Biogasanlæg mellem Rødding og Vammen

Kommentarer

#2

Jeg vil gerne støtte at biogasanlægget placeres andetsteds end den planlagte placering. Tung trafik igennem Rødding er dybt uhensigtsmæssig.

(Viborg, 2019-04-10)

#8

Vejforhold

(Tjele, 2019-04-10)

#15

Beslutningsgrundlaget er mangelfuldt og uigennemsigtigt. Kan ikke være rigtigt, at folkevalgte politikere ikke lytter til den (lokal-)befolkning, der har været med til at vælge dem i byrådet.

(Rødding, 2019-04-10)

#24

Jeg skriver under fordi den ønskede placering midt på den jyske højderyg er helt fejlplaceret. Et anlæg af disse dimensioner vil skæmme hele området og den smukke natur og ydermere vil den øgede og tunge trafik være ødelæggende for livet langs de nødvendige transportruter.

(Tjele, 2019-04-11)

#25

Nej Tak til Biogasanlæg på Sønderupvej 1

(Vammen, 2019-04-11)

#28

Jeg skriver under, da jeg ikke mener, at den tung trafik vil gavne vores lokal-samfund. Det kan betyde, at interessede kommende huskøber evt. Vil fravælge byen, da den tunge trafik uden tvivl vil være generende.
Desuden har jeg børn som færdes i Rødding, både på cykel, til bens og nogle gange til hest. Jeg vil være bekymret for at lade dem færdes, da der ofte kan være blinde vinkler i de store lastbiler.
Desuden er en gruppe ved at starte en ny butik op, den vil da kunne drage nytte af både de nuværende indbyggere men så sandelig også tilflyttere, og dem skulle vi gerne have mange flere af.
Vejnettet er heller ikke bredt nok, hvis der skal kunne færdes store lastbiler,
Jeg mener, at sådan et biogasanlæg skal placeres tæt på en i forvejen stor vej, med let adgang til denne. Ikke i mellem to mindre byer, hvor det vil være til stor gene for alle.

(Rødding, 8830 Tjele, 2019-04-11)

#30

Nej tak til biogasanlæg i Vammen.

(Rødding - 8830 Tjele, 2019-04-11)

#31

Nej tak til at placere biogasanlægget på Sønderupvej 1, 8830 Tjele, grundet den øgede tunge trafik gennem de omkringliggende landsbyer.

(Tjele, 2019-04-11)

#34

Meget tvivlsomme bagmænd og total fejlplaceret.

(Rødding, 2019-04-11)

#36

Jeg på ingen måde kan støtte opførelsen af dette anlæg, dets placering, investorer og gener.

(Tjele, 2019-04-12)

#39

Vejene er ikke gode nok til så meget trafik, blandt andet de smalle veje med mange kurver hvor Sønderupvej udmunder i Tjele Møllevej

(Rødding, 2019-04-12)

#42

Et industrianlæg som medfører store stigninger i tung trafik bør placeres hvor infrastrukturen kan bære det.
Røddings infrastruktur er ikke skabt til denne trafik. Der mangler afværgeforanstaltninger på næsten alle de strækninger gennem byen som trafikken skal benytte. Herunder udvidelse af vejbredden så 2 biomassetransporter kan passerere hinanden uden at benytte fortovet, cykelstier til skolebørn og turister gennem byen (midtjyske cykelstjerne), fodgængerfelter mv.

(Tjele, 2019-04-15)

#43

Jeg en bange for den forøgede trafik i gennem Rødding

(Rødding, Tjele , 2019-04-15)

#45

Den store mængde tung trafik vil ødelægge tilværelsen for alle os, der bor langs de små veje, som transporterne skal køre på.

(Rødding, Tjele, 2019-04-15)

#48

Placeringen dur ikke pga. den dårlige infrastruktur til den tunge trafik, dårligt CO2 regnskab og tvivlsom ejerkreds.

(8830 Tjwlw, 2019-04-15)

#51

Vejnettet bla gennem Rødding, kan slet ikke bære de mange køretøjer. Pga af de mange rystelser den tunge trafik medførte, da Apel fik leveret sand, har sat flere revner i mit hus på Kirkegade - og det er altså bygge i 50’erne !
Så NEJ TAK til flere tunge køretøjer på Kirkegade / Vansøgårdsvej !!

(Rødding, 2019-04-15)

#53

Jeg er imod flere lastbiler i gennem Rødding da det vil blive en kæmpe belastning for husene og vejene, der bliver også et støj problem især om natten da der max må støje 45 dB og en lastbil med fuld læs vil støje 95db.

