Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#601

Jeg er selv ansat i en lille kommune, hvor der er sket massefyring pga besparelser. Det betyder ikke kun, at vi er blevet færre terapeuter til at løfte de faglige opgaver., men også at jeg som fysioterapeut, nu har fået sekretær og rengøringsopgaver, som en del af det daglige arbejde. Det koster tid fra kerneydelsen, som er genoptræning.

(Randers , 2019-02-18)

#617

Jeg vil gerne kunne holde til at være læge hele mit erhvervsliv

(Odense, 2019-02-18)

#623

Jeg arbejder "på gulvet" og er med til at samle alle de fortvivlede, frustrede patienter op, som Sundhedsvæsenet må nedprioritere.
Jeg går selv frustreret på job og kæmper sammen med dedikerede kolleger om at opretholde et minimum af service og det slider at sidde med følelsen af at slukke brande og ikke selv kunne følge pt. til dørs.
Vi sender al for mange ud i det private som desværre ikke altid lever op til deres forpligtigelser.

(Regstrup, 2019-02-18)

#626

Jeg skriver under fordi, jeg kan nikke genkendende til artiklen. Jeg støtter op om, der er brug for flere midler og hænder til at udføre de ydelser vores borgere og patienter bliver lovet. Jeg skriver under fordi jeg er en af de mange som nu går sygemeldt grundet stress, som følge af, jeg i mit job i hjemmeplejen aldrig føler, det er muligt at leve op til de krav der stilles.

(Vojens, 2019-02-18)

#632

Det danske sundhedsvæsen er en meget syg patient....

(København, 2019-02-18)

#636

Fordi vi lige har fået sparet vores fælles briefing og overlap væk. Så vi aner ikke længere hvor i afd der ligger dårlige patienter, og hvor sygeplejeskerne kan have brug for hjælp. Derudover har vi, pga samme besparelse, heller ikke længere den faglig sparring omkring patienterne internt imellem de spl der passer de samme patienter.
Alt sammen noget der komplicere vores arbejde og som går ud over patientsikkerheden.

(Nærum, 2019-02-18)

#640

Har skrevet under i et forsøg på endnu engang at gøre de ansvarlige opmærksomme på at de på de sidste 10 år har ødelagt det danske sundhedsvæsen på trods af adskillelige løbende opråb fra de ansatte. Og kun på grund af de ansattes ekstraordinære indsatser, så er det ikke faldet helt sammen, men det gør det, hvis ikke der tilføres flere ressourcer, omprioriteres og ledelsen og styringen gives tilbage til kompetente sundhedsfaglige.

(Holbæk, 2019-02-18)

#646

Fordi det er gået for langt og politikerne gang på gang blot vasker hænder.

(Hillerød, 2019-02-18)

#651

Ja, desværre er vores alle sammens sundhedssystem på vej mod graven. Håber meget at vi endnu kan nå at redde sundhedssystemet, men ligesom med klimadebatten skal der ske handling nu og ikke vente til i morgen ...

(København N, 2019-02-18)

#656

Det er helt vanvittigt at regeringen kan fortsætte dette vanvid! Der ER sparet helt ind til knoglerne, og der skal tilføres flere ressourcer hvis det skal komme på rette kurs.

(Bagsværd , 2019-02-18)

#665

Vi mærker i vores afdeling dagligt udfordringer med for få varme hænder og utilstrækkelige rammer til at fastholde en høj kvalitet af vores arbejde. Patienterne lever længere og er sygere end for blot 3-4 år siden, hvilket ikke opleves som ordentligt italesat. De er længere indlagt og kræver flere ressourcer end indlagte patienter gjorde tidligere.

(København, 2019-02-18)

#670

Lad os få fokus på fagligheden til glæde for borgerne.

(København, 2019-02-18)

#676

Er læge og bekymret inden hver vagt

(Odense, 2019-02-18)

#683

Godt initiativ, der kan være med til at holde fokus på, at der er brug for flere resurser, sammenhæng mellem det politikerne kræver og forventer af det offentlige sundhedsvæsen og fokus på kerneydelserne - både før og efter en valgkamp.

Skriv under og del.

(Copenhagen, 2019-02-18)

#686

Jeg ønsker ordentlige forhold for sundhedspersonalet og sikkerhed og god behandling for patienterne/os.

