunde, 2019-06-05)

#1347

Grus og småpartikler ikke hører til nær en skole

Thomas Christensen (Farum , 2019-06-05)

#1350

Jeg skriver under fordi infrastrukturens veje slet ikke kan bære den øgede lastbiltrafik og vil give usikkerhed for svage trafikanter.

Erik Storgaard (Ganløse - Stenløse, 2019-06-05)

#1351

Jeg underskriver fordi jeg er bekymret for de mange støvpartikler, der kan give os lungeproblemer på sigt( i forvejen er vi i Slagslunde plaget af meget brændeovnsforurening). Ikke mindst, hvad sker der med vores drikkevand?? og tung trafik og meget støj. Tør vi blive boende i vores ellers naturskønne område ??
Bekymringer vokser os over hovedet.

Nancy Christensen (Stenløse, 2019-06-05)

#1355

Jeg bor få hundrede meter nord for området. Nå vinden kommer syd fra, vil vi få støv og snavs lige ind i huset.

Brita Jørgensen (Slagslunde, 2019-06-06)

#1358

Jeg ønsker ikke, at vores område med smalle landeveje bliver belastet af flere lastbiler end der er i forvejen med fare for uheld med børn og cykelister. Samtidigt vil den øgede trafik give støj og støv ligesom grusgraven selv. Det er ikke derfor, jeg har valgt at bosætte mig i en stille landsby.

Vivien Wennerstrøm (Slagslunde, 2019-06-07)

#1359

Vores små byer kan slet ikke bære den tunge trafik fra en grusgrav. Vejene er smalle og snoede. Det er allerede nu farligt at møde modgående store køretøjer der tvinger en alm. bil ud i rabatten, og jeg kan slet ikke forestille mig den sikkerhedsrisiko det vil udgøre for alle børn og motionister på cykel i området. Vi har ingen cykelstier langs vejene og ingen cykelvej til Stenløse, hvor gymnasiet er. Mange cykelhold træner eller kører løb i netop det foreslåede område. Bussen kører også den vej, så vores offentlige transport vil blive forsinket af den megen ekstra trafik og dermed yderligere forringet. Endeligt vil alle os der bor her, voksne og børn, blive voldsomt påvirket af trafik, støj og støv.

Katarina Johnsen (Slagslunde, 2019-06-07)

#1360

Fordi jeg bor i Ganløse og det vil ødelægge den fine natur og ro der er der. + der vil komme en masse ting trafik. Det vil gå ud over roen og idyllen der er i Ganløse og omegn. I forvejen er der meget trafik gennem Ganløse vi har ikke brug for mere

Annika Juul Kondrup (Stenløse, 2019-06-07)

#1375

Jeg synes, at det er en dårlig ide med en grusgrav så tæt på bebygget område og med miljømæssig påvirkning af nærmiljøet, herunder risiko for påvirkning af drikkevand i nærområdet.
Med de bedste hilsener
Anne Ehrenreich
Medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre

Anne Ehrenreich (Hørsholm, 2019-06-09)

#1376

Ganløse har de sidste 50 år taget sin andel af grusgrave med to i Toppevad og en på Farum Mørket – og de er alle nu fyldt op med masser af l..t fra København og Vestforbrændingen. Så vores grundvand er tvivlsomt. Jeg cykler hverdag til og fra jobbet i Tåstrup på strækningen mellem Ganløse og Søsum - det vil være en katastrofe, at skulle igennem en grusgrav to gange hver dag.
Tag nu og brug sand fra havet (der er masser af steder, hvor der skal sandsuges fra havet) i stedet for at ødelægge vores smukke natur - der er jo derfor vi bla. er bosat i Egedal. Så hvorfor ødelægge det igen - med et image som en losseplads.

Steffen Lund-Hansen (Ganløse, 2019-06-09)

#1378

Jeg arbejder på ganløse skole og det ville da være forfærdeligt så tæt på skolen.

Anna Brygger (Søborg, 2019-06-10)

#1390

ønsker ikke ødelagt natur og støvgener

Anne-Marie Holm (Stenløse, 2019-06-13)

#1398

indlysende

Michael damm (3670, 2019-07-02)

#1400

Jeg skriver under fordi jeg bor i Ganløse og ikke ønsker en grusgrav.

Maria Mogensen (Stenløse, 2019-07-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...