Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#5002

Vores sundhedsvæsen er ikke godt nok. Der Skal bedre arbejdsvilkår for til de ansatte, og dermed bedre hjælp til dem der har brug for det. Danmark er i dominoeffekt på den ufede måde... syge, unge og ældre bliver nedprioteret, for få hænder til for meget arbejde..... det giver syge mennesker

(Ejby, 2019-03-12)

#5013

Fordi jeg ser afmagten og frustrationen hos mine kollegaer. Vi leger med liv pga besparelser og det er så forkert om noget

(Årslev, 2019-03-12)

#5021

Jeg skriver under fordi, jeg skal kunne holde til at arbejde som læge i mange år. Fordi jeg tror på det offentlige system, men hvis tendensen fortsætter sådan her, så er det ikke sikkert, at jeg kan fortsætte.

(Odense, 2019-03-12)

#5022

Jeg skriver under, fordi det gør ondt at se mange dygtige og omsorgsfulde kolleger blandt alle faggrupper, der går ned med stress, forlader faget eller bare mister gejsten, fordi vi bliver frataget muligheden for at give behandling, pleje og omsorg på en ordentlig og værdig måde. Der er ikke bare pressede perioder, vi er efterhånden der, hvor der ALTID er alt for travlt. Der sker fejl fordi der er for lidt tid og for få ressourcer, jeg bekymrer mig for om jeg på sigt kan holde til at blive i mit fag, for jeg bliver ikke i det for enhver pris, men det er en tanke der er svær at bære når det faktisk er det man brænder for.

(Gjern, 2019-03-12)

#5024

... fordi jeg som nyuddannet læge, er bekymret for det sundhedsvæsen vi bliver kastet ud i. Alt for mange yngre læger føler sig utrygge og ikke godt nok rustet. Tiden til god læring er svær at finde. Det er bekymrende for os og ikke mindst patienterne.

(Aarhus , 2019-03-12)

#5026

Ikke vil være en del af det sundhedsvæsen jeg oprindeligt valgte at uddanne mig til. Søger i privat sektoren hvis der ikke snart sker noget. Det er på bekostning af mine værdier, men det er jeres besparelser i endnu højere grad.

(Odense, 2019-03-12)

#5030

fordi jeg i de 15 år jeg har været læge har fået mindre og mindre tid til den enkelte patient, bruger mere og mere tid på administrativt arbejde med registrering og oftere og oftere går hjem med følelsen af gerne at have ville givet den enkelte patient lidt mere; men der var bare ikke tid

(valby, 2019-03-12)

#5031

Alt for mange tåbelige dyre beslutninger udhuler pengekassen og ressourcerne. Umuligt at tale imod de beslutninger for dem der sidder øverst har ikke ydmyghed til at lytte. Alt for mange kolde hænder på bekostning af de varme.

(esbjerg, 2019-03-12)

#5032

Jeg frygter for mine næste 45 års ansættelse som læge

(Aarhus, 2019-03-12)

#5043

Det er blevet for risikabelt for mig at være sygeplejerske, er kronisk bange for at jeg overser noget, eller glemmer noget der får alvorlige konsekvenser for pt

(Måløv, 2019-03-12)

#5058

For meget “ usynligt arbejde “ som eks usete prøvesvar , opkald fra patienter , ønske om receptfornyelse, statuserklæringer fra kommuner. der afsættes ikke tid til at man kan tage sig af det.
En tiltagende tendens til at presse “ effektiviseringer og pseudo arbejde” ned over sundhedsvæsenet - det at afstemme fmk tager nogle gange længere tid end at undersøge patienten ( fordi sp ikke fungerer med fmk )
Og hvis der sker en fejl ( og der sker mange dagligt) så hænges “ fejlen “ blot op som klage på en sundhedsperson
- så “ systemet” får sin syndebuk og kan køre uforandret og stupidt videre
Hvor er fokus på faglighed ? Istedet for lean, “ kvalitets sikring” , optimering og effektivisering ???

(Tisvildeleje , 2019-03-13)

#5060

Fordi jeg under min KBU oplever et stort pres på både læger og sygeplejersker. For lægerne gælder det både forvagts -og bagvagtslaget.

