Stop Gruskravsprojektet Nordøst for Skævinge

Kommentarer

#6

Som beboer i området

Tommi Tyrrell (3320, 2019-05-07)

#16

Der skal ikke laves grusgrav ved vores lille samfund da der er nok udfordringer. Det vil give trafik larm, luftforurening mm vores huse bliver mindre i værdi og ikke et attraktiv sted at bo.

Sis Farid (Meløse, 2019-05-07)

#19

Jeg er flyttet her til for at få fred og ro, hvis der kommer en grusgrav i Skævinge skal transporten til og fra grusgrav være forbi mig hus og mange andre ejendomme og ikke kun 2-3 stk som det fremgå af udkastet og det vil forringes alle beboerne fornøjelse ved at bo her.

Carsten Carøe Hertzberg (Meløse, 2019-05-07)

#21

Jeg har boet størstedelen af mit liv på denne ejendom. Den rige natur byder på flere forskellige arter, foruden det smukke landskab. Jeg var rigtig chokeret over, at nogen overvejede at der skulle laves en grusgrav herude, til trods for de mange dyrearter der trives her pga. naturen. Det er upraktisk og invaderende for både naturen (det VIL skræmme dyr væk, det VIL ødelægge naturlige områder) og beboere (LARM på daglig basis, støv, gennemkørsel) i området. Der bliver reklameret så meget med, at vi skal bevare vores natur, plante skove, tage vare på klimaet, osv -- dette er da at gøre det stik modsatte? Jeg forstår det ikke.

Julie Weck Henriksen (Skævinge, 2019-05-07)

#23

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker store tunge lastbiler på Meløsevej da det er skole vej for mange børn og unge! De skal krydse vejen et sted hvor det er farligt nok i forvejen!
Og fordi det ødelægger vores smukke natur!!

Anne Sterup-Hansen (Meløse, 2019-05-07)

#27

Jeg underskriver, da projektet virker som en stor udfordring for de omkringboende og det naturskønne område. Har vi et lille stykke jord, hvor der kan forekomme en bestemt dyre - eller planteart, så må det på ingen måde røres - og jeg er ikke i tvivl om, at der findes en fredet art på det område.

Tom Damgaard (Meløse, 2019-05-07)

#36

Der er rigeligt af trafik, store lastbiler osv der kører igennem st.lyngby. En by med mange små børn, der hverdag skal udsættes for den farer lastbilen der kører alt for stærkt.

Karina Karlsmark (Skævinge , 2019-05-07)

#37

Området har en hel unik natur, med et fredet område med fx grævlinge, sjældne sommerfugle og planter, som miljøændringer, klart vil indvirke på.

Conni Larsen (Skævinge, 2019-05-07)

#39

Meløse ikke skal have ødelagt sin flotte natur

Line Andersen (Meløse, 2019-05-07)

#44

Der ikke skal være en grusgrav i et område der er tæt på et bolig område

Per Gerlach (Skævinge, 2019-05-07)

#48

Grundejer og nabo til området.

Jens Harrington (Skævinge , 2019-05-07)

#49

Vejnettet i området er stærkt underdimensioneret til tung trafik, og det vil skabe store trafikale problemer lokalt – ikke mindst ved udkørsel gennem Meløse til Amtsvejen, eller hvis andre veje vælges gennem Skævinge eller Harløse.

Susanne Boldt (Skævinge, 2019-05-07)

#50

Området er en helt vidunderlig perle bestående af smuk natur og et rigt dyreliv og må ikke ødelægges. Hillerød Kommune har desuden med stor succes skabt levesteder for truede dyrearter, som nu findes spredt over området. Det er fantastisk.

