Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#4608

Jeg støtter de mange samvittighedsfulde mennesker i deres protest mod patienternes tarv

(Middelfaet, 2019-03-07)

#4610

Har arbejdet på hospital i 40 år og stoppede før jeg havde regnet med da jeg ikke kunne stå inde for de besparelse der kom. Følte at det var et spørgsmål om tid før jeg måske overså noget vigtig, begyndte også at drømme om mit arbejde og en indre uro bredte sig i kroppen på vej til arbejde.

(Horsens, 2019-03-07)

#4612

Nu er det nok

(København, 2019-03-07)

#4627

Fordi det måske kan råbe Christiansborg op hvis vi alle står sammen!!
Min oplevelse er at vi alle løber stærkere og det går ud over patienterne. Og jeg arbejder nok endda i en gruppe hvor vi har det bedst.

(Odense, 2019-03-07)

#4633

Jeg er fuldstændig enig i ovenstående, den enkelte medarbejder kompenserer for enderne, der IKKE kan hænge sammen! Det er ikke holdbart og det kræver handling(prioritering, flere ressourcer, afskaffelse af dokumentationsjunglen samt mange af de kolde hænder) fra politisk side både for patienternes samt for medarbejdernes skyld. Mere tid til patienterne.

( Valby, 2019-03-07)

#4637

der mangler ressourcer i sundhedsvæsnet - vi ude på afd kan IKKE løbe stærkere. Vi går hjem så trætte at vi ikke kan være til glæde for vores familier, vi er presset så langt ud at flere siger op og det er svært at rekruttere nye kollegaer. Jeg kan ikke holde til dette pres i de næste 25 år som jeg har tilbage på arbejdsmarkedet - så derfor skal der gøres noget NU !!

(fjenneslev, 2019-03-07)

#4638

Jeg er rørende enig med ovenstående! Sundhedsvæsnet er på kollisionskurs...

(Thisted, 2019-03-07)

#4644

Politikerne lover mere end det er muligt at gennemføre med de nuværende normeringer i sundhedsvæsenet. Politikerne er arrogante og lytter ikke til de saglige og faglige redegørelser om konsekvenserne som vi sygeplejersker og læger fremsætter. Det er mangel på ansvarlighed og respekt fra politisk side.

(Vildbjerg , 2019-03-07)

#4648

Det siger sig selv.

(Aarhus C , 2019-03-07)

#4649

Jeg alt for ofte ser, at patienterne bliver tabt og personalet presset ud over al rimelighed.

(Kirke Hyllinge, 2019-03-07)

#4653

Fordi jeg er træt af politikere, der mener de kan løse de store udfordringer i sundhedssektoren med strukturreformer

(Frederiksberg, 2019-03-07)

#4664

Jeg ser systemet fejle på mange punkter.
Folk der ikke har behov for behandling på hospital bliver indlagt alligevel trods behandling i eget hjem ville kunne være nok.

Praktiserende læger rekvirerer ambulancer til mistanke om aks uden selv at opstarte behandling eller indsamle værdier. Som regel sidder patient i venteværelser uden opsyn og manglende forundersøgelse.

1813-systemet er genialt i teorien. Dog fejler det i praksis da der ikke findes en eneste på jorden der kan vurdere en patients klinik igennem en telefon.
Dansk indeks har så mange huller at der sendes overflødig hjælp til patienter der ikke har behov for ambulancer eller ville kunne tage på et hospital selv. Ambulancer bliver sendt til patienter der udelukkende ringer for rådgivning.

Hospitalerne har overbevisninger konstant og udskriver patienter får tid da der er så meget press på. Mange af de patienter har behov for indlæggelse igen da de får tilbagevendene forværret tilstande.

Trods alt ovenstående skæres der ned på personale igen og igen. Vores sundhedssystem har aldrig været så presset som det er nu.
Sker der en større hændelse i Danmark med mange tilskadekomne eller epidemi vil vores system ikke kunne klare det. Vi er på lånt tid til der tages nye tiltag i brug.

