NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#401

Fordi naturen i området er helt unik og bør på alle mulige måder bevares.
Der er flere grusgrave i og omkring Stenløse, Ganløse Slangerup. Vi behøver ikke flere.

Lars Vinder (Blovstrød, 2019-05-21)

#410

Det er en dårlug ide med så massiv tung trafik i det område.

Stine Carstensen (ØLSTYKKE, 2019-05-21)

#416

Det vil støve og være til gene for borgerne i Ganløse og Søsum. Jeg frygter for vort grundvand

Jan Damsgaard (Ganløse, Stenløse , 2019-05-21)

#422

Jeg skriver under fordi, jeg vil ikke have ødelagt naturen, og den støv og larm som vil ødelægge området.

Morten Anker-Møller (Stenløse, 2019-05-21)

#426

Det ville da være så ærgerligt at ødelægge den skønne natur og alt den fantastiske økologiske frugt der er i det område.

Birte Westergaard (København s, 2019-05-21)

#441

Jeg skriver under fordi grusgravning i nævnte område vil være ødelæggende for livet i hele området - både for mennesker og vilde dyr. I infrastrukturen er ikke gearet til den størrelse køretøjer.

Annette Danielsen (Slagslunde, 3660 Stenløse, 2019-05-21)

#445

Det lyder som en super dårlig ide, baseret på profilmål over naturhensyn.

Anne Hodal (Frederiksberg, 2019-05-22)

#449

naturelsker

Lisa Astrup (slangerup, 2019-05-22)

#453

Området bør ikke ødelægges af konsekvenserne ved en grusgrav. Jeg er tilflytter og nyder mine lange gåture med mine hunde i den pragtfulde natur. Det ville være en katastrofe at ødelægge den gamle smukke natur, Kan man ikke finde en fredet frø eller plante som kan forhindre grusgraven?

Junni Böeck (Søsum, 2019-05-22)

#460

Graveområdet ligger for tæt på bebyggede områder

Merry Andres Blidsøe (Ganløse , 2019-05-22)

#464

Grusgraven vil påvirke området negativt på stort set alle parametre. Den vil give omfattende gener mht både natur, trafik og støj.

Svend Ploug Johansen (Ganløse, 2019-05-22)

#465

Det ville være så ødelæggende for nærmiljøet. For slet ikke at tale om at det er da helt hovedløst og utroligt at man kan etablere en grusgrav så tæt på bebyggelse, skole og daginstitutioner.

Dorthe Hansen (Stenløse, 2019-05-22)

#466

vej nr. 233 gennem ganløse til Hillerød er meget stærkt trafikkeret og kan ikke bære endnu mere trafik.

birthe downes (ganløse, 2019-05-22)

#468

Skandale at placer grusgrav mellem tre velfungerende landsbyer. Genner med forurening, skader på miljø, drikkevand og natur.
Støj, vibrationer der vil få huse til at sætte sig. Trafikpropper

Bent Hansen (Søsum, 2019-05-22)

#472

vi har i tidens løb haft rigelig
med grusgraven i Toppevad.
Alle affaldsprodukter blev læsset
af ved opfyldningen.

Jørgen Collaitz (Ganløse 3660 Stenløse, 2019-05-22)

#473

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for de små støvpartikler i lungerne. Et organ, der er livsvigtigt og fungerer

Anne Hansen (Stenloese, 2019-05-22)

#474

Grusgraven vil være en forstyrrelse for lokale, både skolebørn og beboere og bør ikke anlægges så tæt på omkringliggende bebyggelse.

Kasper Enshelm Hansen (Allerød, 2019-05-22)

#475

støvforurening samt voldspm lastbiltrafik i området.

Hans Peter (ganløse, 2019-05-22)

#476

Jeg skriver under fordi man IKKE kan placere en grusgrav midt mellem 3 mindre byer og 5.000 Egedal borgere, som alle vil blive negativt påvirket af farligt støv, støj, tung trafik og faldende ejendomsværdier Alene det at foreslå en grusgrav med ned til 800 meter til skole med 700 børn samt idrætsfaciliteter og de potentielle farlige støvgener for alle disse børn er helt igennem uigennemtænkt fra Regionen.

Jens Søndergaard (Stenløse, 2019-05-22)

#479

Beskyt naturen fremfor rovdrift på sand.

Liselotte Nielsen (Brønshøj, 2019-05-22)

#481

Jeg er bekymret for vores natur, drikkevand, og nærområde, hvis der kommer en grusgrav så tæt på vores små samfund.

Charlotte Mikkelsen (Ganløse, 2019-05-22)

#482

Det vil skade naturen og miljøet.
For slet ikke at tænke på grundvandet.

Benny Mikkelsen (Veksø , 2019-05-22)

#485

Jeg skriver under fordi det vil påvirke min familie.

Stine Westergaard (København S, 2019-05-22)

#491

Det vil medføre mange gener for beboerne i området!

Helene Andersen (Krokusvej 12, 2019-05-22)

#494

Man bør ikke ødelægge, fantastiske, naturområder og deres favna.

Casper Andreasen (Søsum, 2019-05-22)

#497

Jeg skriver under fordi mine forældre har fornyelig købt hus i op ad dette øv-projekt... og de søgte fri og smuk natur omkring dem..

Morten Metz (Silkeborg, 2019-05-22)

#501

Modstander af at ødelægge den skønne natur ...dyreliv.og fordi vi har tung trafik i søsum i forvejen.dette bliver der mere af når en grusgrav bliver etableret

Anita Eikelund (Søsum, 2019-05-22)

#502

Fordi jeg er enig i alle ovenstående punkter der påpeger risici samt problem for lokalområdet. Ganløse, Søsum og Slagslunde skal forblive et naturskønt område og et sted for børn at vokse op helt trygt, uden for meget støj og støv og uden en masse trafik på vejene i og omkring området!