Lene Weck Nielsen (Meløse, 2019-05-07)

#58

Der R ingen grund til at udvinde nogen slags mineraler eller andet på så lille et område, når det vides hvor store områder der allerede R udlagt til dette Worldwide, hvorfor smadre et så lille samfund & påføre dets biodiversitet så stor belastning med tunge maskiner, masser larm og hva det ellers fører med sig????? :-((

Charlotte Iversen (Skævinge, 2019-05-07)

#68

Ikke mere tung trafik i de små byer.

Kamilla Bærtelsen (Skævinge, 2019-05-07)

#69

Det er der vist ikke plads til at fortælle om her

Ghita Willems Schulz (Skævinge, 2019-05-07)

#72

Alt for stor belastning af trafikken i området med store lastbiler på de små veje. Stor øgning af trafik på den i forvejen belastede amtsvej.
Øget risiko for skolebørn på cykel til skævinge skole.

Jeanette Kølle (Meløse , 2019-05-07)

#73

Det vil ødelægge et smukt naturområde og aktivitetsområder og påvirke de store planer for udlæggelse af skævinge skov.

Dan True (Hillerød, 2019-05-07)

#78

Er ikke interesseret i at få en grusgrav i baghaven. Udover nedsat ejendomsværdi vil der komme tung trafik i vores villakvarter hvor vi har småbørn rendende at lege. Det vil skabe en voldsom støj.

Cecilie Uglebjerg (Skævinge, 2019-05-07)

#83

Jeg flytter til Skævinge og ønsker ikke en grusgrav med larm og trafik tæt på et boligområde.

Kirsten Gudmundsen (3400 Hillerød , 2019-05-07)

#84

Jeg skriver under fordi vejene i forvejen er i så dårlig stand.
Generne fra trafikken vil ødelægge vores område.
Dyrearter og miljø er erklærede bevaringsværdige i alle andre sammenhænge. Og det må der være en årsag til. Så fordi man mener at have fundet grus, så skal disse dyrearter og det omkringliggende område ikke have ændret status.

Tine Langendorff (Skævinge, 2019-05-07)

#102

Ønsker mindre trafik på Harløsevej - ikke øget trafik i form af tunge køretøjer.

Torsten Bruun (Hillerød, 2019-05-08)

#105

Som bosat i skævinge ønsker jeg IKKE en grusgrav!! Den hører ikke til her.

Dina Bosse Munck Pedersen (Skævinge, 2019-05-08)

#108

Vi har flere bilag IV arter i dette område. Blandt andet er der gjort en stor indsats for den fredede og truede løgfrø, og der findes stor vandsalamander, but/spidssnudet frø og andre. Vi ved at mange botaniker fra hele landet søger hertil for at studere og kigge efter "planter".Og vi ved at der findes en del sjældne sommerfugle i området.
Udover det har vi grævlingen som stortrives, og et meget rigt fugleliv.

Jørgen Thomsen (Skævinge, 2019-05-08)

#109

En grusgrav ikke skal ødelægge vores dejlige natur

Annika Østerby (Skævinge, 2019-05-08)

#110

Nej tak til tung trafik

Michael keld madsen (Skævinge, 2019-05-08)

#113

For tæt på et bebygget område/by med mange børn/institutioner. Skønne Skævinge skal ikke nedgraderes!!!

Gitte Haaning (Skævinge, 2019-05-08)

#114

Store gener ved tung trafik, vejnettet er ikke bygget til det.

Christian Vestergaard Johansen (Skævinge, 2019-05-08)

#119

Jeg er virkelig chokeret over at finde ud af at der Nordøst for Harløse er planer om at etablere en grusgrav. Først snakker man natur og kongernes Nordsjælland, alle er lykkelige og glæder sig til etableringen. Nu snakker man om at ødelægge området med en grusgrav, det er grotesk og sørgeligt. Slutteligt er området allerede hårdt belastet trafikalt, vi kæmper allerede med en byrde der liggerlangt over hvad infrastrukturen kan bære.

