Skrot Budgetloven

Kommentarer

#5

Skrot budgetloven - den underminerer vores fælles velfærd og hæmmer det kommunale selvstyre!

Lisbeth Waidtløw (København, 2019-03-19)

#6

velfærdsforringelser

steen vadgaard (københavn, 2019-03-19)

#12

Det er på tide at prioritere mennesker

Helena Mikkelsen (Hjørring, 2019-03-19)

#14

Den økonomi som budgetloven indeholder, betyder, at kommuner og regioner ikke har penge nok til velfærden. "Budgetloven betyder, at kommunerne ikke må renovere faldefærdige skoler, at de ældre ikke kan få tilstrækkelig hjælp, og at de syge ikke har sengepladser nok. Og det er ikke i orden, når pengene er der."

Lars Lund (Albertslund, 2019-03-19)

#15

Fordi det er nødvendigt for at få skrottet budgetloven

Per Jensen (Nyborg, 2019-03-19)

#17

genopret velfærden

Margit Kjeldgaard (Helsingør, 2019-03-19)

#19

Jeg er ked af de gentagende stramninger der er på børne og unge området. Og her tænker jeg specifik de helt små, som stadig er placeret i alt for pressede institutioner.

Daniella Petersen (København V, 2019-03-19)

#21

Nok er nok

Majbritt Andersen (Holbæk, 2019-03-19)

#24

På tide at der bliver sagt stop til forringelser og nedskæring på velfærd, syge, ældre, unge og uddannelsesområder m.m.

Hans Jessen (Herning, 2019-03-19)

#26

Jeg skriver under, fordi jeg hver dag med mine egne øjne ser, h ordan pædagoger og lærere er presset med at få hverdagen i instiutionernr og i skolerne til at hænge sammen.

Gunilla Martins (Vedbæk, 2019-03-19)

#33

Jeg er træt af, at løbe stærkt og ikke kan give vores små medborgere den omsorg og tryghed som de så inderligt har brug for :)). Jeg vil ikke ende med, at gå ned med stress

Anja Jørgensen (Hvidovre, 2019-03-19)

#37

Alle løber for stærkt. Det ødelægger

Maria Larsen (København, 2019-03-19)

#39

Jeg er DØDTRÆT af den førte, dybt asociale, ulighedsfremmende og frastødende politik. Værdier er fælles, tak.

Ann Boldsen (København, 2019-03-19)

#41

Vi vil have det ordentlige & fair Danmark tilbage uden den nuværende politiske korruption & ragen til sig - skattepengene skal gå til Danmark - IKKE grådige politikere!!

Berit Haugshøj Peitzsch (Brønshøj, 2019-03-20)

#42

Mine børnebørn og alle andre børn skal ha en ordentlig normering .

AnneGrethe Nielsen (København, 2019-03-20)

#45

Budgetloven er ødelæggende for kommunernes økonomi.

Ulla Boje Jensen (Helsingør, 2019-03-20)

#46

Jeg skriver under fordi at lige nu passer vi ikke nok ordentlig på vores børn, hverken i skole eller dagtilbud, vi er alt for få hænder

Mie Laursen (Søborg, 2019-03-20)

#57

Kommunerne skal sættes fri til at levere ordentlig velfærd

Finn Sørensen (København, 2019-03-20)

#58

vi skal redde Danmark-ud af EU

Rene Rafn (egå, 2019-03-20)

#62

Jeg betaler skat med glæde og vil ikke længere finde mig i at folketinget forhindrer kommunerne i at opfylde de velfærdskrav som vi borgere har og som folketinget pålægger kommunerne at opfylde

Susanne Petersen (Randers, 2019-03-20)

#68

Ønsker mere velfærd for pengene.

Lotte Graae (Foldby, 2019-03-20)

#72

kvælningen af velfærdsstaten skal stoppes.

Peter Iversen (Århus, 2019-03-20)

#74

Det er pinligt at vi ikke kan tilbyde vores børn ordentlig pasning, kun opbevaring.

