Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#5402

Fordi at sundhedsvæsnet ikke bliver privoteret.. regeringen vælger at smide pengene efter medicinfirmaerne og ikke i flere hænder.. uacceptabelt

Martin Oxvang Mortensen (Vanløse , 2019-03-19)

#5403

Jeg ofte i privat praksis har måttet støtte/hjælpe patienter til at komme igennem til den rigtige behandling i sekundærsektor

Lene Hare-Mortensen (Holbæk, 2019-03-19)

#5413

Jeg skriver under fordi sundhedsvæsenet er ved at afvikle sig selv. Om få år er der ingen der ønsker at arbejde i så ringe et arbejdsmiljø og samtidig vil patientantallet stige som følge af højere levealder. Der må prioriteres.

Heller Dønkjær (Fredensborg, 2019-03-19)

#5415

Arbejdsmiljøet i det offentlige sundhedsvæsen er blevet sygt, i takt med stadig flere effektiviseringer.

Lene Andersen (Slagelse, 2019-03-19)

#5417

Fordi jeg dagligt oplever frustrationen ved ikke at kunne nå mine basis-arbejdsopgaver pga dårlig økonomi i afd., og dermed ingen ekstra hænder

Lise Svenstrup (Horsens, 2019-03-19)

#5418

Jeg skriver under fordi politikerne skal tage ansvar, der skal flere ressourcer og den rette prioritering i sundhedsvæsenet

Helene Hvid-jensen (Egå, 2019-03-19)

#5419

Jeg laver kommunal genoptræning og oplever de patienter, der er blevet fejlbehandlet, ikke har fået sat i gang i behandling rettidigt og ikke er udredt ordenligt inden de kommer til os. Borgerne bakker sundhedspersonalet op, men oplever en frustration over, at der ikke er tid til kommunikation.

Heidi Sander (Brøndby , 2019-03-19)

#5422

Jeg skriver under fordi jeg er enig. Har været sygeplejerske i lidt over 20 år og i denne periode er sygeplejen skiftet ud med dokumentation og der er især rigtig mange langstidssyge med stress.

Lykke Bennedsen Skødeberg (Silkeborg, 2019-03-19)

#5425

Jeg er rystet over sundhedsvæsenet og omsorgsområdet. Jeg er rystet over at man gang på gang neglicierer de dårlige vilkår som man byder ansatte og patienter.
Jeg har ikke selv været opmærksom på de ringe vilkår, da jeg selv er ung, sund og rask, men blev først klar over hvor galt det stod til da min far fik en kronisk sygdom og derfor indimellem skulle forbi hospitalet. Det er forfærdeligt hver gang! I DK har vi haft et af verdens bedste velfærdssystemer, det lader til at det åbenbart ikke er noget politikerne (og danskerne) vil bakke op om. Hvis sundhedsvæsenet er noget man vil værne om og ønsker fungerer (også når man selv bliver gammel) så skal man nøje overveje hvor man sætter sin stemme ved næste valg.

Lagiya Khatib (Hvalsø , 2019-03-19)

#5430

Velkommen til realiteterne i det danske sundhedsvæsen.

Annemette Falck Fleron (Brønshøj, 2019-03-20)

#5431

Jeg skammer mig over at være en del af et sundhedsvæsen, der ikke kan yde den pleje/sygepleje, som patienterne har brug for!
Jeg kan godt forstå at det offentlige danske sundhedsvæsen har problemer. De erfarne sygeplejersker flygter skrigende derfra og ud i andre jobs, hvor de enten har mulighed for at yde den sygepleje de gerne vil - eller for at lave noget, der ikke medfører stress!
En kollega, der selv har været indlagt for nyligt, fortæller med tårer i øjnene om, hvordan bl.a. om sygeplejersker/so-su'er, der dels taler hårdt til patienterne, ikke dækker patienternes behov (fx kun 1 x tandbørstning på 4 dage hos en ældre dement dame), og ikke mindst undgår øjenkontakt.

Dorthe B. Madsen (Brøndby , 2019-03-20)

#5436

Det er hverken ordenligt for personale og borgere, at der spares så meget i sundhedsvæsnet. Jeg ligger mit liv i deres hænder og derfor skal personalet også have ordenlige arbejdsforhold!

