Nej til Ring 5 motorvej

Kommentarer

#3

Jeg skriver under fordi løsningen ikke afhjælper trafik problemerne, men tværtimod lægger større pres på motorvejene mod Kbh. - samt fordi den vil ødelægge natur og forværre forurening.

Elisabeth Aude (Havdrup, 2019-05-11)

#6

Det kommer til at berører vores skønne lokalsamfund. Derudover bliver vi fanget mellem 2 motorveje og et transportcenter. Vi skal passe på vores natur....

Jette Mejlhart (Lille Skensved , 2019-05-11)

#7

Jeg har valgt at bosætte mig i sengeløse for at nyde natur landsbyliv og har accepteret den transporttid det tager mig at komme ind til byen ...
Jeg kan ikke begribe at vi skal ødelægge så meget fredet natur små landsbyer for at lastvognstrafikken fra norden kan komme hurtigere til europa....jeg kan ikke begribe at der slet ikke tænkes på miljøet naturen i denne proces.
Jeg ønsker på ingen måde at der bygges mere motorvej men så hellere msn tænkte langsigtet og begynde at fokusere på den offentlige trafik og hvordan vi kan imødese vores udfordringer på lang sigt deriblandt vores klima og natur.

Mai-britt Lück (2630 taastrup , 2019-05-11)

#9

Jeg går ind for bæredygtighed frem for asfalt.

Lizzie Lindholm (Karlslunde, 2019-05-11)

#11

Dette vanvittige projekt skal stoppes.

Kenn Lindholm (Karlslunde, 2019-05-11)

#16

Motorvejen i givet fald kommer til at ligge meget tæt på min bolig i ellers fredelige omgivelser med marker og mose.

Mette Junge Mortensen (Sengeløse, 2019-05-11)

#18

Savner visioner, der ikke bare skaber et større problem. Ring5 vil i bedste fald flytte køproblematikken til indfaldsvejene.

Jens Meldgaard Ryhl (Tune, 2019-05-11)

#21

Jeg skriver under fordi, jeg synes, at det er sørgeligt, at vi bliver ved ned at ødelægge de sidste rester af smuk natur og åbent landskab med støj og trafik ved at tænke i gamle, visionsløse baner. Mere asfalt skaber mere trafik - og vil blot resultere i, at endnu flere spilder deres tid i kø på en motorvej. Det ER muligt at løse trængselsproblemer på anden vis.

Janne Jensen (Køge, 2019-05-11)

#22

Jeg ikke ønsker asfalt i stedet fir natur i min baghave

Birgitte Kramer (Jersie, 2019-05-12)

#23

Jeg skriver under da jeg ikke ønsker en motorvej i min baghave, jeg ønsker ikke vores skønne natur skal nedlægges og ødelægges til fordel for en motorvej med forurening og støj. Er virkelig imod

Bolette Noer (Taastrup , 2019-05-12)

#24

Ring 5 motorvejen er overflødig, vil give yderligere biltrafik med støj og os, og vil ødelægge meget landskab og landsbyer tværs igennem Sjælland.

Ingelise Kondrup (2640 Hedehusene, 2019-05-12)

#28

Den - hvis den kommer - kører lige igennem den matrikel jeg bor på, og fordi vi bør bevare vores natur og dyreliv, frem for at pløje en ny motorvej som alligevel ikke vil afhjælpe problemet.
Udvid Køge bugt med 1 eller 2 spor mere, gør afkørslerne bedre, så skal det nok køre

Kristina Longhi (Jersie, 2019-05-12)

#29

Jeg sys det er latterligt at bruge flere penge på mere astfalt istedet for at bruge dem på det offentlige transport og fordi vores natur ikke skal ødelægges med mere trafikstøj

Per Baldus (Jersie Landsby, 2019-05-12)

#31

Værne om de natur og landsbyområder, som vil blive spoleret. Livskvaliteten forringes og forureningen forværres, hvis Ring 5 bliver en realitet.