Hannah Brøndsted (Frederiksberg, 2019-03-20)

#76

Fordi jeg altid har troet på at Danmark var et sted som tog sig af ALLE sine borgere- og det gør DK bare ikke lige nu :(

Xiao Xian Weng (Aarhus C , 2019-03-20)

#80

Citronen er presset for voldsomt på råderummene i Kommunerne, Skråt Budgetloven, så der kan rettes op på efterslæbet på kernevelfærden i hele landet.

Martina WELLM (København, 2019-03-21)

#87

Jeg har konkrete erfaringer med skræmmende normeringer på min mors plejehjem (da min mor brækkede armen var der ikke ressourcer til at made hende) og i mine børnebørns institution. Der ud over er jeg som tale-høre-lærer blevet i en børnehave ud over den afsatte tid fordi een pædagog skulle tage sig af 15 børn alene pga sygdom. Bleskift, modtage børn, svare telefon, trøste, passe på at børnenes lege ikke var farlige (de havde lavet en gangbro af taburetter) og skære frugt til frugt-måltid.

Inger Vinstorp (Silkeborg, 2019-03-21)

#91

Flere børn kræver flere pædagoger, det kan man ikke blive ved med at spare sig ud af...

Jesper Christensen (København, 2019-03-21)

#92

Jeg oplever det daglige kaos i mit barnebarns skole. Han går i 1 kl og hader det. Personalemangel i katastrofal grad i mit andet barnebarns børnehave. Al for tidlig udskrivning fra hjerteafd. af min 93 årige mor, med alvorlig svækkelse og genindlæggelse til følge på afd med meget mangelfuld personale normering. Manglende tid i hjemmeplejen til de stakkels fortravlede medarbejdere, som udmøntes i omsorgssvigt af vores gamle og syge!

Pia Rifbjerg (Nyker, 2019-03-21)

#93

Det er umuligt at lave budgetter i kommunerne med alle disse sanktioner der kommer fra staten efter vi har lavet budgetter i kommunerne så som KMF , udligningsreform og sanktioner for at store kommuner kommer over anlæg loftet nu må det fandme stoppe hvis de vil have lokalpolitiker

Jack Odgaard. (5600 Faaborg, 2019-03-21)

#95

For at bevare velfærd og udvikling i vort samfund

Lars Dinesen (Holbæk, 2019-03-21)

#97

Som kommunalpolitiker har jeg nu i flere år set, hvor svært det er at lave langsigtede tiltag som forebyggelse og garantere borgerne et rimeligt serviceniveau.

Morten Schjøtt (Ryslinge, 2019-03-21)

#102

De danske kommuner skal ud af den økonomiske spændetrøje, som staten har lagt dem i, og som forringer den kommunale velfærd.

Eigil Bjerre Christensen (Nykøbing Mors, 2019-03-21)

#103

Fordi jeg er pædagog, der ser de forandringer, som nu er sket igennem en årrække, og vi har desværre nået bunder, vi har IKKE hænder nok, pædagoger gå ned med stress.....
de særlig udsatte børn, får ikke den hjælp, de har brug for - der er ikke voksne nok til at hjælpe med at løse konflikter - trøste- osv

Angela Laursen (Hellerup, 2019-03-21)

#107

Det er uhørt som borgere bliver behandlet i dette land med et af verdens største skattetryk på almindelige borgere.

Hanne Sørensen (Dianalund , 2019-03-21)

#108

Den begrænser velfærden og ødelægger samfunds økonomien og forringer folks levevilkår

Ole Gleerup (København Ø, 2019-03-21)

#111

Løkkes omprioriteringsbidrag ødelægger alt for meget.

Bjørn Allerelli Andersen (Sønderborg, 2019-03-21)

#116

Jeg skriver under fordi budgetloven er den største forhindring for mere og bedr kommunal og regional velfærd!

Kirsten Løth (2700 Brønshøj, 2019-03-21)

#117

Jeg skriver under fordi det begrænser det kommunale selvstyre, derudover tvinger det kommuner til at spare selvom vi har pengene og en sund økonomi

Muhammad Ali Abbasi (Måløv, 2019-03-21)

#122

loven er asocial og ødelæggende for det kommunale selvstyre. Den undergraver yderligere vores velfærdssamfund.

