Nej til Ring 5 motorvej

Kommentarer

#803

Jeg mener vi har nok motorveje i området. Undersøg andre muligheder. Udnyt eksisterende veje, lav fleksible veje så man om ex formiddagen kan have flere spor ind mod Kbh og om eftermiddagen kan have flere ud af byen. Måske ku bruge nødsporet. Bedre parkering på stationerne (flere p-pladser og ikke tidsbegrænsning på få timer) flere toge som ikke er stuvende fulde. Tænk på miljøet. Jo mere skov, marker, enge og søer der bliver nedlagt jo flere planter, dyr og insekter forsvinder. Støjen i områderne påvirker alle beboeren der bli'r ramt. Støj er ikke at foretrække.

Bente Schirrmacher (Hedehusene, 2019-05-13)

#809

Fordi det vil ødelægge Solrød og især Jersie Landsby

Naima Simring (Solrød Strand, 2019-05-13)

#812

Jeg ønsker ikke det åbne land, landsbyer og skove ødelagt. Motorveje er en gammeldags løsning på transportudfordringer.

Torben Espenhain (Hillerød, 2019-05-13)

#819

Jeg selv er imod denne motorvej. En masse natur og huse/gårde bliver revet ned til "fordel" for asfalt, så endnu flere biler kan komme til og forurene vores planet. Sigt hellere på offentligt transport og gør det billigere/mere attraktivt.

Helena Rasmussen (Greve, 2019-05-13)

#822

Jeg skriver under, fordi Ring 5 vil give støjgener for tusindvis af borgere samt ødelægge enestående natur

Ole Breinholt (Taastrup, 2019-05-13)

#828

Jeg bor et dejligt sted med en smuk natur, der ikke skal ødelægges af en motorvej, der ikke er brug for.

Majbritt Gylden (Lille Skensved, 2019-05-13)

#830

Flere motorveje er ikke en bæredygtig løsning på sigt.

Tom Günther (Hedehusene, 2019-05-13)

#831

Jeg skriver under fordi min holdning til Ring 5 er, at vi ikke skal have flere motorveje på Sjælland. Vi er som ansvarlige mennesker nødt til at tænke alternativt og fremtidssikret. Vi kan ikke bygge endnu en motorvej, som udelukkende vil fremelske flere billister og tungere trafik til stor gene for natur og mennesker. STOP og DROP RING 5!

Mette Larsen (Lille Skensved, 2019-05-13)

#837

Bor i korridoren og ønsker ikke vore omgivelser spoleres ligesom jeg ikke ønsker støjen

John Ivan Klinke Sørensen (Karlstrup, 2019-05-13)

#838

Motorvejen er ikke nødvendig.

Kenneth Prang (Tune, 2019-05-13)

#842

For at støtte den ikk skal laves lad os nu beholde den smukke natur, og ødelægge den med alle de store veje....

Christina Nielsen (Store Heddinge , 2019-05-13)

#844

Der er meget lidt gamlenatur tilbage i Nordsjælland. Denne ring 5 vil ødelægge de sidste sammenhængene natur bælter samt smadre biodiversiteten i skovende og i Nordsjælland.

Nej til mere asfalt !
Ja til udbygning af eksisterende motorvejsnet.

Emil Jensen (Allerød, 2019-05-13)

#847

Hvorfor ødelægge skøn natur til fordel for forurening og trafikstøj, og blot for at bilister måske kan spare 5 minutter på visse tider af dagen. Og hvad med fremtidige driftsudgifter.

Peter Roslev (Karlslunde, 2019-05-13)

#849

Det er simpelthen den forkerte løsning !

Marianne Lundin (Ishøj, 2019-05-13)

#857

Vi har ikke brug for mere støj i Tune og omegn og jeg tror ikke på at ddt vil hjælpe noget som helst !

Steen Fynbo Hansen (Tune, 2019-05-13)

#861

Jeg kan ikke se det skulle løse noget med en Ring 5, og vi har rigligt med støj i Vores by. Og det vil kun Ødelægge en masse små perler af beboelses områder, hvis i absolut vil have en Ring 5 så må i lave en Tunnel :)

Jimmy Møller (Tune, 2019-05-13)

#867

Vores smukke natur og alle vores dejlige børn der vokser op og faktisk sætter pris på klima - og de skal da heller ikke have en motorvej i baghaven
Please ikke lav den

Malene Møffe Ejsenhardt (Tune, 2019-05-13)

#872

I ikke skal ødelægge mere natur!!! Stop det!

