Oplever du offentligt svigt af en fysisk eller psykisk handicappet, syg, ældre eller udsat borger i Danmark? Så bak op om dette forslag..!

Kommentarer

#202

Jeg har forældre som desværre ikke kan klare sig selv mere en far på plejehjem og en mor som stadig bor hjemme og får døgnpleje. Gang på gang komme hjemmeplejen og giver min mor aftensmad kl 16 og ligger hende i seng kl. 19. Det så uværdigt Og Har kun 5 min til at varme og tilberede hendes aftensmad. De undskylder meget og siger det pga. Personale mangle. Min far bor på lindehavens plejehjem og personalet er virkelig søde men der desværre også rigtig tit vikar som ikke kende de ældre og ligger dem i seng tidligt også pga. Personale mangle. Mine forældre har være med til at opbygge vores velfærdssamfundet og det er så den tak de får. Jeg synes vi skulle skamme os at behandle dem på den måde

Bettina Blom (København. V, 2019-03-23)

#208

Jeg skriver under fordi jeg høre om flere og flere der ikke får den hjælp de har behov for og også ret til...

Margrethe Hansen (Rødovre, 2019-03-23)

#210

Brønderslev Kommune fjerner min personlige hjælper, der er hos mig 28 timer om ugen. I stedet for, kan jeg få 15 minutters hjemmehjælp i døgnet! Jeg ligger i min seng 90% af døgnet pga omfattende Rygmarvsskade, synes nok, jeg har behov for en hjælper. Beder jeg om for meget? Hvad synes du er rimeligt?

Charlotte Mosen (Brønderslev, 2019-03-23)

#211

Jeg skriver under fordi jeg selv har en handicappet dreng på 27 år, som bor på et bosted og er nærmest ved at give op ifht de gældende regler eller tolkning af samme, både ifht bruger men også pårørende. Grotesk

Susanne Funck Nielsen (Århus, 2019-03-23)

#212

Jeg har oplevet svigt i forhold til en nær ven af mig, som er fysisk handicappet.

Helle Windfeldt (Brønderslev, 2019-03-23)

#213

Mangler værdighed og livskvalitet for den handicappede og familien.

Jane Risager (Fårevejle, 2019-03-23)

#216

Har en handicappet søn på 23

Bodil Bælum (Kjellerup, 2019-03-23)

#220

Al velfærd er snart forsvundet fra Danmark ! Syge, børn, handicappede, ældre etc har nu så dårlige betingelser, at det er en skændsel !

Lone Erkland (København S, 2019-03-24)

#224

Det er så uretfærdigt ..

Inge Petersen (Nyk.f, 2019-03-24)

#226

Har optil flere gange oplevet STORT svigt (uvidenhed) fra kommuners side. PT 37 årig hjemme hos mor i 24 timer på 6 mdr. Svigt på dagtilbud og bosted. Bosteder lyver så det driver og gerne på papir, men kan ikke dokumentere det skrevne. Man bliver sgu træt.

Wivi Holmen (Slagelse, 2019-03-24)

#227

min datter på 22 har brug for et botilbud i den kommune hvor hun er født og opvokset, og hvor hendes familie er.

Hanne Madsen (Horsens, 2019-03-24)

#232

Jeg kan se, min far snart 90 ( om en mdr ) kunne ikke få hjemmehjælpere, tog lang tid, før han endelig fik hjemmehjælper. Hvad så med plejehjem til min far på sigt???

Connie Bust (Herning, 2019-03-24)

#238

Jeg skriver under fordi - den 15-11-15 var min voksne datter i en alvorlig ulykke - jeg har været i kamp med kommunen i 3 1/2 år og til d.d ligger der stadig ingen afgørelser som dækker min datters behov for hjælp og støtte. Kommunen nægter at lave afgørelser som kan påklages - da de 2 afgørelser de har laver er hjemsendt fra AST den sidste den 20-03-2018 - kommune nægter at behandle AST hjemsendelse. Bliver truet - løjet for - magtmisbrug - økonomisk nægtet hjælp.

Christina Fredelund Klitager Klitager (Hjørring, 2019-03-24)

#246

Desværre kendt (gennem mange år) at forældre skal "kæmpe" med systemet i.f.t. deres handicappede barn/børn. Efter kommunalreformen gik det helt galt. Helt og aldeles urimeligt!!! Det er i forvejen svært nok at ha' et handicappet barn.

