Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#1406

Jeg er medunderskriver fordi jeg som patient så tydeligt kan se, at både læger og resten af sundhedspersonalet på vores sygehuse - er ved at blive kørt under fode, af et rigidt regimesystem der ledet af især djøffer - ikke aner hvad de byder sundhedspersonalet, når de konstant bare skærer ned i en uendelighed! Disse iskolde hænder smadrer alt på deres vej for de Varme og dygtige hænder i vores sundhedsvæsen! Nu må det stoppe! Bare se hvad Sundhedsplatformen har formået at ødelægge på 3 år - og 3 milliarder i regning å dette fejlslagne IT-helvede - som vi på ingen har haft andet end harm ud af OG som koster patientens liv - mens lægen og sygeplejersken kan stå rådvilde og se på - uden at kunne gøre noget !

(Svaneke , 2019-02-19)

#1411

Skriver under da jeg som sygeplejerske oplever en hverdag, der er præget af frustration over effektivisering samtidig med at vi forsøger at sikre patienterne en oplevelse af verdens bedste sundhedssystem.

(Nørresundby, 2019-02-19)

#1414

Jeg dagligt er udfordret på at leve op til politikernes løfter som ikke nødvendigvis giver nogen faglig mening i forhold til den bedste pt behandling

(Risskov, 2019-02-19)

#1419

Jeg skriver under fordi jeg har måtte forlade det speciale jeg elsker fordi ressourcer og opgaver ikke hang sammen, og hver dag endte, trods overarbejde, med dårlig samvittighed og ondt i maven over det man ikke nåede. Har set mange kolleger gå ned med stress eller flytte fra afdelingen pga arbejdspresset.

(Hørning, 2019-02-19)

#1420

Patientsikkerheden er under voldsomt pres. For få hænder til for mange opgaver. Politikerne SKAL forventningsafstemne det offentlige behandlingstilbud med befolkningen.

(Esbjerg, 2019-02-19)

#1422

jeg oplever en stigende efterspørgsel blandt patienter på ydelser, som ikke findes lægefagligt indicerede, men der pga en nulfejlskultur og en forventning om at alle problemer kan løses i sundhedsvæsenet, opstår der et misforhold mellem forventninger og reelle muligheder.

(Silkeborg, 2019-02-19)

#1428

Jeg har mistet kerneessensen i mit arbejde, og det er patienten... Jo mindre tid jeg bruger på min patient, jo bedre udfører jeg mit arbejde og det er ikke derfor jeg blev sygeplejerske... Jeg blev sygeplejerske for at se det enkelte menneske og være med til at gøre en forskel for den enkelte.. Jeg vil tilbage til at patienten er kerneessensen og min primære opgave...

(Silkeborg , 2019-02-19)

#1431

Vores sundhedsvæsen er efterhånden så presset, at jeg, nærmest dagligt, overvejer om jeg skal finde noget andet at lave.
Har været sygemeldt med stress, og har ikke lyst til at det skal ske igen.

(Århus, 2019-02-19)

#1432

Jeg skriver under fordi ressourcerne i den offentlige sektor er så få at det for det første vil koste menneskeliv.
For det andet så koster langtids stress sygemeldinger samfundet enorme summer penge. Nogle kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet igen.
Sundhedspersonalet Kan ikke løbe stærkere (inklusiv psykiatrien som jeg arbejder i) STOP presset og tilføj ressourcer/midler istedet for lappeløsninger så vi kan sætte tempoet ned og gøre vores arbejde ordentligt.
Vi har de bedste uddannelser i verden men får ikke lov til at anvende vores fulde potientiale.

(Randers , 2019-02-19)

#1446

Nok må være nok. Hvor er anstændigheden henne?

(Skjern, 2019-02-19)

#1447

Det kan ikke blive ved sådan her!!!!

(københavn, 2019-02-19)

#1449

Jeg oplever patienterne får en dårlige behandling , fordi vi har folketingspolitikere som prioriterer forkert og ikke lytter til de, der ved mest, og samtidig løber fra deres ansvar især herunder særligt sundhedsministeren og de andre folketingspolitikere.

(Skanderborg, 2019-02-19)

#1451

Jeg er enig

(Roskilde, 2019-02-19)

#1458

Jeg skriver under, fordi jeg i mange år har været frustreret over den manglende ansvarlig fra politikerne. De stiller garantier for og kritiserer sundhedssystemet for den manglende kvalitet, men tager ikke selv ansvaret for at sikre at personalet og systemet kan leve op til deres udmeldinger.

(Hellerup, 2019-02-19)

#1460

Produktivitet vægtes højere end det enkelte menneske. At økonomi er alt styrende og ikke patienten. Arbejdsvilkår er så forringet at det ikke længere føles gorsvarligt

(Køge, 2019-02-19)

#1462

Staten har ét stort husholdningsbudget og ligesom i enhver anden husholdning må man prioritere. Pengene kan kun bruges én gang.

(Odense, 2019-02-19)

#1469

To eks. bare fra denne uge: Langstidsindlagt patient har kun været ude 1 gang siden oktober trods eget ønske om dette, men der har ikke været ressourcer nok. = nedsat (livs)kvalitet og bliver ikke målt i performance statistikkerne.
Patient der har været indlagt i 3 dage på stam afd. er møg beskidt grundet manglende ressourcer. Det kan give øget risiko for infektion, dårlig velvære og bliver igen ikke målt i performance statistikkerne.
Etc.

(København, 2019-02-19)

#1471

Må dagligt virke til prioritering pga de pressede resourcer. Centrum er ikke længere patienten. Prioritering bør være et ansvar politikerne påtager sig.