Sara Marie Rasmussen (Viborg, 2019-03-20)

#5438

Fordi jeg arbejder på hjertemedicinsk og er alvorligt bekymret for mine patienters sikkerhed når jeg næsten dagligt har så travlt at jeg risikerer at ikke få gjort livsvigtige observationer hos mine patienter og jævnligt ikke får givet mine patienter vigtig hjertemedicin rettidigt, ofte ikke når at få gjort basal sygepleje som fx ernæring til de småtspisende ældre, sørge for de får nok væske, fulgt dem på toilet der ikke selv kan gå derud, hjulpet med personlig pleje, holdt en gammel dement og bange patient i hånden, talt med mine patienter og deres pårørende om deres sygdom og hjulpet dem lidt i deres krisesituation. Det er ikke det her jeg valgte at blive sygeplejerske for og jeg synes mine patienter fortjener så meget bedre, bare jeg havde muligheden for at give dem det. Som Stine sagde i dokumentaren “jeg kan godt tåle at have travlt, men det kan mine patienter ikke”. Det her kommer til at koste liv, og det er ikke fair hverken for mig, mine fantastiske kollegaer eller mine patienter.

Tina Brejner (Flakkebjerg, 4200 Slagelse , 2019-03-20)

#5441

Vilkårene for patienterne ikke er okay, patientsikkerheden er efterhånden ikke eksisterende. Det er bare ikke acceptabelt

Brit Nielsen (Sorø, 2019-03-20)

#5447

Kan ikke løbe mere.

Karina Kastrup (Slagelse, 2019-03-20)

#5451

Alt for længe har jeg hørt på at der var mangel på personale på sygehuse og at de havde alt for travlt. De to gange jeg har været blevet far har jeg haft det dårligt med at tilkalde sygeplejersker og klaret tingene selv fordi jeg vidste de havde travlt.

Daniel Aabrandt (Hillerød, 2019-03-20)

#5453

Det kan ikke fortsætte sådan .
Der er tilført mange penge ja. Men til Djøf / I T folk. Ikke flere til pt plejen.
Hvad med sundhedsplan formen , den sluger da også ressourcer .

Pia Boesen (Lundby , 2019-03-20)

#5455

Kender de beskrevne forhold og konsekvenserne for både patienter og personale fra mit virke på Hvidovre hospitals børneafdeling.

Grethe Lolck (Rødvig-Stevns , 2019-03-20)

#5460

Et system der er ved at køre af,. Som politiker vil man love alt i et system med begrænsede ressourcer må der prioriteres. Systemet er optimer til bristepunktet og kan ikke optimere mere. Hvor mange lig skal på bordet, før det bliver noget politikerne gider tage op? Soc demokraterne lover 1 milliarder ekstra, lægeforeningen har regnet der skal tilføre 3 milliader for at opretholde samme niveau, med den demografiske udvikling.

Mads Rohde loeb (Valby, 2019-03-20)

#5465

Jeg er enig, at der skal tilføres flere ressourcer, og der skal fastsættes overordnede rammer for behandlingsindsats/prioritering.

Otto Dræbye (Korsør, 2019-03-20)

#5467

Systemet er alt for presset, folk dør pga travlhed, personalet får stress

Lærke Sø (Aalborg, 2019-03-20)

#5471

Jeg skriver under fordi det ikke længere kan være rimeligt for hverken personale eller patienter at der er så få ressourcer i sundhedsvæsenet. Jeg vil ikke længere arbejde under de forhold og har søgt væk fra det offentlige sygehusvæsen. Jeg frygter dog for min og min families sikkerhed hvis nogen af os skulle være så uheldige at blive alvorligt syge. For hvis alle som jeg forsvinder fra sundhedsvæsenet hvem skal dog tage sig af os? Derfor lever jeg også med min dårlige samvittighed over at jeg ikke selv er blevet i systemet.

Maria Carlsen (Charlottenlund, 2019-03-21)

#5472

Jeg skriver under fordi jeg også er én af dem, som er stærkt tynget af urimeligt mange opgaver under et samtidig alt for stort ansvar for menneskers liv.
Listen over ting, der ikke hænger sammen i fht eksperters viden og anbefalinger angående menneskelig kapacitet og risikoen for fatale fejl og så hvad vi som sundhedsfagligt personale bliver udsat for, er uoverskuligt lang, og for at kunne blive i jobbet ifører jeg mig nu mentale skyklapper. Gad vide hvor længe de holder og hvad der sker med mig som menneske, når de krakelerer - og ikke mindst hvem det ellers skal gå ud over, at jeg (uanset hvor hurtigt og ustandseligt jeg arbejder) ikke slår til.

Agnete Fyhrie (Frederiksværk , 2019-03-21)

#5473

Sundhedsvæsnet er så belastet og politikerne bare snakker. Vi har alle betalt til dette og alligevel drukner sundhedsvæsenet i latterlige dokumentations krav og ingen personaler til at gennemføre alle tiltagene, lederne skubber ansvaret nedad og taler kun om planlægning og konstant dukker der igen nye dokumentations krav op som der ikke er tid til i den pressede hverdag.

Lif Hallingskov Knudsen (Melby, 2019-03-21)

#5482

Jeg skriver under da , jeg synes hele sundhedssektoren er så meget på et skråplan og det er lige før det tipper nu, dem der sidder og bestemmer økonomien har helt forkert fokus .....!

