NEJ TIL GRUSGRAV MELLEM SØSUM, SLAGSLUNDE OG GANLØSE

Kommentarer

#201

Som nabo er jeg bekymret for støv, forskellig former for støj, værdi af ejendom, sundhed, meget og tung trafik, skader på infrastruktur og gamle ejendomme (som min egen) skader på naturen, grundvand samt de mange år et sådan projekt vil stå på. Tvivlsomt om kvaliteten af råstofferne står ikke mål med de omkostninger det vil have for os alle i området at udvinde dem. I mange år fremover.

Flemming Adsersen (Veksø, 2019-05-19)

#210

En grusgrav vil ødelægge nærmiljøet og lave utallige gener for befolkningen

Jesper Voetmann Mikkelsen (Slagslunde, 2019-05-19)

#211

Jeg mener ikke området er gearet til trafik i det omfang en grusgrav medfører. Jeg kommer fra Tune og har kendskab til grusgravene i vindinge hedeland. De medfører stor og tung trafik, som i det område varetages af store veje, ikke som i det her tilfælde, veje af en beskaffenhed som har det svært nok med den eksisterende trafik.

Kenneth Johansen (Slagslunde, Stenløse, 2019-05-19)

#213

Risikoen for forurenet grundvand er stor. Det vil betyde at flere tusinde mennesker ikke har rent drikkevand. Støvet fra grusgraven er skadeligt, især for personer med luftvejsproblemer. NEJ TIL GRUSGRAVEN !!!!

Jane Keller (Hillerød, 2019-05-19)

#214

Vi skal ikke miste noget af det sidste smukke natur vi har tilbage i Egedal altså der bliver hele tiden bygget eller lavet om lad os dog beholde vores natur i fred

Marcus Hallig (Ølstykke, 2019-05-19)

#218

Jeg bor i dette smukke område og ønsker det ikke skamferet med en grusgrav. Området er pt også drikkevandsforsyningsområde og der er både fredet og bevaringsværdigt natur.

Charlotte Moshøj (Veksø, 2019-05-19)

#226

De skal stoppe med at ødelægge alt natur.

Torben Ljungberg (Veksø Sjælland , 2019-05-19)

#228

Jeg skriver under fordi de små veje uden cykelstier vil blive voldsomt belaster af den tunge trafik og byen vil blive generet af støv og støj :-(

Anne Hansen (Ganløse, 2019-05-19)

#231

I er pisse dumme at høre på. Lad vær med at ødelæg naturen. Grav et hul i haven

Emilie Wieder Botting (Ølstykke, 2019-05-19)

#233

Fordi jeg er bekymret for, hvad en sådan grusgrav kan betyde for helbreddet, for trafikken og huspriser. -

Stine Werge (Ganløse, 2019-05-19)

#240

En grusgrav vil ødelægge 3 hyggeligelandsbyer i vækst.
Massiv øget trafik på små veje vil påvirket et større omkringliggende område.
Det giver ikke mening at grave efter sand i et område som påføres så stor belastning.

Birte Nygaard (Søsum, 2019-05-19)

#244

Jeg har til dato ikke set at virksomhederne, kommunerne eller politikerne sørge for at genetablering efter en grusgrav er gennemført. Derudover er der mange gener ved en grusgrav, som ligger tæt på bebyggelse.

Henrik Rasmussen (Stenløse, 2019-05-19)

#254

Jeg ønsker bevaring af dyrevildt samt den enestående natur skabt af sidste istid

Svend-Erik Jensrn (Buresø, 2019-05-19)

#263

Det dejlige område skal ikke ødelægges

Lone Trine Bech (Aalborg, 2019-05-19)

#267

Jeg skriver under, da jeg ikke mener det er rimeligt at placere en grusgrav så tæt på boliger og institutioner som skoler oa. En grusgrav er forbundet med ekstraordinært meget tung trafik, helbredsskadelig luftforurening og ødelæggelse af et naturskønt landskab.