Sidsel Angly (Hillerød, 2019-05-09)

#130

Vi er imod grusgravsprojekt i Skævinge, bla. pga. dyreliv, trafikale problemer m.m. Det er et vanvittigt projekt i vores skønne natur.

Povl & Lena Nielsen (Skævinge, 2019-05-12)

#131

Jeg skriver under, fordi jeg er enig i problematikkerne og de negative følger som gruppen mener at grusgrav projektet vil medføre. Derfor skal projektet stoppes

Carina Maria True (Hillerød, 2019-05-12)

#132

Et af de få rekreative områder i Skævinge vil blive ødelagt og det ligger alt for tæt på bebyggelse.

Hans Henrik & Kirsten Gaard (Skævinge, 2019-05-14)

#136

Lige nu tales der meget om at bevare vores klima. Den største synder i forhold til Klima er at vi mennesker bare tager det vi vil have uden at tage hensyn til de skader som der gøres på miljø og dyreliv.

Lone Hansen (Meløse, 2019-05-18)

#141

Grusgraven vil føre til øget trafik med tunge køretøjer i og omkring Skævinge, Meløse, st Lyngby og Strø. Indfaldsveje og vejene gennem byen er i forvejen præget af tung trafik og udfordringer med for hurtig kørsel.
Samtlige hovedveje i Skævinge er desuden skolevej, da skolen ligger midt i byen. Kun et lille stykke v skolen har cykelsti, hvilket betyder at vores børn skal køre på vejbanen sammen med lastbiler og lign.

Eva Friis Sunesen (Skævinge, 2019-05-22)

#147

Jeg bor op ad den.

Jørn Andersen (3320 Skævinge, 2019-05-22)

#148

Vil være med til at passe på vores natur

Inge Andersen (3320 Skævinge , 2019-05-22)

#149

Stop dette projekt

Hans--Erik Riisgaard (Skævinge, 2019-05-22)

#162

Jeg har boet og er opvokset i Meløse (til og med 21 år), det er en helt fantastisk lille by, med alt hvad et barn kan ønske sig, alt hvad børnenfamilier kan ønske sig, det vil jo blive ødelagt. Tung trafik lige op ad fantastisk lille skov ned til Amtsvejen, der i forvejen er umulig at komme ud på i myldretiden. Den lille vej hvor bussen dårligt kan være der.

Nichlas Fonnesbech (Esbjerg, 2019-05-25)

#175

Fordi projekt ødelægger unik natur og dyreliv samt skaber trafikale gener og støj som er ødelæggende for et lille lokalsamfund, som er defineret ved er åbent fredeligt landskab og sikre skoleveje for børnene.

Trine Larsen (Hillerød, 2019-06-05)

#180

Jeg skriver under fordi jeg bor midt i det udvalgte graveområde og er ikke interesseret i at have en grusgrav omrking mig med støj og støv, og projektet vil betyde at jeg ikke kan have min hest på marken, som vil blive inddraget til grusgrav.

Amalie Hjort Larsen (Skævinge , 2019-06-05)

#181

Det er vigtigt for miljøet og de mennesker der bor her.

Jeanne Wegener (Skævinge , 2019-06-05)

#184

Jeg ønsker ikke denne tunge trafik i vores lokal område, hvor vejnettet ikke er bygget til dette.

Henrik Lassen (Skævinge, 2019-06-05)

#192

De mange tunge køretøjer vil være til gene og måske ligefrem fare for de mange cyklister der pendler til og fra skole, studie el. arbejde. Ligesom støj og ekstra trafik vil genere lokalsamfundet, kan vejnettet overhovedet bære dette.

Peter Lindgren (Skævinge, 2019-06-05)

#196

Jeg ikke vil have store lastbiler mm. Kører rundt i Skævinge/meløse by konstant, plus det ødelægger flotte landområder og ligger lige op af et kæmpe børneboligkvater! Ufattelig dårlig ide

Emil Havn Sørensen (Skævinge, 2019-06-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...