Britta Kvitting Thøfner (Næstved, 2019-03-25)

#248

I kommunerne er det kun tal på bundlinjen der tæller. Forstår ikke at det kan forkomme i et land som Danmark. Diabtikkere der få max på teststrimler, afslag på forbedret måle udstyr, ældre der sendes i genoptræning efter blodprop på et demensafsnit, nødkald der lægges væk på plejehotel, afføringsmidler der gives før et sygehusbesøg til en kørestolsbruger, nægtes nødkald, psykisk udsatte unge der for afslag på enhver hjælp genne flere år...gad vide hvor lang man kan skrive her :-(

Helen Andersen (markmosen 3, 4490 jerslev, 2019-03-25)

#254

willi Pøsl

wili pøsl (5672, 2019-03-26)

#257

Der skal handling NU
Det bliver SÅ dyrt for Danmark, når man skal til at rette op på alt det der er ødelagt, og det bliver kun værre jo længere tid der går.
Borgere og pårørende er ødelagte allerede....

Dorthe Sørensen (Hillerød, 2019-03-26)

#260

Jeg selv er mor til 18 årig cp dreng. Han harhaft verdes dårligste skolegang. Så på trods af fuld funktion hjalp man aldrig kognitivtog perceptuelt

Tina Jensen (Højbjerg, 2019-03-26)

#267

Jeg skriver under fordi jeg er mor til en psykisk handicappet pige på 21 år. Hun kan ikke være alene, bor hjemme og jeg har fuldtids job og kan ikke få hjælp af Århus kommune til opsyn og aflastning.

Susanne Døssing (Højbjerg, 2019-03-27)

#271

fordi vi ikke skal finde os i at de svage ikke får den hjælp og omsorg der er brug for vi skal ikke finde os i at nogen bliver svigtet her i Danmark alle skal have den aller bedste og en værdig behandling uanset hvad vi er alle mennesker og vi skal alle sammen have al den hjælp og omsorg der er brug for også vores allesvageste og udsatte alle skal behandles værdigt man må aldrig så meget som glemme en eneste uanset hvad

Sophia A Andreasen (9220, 2019-03-28)

#273

Det er dybt uretfærdigt at medborgere med fysiske eller psykiske handicap oplever stor besparelser på deres støtte og hjælp. Jeg betaler gerne mere i skat som borger for at være med til at hjælpe vores udsatte medborgere.

Berit Øsyergaard (Hjørring, 2019-03-29)

#278

Jeg har en søn med atypisk infantil autisme og som er social og fælelsesmæssigt forstyrret. Han har siden 3 års alderen blevet svigtet af systemet.

Sacha Christensen (Slagelse, 2019-04-02)

#279

Fordi jeg kender flere der ikke får en værdig behandling.

Kamilla Kopkaj Johansen (Nørresundby , 2019-04-05)

#286

Jeg skriver under, fordi jeg både håber og frygter for min handicappede søns fremtid.
Igennem 20 år, har jeg kun oplevet dårligere og dårligere behandling fra det offentlige.

Anelle Sørensen (Esbjerg, 2019-04-11)

#288

Fordi jeg personligt har været vidne til lovbrud I forbindelse med behandling af medicin, merudgift og trivsels sager.

Djamilla Bundgaard (Frederikssund, 2019-04-11)

#289

Jeg selv har oplevet et system der ikke tager hånd om de borgere der kæmper med handicaps og deres pårørende/familier. Er mor tilen dreng på 13 med autisme og har svært ved at få ænderne til at hænge sammen når man både skal tage sig af/hensyn til sit barn samt passe et job og forsørge familien. Det er som at ha to jobs samtidig hvor begge chefer hiver i hver sin ende af en.

Pernille Larsson (Frederiksværk, 2019-04-12)

#291

Jeg oplevede også et svigt og ingen hjalp os. Vi brugte så mange kræfter på at skrige om hjælp til skoletilbud mm efter mange og lange indlæggelser af teen ager datter. Var selv sygemeldt i lang tid, min datter kunne ikke være alene

Lene Neis (Frederikssund , 2019-04-12)

#292

Har oplevet svigt med familie i Frederikssund kommune, hvor kommunen tabte i ankestyrelsen.

Lissi Olsen (Kirke Hyllinge , 2019-04-12)

#293

Vi har selv fået afslag på at passe/varetage vores voksne hjemmeboende autistiske datter

Flemming Duus (Vinge, 2019-04-12)

#297

Det er så vigtigt at vi allesammen får et værdigt liv !