(Aalborg, 2019-02-19)

#1477

Ingen kan blive ved med at holde til at være i det sundhedsvæsen der er nu. Hverken som ansat eller patient! #bedrevilkår #meremennesklighed

(Odense, 2019-02-19)

#1479

Fordi det er min fremtid, og jeg frygter den allerede.

(Odense, 2019-02-19)

#1480

Jeg selv er læge og ser/ oplever ovenstående

(København, 2019-02-19)

#1485

Jeg selv har mærket de alvorligt ringe arbejdsvilkår mange sygeplejersker arbejder under

(København, 2019-02-19)

#1487

Jeg er enig!

(Risskov, 2019-02-19)

#1489

Fordi jeg er meget ked af den udvikling eller afvikling som sker i landet

(Korsør, 2019-02-19)

#1497

Patientsikkerheden er under pres.

(København, 2019-02-19)

#1501

Sammen står vi stærkere! Politikerne skal prioritere... Ikke at prioritere er også at prioritere

(Odense, 2019-02-19)

#1510

Jeg er 100% enig

(Stege, 2019-02-19)

#1522

De svageste patienter, de medicinske patienter, de psykiatriske patienter, de kroniske patienter for dårligere og dårligere behandling. Personalet mistrives og de bedst egnede søger andet arbejde

(Frederiksberg C, 2019-02-19)

#1529

Jeg er en af de mange sundhedsfaglige, der er ved at opgive det klassiske lægeliv, ikke fordi jeg ikke bryder mig om arbejdet, men fordi jeg ikke kan og vil byde mig selv, min familie og mine patienter det sundhedsvæsen vi har i dag. Jeg kan ikke med god samvittighed og glæde arbejde som læge i det danske sundhedsvæsen de næste 30 år med den kurs vi har nu.

(København, 2019-02-19)

#1530

Det er min hverdag og fremtid, der drejer sig om.

(København K, 2019-02-19)

#1533

Fordi virkeligheden ikke stemmer overens med de politiske løfter. Sundhedsplatformen er alt for dyr, tidsrøvende og er direkte patientfarlig med uigennemsigtige medicin moduler mm. Afskaf den og skaf derved flere ressourcer og ikke mindst tid til patienterne

(København, 2019-02-19)

#1534

Fordi ingen kan holde til det, når det fortsætter sådan her. Det er uholdbart for alle parter - undtagen for de, der tager beslutningerne.. For de mærker ikke konsekvensen i hverdagen.

(Aarhus, 2019-02-19)

#1538

Jeg er fuldstændig enig.

(Odense, 2019-02-19)

#1555

Jeg er fuldstændig enig i disse punkter og føler presset i min dagligdag.

(København, 2019-02-19)

#1560

Jeg skriver under fordi politikerne er ved at kører vores sundhedsvæsen i sænk !
Vi mangler hænder i faget hvorfor mon ?

Vi har brug for og have tid og ressourcer nok til at give borgerne /patienterne omsorg .

Giv os de varme hænder tilbage !!!!

Giv os tid til at bruge vores faglighed på en værdig måde hos de ældre mennesker !

(Nexø, 2019-02-19)

#1566

Jeg har arbejdet på samt oplevet virkeligheden på et travlt medicinsk afsnit, hvor oplevelsen af fejl i plejen og svigt i forhold til patienter og pårørende var utroligt opslidende for mig som sygeplejerske.

(Odense, 2019-02-19)

#1567

Da jeg dagligt oplever konsekvenserne af besparelser for patienterne, kollegaer og mig selv. Har flere sygemeldte kollegaer pga stress - over at man ikke kan gøre sit arbejde ordentligt - det foregår i højt tempo og med konstant prioritering af ressourcerne ... virkelig trist at være en del af ... og svært at manurerer i ..

(Hovedgård, 2019-02-19)

#1570

Som nyuddannet sygeplejerske med 6 år som SSA på bagen, alle indenfor sygehusvæsenet har jeg mærket på egen og mine kollegaers kroppe, hvor meget dårlige rammer og vilkår til endnu dårligere patienter har slidt og stresset både psykisk og fysisk. Selv de bedste arbejdspladser begynder at vakle under presset og meget personale er tvunget til at vælge imellem fag eller hjemmefront, da overskuddet ikke rækker til begge dele. Utilsigtede hændelser bliver ikke indberettet, da det kræver tid, og tidspres netop er årsagen til at UTHer sker i et væk. De dårlige spiraler vokser sig større imens de positive bliver underlagt større og større pres og skrumper ind til ubetydelig størrelse. Vi arbejder over for at få enderne til at række og sørge for at ingen bliver slidt ned, imens vi har svært ved at stå på benene efter en alt for lang og ting vagt.
Hvis jeg skal kunne arbejde i mit ønskejob indtil jeg bliver 73 år gammel, kræver det store og gennemtænkte løsninger og ikke blot flere besparelser og effektiviseringforslag, der egentlig bare dækker over endnu flere besparelser. Dem, der sidder på pengeposen bliver nødt til at lytte til dem, der arbejder med målgruppen og indse at røde tal på bundlinjen ikke blot løses ved at spare, når målgruppen er landets befolkning.

(Svendborg , 2019-02-19)

#1576

Offentligt omsorgssvigt må stoppe nu!!

(Valby, 2019-02-19)

#1584

Det går al for stærkt alle vegne - med stor risiko for fejl. Personer/ansatte retsforfølges i stedet for, at politikerne vågner op og er deres ansvar bevidst. De opfører sig som en børnehave, fremfor folkevalgte repræsentanter.

(4000, 2019-02-19)