Lone Petersen (København, 2019-05-19)

#271

En grusgrav vil ødelægge vores 3 by samfund fuldstændigt

Christina Hulstrøm (3670, 2019-05-19)

#276

Det er mig og mine børn der påvirkes direkte af en grusgrav, da vi bor i Ganløse

Charlotte Dodd (Ganløse, 2019-05-20)

#284

Jeg skriver under fordi vores børn ikke skal vokse op i konstant støv og utryghed omkring tæt trafik og gennemkørsler med støre biler.

Cindie skjold Klarskov (Ganløse, 2019-05-20)

#289

Jeg har ikke lyst til at leve i et støv og helbreds helvede

Allan Henning Larsen (Stenløse "Slagslunde" , 2019-05-20)

#291

Jeg bor på Brunhøjvej og har egen brønd

Agnete Christensen (Søsum, 2019-05-20)

#293

Støj, støv og forurening lige op og ned af beboelser, boldbaner og skole

Kenn Christensen (Veksø Sj, 2019-05-20)

#302

Grusgtavning er ödelæggende for miljö, natur og trivsel for beboere i nærområdet

Anna Maria Oskarsson (Sösum, 2019-05-20)

#304

Ligger for tæt på skole og by

Bjarne Lindhardt (Ganløse, 2019-05-20)

#305

man anlægger ikke grusgrave i tæt bebygget områder.

Søren Juul Gimand (Ganløse, 2019-05-20)

#307

Jeg bor i interesseområdet

Jan Jakobsen (Ganløse, 2019-05-20)

#311

Ikke tryg ved den forøgede tunge trafik og den forøgede partikelforurening af luften

Anette LÜTCHEN Lehn (Slagslunde, 2019-05-20)

#319

For tæt placeret på børneaktiviteter/skole.

Pia Andersen (Ølstykke , 2019-05-20)

#325

Området omkring Søsum/Slagslunde gør med sin natur (skabt i istiden, bevaringsværdigt) Egedal Kommune til et attraktivt område, der tiltrækker folk som mig selv fra København, der ønsker at komme tættere på det grønne. De mange gamle landsbyer er unikke, og bygningerne her er forholdsvist skrøbelige, og kan påvirkes af graveri og tunge lastbiler. Vejnettet vil desuden blive MEGET belastet af tung transport, da det er karateriseret af mindre landeveje. Det vil blive farligere at cykle i området, og generelt vil det påvirke områdets beboere negativt i deres dagligdag.

Lise Lund (Stenløse, 2019-05-20)

#328

At leve med støv gennem 10 år kan blive et heleveds, der vil være støv over alt, både udenfor men også inde i huset. Støv partikler i den størrelse ophobes i lungerne og bliver der resten af livet. Det vil være et kæmpe problem for både børn i skolen, institutioner, sportsklubber og friluftsbadet.

Da grusgraven er vurderet til at indholde 12 millioner m3 sand (67%) og grus (33%), vil det på 10 år betyde at der kommer 200 lastbiler i vores nærområde. Det vil udsætte vores svage trafikanter, skolebørn og cyklister for en meget stor fare. Og endnu større mængder tung trafik gennem vores byer!

Vi elsker at bo herude på grund af den smukke natur. Det er et unikt tunneldal-landskab, som er formet af istiden.

Drikkevand forsyningen ved Bjellekær får blandt andet sit vand fra kalk plateuet nord fra Toppevadvej. Hvad sker der med vores grundvand i området når man graver i plateuet??? Risikerer vi at få forgiftet drikkevand ligesom i Ledøje?

Tenna Jensen (Veksø Sjælland, 2019-05-20)

#334

At leve med støv gennem 10 år kan blive et heleveds, der vil være støv over alt, både udenfor men også inde i huset. Støv partikler i den størrelse ophobes i lungerne og bliver der resten af livet. Det vil være et kæmpe problem for både børn i skolen, institutioner, sportsklubber og friluftsbadet.

Da grusgraven er vurderet til at indholde 12 millioner m3 sand (67%) og grus (33%), vil det på 10 år betyde at der kommer 200 lastbiler i vores nærområde. Det vil udsætte vores svage trafikanter, skolebørn og cyklister for en meget stor fare. Og endnu større mængder tung trafik gennem vores byer!