Birgitte Schelbeck (Høje Taastrup, 2019-05-12)

#39

Vi skal bevare natur, fred og ro imens vi kan og løse trængselsudfordringer på anden og bedre vis

Klaus Pedersen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#42

Vi har ikke brug for mere støj, beboer i Jersie Landsby.

Bjarne Christiansen (Solrød Strand, 2019-05-12)

#44

Bor midt i Den kommende ring 5. Så jeg har ikke lyst til at få en motorvej i min baghave.

Jesper Munch (Jersie, 2019-05-12)

#45

Hvis vi skal passe på naturen og miljøet hjælper det ikke at ødelægge mere natur og grønne områder bla.

Annika Rasmussen (Hedehusene , 2019-05-12)

#48

Der er ingen ide med at have en parallel motorvej så hellere bruge pengene på at forbedre den kollektive trafik så vi kan gøre noget bedre for miljøet

Monika Dahl Eriksen (4623 Lille Skensved, 2019-05-12)

#52

Grønt klima, passe på vores natur, spare penge, hjælp til støjgener harmonerer Ikke med udbygning af nye motorveje.

Pia E L Jensen (Greve, 2019-05-12)

#55

Flere veje generer flere biler.....

Kirsten Flemming Nielsen (Solrød Strand, 2019-05-12)

#59

Vi skal bevare de små hyggelige byer

Mia Laursen (Greve landsby, 2019-05-12)

#60

det vil ikke ændre de trafikale problemer

Rasmus Føhns (Højelse, 2019-05-12)

#61

Jeg skriver under fordi man skal passe på de små landsbyer og naturen vil blive ødelagt.

Karina Hansen (Greve , 2019-05-12)

#62

Når Regeringen stiller forslag om en Ring 5 Syd, så bør man sikre, at grundlaget for undersøgelsen tager afsæt i den virkelighed, den skal afhjælpe. Er alle kollektive trafikløsninger er afprøvet? Højhastighedsbanen mellem Ringsted og København, som har kostet 10 milliarder er ikke engang åbnet endnu – hvad er effekten af den? Vi står overfor store teknologiske ændringer i form af selvkørende biler, reversible baner på motorveje, flere og smallere spor på motorveje. Dette vil helt sikkert ændret radikalt på vores transportmønstre og behov – men ingen kan forudsige hvordan. Først efter alt dette er afklaret bør man begynde at kigge på nye vejprojekter. Løsningen er IKKE er en parallelmotorvej i transportkorridoren. NEJ TIL RING 5 SYD.

Sille Haahr-Aasmul (4623 Lille Skensved, 2019-05-12)

#70

Jeg skriver under, fordi jeg ikke vil have støj og forurening fra en vej der vil komme så tæt på mit hus!

Mark Stoumann (Lille Skensved, 2019-05-12)

#71

Projektet betyder ikke noget for den samlede rejse tid i reg Kbh og samtidig vil det ødelægge nogle meget smukke natur områder omkring Kbh.

Peder Larsen (Greve, 2019-05-12)

#75

Dårlig placering tæt op ad landsby, samt eksisterende motorvej, som blev udvidet for få år siden.
Bevar dog de landlige omgivelser og gør hellere noget ved den offentlige transport mv.

Lene Støvhase (Greve, 2019-05-12)

#76

Ingen motorvej. Der må hellere investeres i offtentlig transport. Tog og El-busser.
Tænk på miljøet.

Hanne Pedersen (Tune, 2019-05-12)

#81

Jeg bor i Vindinge og flyttede hertil for snart 2 år siden. Netop for at slippe fra en støjende motorvej. Elsker roen og en smukke natur herude. Forår og efterår trækker grågæssene i store flokke og raster på overdrevet og jeg ser dagligt rådyr krydse vejen i Hedeland.

Mette Engholmer (Roskilde , 2019-05-12)

#82

Det er en røv dårlig ide.