Peter Nansen (Svendborg, 2019-03-21)

#129

Jeg er træt af se på, hvad budgetloven har gjort ved vores svageste borgere i samfundet! Unge Handicappet der er hjemløse, der er unge der begår selvmord da de føler de ikke kan få den rette hjælp, og alt det kun fordi budgetloven bestemmer serviceniveauet I kommunerne! Nok er nok, vi skal sikre en dryg fremtid for vores unge, lige gyldig om de så har diagnoser, har et handicap eller har det bare svært!

Anne Nurken (København, 2019-03-21)

#130

Jeg skriver under som medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Det er helt vanvittigt, at København og andre kommuner af regeringen tvinges til nedskæringer af velfærden imod det altovervejende flertal af borgernes ønsker, selv om vores samfund aldrig har været rigere

Knud Holt Nielsen (København, 2019-03-21)

#131

Som kommunalpolitiker ser jeg tydeligt konsekvenserne af skiftende regeringers stramme styring af kommunerne. Det er på tide det stopper

Rikke Lauritzen (København V, 2019-03-21)

#135

Vi har råd til at sikre en ordentlig velfærd

Merete Mensink (Sorø, 2019-03-21)

#138

Fordi vi SKAL prioritere velfærden - det har vi råd til, og det skaber den sammenhængskraft i DK, som mange generationer før os, har bygget op!

Signe Møller (Århus, 2019-03-21)

#139

Fordi jeg hver dag oplever konsekvenserne af budgetloven i skolevæsenet i Kbh's kommune.

Kira Schlifer (København, 2019-03-21)

#141

Det er på tide der sker nogle ændringer i vores såkaldte velfærdssamfund

Christina Moos (Augustenborg , 2019-03-21)

#147

Budgetloven er en hindring for udøvelse af det lokale demokrati i kommuner og region. Sæt kommunerne og regionerne fri.

Else Kayser (Århus, 2019-03-21)

#155

Jeg ønsker bedre velfærd.

Dorthe Pedersen (Viborg, 2019-03-21)

#158

Budgetloven ødelægger velfærden

Henrik Krogh (Albertslund, 2019-03-21)

#164

Jeg skriver i der fordi nedskæringerne har en direkte betydning g for de børn som jeg passer og for mit eget barn som bliver påvirket af at der ikke er voksne nok.

Sarah Lie Berggreen (København, 2019-03-21)

#165

Budgetloven indskrænker kommunernes handlemuligheder, hvad det angår at levere velfærd til borgerne. Derfor #SkrotBudgetloven

Ibrahim Benli (Herlev , 2019-03-22)

#167

Budgetloven ødelægger velfærdens kerneområder

Leif Madsen (Struer , 2019-03-22)

#183

Vi mangler ressourcer og vores nomeringer er uansvarlige

Maria Kehler ( København , 2019-03-22)

#185

Jeg vil have et DK med uddannelse, miljø og velfærd, som vi kan være bekendt.

Finn Nøhr (Roskilde , 2019-03-22)

#188

Som byrådsmedlem oplever jeg dagligt, at budgetloven udhuler den basale velfærd. Derfor skal den skrottes!

Bjørn Svensson (Fredensborg, 2019-03-22)

#191

Jeg ønsker en langt større grad af lokalt selvstyre

DAN CHRISTOPHERSEN (LØGSTØR, 2019-03-22)

#193

Vi skal gøre op med EUs nedskæringspolitik.

Luise Hemmer Pihl (Sdr. Kastrup pr Mørke, 2019-03-22)

#194

Budgetlovens fortsatte eksistens i sin nuværende form vil enten eliminere den kommunale velfærd eller smadre kommunernes i forvejen hårdt pressede økonomi.

René Strunch (Jyderup, 2019-03-22)

#196

Gør nu noget for vores velfærd!

Linda Kristensen (Hedehusene, 2019-03-22)

#199

Budgetloven ødelægger vores velfærd.

Annette Pollas (Kokkedal , 2019-03-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook