Bevar vestskoven

Kommentarer

#1

Vi ønsker et mindre markant byggeri.

Nicolai Galamba (Albertslund, 2019-03-06)

#2

Jeg ønsker et byggeri, der ligner det oprindelige byggeri og kommer til at gå mere i et med skoven

Kirsten Knag (Albertslund, 2019-03-07)

#3

Jeg skriver under fordi jeg elsker at have naturen så tæt på.

Kirsten Galamba (Alberstund, 2019-03-07)

#4

Albertslund kommune skal fortsætte med at være grøn og vi skal bevare vores skov.

Marie Iversen (Albertslund , 2019-03-07)

#10

Jeg ikke vil amputere mit barns mulighed for at ånde når hun bliver voksen. Vi har fysisk brug for vores skov.

Jeanne Ellingsgaard (Albertslund, 2019-03-07)

#15

Jeg bor lige ud til vestskoven.
Jeg nyder skoven hver dag.
Møder så mange dagligt på deres gåtur, unge som gamle.
Vestskoven er det skønnest område i Albertslund.
Lad os få lov at bevare naturen og dyreliv.
De kan vel bygge et andet sted.

Helle Steffensen (Albertslund, 2019-03-07)

#20

Fordi der er ikke nogen god grund til at udrydde dele af skoven.

Michael Møller (Albertslund, 2019-03-07)

#23

I skal ikke rydde vestskoven - basta bum - det er mega vigtigt med skovområdet - en af de fedeste ting ved at være opvokset i Albertslund var at man kunne gå i vestskoven når alting blev for meget - det gør i simpelthen bare ikke - det er der mange unge som ældrere der vil blive kede af det ..

Trine Staur (Hasle, 2019-03-07)

#24

Jeg ikke vil have anden bebyggelse i vestskoven end den eksisterende

Stefan Vangsøe (2620, 2019-03-07)

#26

Vestskoven skal ikke reduceres. Den skal udvides.

Leif Svendsen (Albertslund, 2019-03-07)

#27

Vestskoven er i forvejen presset af motorvejsanlæg - vi har behov for at bevare adgang til naturen og ikke bygge på hver en ledig plet.

Nina Storm Jensn (Albertslund, 2019-03-07)

#29

At fjerne natur er den forkerte vej. Uanset hvad skal vi blive ved med at have alt det vi har som er godt.

Diana Vang (Albertslund , 2019-03-07)

#31

Vi skal bevare vores natur og grønne områder

Jacob Seeberg (Albertslund, 2019-03-07)

#32

Jeg synes vi har en dejlig skov vi skal bevare og vi har ikke brug for flere lejeboliger i byen.

Christoffer Griebel (Albertslund, 2019-03-07)

#34

Det forestående byggeri på den gamle radiostation er vanvittigt. Det vil ødelægge en stor del af skoven, mosen og dyrelivet vi er forpligtiget til at bevare skov og natur. Jorden har brug for vores hjælp.

Ulla Poulsen (Albertslund, 2019-03-07)

#46

Jeg ønsker at bevare Vestskoven.

Jeanette Seifert (Glostrup , 2019-03-08)

#56

Jeg skriver under fordi: jeg var bosiddende i Galgebakken den gang for ca 26-27 år siden, da P&T overdrog området til Vestskoven og jeg har set de små knæhøje træer blive 6-8 m høje. Ville satme være synd at rydde det område igen. Mvh. Simon Veggerby

Simon Pedersen (2620 Albertslund, 2019-03-08)

#69

vi vil bevare skoven

Marianne Hansen (Glostrup, 2019-03-08)

#77

Albertslund bør fortsat gå i front og arbejde for en rig natur! Den biodiversitet, der i årenes løb, er skabt i dette område, skal ikke forsvinde på grund af boligbyggeri.
En mangfoldig natur er vores livsgrundlag, og en by, omkranset af støjende motorveje, skal ikke inddrage åndehullerne for byens borgere, på grund af boligbyggeri. En tåbelig beslutning!

ErikAlf Andersen (Albertslund, 2019-03-08)

#81

jeg bruger vestskoven og elsker den

Emilie Thorsøe (Taastrup, 2019-03-08)

#83

Jeg skriver under fordi, det er det sidste, som vores klode har brug for lige nu. Vi har brug for skoven og træerne, og det er en vigtig del af Albertslunds kulturarv.