Christian Sandgreen Nørr (Tune, 2019-05-12)

#84

Nej til støj og luftforurening til mine børnebørn der bor i Tune lige hvor Ring 5 vil ligge.

Allan Agerup Jensen (Rødovre, 2019-05-12)

#85

Ikke mere støjforurening til Greve. Vi drukner i alle andre borgeres trafik der er Greve ganske uvedkommende.

Peter Nørr (Tune, 2019-05-12)

#87

jeg skriver under fordi jeg vil komme til at bo - meter fra ring 5 og den vil smadre hvors landsby

Rene Christrup (Højelsen, 2019-05-12)

#90

Jeg ønsker ikke mere motorvej

Anette Tougaard (Sengeløse , 2019-05-12)

#92

Vi skal have mindre asfalt og mere kollektivtrafik for at løse klimaudfordringen. En ring 5 er et skridt i en en helt forkert retning.

Christian Lorentz Bagger (Karlslunde, 2019-05-12)

#95

Jeg bor i området, der vil blive yderligere støjforurenet af Ring 5. I forvejen er der Køge Bugt motorvejen, den nye Ringsted-togbane og flystøj i forbindelse med Roskilde lufthavn.
Ikke mere støjforurening!

Asger Pedersen-Reng (Karlstrup, 2019-05-12)

#97

Fordi den lorte motorvej vil gøre at vi kommer til at ligge mellem 2 motorveje. Så kæmpe nej herfra

Jimmie Nielsen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#98

Der er i forvejen for mange veje og for lidt natur. Fjern befordringsfradraget og gør den kolleltive trafik billigere.

Thomas Ridley (Karlslunde , 2019-05-12)

#99

En ny motorvej løser ingenting, men giver flere biler. Kollektiv trafik, bedre udnyttelse af eksisterende vejnet og fremfor alt ny teknologi er det, jeg ønsker og stemmer for.

Anne meldgaard Ryhl (Tune, 2019-05-12)

#100

Vi ødelægger natur og dyreliv - ødelægger noget der er så essentielt for vores alles ve og vel - og kommer til at skabe støj for mange flere mennesker og kommer til at ødelægge mange små landsbye. OG det afhjælper kun trafikken på den korte bane. Vi er nødt til at tænke og gøre noget andet eks. bedre og billigere offentlig transport.

Lene Berg Jørgensen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#102

Det vil ødelægge mit boligområde. Min dejlige landsby Sengeløse ligger lige op ad korridoren og jeg mener vi bør satse på at beholde de små samfund intakte og jeg er meget imod at satse på mere biltrafik fremfor at forbedre et hårdt trængt kollektivt trafiksystem. Det er alt for dyrt og besværligt at bruge den kollektive trafik og hvis det var bedre ville vi kunne spare miljøet for utrolig mange belastninger, både hvad angår bil-os, støj og ødelæggelse af biotoper for en masse dur som er vigtige for at opretholde biodiversiteten og desuden ligger korridoren placeret hen over flere fredede områder og drikkevandsboringer.
Det er i mine øjne at forsøge at udbedre et nuludgiftspolitik problem med uddaterede metoder.

Britt Siesing-Mejer (Taastrup, 2019-05-12)

#104

At jeg er dybt uenig i samt bekymret for en evt ring 5. Både pga alle de borgere og byer det påvirker, den potentielt øgede mængde biler forskerne siger det vil give samt den negative indflydelse det vil have på værdifuld natur i store områder. Det virker uigennemtænkt, som en politisk studehandel, og som noget der ikke tager fremtidens teknologi i betragtning.

Jesper Svensgaard (Tune, 2019-05-12)

#108

Jeg ikke under nogen omstændigheder ønsker at komme til at bo mellem 2 store motorveje (Køge Bugt motorvejen og Ring 5 Syd)

Brian Gosvig Nielsen (Lille Skensved , 2019-05-12)

#109

Der er støj nok fra Køgebugtmotorvejen og en ekstra motorvej øger støjen

Leif Panduro (Naurbjerg, 2019-05-12)

#113

Fordi mere motorvej blot genererer flere biler. Det er på tide at tænke i helt andre baner for at løse trafikproblemer på en langt mere miljørigtig måde. Danmark skal ikke overtage Sveriges og Norges CO2 udslip.