Vi elsker at bo herude på grund af den smukke natur. Det er et unikt tunneldal-landskab, som er formet af istiden.

Drikkevand forsyningen ved Bjellekær får blandt andet sit vand fra kalk plateuet nord fra Toppevadvej. Hvad sker der med vores grundvand i området når man graver i plateuet??? Risikerer vi at få forgiftet drikkevand ligesom i Ledøje?

Kasper Jensen (Veksø Sjælland, 2019-05-20)

#341

Fordi I smadrer vores lokalsamfund. Derfor.

Thomas Kaulberg (Stenløse, 2019-05-20)

#343

Listen er alt for lang til at remse op her men vi indgiver svar til partshøring for vores hustand.

Jannie Lund (3670, 2019-05-20)

#349

Grusgrav i vores skønne natur, sikken et ubehageligt projekt

Morten Andresen (Veksø Sjælland, 2019-05-20)

#353

Etableringen af en grusgrav på dette sted vil ændre landskabet i hele området som er omkranset af særlige tunneldale fra istiden. Udgravninger ned til 40
Meters dybde og udvinding af råstoffer under grundvandsdepotet kan få store konsekvenser for naturen i området og vil påvirke området langt ud i fremtiden.

Sune Obsen (Stenløse, 2019-05-20)

#355

Jeg underskriver fordi jeg ikke ønsker naturen i området ødelagt.

Helle Obsen (Stenløse, 2019-05-20)

#357

Det kan ikke være rigtig at vores byer og sundhed skal ødelægges/forurenes.

Tommy Christensen (Ganløse, 2019-05-20)

#358

Jeg ikke ønsker at der skal være en grusgrav, så tæt på by, skole, bevaringsværdigt natur, marker og frugt plantager!! Nej tak til tung trafik i byer der i forvejen døjer med trafikken

Adam Mahfudh (Veksø, 2019-05-20)

#368

Alt for tæt på Ganløse skole, bliver trafikmæssigt farlig for færden af skolebørnene samt luftforurening af al den sand og grus der vil kunne mærkes ved legepladser, og idrætsanlæget og friluftsbadet.
Farlig trafik med store lastbiler på de smalle veje omkring Søsum,Slagslunde og Ganløse.

Tanja Moshøj (Hillerød, 2019-05-20)

#371

Jeg er vokset op i og har boet den største del af mit liv i og omkring Stenløse og mener som biolog at området vil blive varigt forandret til det dårlige.

Chris Kjellerup-Krönlein (Helsingør, 2019-05-21)

#373

Ønsker ikke støvgener på min datters kommende skole i Ganløse

Christine Nedergaard (Ganløse, Stenløse, 2019-05-21)

#380

Industri og børn hænger ikke sammen

Jonathan Hørmann (Roskilde , 2019-05-21)

#381

Det er et vanvittigt projekt som vil ødelægge meget fint landskab, natur og en større mængde menneskers bo og leve område.

Søren Ring Ibsen (Slagslunde , 2019-05-21)

#383

Det ødelægger alt for meget milijø med transport og støj !!

Thomas Olsen (Buresø , 2019-05-21)

#384

Det er en voldsom indgreb på mange menneske hverdag.

Hanne Pallesgaard Schiøtt (Veksø sj, 2019-05-21)

#388

Det kommer til at ramme min forældre

Thomas metz Jakobsen (Rødovre , 2019-05-21)

#389

Jeg er meget i mod at der skal være en grusgrav i vores smukke, unikke natur område.

Inge Lundsteen (Søsum, 2019-05-21)

#390

Jeg bor nabo til det foreslåede graveområde. Det vil ødelægge vores natur, og gøre vores meget smalle veje usikre med alt for tung trafik

Linda Aagaard Thomsen (Søsum, 2019-05-21)

#394

Ganløses borgere skal ikke generes af støv fra en grusgrav, det kan hverken være sundt for helbredet eller være særlig fedt at bo i et lag af støv!

Signe Meldgaard (Ølstykke, 2019-05-21)

#396

Urimeligt i forhold til bysamfund og folks privatboliger, ifht. Værdiforingelse

Jens Hansen (4000 Roskilde , 2019-05-21)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...