Christina Olsen (Slangerup , 2019-04-12)

#298

Efter 20+ års kamp for en førtidspension til mig selv pga fysiske sydomme , står vi nu og kæmper for vores dreng med autisme og det er benhårdt. Vi har fået omgjort flere sager i Ankestyrelsen. Der er skiftende sagsbehandlere hele tiden. Fælles for dem er de er umulige at få fat på og jeg kunne blive ved.

Bitten Hansen (Ølsted, 2019-04-12)

#300

Min søn har cerebral parese og kommune vil ikke tildele ham ergoterapeutisk støtte, trods behov er udredt.

Anja Steffensen (Roskilde, 2019-04-12)

#301

Jeg skriver under fordi min mor (som nu er død) desværre oplevede massive svigt i forbindelse med sygdom og til sidst døden.

Helle Nygård (Frederikssund, 2019-04-12)

#304

Jeg skriver under fordi
Jeg er mor til en pige på 15 år med 3 diagnoser, selv om vi forældre har råbt op i mange år fik vi først godkendt udredning da hun var 12,5 år, hun er på special skole, hvor hun har gået i 1,5 år, vores familie/autisme konsulent vil helt sikket blive taget fra os om ikke så længe, selv om jeg har gjordt opmærksom på at hun jo først er bliver mødt med sine behov i 1,5 år, meget at lære og meget at bearbejde.
Frygte når hun bliver 18 og helt er ude af systemet....
Hjælp os og vores børn og unge.
De har brug for det.....

Katja Iwanouw (Frederikssund , 2019-04-12)

#310

Min søn stadig venter på et relevant skoletilbud, samt støtte i hverdagen til at han og vi (hans forældre) kan lære at takle de vanskeligheder man kan opleve. Selv har jeg ADHD, og sidder fast på kontanthjælp og kan ikke komme i resourceforløb, trods flere års arbejdsløshed

Tanja Rothaus Madsen (3300 Frederiksværk, 2019-04-13)

#318

Jeg har selv en dreng på 20 år som har behov for hjælp... Det er en hård kamp i alle år. Jeg er bl. a. opfordret mere end 3 gange til at skrive klager over elendig sagsbehandling, men magter det ikke samtidig med fuldtids job og syge børn!.

Karna Lyster Eilsgaard-rasmussen (2720, 2019-04-13)

#322

Der er ikke meget hjælp at hente med en søn med ADHD og muligvis også autisme

Katrine Raselli (Værløse, 2019-04-14)

#324

Der er alt for meget nedskæringer på Psykiatri og handicap. Tilstande er dybt bekymrende. Kommuner og politikerne negligere det.

Kira Marie Hansen (Søborg , 2019-04-14)

#332

Jeg skriver under fordi jeg i mere end én kommune har oplevet decideret svigt af barn med psykiatriske udfordringer

Faktisk så stort et svigt af ham at da han som 8årig havde selvmordstanker forårsaget af for drengen forfejlet undervisningsmiljø, ja så er det systemet kan tilbyde drengen "Et ekstra år i det selvsamme undervisningsmiljø"

Det er jo helt gak gak

Knud Hedegård (Vonge, 2019-04-14)

#334

Vi kan simpelthen ikke være bekendt at svigte de svage i samfundet og det gælder også de pårørende der står magtesløse uden hjælp

Rikke Iversen (Grenaa, 2019-04-14)

#335

Jeg selv oplever svigt og ikke at blive lyttet til, min søn går på en skole hvor der ydes vold og skole vil ikke samarb med mig hvilket er dybt frustrende

Yvonne Jonsson (Sønderborg, 2019-04-14)

#336

Jeg skriver under, fordi jeg/vores familie har oplevet massivt svigt fra kommunen gennem, indtil videre, 3 år

Anne-Mette Stege (Albertslund, 2019-04-14)

#337

Begge mine børn oplever svigt i støtte fra Århus Kommune - men det gør jeg også som forældre!