(Hjortshøj, 2019-02-18)

#697

Gennem de senere år har jeg oplevet at tiden til at tage sig af de syge børn er blevet mindre og mindre, vores tid bruges på opgaver der ikke er kærneydelsen nemlig udredning og behandling af de syge, og oplæring af vores unge kolleger

(Gentofte, 2019-02-18)

#702

Det er unødvendigt

(4420 regstrup, 2019-02-18)

#724

Min arbejdsglæde som spl. i en Akutafdeling blev kvalt i Sundhedsplatform, travlhed og tåbelige tiltag.

(Skibby, 2019-02-18)

#725

Som patient på 38.år har jeg set og ser skredet i vores sundhedssystem

(4534 Hørve, 2019-02-18)

#728

Sundhedsvæsenet er ved at collapse - så der skal iværksættes en snarlig og potent genopretning

(Silkeborg, 2019-02-18)

#730

At jeg netop ønsker at informere mine patienter om de forhold de modtager behandling under. Og fordi at sundhedsvæsnet nu er der hvor jeg ikke længere tør tage ansvaret overfor patienterne.

(Valby, 2019-02-18)

#732

Hvis ikke politikerne tager budskabet til sig er jeg overbeviset om at sundhedsvæsenet bryder sammen. Politikerne kan ikke blive ved med at love alt til alle uden at give sundhedsvæsenet forudsætningerne for at opfylde det. Mismatchen rammer både patienterne og de ansatte. Politikerne bliver nødt til at prioritere ressourcerne og stå på mål for det.

(Risskov , 2019-02-18)

#741

Lige nu fjerner vi sundhedsvæsenets vigtigste fokus. Lyt nu til de kloge dygtige mennesker på hospitalerne der står midt i det.
Lad sundhedsvæsenet have fokus på kerneydelsen: Patienterne og deres sundhed.
Det burde ikke være så svært

(Hillerød , 2019-02-18)

#748

Der er behov for ressourcer og prioriteringer i sundhedsvæsenet hvis det skal bestå

(København, 2019-02-18)

#749

Jeg ønsker et godt sundhedsvæsen

(2791, 2019-02-18)

#750

Fordi jeg er enig i, at vores sundhedsvæsen er ved at “vælte” omkuld og fremtidigt er i stor risiko for ikke længere at være i stand til at rejse sig igen. Fordi fokus på problemstillingen/-erne må nu til at komme fra os, der har vores arbejdsdag i dette sundhedens morads - og ikke fra medier el politikere

(Dragør, 2019-02-18)

#760

Helt enig i det skrevne.

(København , 2019-02-18)

#761

Det danske sundhedsvæsen er i frit fald og jeg kan ikke stå inden for de rammer der er givet og tør ikke arbejde i det.

(Søborg, 2019-02-18)

#763

Jeg er en af de mange, der har forladt fagets kliniske side (til fordel for en administrativ stilling), idet jeg ikke længere kan stå inde for det arbejde, der kan udføres under de forhold, vi og patienterne bydes. Jeg er ikke kællingesur - jeg er desperat. Jeg elsker mit fag, og har derfor givet min frokostpause, min nattesøvn, min faglige fordybelse og min omhyggelige dokumentationstid bort til fordel for nogle få ekstra minutter til patienterne. Selv tissepausen er borte, uanset om det er en 8- eller 12-timers vagt. Jeg har ikke mere at give væk - og dét til trods skal der stadig spares, så jeg og kollegerne skal nå endnu mere på samme tid. Det kan ikke længere lade sig gøre.

(Køge, 2019-02-18)

#770

Alt hvad der står skrevet kan jeg nikke genkendende til - desværre :(

(Aalborg, 2019-02-18)

#773

Politikerne mangler at anerkende deres reelle ansvar for sundhedsvæsenets reelle tilstand. En tilstand et stort flertal i folketinget igennem flere år ikke har påtaget sig, under påkaldelse af at de ikke har den faglige ekspertise, men dog åbenbart har den faglige ekspertise til at sætte den økonomiske ramme for. Måske politikerne snart er der løn og ansvar beviste?

(Søborg, 2019-02-18)

#785

Den manglende forståelse for problemer i SV fra embedsmands- og politisk side, har behov for et fagligt modspil.

(Valby, 2019-02-18)

#794

Som spl gennem 12 år har jeg set og mærket den udvikling, der er sket i hospitalsvæsnet. Største del af tiden på RH, sidenhen på Rds SH. Aktuel ansat i primær sektor.
Jeg kommer ALDRIG tilbage på en medicin sengeafdeling. Det er så ærgeligt, da det er her, jeg har den største styrke grundet erfaring. Men der er urimelige og umenneskelig vilkår for de ansatte og patienterne. Mange bliver syge af at være i det system, ansatte som patienter. Nok er nok!

(Randers , 2019-02-18)