(Aarhus, 2019-03-13)

#5075

Der er mindre og mindre tid til patienter, mere og mere administration - især pga sp og færre lægesekretær. Desuden står vil hele tiden med et ben i fængsel, selvom vi kæmper og gøre det bedst mulige hver eneste dag.

(København S, 2019-03-13)

#5076

Jeg skriver under fordi, patienter igen skal i fokus. Patienter skal have den pleje, behandling og omsorg, som de er berrettiget til!

Jeg skriver under fordi, personalet skal have ordentlige arbejdsvilkår, og kunne udføre det arbejde de er ansat til!

Jeg skriver under fordi, jeg ikke vil se mere personale, der bliver sygemeldt med stress!

(Brabrand, 2019-03-13)

#5079

Nok er nok. Grænsen er ikke bare nået, den er overskredet.

(3200, 2019-03-13)

#5086

Jeg er indtil videre glad for mit arbejde, men jeg ser flere og flere dygtige kolleger bukke under for det tiltagende pres ovenfra.

(Risskov, 2019-03-13)

#5088

jeg skriver under fordi, nu er der sparet og skåret ned så meget i sundhedsvæsenet, at det er uansvarligt og uholdbart. faglighed og omsorg og arbejdsklima er for længst gået fløjten, det er der simpelthen ikke tid til. vore kolleger flygter i en lind strøm væk fra erhvervet.

(Ørsted, 2019-03-13)

#5090

Jeg skriver under fordi, det er som om vi altid bliver overhørt. Og det er virkelig alvorligt, det der sker. Folk brænder ud og patienters liv er i fare.

(Søborg, 2019-03-13)

#5093

Fordi politikerne skal priortere anerlede og det er NU

(København , 2019-03-13)

#5095

Jeg skriver under fordi jeg ikke kan stå indenfor de vilkår familierne får samt de arbejdsmiljømæssige vilkår

(Kgs Lyngby, 2019-03-13)

#5097

Vi skal fastholde det gode sundhedsvæsen, det fortjener alle.
Flere hænder til sundhedsvæsenet, (læs; bl.a. øget normering blandt sygeplejersker og læger i vagterne), så vi kan give bedre behandling.
For kære politiker- flere hænder bliver billigere for staten i sidste ende..

(Odense, 2019-03-13)

#5099

De 3 krav/ønsker er helt afgørende for at
Danmark igen kan få et velfungerende sundhedsvæsen.

(Albertslund, 2019-03-13)

#5107

Jeg skriver under fordi jeg ser en hverdag med flere og flere dobbeltfunktioner, en presset fødegang med mgl ressourcer og en sengeafdeling med alt for pressede sygeplejersker :(

(Højbjerg, 2019-03-13)

#5112

Jeg frygter for patientsikkerheden og kollegaers helbred.

(Aarhus, 2019-03-13)

#5122

Det skal stoppes at patienter er i fare, pga. nedskæringer.

(Glamsbjerh, 2019-03-13)

#5123

Jeg frygter at det skal gå med sundhedsvæsnet, som det er gået med skattevæsenet, hvor der er sparet så meget, at det ligger i ruiner.

(Silkeborg, 2019-03-13)

#5128

Jeg skriver under fordi den faglighed og kvalitet der kræves i sundhedsvæsenet sket ikke hænger sammen med de rammer der gives - det er farligt både for os der arbejder i det, men også for de mennesker der har brug for hjælp af systemet!

(Højslev, 2019-03-13)

#5131

Fordi at jeg gerne vil kunne gøre en forskel for de syge på landets hospitaler, som er afhængige af en sygeplejerskes pleje.

(Horsens , 2019-03-13)

#5134

Jeg skriver under fordi vi ikke kan være det bekendt længere hverken overfor personalet eller patienter.