Maria Sofie Klint (Albertslund, 2019-03-08)

#84

Et byggeri af denne størrelse og højde vil ødelægge skoven og vil desuden skabe store trafikale problemer på Gamle Landevej med støj og forurening

Jonna Rudkilde Frederiksen (Albertslund, 2019-03-08)

#91

Albertslund bør fortsat gå i front og arbejde for en rig natur! Den biodiversitet, der i årenes løb, er skabt i dette område, skal ikke forsvinde på grund af boligbyggeri. En mangfoldig natur er vores livsgrundlag, og en by, omkranset af støjende motorveje, skal ikke inddrage åndehullerne for byens borgere, på grund af boligbyggeri. En tåbelig beslutning!

Linda Petersen (Albertslund, 2019-03-08)

#93

Fordi jeg bruger skoven dagligt når jeg går tur med min hund. Det ville være ærgerligt at skulle rykke skovgrænsens og følelsen af at være i naturen bliver rykket længere og længere væk. Vi skal bevare den natur vi har tilbage

Kenneth Birch (Albertslund, 2019-03-08)

#96

Vestskoven skal ikke blive mindre, og bebyggelse ikke placeres for tæt på.

Biba Schwoon (Albertslund, 2019-03-08)

#98

Den kommunale grådighed har ingen grænser. AMC - Albertslund Motor Cross Center tvangslukkes/flyttes fordi der skal være ny boliger og de skal ikke støjgeneres selvom togbanwn ligger tæt op ad. Vi har et nedlagt fængsel med stort grønt areal midt i byen som man passende kun by-udvikle istedet. Lad vores vores natur og skov være det derfor vi har valgt at bo i Albertslund.

Belinda Hildebrandt (2620 Albertslund , 2019-03-08)

#100

Jeg ønsker ikke at der bygges højhuse i vores dejlige område, og ødelægge vores skov.
Der vil blive meget støj på Gl. Landevej.
Ikke mindst vil vores huse blive forringet, og måske svære at sælge.

Lis Andresen (Albertslund, 2019-03-08)

#103

Fordi jeg og min familie nyder skoven i "baghaven" - en ny bebyggelse dér vil ødelægge skoven og den fredelige belligenhed, og i øvrigt forringe værdien af vores hus.

Katrin Mouritsen (Albertslund, 2019-03-08)

#104

Naturområder ikke må overgå til byformål - brug landbrugsland i stedet, hvis set skal være

Thomas Vikstrøm (Farum, 2019-03-08)

#108

Jeg skriver under fordi man ikke hele tiden skal blive ved med at ændre på lovgivningen fordi det nu lige passer ind nogle lokal politikers kram, Vestskoven er landzone og skal forblive sådan

Michael Johansson (Albertslund, 2019-03-08)

#109

Jeg skriver under fordi naturen er for vigtig til at vi bare kan ignorere den.

Martin Andersen (Albertslund , 2019-03-08)

#120

Fordi at vores/min skov er noget der ikke skal bygges i. Den skal bevares og værnes om. Alt for mange grønne områder i byen er forlængst blevet bebygget.

Mette Rasmussen (Albertslund, 2019-03-08)

#122

Vestskoven er vigtig for dem der bor omkring den og bruger den dagligt

Tobias Glemø (Albertslund, 2019-03-08)

#132

For at bevare vores skov og det grønne områder.

Fedai Celim (Albertslund, 2019-03-08)

#136

Jeg ikke ønsker vores grønne områder ødelagt af mere byggeri.

Karina Dannebrog Hansen (Albertslund, 2019-03-08)

#137

Fordi skoven er et vigtigt rekreativt område. Vi er mange der, med stor glæde, benytter skoven dagligt. Det er fuldstændigt forrykt, at Albertslund kommune, kan finde på at fælde skovområder, når der er så meget fokus på klimaet, og fordi vi skal passe på vores natur og de åndehuller der er. Albertslund har før i tiden slået på at være en grøn kommune, og det er netop pga naturen, at mange inkl. mig selv, har valgt at bo i kommunen.
Kommunen kan heller ikke bede sine borgere være klimabevidste, spare på vand, strøm og varme og sortere affald mv, når kommunen så selv vælger at fælde et stort skovområde. Det er så forkert. Ødelægge alt hvad der er godt i Albertslund. Lad vores skov være i fred.