Sisse Nielsen (Ølstykke , 2019-05-22)

#504

Jeg er bekymret for støv, støj, trafik, grundvand, naturen området som er bevaringsværdigt, børnene på Ganløse skole. Håber regionen også kan se det.

Signe Andersen (Søsum, 2019-05-22)

#505

Fordi jeg er bange for de langsigtet påvirkninger den meget fine støv vil få for os der bor i nærområdet.
Desuden er jeg bekymret for al den tunge trafik vi vil få igennem vores by, som INGEN cykelstier har overhovedet og vores veje er meget smalle.
Jeg er motion cyklist / rytter og der er i forvejen kamp om pladsen biler og cykler imellem.

Anne Mette Holm (Stenløse, 2019-05-22)

#507

Pga. Støj, forurening og den unikke natur omkring os skriver jeg under på et nej til grusgrav

Tinafie Nore Nyberg (Ganløse, 2019-05-22)

#509

Uoprettelig skade på unik natur

Lillian Skov (3660, 2019-05-22)

#512

Jeg ønsker at bevare vores unikke natur og landskab.

Anette Løndahl Eriksen (Stenløse, 2019-05-22)

#518

Giver problemer for naturen, vandindvinding, trafik.

Per Aagaard (Ganløse, 3660 Stenløse, 2019-05-22)

#523

Øget trafik i et i forvejen belastet område. Støvgener. Vestenvinden vil føre støv ind over Ganløse.

Jørgen Berner (Stenløse, 2019-05-22)

#526

Jeg bor i Ganløse og bruger området i og omkring Ganløse. Køber bl.a. Frugt og grønt på Møllehøj

Helle Bastiansen (3660, 2019-05-22)

#530

Jeg skriver under fordi en grusgrav ville være en katastrofe for Ganløse og omegn.

Helle Enggaard (Stenløse, 2019-05-22)

#532

Fordi vores børn der går i Ganløse ikke skal udsættes for farlige støvpartikler! Og fordi vores flotte natur ikke skal ødelægges.

Jannie Bælum (3660 stenløse , 2019-05-22)

#537

Pga de støvgener det vil give områdets borgere og særligt børn

Sara Wünsche-Sahl (Slagslunde, 2019-05-22)

#548

Pga øget tung trafik, som vil påvirke hele lokalområdet

Mette Fertner (Stenløse, 2019-05-22)

#549

Jeg skriver under, da jeg har små børn og tænker meget på deres sundhed og sikkerhed. Grusgraven ligger vest fra Ganløse, hvilket vil betyde meget støv i byen/området. Der er i forvejen meget trafik i området. En grusgrav vil betyde ekstra meget trafik = mindre sikkerhed for vores børn på cykler.

Tor søeborg (Ganløse, 2019-05-22)

#550

Jeg har to mindre børn og en mor med lunge/vejrtrækningsproblemer

Julie Olsen (Ganløse, 2019-05-22)

#553

Pga støv og trafik. Mit barn går på Ganløse skole og er bekymret for mit barns lunger. Mit andet barn skal cykle fra Ganløse til gymnasiet, og pga manglende cykelstier er jeg bekymret for dem store tunge trafik.

Susanne Søeborg (Ganløse, 2019-05-22)

#555

Det grus man vil grave op er dårligt og skal blandes op med noget andetsteds fra. Desuden er det meget bynært, vil give en masse støv og unødvendig trafik

Sonny Andersen (Ganløse, 2019-05-22)

#563

Vi vil gerne have lov til at bevare vores flotte marker og fredelige omgivelser

Anna Lundsgaard (Slagslunde , 2019-05-22)

#564

Bevar vores skønne naturområde og fredelige omgivelser

Jakob Lundsgaard (Slagslunde , 2019-05-22)

#566

Jeg har børn i byen og ønsker ikke de skal udsættes for al den støv der vil komme i luften. Samtidig er det synd og skam at ødelægge den fantastiske natur vi har rundt om os. Byerne mister beboere da vi risikerer de vælger at flytte fra området. Et stort NEJ TAK herfra.

Maria L. Larsen (Ganløse, 2019-05-22)

#571

Jeg er sommerhusejer i lokalområdet

Bjarke Dalsgaard Voetmann (Slangerup, 2019-05-22)

#572

Jeg bor i hus i Slagslunde og ønsker selvfølgelig hverken støv og støj i min have, der vender mod sydøst/Søsum. Jeg ønsker bestemt heller ikke mere trafik igennem Slagslunde!

Johnny Steen Nielsen (Slagslunde, 2019-05-22)

#575

Nej til at ødelægge vores natur, vores miljø grunde lastbil kørsel og støv forurening

Kim Nyberg (Stenløse, 2019-05-22)

#582

Vi skal passe på den natur vi har, vores levesteder og drikkevand.

Tommy Gravesen (Ganløse, 2019-05-23)

#585

Jeg er modstander om planer om grusgrav

Claus Jensen (Stenløse, 2019-05-23)

#593

Jeg flytter til Slagslunde, blandt andet på grund af den smukke natur. Det virker helt forrykt at placere en grusgrav her.

Laura Bisted Jacobsen (København, 2019-05-23)

#596

Jeg skriver under fordi at det er helt absurdt at beslutningstagere er villige at placere en graveområde så tæt på skole og by.

Elin Kristina Lindblad (Stenløse, 2019-05-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...