Tina Jacobsen (Frederiksværk, 2019-03-21)

#5486

Jeres kamp er så vigtig!

Rune Baastrup (København, 2019-03-21)

#5487

Sundheds sektoren skal bruge tid for at gøre sit arbejde godt. Fejl og sjusk opstår ved hastværk

Tine Valente (Horsens, 2019-03-21)

#5489

Det er ikke særlig patient sikkert når det bliver samlebånds arbejde og svært utilfredsstillende og nedslidende

Louise Bonde (Holsted, 2019-03-21)

#5490

Det er vigtigt få politikerne til at forstå hvor alvorlig situationen er. Og at der kræves kompetent handling.

Dorthe Koch (Kalundborg, 2019-03-21)

#5493

Moralsk kan jeg ikke længere arbejde som sygeplejerske, når patienter og borgere bliver svigtet af vores sundhedssystem. På baggrund af urimelige kaotiske forhold på hospitaler og kommuner. Presset på opgaver og tid.
Fagligt fordi det går ud over patient sikkerheden. Kommunikationen bliver ikke videregivet. Fejl i ordineret medicin,

Marcus Florentz (Odense, 2019-03-21)

#5498

Er selv en af de mange sygeplejersker der har endt med sige op fra en akutmodtagelse pga urimelig arbejdsvilkår. En arbejdsplads jeg ellers elskede at arbejde på!

Rikke Bering (København, 2019-03-21)

#5499

Jeg skriver under fordi at opgaver bliver flyttet fra sygehuset til almen praksis af politisk motiverede læger og politikere der lever langt væk fra vandkants Danmark.

Morten Bislev Møller (Aalborg, 2019-03-21)

#5503

Jeg er enig i der er et misforhold mellem kapacitet og behov i sundhedsvæsnet. Det er utrygt at være patient. Jeg har selv været det x flere.
Jeg er flygtet fra sygehusæsnet grundet stress. Der er desværre først vægt i flugten, nåf det er mere prominente der går. Store advarselssignaler er overhørt, og sundhedsvæsnet nærmer sig sultedøden. Få velfærden tilbage på sporet, og få det nlrværende personale tilbage ved at tilføre tid, hænder og ressourcer.

Naja Wilborg (Ringsted, 2019-03-22)

#5505

Vores allesammens velfærdssystem er presset helt ud af funktion. Det skal bringes tilbage til funktionsdygtighed, uden a det koster de ansattes helbred og patienternes liv.

Caroline Refstrup (Brønderslev, 2019-03-22)

#5506

De mange nedskæringer giver umenneskelige arbejdsforhold hvilket påvirker patienter/klienter/borgere i negativ retning

Tonja Graversen (Sæby , 2019-03-22)

#5512

Presset på os - og andet sundhedsfagligt er ALT ALT for stort til vi kan løfte den opgave og det ansvar, vi er uddannet til!! Patienterne betaler en stor pris for dette!!

Mai Vestergaard (Aalborg, 2019-03-22)

#5514

Arbejder på Sygehus. Og synes ptt udskrives for tidligt og med for dårligt helbred.
Vi har alt for travlt med at sende ptt ud af døren.

Lotte Vesterbæk (Lunderskov , 2019-03-23)

#5515

Jeg selv har stået i samme situationer som beskrevet. Blevet syg af det.

Maria Petersen (Hellebæk , 2019-03-23)

#5519

Vores velfærd er presset helt i bund og samfundet bliver mere og mere ulige. Vi er ved at være delt op i hvem der kan betale selv og ellers får man ikke dækket sine basale behov for hjælp og støtte.

Annegrethe Larsen (Jerslev, 2019-03-23)

#5525

Ressourcerne står ikke mål med de arbejdsopgaver som personalet på de danske offentlige sygehus dagligt står overfor. Konsekvens: dårligere patientsikkerhed, dårlige patientbehandling, dårligere arbejdsglæde, dårligere personaletrivsel, stigende stress hos personalet, personaleflugt og i sidste ende et dårligere sygehusvæsen (milevidt fra politikernes floskler om et sygehusvæsen i verdensklasse!)
Ønske: håb om at det blandt politikere store arbejde og interesse for indvandrer fjendske
tiltag erstattes med en lige så stor interesse for at vores sygehusvæsen snarest får tilført de nødvendige resourcer i stedet for!!

Ole Gaardsting (2830 Virum, 2019-03-25)

#5527

Det er på høje tid, at politikerne viser sig deres opgave voksen, ved at sætte rammer for, hvad der skal behandles. For der er simpelthen ikke råd til de dyre behandlinger, som er mulige!
Desuden er det blevet et sandt kontrolhelvede at arbejde i sundhedssektoren. Arbejdsglæden er næsten væk.