Lisbeth Nielsen (Trige, 2019-04-15)

#347

Gang på gang oplever at kommunen ignorer forældre til handicappet børn . De svare enten ikke på mail eller ignorere en også ved behov for akut hjælp

Rikke Hald (Holbæk, 2019-05-10)

#353

det kommunale selvstyre er pilråddent

Henriette Ager (Kastrup , 2019-05-10)

#355

Jeg har omkring min datter som er psykisk udviklingshæmmet - nu 37 år. Gennem årene ( og fortsat:( oplevet massivt svigt og manglende forståelse fra Kommunen. Jeg oplever at hun betragtes som en vare og ikke som et menneske :(

Britta Andersen (Kolding , 2019-05-10)

#356

Min fysisk handicappede datter på 2,5 mangler passende tilbud til børnehave og får ikke den nødvendige fysiske træning, da hun mangler en diagnose, som kan udløse dette. Alle kan se af hun har brug for hjælpen, men ingen vil betale pga manglende diagnose

Camilla Dahl (Korsør , 2019-05-10)

#358

Fordi vi ikke får den hjælp vi har ret til og brug for!

Sine Lyons (Lyngby, 2019-05-10)

#371

Jeg har oplevet årevis af svigt fra Holbæk Kommune. Bl.a. sagsbehandling trukket i langdrag (op til to-et-halvt år), afgørelser i strid med lovgivningen og en generel nedsættende tone fra både sagsbehandlere og disses ledere.

Katrine Rankenberg (Jyderup , 2019-05-10)

#373

Jeg har 2 langtidsskolevægrende autistiske børn der ikke får den rette hjælp

Tina Stærk (Svinninge, 2019-05-10)

#374

Der skal ske noget, og jeg håber en underskrift mere hjælper.

Hanne Christiansen (Frederiksberg, 2019-05-10)

#377

Min datter blev 18 i december og overgangen fra ung handicappet til voksen handicap er som at blive kørt over af en damptromle
Lederen for voksen handicap i kommunen, siger at sådan føler alle familier, om overgangen fra barn til voksen handicap

Vibeke Mørup Sørensen (Hvidovre, 2019-05-10)

#378

Min søster har nu kæmpet med kommunen i 14 år og er godt slidt, de har uden hendes samtykke flyttet hende over på paragraf 11, samtidig med de nu skærer i alt.
Mine forældre er på plejehjem, min mor på skærmet enhed, hun fremtræder usoigneret, går i andre bb tøj, hendes eget forsvinder, på trods af jeg har sat navn i, hun har fået stjålet penge, som kun personalet havde adgang til, plejehjemmet ville ikke gøre noget og politiet kunne ikke gøre noget. Min far som er på den almindelige afdeling er udsat for det samme, jeg er ved at være træt, for der er ikke noget hjælp at hente nogen steder og i alle tre tilfælde er jeg den der hjælper, jeg synes ikke det er fair, men det der er værst for mig er at se på min familie og se hvor nedladende og uværdigt de bliver behandlet af systemet uanset hvad jeg gør og siger.

Betina Pedersen (Hårlev, 2019-05-10)

#381

Kæmpe nedskæringer på ikke mindre end 20% på autisme området samtidig med at de flyttes fra god skole til nedrivnings klar skole!

Jeanette Meldgaard (Herning, 2019-05-10)

#385

Det berører hele vores tilværelse negativt i familien, at der er mangel på støtte til de handicappede børn i familien.

Esther rolandsen (København, 2019-05-10)

#388

Fordi jeg selv har et psykisk handicap og er hårdt ramt

Kirsten Rosenbæk Fynbo (Horsens, 2019-05-10)

#389

Jeg skriver under fordi jeg har to børn med særlige behov og selv har oplevet svigt fra systemet

Betina Grøngaard (Tranbjerg , 2019-05-10)

#391

Jeg har to drenge med autisme og adhd og oplever en forvaltning, som sejler!!! Der er mange lovbrud, syltning af sager, manglende respons, manglende hjælp osv.

Susie Pedersen (Albertslund, 2019-05-10)

#393

Jeg skriver under fordi jeg er mor til en ung mand på 19år som er atypisk autist. Kort fortalt så har han været kaste boldt i systemet. Da han gik ud af "Folkeskolen " og blev godkendt til en speciel tilrettelagt uddannelse, troede vi det skulle blive Beder men nej fordi Horsens kommune kun har et tilbud på det område. Passer man ikke helt ind der er det bare synd men ærgerligt for der er ikke andre tilbud. Igennem hele hans opvækst har vi kæmpet med at få den rette hjælp og det er minimalt hvad der er blevet hjulpet med fra kommunens side.

Jane Thomsen (Horsens , 2019-05-10)

#400

Jeg skriver under fordi der mangler en samlet indgang til det kommunale samt en forløbskoordinator. Vi har kæmpet

Malene Frost (Espergærde, 2019-05-10)