Winnie Asboe (Vedbæk, 2019-05-13)

#874

Den vil smadrer et område med nordsjællandske skønneste natur.

Jacob Christensen (Allerød , 2019-05-13)

#882

Jeg skriver under fordi jeg synes den kollektive befordring burde udvides .. at man ikke opfordrer til mere bilkørsel, men finder miljø rigtige løsninger i stedet for.

Heidi Friis (4622 Havdrup, 2019-05-13)

#887

Jeg ikke tror at flere motorveje er vejen frem på sådan et problem vi har i Københavnsområdet og dem som kommer til.
Jeg tror på det bliver løst med Kollektiv trafik, og en løsning der er med betaling ind i mod københavn. og flere parkeringspladser tæt på stationerne.

Nanna Johana Andersen (København S, 2019-05-13)

#890

Vi vil IKKE ha den!

Jan Ejler (Kokkedal, 2019-05-13)

#895

Dette er i strid med alt, hvad der er dansk natur

Lene Bach (Sæby, 2019-05-13)

#896

Vi kan bruge pengene et andet tiltrængt og bedre sted, og så er det den forkerte vej da det ikke gavner miljøet med flere veje og flere biler. Bevar den smukke natur vi har tilbage.

Robert Larsen (København SV, 2019-05-13)

#899

Prioriter klima og biodiversitet. Ikke togstrækninger til tung godstransport eller motorveje. Find intelligente løsninger fremfor asfalt.

Ulrikka Hald Vedsmand (Allerød, 2019-05-13)

#901

Det ødelægger naturen

Michael Ellgaard (Bagsværd Hovedgade 116b , 2019-05-13)

#903

Fordi jeg ikke kan se det er nødvendigt og jeg holder af naturen, jeg bor i øvrigt der hvor den skal ligge

Maria Hedegaard (Ejby , 2019-05-13)

#908

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker støjen af biler i min baghave

Marianne Hørsted (Tune, 2019-05-13)

#909

Bevar naturen
Folk må køre sammen eller byg et p hus og tag toget

Johnny Elmstrøm (Solrød , 2019-05-13)

#911

Vi har en motorvej!!! Miljøet siger:"Drop jeres biler og brug fælles transport" Så hvis I gerne vil leve i en husbåd - lav jeres lortemotorvej.

kalle mathiesen (tune, 2019-05-13)

#915

Det ødelægger det natur og grønne områder vi har samt støjen fra bilerne

Jennie Molberg (Taastrup, 2019-05-13)

#919

Da vi købte hus i 1990 så vi at der var en transportkorridor med højspændingsmaster. Vi anede ikke, at den efterfølgende kunne bruges til mototvej ☹️

Bodil Nissen (Gadstrup, 2019-05-13)

#922

Vi bør investere i bedre offentlig traffik / alternativer. Slet ikke flere veje hvor der allerede er udbygget rigeligt.

Birgitte Ask (Køge, 2019-05-13)

#923

Ikke flere motorveje - men mer offentligt trafik, tak

Palle Gram (Roskilde, 2019-05-13)

#935

Det er ikke mer asfalt der er brug for.
Det der er brug for en kollektiv trafik, men en som virker og binder kommunern og landsdelene sammen, samt at gøre kollektiv trafik markant billigere, så folk lader bilen stå og tager det offentlige.

Brian Hansen (Havdrup, 2019-05-13)

#937

Der er ikke plads til mere vej.

Carsten Hald (Græsted, 2019-05-13)

#938

I en tid hvor vi kæmper for klimaet, er dette at gå i en helt forkert retning! Ud over partikelforurening, så er der også tale om en støjforurening, der vil blive så voldsom, at mange vil blive tvunget til at flytte eller leve med konstante gener.