Merete Baandrup (Aabybro, 2019-03-25)

#5532

Fordi forholdene i det danske sundhedsvæsen er forrykte!

Maj Hansen (Kbh n, 2019-03-26)

#5533

Fordi det ikke kan være rigtigt at jeg som førstegangsfødende ikke kunne få lov til mere end 5 timer på Rigets fødegang før jeg blev sendt hjem, og samtidig skal mine kolleger på børneafdelingen skal slides op før tid ved i løbet af en nattevagt at spilde tid og kræfter på noget så simpelt som haldpodninger på poder der er vågnet og har sagt “av” en enkelt gang, og derfor sendes akut til børneafdelingen midt om natten af 1813. Det er i mine øjne helt forkert fordeling af ressourcer, og det er en helt uforståelig økonomisk prioritet fra politisk side

Stine Hoffmann (København, 2019-03-26)

#5539

Der skal tages et politisk ansvar. Der skal lægges en plan for afvikling af 2% besparelsen. Der skal handles på at der er lægemangel i landdistrikter feks med højere lønninger

anne kamilles (4733Tappernøje, 2019-03-27)

#5540

Nok er nok! Utilstedeligt

Methe Sofia Pedersen (Frederiksberg , 2019-03-27)

#5543

Vi er så pressede på børneafdelingen at der går ud over sikkerheden for børnene. Dernæst går det ud over personalets helbred, mange siger op og der mistes viden og kompetencer. Derved er en dårlig spiral skabt.

Grith Møller (Hjortshøj, 2019-03-28)

#5544

Er offentligt ansat og vi løber for stærkt !!!

Anette Pries Jensen (Nykøbing sj, 2019-03-28)

#5547

Jeg ønsker et sikkert sundhedssystem , hvor der er resurser nok, og fagligheden bestemmer. Politiker er desværre nødtil at agere som krammerhandler i for mange situationer. Her stopper det.

Carsten Enggaard (Greve, 2019-03-28)

#5552

Jeg gerne vil støtte alle sundhedsfaglige i at få et ordentligt arbejdsmiljø til glæde for alle.

Annelise Dehn (Haslev, 2019-03-29)

#5554

Det ER min virkelighed.

Bettina Jørgensen (Aarhus, 2019-03-30)

#5561

Det er forhold som berører alle borgere. SundhedsPersonalet gør et flot og loyalt arbejde. Jeg håber at i fortsætter.

Birte Bondo (København K, 2019-03-30)

#5565

At jeg er er frustreret over mange løfter og manglende evne til at indfri.
Prioritering er begyndt at finde indpas, men det går for langsomt.

Bo Barfod (Hillerød, 2019-03-31)

#5572

Jeg elsker mit fag- men overvejer indimellem at søge indenfor et andet fag pga manglende hænder

Sara Petersen (Vamdrup , 2019-03-31)

#5579

Jeg selv har oplevet det som I beskriver. Og det ER uansvarligt og uanstændigt.

Mette Møller Jensen (Kastrup, 2019-04-02)

#5587

Jeg skriver under, fordi det sundhedsvæsen vi har i dag, og det pres der er på fødeafdelingerne, ikke er et pres, jeg kan leve med igennem et langt arbejdsliv. Det er ikke til at holde ud at citronen altid skal presses helt i bund - og at ledende jordemødre og vicechef jordemødre kan få det til at lyde som om, man er en dårlig og ikke nok engageret ansat, når man påpeger presset.
En Jdm ansat i Region H på omtrent 32-35 timer varetager årligt snildt 120-160 fødsler årligt. Det er 4-5 x så højt et antal fødsler, som det antal WHO anbefaler at jordemødre varetager.
Det er et slidsomt arbejde, ikke mindst personligt ressourcemæssigt.
Jeg kan se hvor mange af mine kolleger der indenfor ganske få år forlader vores skønne fag.
Og hvis ikke vi i Sundhedsvæsenet på behørig vis kan bistå professionelt med at bringe nyt liv til verden - hvor er vi så henne??

Freja Overgaard Printzen (Kolind , 2019-04-06)

#5589

Jeg selv har forladt systemet!

Pernille Rosenquist (Haderslev , 2019-04-06)

#5594

Det er på tide at politikerne indser at der ikke kan spares mere på det område.

Christian Friberg (Hillerød, 2019-04-09)

#5595

Jeg er enig i at besparelserne - især de årlige såkaldte 'grønthøster'-besparelser - er meget kritiske for kvaliteten af vores serviceydelser i sundhedsvæsenet. Der bliver ikke taget højde for en væsentlig højere merproduktion, som skal udføres på et budget, der årligt reduceres.

Torben Breindahl (Hirtshals, 2019-04-10)