(Gentofte , 2019-03-07)

#4669

30 år i faget, 17 på hospital og det er kun gået en vej...... Nedad.....

(2860 , 2019-03-07)

#4671

Jeg har valg skriver under

(Nykøbing Mors , 2019-03-07)

#4678

Hvordan kan jeg ikke....!

(Vanløse, 2019-03-07)

#4680

Fordi jeg snart ikke kan rumme dette fag pga travlhed,pres og tiltagende dårlig trivsel

(Glostrup , 2019-03-07)

#4689

det er nødvendigt at der sker noget NU.... Er ansat på et hårdt presset sengeafsnit som gennem bare det seneste år har måtte sige farvel til 15+ kollegaer, da foreholdene er blevet tiltagende uacceptable. Elsker mit job - men ingen holder til det i længden.

(2730, 2019-03-07)

#4696

Jeg arbejder på en Fødegang og har gjort det i snart 40 år og det går sinpelthen ned af bakke - aldrig har fødegangene været så dårligt bemandet at der nærmest ikke er noget fastansat personale tilbage ..

(Søborg, 2019-03-07)

#4702

Fordi politikerne nu må indse at der skal tilføres sundhedsvæsnet flere ressourcer , de skal lade være med at foregøgle befolkningen at alle kan få alt med de begrænsede ressourcer og der skal nu prioriteres og langt mere fokus på kerneopgaven og patientsikkerheden

(Århus, 2019-03-07)

#4709

Fuldstændig enig i budskabet. På høje tid at politikerne påtager deres ansvar og laver den nødvendige prioritering.

(8831 Løgstrup, 2019-03-07)

#4711

Sundhedsvæsnet er håbløst underbudgetteret og mangler personale og midler.

(Gentofte, 2019-03-07)

#4715

For dårlig planlægning i helse systemet.
Koncentration på mindre beslutninger.
For meget indblanding af uvidne.
Ser det i en helhed.

(Gentofte, 2019-03-07)

#4727

Så vi kan få et ordentligt uddannelse af vores portør

(København SV, 2019-03-07)

#4733

Fint med at opprioritere Almen medicin- men hvem skal tage sig af de nye opgaver de næste 10- 15 år? Jeg kæmper med at klare nuværende arbejdsbyrde- og kan ikke fornemme at jeg kan afvise- videregive opgaver jeg klarer i dag.

(Hillerød , 2019-03-07)

#4734

Jeg er stadig en del af det danske sundhedsvæsen. Jeg er i udredningsforløb med min ryg, der har fået en arbejdsskade grundet de modbydelige forhold der er i sundhedsvæsenet. Jeg er på nedsat tid da jeg godt kan lide at arbejde med mennesker og er drevet af at hjælpe andre! Men der skal ske en ændring!

(Nørresundby , 2019-03-07)

#4742

Jeg arbejder i primær sektor hvor der er mere fokus på kvalitets sikring end fokus på borgeren...

(Herning , 2019-03-07)

#4744

Nok er nok.

(Viby J, 2019-03-07)

#4774

Fordi nok er nok

(København, 2019-03-07)

#4785

Politisk PrIoritering af opgaverne er nødvendig

(Virum, 2019-03-07)

#4787

Uddannelsen til læge og arbejdsvilkårene for alle sundhedsarbejdere er i dag så forringede, at der konstant gåes på kompromis med patientsikkerheden og med kvaliteten. Jeg har valgt at forlade jobbet for at kunne vedblive at se mig selv i øjnene.

(Rudkøbing, 2019-03-07)

#4790

Sundhedsvæsenet er blevet besparet så hårdt at politikerbe snart er nød til at være ærlige med intentionerne. Enten tilfør de midler der er absolut nødvendige eller privatiser det hele og vær ærlig om konsekvenserne.

(Røgen, 2019-03-07)

#4791

Jeg flere gange dagligt står i situationer der ikke er patientsikre.

(Skælskør, 2019-03-07)

#4799

At jeg efterhånden bruger mere tid på dokumentation end tid hos mine borgere

(Herlev, 2019-03-07)