Katrine Banke (Sengeløse, 2019-05-13)

#939

Jeg bor i korridorerne

Kitt Månsson (Ishøj, Torslunde, 2019-05-13)

#940

Fordi jeg syntes det er latterligt at så mange boliger skal gå til grunde fordi i ikke kan få det offentlige til at blive bedere så folk heller vil tage det

Claudia Hammerbak (Roskilde, 2019-05-13)

#941

Flere motorveje betyder større klima forurening og mere trængsel!

Tommy Brøndum Olsen (Ishøj, 2019-05-13)

#943

Ønsker at bevare den nordsjællandske natur og de små landsbyer. Der er rigeligt med ødelæggende vejanlæg

Inger Voetmann Bro (Hørsholm, 2019-05-13)

#949

Jeg er klart imod en Ring 5, som vil ødelægge skøn natur, dyreliv, landsbyer og blot skabe støjgener og forurening...
Så NEJ TIL RING 5

Jimmy Petursson (Køge, 2019-05-13)

#952

Støjhelvede både fra øst og vest
Udbyg kollektiv trafik og gør den billig/gratis

Martin Andersen (Solrød, 2019-05-13)

#953

Fordi jeg hverken vil have, at naturen bliver ødelagt omkring Tune, og larmen fordi der kommer en motorvej.

Mathilde Widerquist (Tune, 2019-05-13)

#954

Min underskrift kommer her, da jeg ikke ønsker en motorvej mere, og denne omkring én kilometer fra vores hus.
Der skal nytænkning til, en anderledes trafik form skal se dagens lys, nye visioner bør tænkes ind for transport af vare og personer.

Max Hvornum (Lille Skensved, 2019-05-13)

#961

Det giver slet ingen mening at bygge en parallel motorvej - det eneste man opnår er at folk tager bilen i stedet for kollektiv trafik.Man splitter landsby-miljøer..folk må gå fra hus og hjem og ellers leve i et decideret støjhelvede. Natur skønne områder nedlægges. Vi har brugt MILLIARDER af kroner på ny jernbane som ikke engang er indviet endnu. Flere veje=flere biler .
Nej til Ring 5 - JA til sund fornuft og hensyn vores natur.

DER ER ET YNDIGT LAND .. lad os bevare det.

Betina Larsen (Lille Skensved , 2019-05-13)

#967

Jeg købte hus i Torslunde sidste efterår og fordi jeg ønsker at passe på vores natur

Camilla Cordua Mortensen (Ishøj, 2019-05-14)

#971

Jeg er stærkt imod at natur og landsbyer skal ødelægges af asfalt og støj.

Lykke Søndergaard (København, 2019-05-14)

#973

Fordi vi har brug for mere natur og ikke vej.
Bedre muligheder (og billigere) for at bruge det offentlige er vejen frem.

Tine Gutfelt (Lille skensved , 2019-05-14)

#974

Jeg at jeg synes at ring 5 er et fuldstændig ligegyldigt projekt, og fordi at jeg bor i Ejby og jeg ønsker ikke alt den støj og larm der vil komme. Jeg frygter at folk, inklusive mig selv vil flytte ud af vores hyggelige og rolige lille by og at værdien på vores huse, grunde og boliger vil falde. Derudover vil det være synd og forfærdeligt for den dejlige natur og dyreliv vi har i området.

Mia Christiansen (Ejby, 4623 Lille Skensved , 2019-05-14)

#975

Vi har ikke brug for at udvide med bebyggelser hele tiden. Vi har brug for at bevare det vi har tilbage af vores skønne natur og derfor undgå alt for meget unødvendig byggeri, der ender med at forurene endnu mere!!

Camilla Christensen (Køge, 2019-05-14)

#983

Jeg skriver under, fordi det direkte strider mod fornuftig brug af samfundets ressourcer med en ny motorvej, så tæt på den allerede eksisterende.
Vi burde bruge alle ressourcer på, at udvikle bæredygtige og mere effektive transportformer, ikke løsninger baseret på forældet teknologi.
Forslaget er desuden decideret destruktivt, i forhold til den smule vilde natur, der er tilbage tæt på København. Vi ser hvordan de vilde dyr får unger her, klemt mellem de store veje, der allerede ligger tæt i området. Det kan ikke erstattes.

Tine Tønnes Sørensen (Gadstrup, 2019-05-14)

#994

Fordi pengene burde bruges til miljø

Christian Jensen (Lille Skensved, 2019-05-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...