Birgit Herold (Tune, 2019-05-12)

#114

Der er så mange andre alternativer mod køkørsel - bl.a. Ved at få flere over i den offentlige trafik - og VI har et ansvar overfor miljøet - derfor ikke mere asfalt - men flere grønne naturlige områder.

Jette Meldgaard (Ishøj, 2019-05-12)

#121

Tune har en lufthavn der skal udvides i den ene ende af byen og lave man ring 5 syd, vil få en motorvej smadret igennem den anden ende af byen, hvilket betyder at Tune vil blive et støjhelvede at bo i. Udover dette vil ring 5 syd smadre igennem vandboringer ved Karlslunde, diverse naturlandskaber samt pløje igennem folks huse, hvilket betyder at de må flytte. Samtlige huse i korridoren vil falde i værdi.
Sidst men ikke mindst er det bestemt ikke klimavenligt, at klistre Danmark til med mere motorvej!

Karina Andersen (Tune, 2019-05-12)

#123

Jeg skriver under fordi jeg mener at det ikke løser trængselsproblemet at udbygge vejnettet på denne måde. Hvis vi bygger RING 5, er der stadig ikke nok plads til at lave samkørselspladser, bedre indfletning mod hovedstaden. Folk vil stadig holde i kø på motorvejen, nu bare i endnu flere vejbaner. Jeg mener at løsningen er at få flyttet arbejdspladser ud fra Hovedstadsområdet til omkringliggende kommuner. Alternativt skal der ske en meget drastisk og voldsom forbedring af det offentlige transportsystem, således at det tidsmæssigt og økonomisk gøres merre fordelagtigt at benytte.

Lina Margrethe Knuth-Winterfeldt (Hedehusene, 2019-05-12)

#128

Jeg ikke vil have ødelagt mit og familiens nærmiljø - og fordi flere motorveje er uforeneligt med en ansvarlig klimapolitik.

Freya Grossmann (Tune, 2019-05-12)

#132

Jeg er på ingen måde interreseret i at få en motorvej så tæt på min bolig

Marian Reymann olsen (Reerslev Hedehusene, 2019-05-12)

#134

Da det er en dårlig løsning samt man forringer natur og landsbyliv.

Mathias Svare (Tune, 2019-05-12)

#138

Vi bor lige op til ring 5

Kirsten Lillholm clausen (Tune, 2019-05-12)

#140

Vi har nok vej, for meget støj, for lidt skov og biodiversitet. Vi må stoppe med at optimere ved at se vej som eneste løsning, for folk der er bosat langt fra job må længere kørsel tilgodeses, arbejdspladser bør flyttes ud og offentlig transport bør forbedres og sættes ned i pris. For gods transport må samme accepteres indtil bedre logistiske løsninger end flere åbne larmende og forurenende veje.

Line Tofte Olsen (Hedehusene, 2019-05-12)

#141

Støjforurening....

Ninet Tofteng (Tune , 2019-05-12)

#142

DET ER ØDELÆGGENDE FOR DE SMÅ LOKALSAMFUND!

Magnus Madsen (Tune, 2019-05-12)

#144

Ring 5 vil ødelægge mange byer, natur, dyreliv og menneskers fremtid. Jeg tror på at der skal andre og mere innovative løsninger til end en ring 5. Det kunne være en udbygning af den offentlige trafik og jernbaner.

Majbrit Flenø (Smørum, 2019-05-12)

#148

Fordi det er en dårlig løsning! Brug færdselskommisionens 49 anbefalinger istedet.

