Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#4401

For 8 år siden da jeg startede medicinstudiet drømte jeg om en karriere som hospitalslæge. Det tog kun 6 mdr som kbu læge på et større universitetshospital at erkende at det ikke var et sundt arbejdsmiljø og næppe ser ud til at blive bedre foreløbigt.
Nu tænker jeg som mange andre yngre kollegaer på at passe på mig selv både ift speciale og tid så som deltid. Hvis mange læger ikke kan holde til det bliver lægemanglen endnu større fremadrettet.

Simon Waagø (Odense, 2019-03-05)

#4402

Patientsikkerhed, det gode og sikre arbejdsmiljø samt høj faglig kvalitet er ikke bare truet men er fra politisk side, simpelthen ikke en prioritet

Mikala Harrishøj Larsen (Roskilde, 2019-03-05)

#4403

Efter 29 år på hjertemed. Afd har jeg set besparelserne rasle ned over os. Sgpl, sekr, læger, portører, rengøring og os bioanalytikere løber hurtigt men kan ikke følge med. Pt er ofre af disse prioriteringer midt i deres måske største krise, hvor de burde have allermest støtte og hjælp.

Jeanne Priess (Gentofte, 2019-03-06)

#4409

Stress det moderne traume af nadja prætorius

Pernille Gry Konnerup (Hjørring, 2019-03-06)

#4412

Jeg er 100%enig!!

Tania Alminde (København , 2019-03-06)

#4413

Ventelister og arbejdsbyrden er uacceptabele. Man er ked af at man ikke kan levere det hvad alle ønsker, et godt stykke arbejde med tid for patienten.

Julia Menning-Hagen (Frederikssund, 2019-03-06)

#4416

Jeg mærker i mit daglige arbejde at dette er sandt.

Anne Thomasen (Frørup, 2019-03-06)

#4427

Fordi patientsikkerheden ikke er iorden

Winnie Andersen (Landskrona, 2019-03-06)

#4438

jeg frygter for patienterne samt sundhedspersonalets ve og vel. Hvis presset fortsætter ender vi færre hænder og ringere kvalitet.

julie pedersen (charlottelumd, 2019-03-06)

#4439

Det er så skræmmende at det danske offentlige sundhedsvæsen er ved at falde væk for øjnene af os. Gad vist om ikke folketingsflertallet ønsker det offentlige sundhedsvæsen så udsultet at der kan blive bedre plads til et privat sundhedsvæsen? Det ser sådan ud. Som om uligheden i sundhed ikke er stor nok

Mette Gammelgaard (Hjortshøj, 2019-03-06)

#4440

Jeg er fuldstændog enig

Nana Gammelgaard (Roskilde , 2019-03-06)

#4443

Det offentlige sundhedsvæsen har ramt bunden vedrørende besparelser for længe siden. Desuden SKAL diskussionen om prioriteringer tages op. Der er ikke råd til alt.

Ditte Fisker (Kettinge , 2019-03-06)

#4445

Politikerne giver tomme behandlingsgarantier. Således er vi tvunget til at prioritere ikke “farlige” øjensygdomme som grå stær og optiske problemer til laserbehandling medens de opfølgende kontroller for kroniske sygdomme, som folk bliver blinde af ikke hører ind under garantierne og dermed nedprioriteres.
Man kan ikke tage ansvaret for folks helbred under højt tidspres hver dag. Det er fuldstændigt unikt, det vi kan. Hvorfor respekteres det ikke og gives gode arbejdsforhold. Det reducerer patinet sikkerheden.

Regitze Bangsgaard (2840, 2019-03-06)

#4452

#nokernok

Pia Denty (5600, 2019-03-06)

#4459

Fordi vores arbejdsforhold er for dårlige, de mennesker vi skal hjælpe lider under vores manglende tid.

Caja Gregers Larsen (Højbjerg , 2019-03-06)

#4463

Jeg har selv valgt arbejdet som sygehuslæge fra, da jeg ikke føler, at rammerne tillader, at jeg kan behandle patienterne på bedst mulige måde og samtidig nå at behandle alle patienterne.