(Rødding 8830 Tjele, 2019-04-15)

#59

Et anlæg der kræver meget trafik for at fungere, bør placeres der hvor vejene i forvejen har en størrelse der passer til trafikken.

Det er også svært at forestille sig at lastbilerne slår sig til tåls med at køre flere kilometer med 60 km/t på landeveje. Det er virkeligheden her i området, hvor vi sætter pris på de små naturskønne veje.

(Rødding, 2019-04-15)

#63

Ønsker ikke mere trafik ved indkørslen til Korsbakken, da der allerede nu kan være problemer med at komme ud på vejen.

(Tjele, 2019-04-16)

#65

der er bedre placerings muligheder i nærheden

(rødding, 2019-04-16)

#69

Antallet af transporter igennem Rødding vil påvirke byen rigtig meget i negativ retning.

(Rødding, 2019-04-16)

#74

Placeringen af anlægget er ikke gennemtænkt mht infrastruktur.

(Rødding, 2019-04-16)

#76

Jeg synes det er en super god ide at udnytte de ressourcer vi har i Danmark - specielt et produkt som gylle, der nok vil kunne tilføre markerne næring, men mon ikke der er et overskud. Det skulle gerne anvendes hvis muligt til biogas produktion. Alt andet vil være tåbeligt. Hvor så anlægget skal ligge??? Jo, gerne i nærområdet (også for at begrænse de kørte kilometer med tankvogne. Men kunne man måske være bare lidt intelligente, at lægge anlæggene hvor der er gode tilkørselsmuligheder - at smadre et antal mindre bysamfund med 1000-vis af meget tunge tankvogne - UD OVER DEN DER I FORVEJEN KØRER PÅ DE SMÅ VEJE!! - meget store og mange landbrugsmaskiner, traktorer med tvillingehjul, grustransporter til Apple Etc Etc - er der ikke også et antal skolebørn der cykler på disse små veje?? Er vejene dimensioneret til det? næppe, hvem havner regningen for reparationerne mon så hos? Måske er der er et og andet hus der begynder at slå revner (lidt støj vil det vel nok også medfører) - kampen for erstatning Hmmmmm, ja, der er faktisk ikke ret meget der taler for den foreslåede beliggenhed. Der vel også kendt at beboerne på Fynbohus i Vammen ikke er de mest sikre fodgængere - så lidt lig kommer der vel også på bordet. Placeringen er alt i alt himmelråbende tåbelig og tankeløs. Jeg skal lige huske at nævne at jeg IKKE er nervøs for lugtgenerne! De er der jo bare - vi er vandt til gyllen i forvejen. Måske kunne man bruge et sted langs Randersvej eller måske et parceller i sydbyen - der er så smukt på de kanter.

(Tjele, 2019-04-16)

#79

Det er ikke den optimale placering af anlægget. Rødding og vejene omkring er slet ikke gearet til meget mere tung trafik, smertegrænsen er allerede nået med al den tunge trafik til og fra grusgraven til Appel byggeriet.

(Rødding, 2019-04-17)

#90

Jeg skriver under da det bestemt ikke var det vi ønskede, da vi flyttede ind i Rødding. Trafikken ville ødelægge den “idylliske” by.

(Rødding, 2019-04-28)

#92

Er meget meget utryg ved alle de lastbiler og lugten som følger med.
Tænker vores lille skønne by uddør, da ingen vil flytte til byen, med de ulemper, så finder de en anden skøn lille landsby og flytte til i stedet for. Og folk som allerede bo her flytter, hvis det er mulig

(Vammen ved Viborg , 2019-04-28)

#96

Jeg skriver under fordi jeg er bange for hvad det vil gøre ved vores by, vores veje og børnene der cykler i skole. Den tunge trafik igennem byen samtid med alle de cyklende børn

(Rødding , 2019-04-28)

#97

Kan ikke fordrage lugten, det sænker mit nyindkøbte hus værdi og vil ikke have tung trafik gennem vores lille, idyliske by.

(Rødding, Tjele, 2019-04-28)

#99

Jeg bekymre mig for al den tunge trafik igennem vores lille by :-(
Syntes den skal ligge tættere på Karup hvor deres største kunde måske er.

(Tjele , 2019-04-28)

#100

De små veje ikke er demensinerede til den voldsomme mængde tunge køretøjer.

(8830, 2019-04-28)

#102

Det kan blive farligt med al den tunge trafik mellem og gennem byerne.

(Rødding, 2019-04-28)

#105

Støtter familien i området

(Randers, 2019-04-28)