Eva Nyholm (Albertslund, 2019-03-08)

#138

Vi skal bevare vores natur og skovområder. Vestskoven blev netop etableret for at bevare nogle grønne kiler i 5-finger planen for bebyggelse Storkøbenhavn/Vestegnen

Susan Hultengren (Taastrup, 2019-03-08)

#139

Vestskoven er udlagt for 50 år siden, og den lægger man ikke bare ned igen

Jan Boholdt (2630, 2019-03-08)

#142

Vestskoven skal bevares som skov

Dorthe Sabroe (Taastrup, 2019-03-08)

#143

Jeg er imod at gøre Vestskoven mindre ved at bygge en klie af boligbyggeri ind i den.
Grunden burde købes som alle de øvrige grunde der blev opløbt til etablering af Vestskoven. Den eneste årsag til at Tele Danmarks grund ikke den gang blev opkøbt var at den stadig var "aktiv".

kristian olesen (Albertslund, 2019-03-08)

#144

Bevar så skov som muligt !

Lennard Pedersen (Albertslund , 2019-03-09)

#145

Vores Vestskov er allerede blevet barberet én gang til udvidelse af motorvejen. Lad os nu beholde det rekreative område ved "Hundesøen" i fred og bevare den lille skov.

Susanne Bruun Messell (2620 Albertslund DK , 2019-03-09)

#146

Vi skal bevare vores grønne skove

Lene Schnack (Albertslund, 2019-03-09)

#150

Vi skal bevarer de små grønne pletter på

Maria Synnestvedt (Greve, 2019-03-09)

#153

At vestskoven skal bevares og vi ikke vil have etagebyggeri lige optil vores dejlige skov.

Jamilla Eriksen (Albertslund , 2019-03-09)

#155

Albertslund er en dejlig by at bo i, netop p.g.a af skov og natur. Jeg bruger skoven hver dag og elsker det. Vær venlig ikke at ødelægge den.

Rikke Lund (2620 Albertslund , 2019-03-09)

#156

Bevarelsen af grønne områder er vigtig for at sikre attraktive kommuner.
Projektet er for stort, bygningerne for høje. Og arealet tager for meget af skoven og den grønne kile.

Anne-Gitte Mathiasen (Albertslund, 2019-03-09)

#157

Bevar skoven

Carina Søndergaard (København , 2019-03-09)

#160

Bevar naturområdet

Finn Olsen (Albertslund, 2019-03-09)

#168

Fordi vi skal bevare og beskytte vore skove.
Det er i alles interesse

Peter Jensen (Albertslund, 2019-03-09)

#173

Jeg er imod byggeri nær vandhullet med den truede frøart og i vestskovsområdet

Henrik Holm-kjar (Albertslund, 2019-03-09)

#174

Enig! Endvidere habitat for dyr og fugle.

Lene Rygaard Jessen (Albertslund, 2019-03-09)

#175

Jeg er imod lokalplanen for radiogrunden

Jørgen Andersen (Albertslund, 2019-03-09)

#176

Jeg er fra Albertslund, og jeg vil ikke have at min skov forsvinder.

Sandra Dimon (Albertslund, 2019-03-10)

#178

Jeg skriver under for det er ikke ok at begynde at ryde skov og grønne områder for at bygge bland andet etage ejendomme på samme måde som man tydede et grønt område i Glostrup format bygge Frederikssund motorvejen

kim olesen (Albertslund , 2019-03-10)

#182

Jeg elsker alt det grønne og skoven som den er

Heidi Nielsen (Albertslund, 2019-03-10)

#187

Jeg synes ikke at bebyggelsen skal gennemføres

Silas Galamba (Albertslund, 2019-03-10)

#190

Det er synd og skam!

Maria-Louise Galamba (Albertslund, 2019-03-10)

#195

Det er overraskende, at en grøn kommune som Albertslund, vil tillade et så naturødelæggende byggeprojekt direkte op ad Vestskoven. Et byggeri som med op til 14 m i højden vil forandre naturoplevelsen i Vestskoven i området omkring Stensøen.

Bent Thomsen (Albertslund, 2019-03-10)

#196

Fordi det bedste ved Albertslund netop er at den er så grøn og har lave huse, det skaber sammenhængskraft og samhørighed mellem mennesker og natur og mennesker imellem.
Politikerne burde prioritere at få renoveret et sted som Galgebakken, som kunne fastholde og tiltrække de mennesker der vil fællesskabet og byen!!

Marie Gonzalez (Albertslund, 2019-03-10)

#198

Jeg skriver under, fordi jeg ikke ønsker etagebebyggelse i min baghave.
Enebærhaven 45

René Calundan (Albertslund, 2019-03-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...