Nadja Ussingkær (Ishøj, 2019-05-12)

#151

Vi er flyttet på landet for at undgå trafikstøj og kunne nyde naturen, og nu efter kun 2 år skal vi måske forlig os med en motorvej i baghaven som ikke kun ødelægger denne idyl, men ligeledes vil stavnsbinde os til vores hus.

Sarah Aabom (Hedehusene , 2019-05-12)

#152

Jeg ikke vil have mere larm i byen/området..

Michelle Nielsen (Reerslev , 2019-05-12)

#153

Det offentlige trafik skal udbygges i stedet.

Jannik Lindholm (Karlslunde, 2019-05-12)

#158

Jeg synes det er dybt tragisk at ødelægge så meget natur og det berører så mange mennesker der skal gå fra hus og hjem . Tror ikke på mere asfalt løser noget, kun flere biler. Få det kollektive trafik til at virke og kig i stedet på der hvor folk skal af fra motorvejen. Udover det er det skadeligt mod vores helbred .

Karina Rix (Tune , 2019-05-12)

#161

Jeg mener ikke at vores klima kan klare flere motorveje, og at vi skal ødelægge vores landsby samfund

Thomas Segato (Karlslunde, 2019-05-12)

#163

Vi har behov for alt den natur vi har og mere til.
Bevar landsbyer og brug eksisterende motorveje og udbyg den kollektive trafik.

Lene Handen (Herfølge , 2019-05-12)

#165

Jeg finder at Ring 5, 51/2 eller ligenede er en dårlig løsning, da udbygning og/eller billigere offentlig trafik er bedre og der bør tænkes mere ud af boksen end bare udvide med mere støj til gene for mange mennesker

Lene Kristensen (4030 Tune, 2019-05-12)

#171

Det er en komplet unødvendig parallelmotorvej

Per Anker Jensen (2670 Greve, 2019-05-12)

#173

Jeg ønsker at bevare Torslunde som en fredelig landsby.

Inger Skov (Torslunde, 2019-05-12)

#176

Jeg ønsker ikke en motorvej Der kommer til at ødelægge naturen og skabe støj og forurening der hvor den er planlagt til at ligge.

Dorthe Storm (Tune, 2019-05-12)

#178

Miljømæssige årsager. Lad nu vores miljø i fred. Alt for meget asfalt i Danmark

Ditte Vadstrøm (4623, 2019-05-12)

#183

Jeg slet ikke kan acceptere at man forringer naturen mere og de mennesker det går ud over og fordi man skal satse mere på bedre og ordentligt forhold for den offentlige trafik.

Dorte Klein Hansen (Viby Sjælland , 2019-05-12)

#190

Vi har ikke behov for endnu en motorvej, da der ikke mere er kø på Køge bugt motorvejen, og Ringstedbanen skulle gerne blive attraktivt for bilister.

Lennart Gormsen (Lille Skensved, 2019-05-12)

#191

Jeg skriver under fordi den motorvej skal ikke bygges. Den har intet godt formål og der skal ikke ødelægges mere natur. Nej tak .

Martin Wallin (Tune, 2019-05-12)

#192

Det er en total tåbelig løsning, når man ikke kender omfanget at den nye hurtig bane fra Køge til København

Lars Folmer-Petersen (Tune, 2019-05-12)

#194

Jeg er totalt i mod forslaget. Har boet i Ishøj Landsby siden 1997 og har mærket stigende trafik på Ishøj Stationsvej. Vi har et transportcenter i Tåstrup og i Ishøj, altså på hver sin side af landsbyen og nu åbner letbanen også. Hvis vi have yderligere en motorvej foruden de to vi allerede har, kommer vi til at blive omringet af trafikstøj. Ikke fedt og et totalt No Go

Jane Henningsen (2635, 2019-05-12)

#197

Jeg underskriver fordi 1) jeg bor i området og 2) vi pendler allerede for meget i private biler - det er uholdbart for miljøet.

Morten Steffensen (Lille Skensved , 2019-05-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...