(Ørsted, 2019-03-13)

#5138

Nu må regeringen tage ansvar og tilføre ressourcer

(Albertslund, 2019-03-13)

#5143

Jeg kan 100% tilslutte mig bekymringerne

(Hellerup , 2019-03-13)

#5144

Jeg skriver under fordi, at jeg blev ramt af stress (og dermed opsagt) pga overbelastning fysisk og psykisk, da det ikke var muligt at varetage borgernes hverken grundlæggende eller komplekse behov udfra de politiske fastsatte rammer og ledelse

(Nyborg, 2019-03-13)

#5156

Sundhedsvæsnet er på randen af kollaps

(Kirke såby, 2019-03-14)

#5160

Jeg ikke længere tør stole på et sundhedsvæsen hvor der ikke er tid til at se eller høre det enkelte menneske og hvor administration og dokumentation overtager ressourcer til den nære relation og kvalitet. Alle faggrupper er pressede til det yderste.

(Farsø , 2019-03-14)

#5161

Er enig med dem ser jo selv hvordan de stormer afsted lorteregeringer siden 2001

(Bæstved, 2019-03-14)

#5163

Der SKAL ændringer til!

(6541, 2019-03-14)

#5167

Vores fælles sikkerhedsnet, nemlig vores sundhedssystem er total i opløsning, det smuldre på alle mulige fronter. Kvaliteten, SP, faggrupperne, det er virkelig forfærdelig at være vidne til.

(Frederiksberg C, 2019-03-14)

#5175

Jeg underskriver fordi jeg til fulde deler forfatternes synspunkter.

(Allerød, 2019-03-14)

#5178

Jeg er enig i budskabet

(Silkeborg, 2019-03-14)

#5182

Fordi vi ikke har råd til alt. Politikerne lover guld og grønne skove, men der er ikke midler til at opfylde de løfter.

(København N, 2019-03-14)

#5184

Jeg vil et andet Danmark - hvor mulighed for sundhedsfaglig hjælp ikke afhænger af indkomst og bopæl, men er lige for alle. Der skal flere varme hænder i den offentlige sektor.

(Risskov , 2019-03-14)

#5185

God behandling til patienter, pårørende og personale! Lad os skabe en god positiv spiral i stedet for det der er i gang nu.
Det kræver politisk velje og mest af alt ansvar

(Kbh n, 2019-03-14)

#5188

Jeg er sygepl. og ser dagligt hvad travlhed gør ved patienters pleje og behandling, mens de burde være i tryghed i vores hænder. Jeg er bekymret for fremtidens sundhedsvæsen og for personalets helbred, som tempoet er nu.

(Taastrup, 2019-03-14)

#5189

Jeg er meget foruroliget over udviklingen i vores offentlige sundhedsvæsen. Situationen er ikke holdbar, hvis ikke der sættes ind.

(Helsingør , 2019-03-14)

#5191

Jeg mærker arbejdspresset og konsekvenser heraf, når jeg modtager patienten i primær sektor og dagligt se frustrationen og lys brænde ud

(Ringkøbing, 2019-03-14)

#5193

Står 100 % inde for de opstillede krav til folketinget - essentielt og yderst presserende at der bliver gjort noget ved vores pressede sundhedsvæsen

(Hinnerup, 2019-03-14)

#5194

Jeg er bekymret for patienternes sikkerhed. Personalet er MAX pressede og der bliver begået for mange fejl

(Espergærde, 2019-03-14)

#5197

Fordi jeg i mine 11 år som sygeplejerske oplever et sundhedssystem der bliver mere og mere presset.
Vi har ikke tiden og ressourcerne til at yde den service, pleje og omsorg som patienter og pårørende fortjener!

(Trige, 2019-03-14)

#5198

Meget enig i de 3 punkter anført, og især at prioritering af ydelserne og hvor de skal foregå skal indskærpes af ministeret og ikke styres ganske økonomisk af lokalpolitiske interesser. Fx. NYK.F. Sygehus, der holdes kunstig i live til fare for patienterne, og hvor kirurger fra Køge tvinges derned, hvilket ødelægger et ellers meget velfungerende supersygehus og potentielt kan forkrøble kirurgisk afdeling Køge pga. manglende rekruttering og udvandring af fastansatte, der ikke kan klare arbejdspresset på 2 matrikler.

(Roskilde , 2019-03-14)