Mette Marie Nielsen (Odense S, 2019-03-06)

#4492

Det piner mig at jeg ofte ikke kan levere den lægegerning jeg er uddannet til, fordi der ikke er ressourcer og ikke er TID. Vi kan ikke være det bekendt overfor patienterne.

Sophie Felding (Silkeborg, 2019-03-06)

#4499

Jeg arbejder på den synkende skude

Michael Larsen (Asnæs , 2019-03-06)

#4516

Vi også i dey jyske er presset ud i stress, manglende tid til fordybelse og udvikling fordi produktion er buzzord - og kvaliteten lider

Anette Torvin Møller (Aarhus, 2019-03-06)

#4518

Jeg bliver så ked over at se det hele smuldrer, bliver ked når kollegaer slides op, ked når de mest visionære og robuste kollegaer bare giver op, bliver ked når politiske beslutninger bare slet ikke giver mening, bliver ked når politikerne tror at vi stadig kan løbe stærkere, ked når man må erkende at man kunne gøre det bedre hvis bare man havde lidt mere tid til patienterne, bliver ked når hverdagen bliver ren overlevelse og al udvikling raseres bort, er bare ked!!

Marianne Rhode (Højbjerg, 2019-03-06)

#4519

Selv som nyuddannet kan jeg se, hvor vores sundhedsvæsen er på vej hen.

Martin Frier (Mørkhøj, 2019-03-06)

#4526

Jeg arbejder i Onkologisk Afdelig. Det er på tide, nogen vil prioritere ressourcerne, så der ikke bruges vanvittige mængder vanvittigt dyre omkologiske præparater med begrænset effekt.

Camilla Ritz (Herning, 2019-03-06)

#4528

Skaden er allerede sket.
Det virker ufatteligt, at man kan være så arrogant som politikker og blive ved med at ignorere hvad fagpersonale i sundhedsvæsnet beretter om af ulykke, HVER ENESTE DAG.
Politikkerne siger altid.." Det er jo ikke så galt..." Men jo. Det er SÅ galt! Det er værre end du overhovedet kan forstå. Lyt nu. Det er dit ansvar!

Kathrine Lodberg Hansen (København NV , 2019-03-06)

#4530

Travlheden har nået et patientfarligt niveau mange steder (yngre læger kommer rundt på mange afdelinger)

Linda Pickersgill (Kastrup, 2019-03-07)

#4531

Jeg skriver under, fordi jeg fuldt ud genkender de urimelige arbejdsforhold efter mange års ansættelse på Riget.

Merete Lundsgaard (2100 København Ø, 2019-03-07)

#4534

Det er vigtigt befolkningen får besked om hvor presset sundhedssektoren er og at der NU politisk tages ansvar for hvad der skal prioriteres og hvad der må skæres ned på/ fravælges.

Lotte Winterberg (Hørsholm, 2019-03-07)

#4544

3 specialpsykologer i børne-og psykiatrien har i denne måned valgt at forlade vores klinik i Holbæk. Det forlader helt psykiatrien. Arbejdsmængden/Presset er for stort og anerkendelsen ikke eksisterende.

Ida Kristensen (Holbæk, 2019-03-07)

#4547

Jeg har været spl i 8 år og bare i de år har jeg mærket en markant forringelse. Efteruddannelse er nærmest en by i Rusland og det til trods at vi skal håndtere flere og mere syge pt’er. Jeg savner et større fokus på lindring, livskvalitet frem for bare symptombehandling og/eller kirurgi. Der er for stort fokus på produktion.

Vibeke Bisgaard (Søborg, 2019-03-07)

#4557

Jeg er enig i at der skal ske drastiske ændringer på politisk plan således vi som sundhedspersonale kan fungere i en travl hverdag. Vi mangler flere ressourcer, ikke flere besparelser på sundhedsområdet! Og dertil må lønnen også gerne tilpasses det kæmpe ansvar og de mangfoldige opgaver vi har i hænderne i hverdagen. Vh. Lotte

Lotte Nørgaard Mikkelsen (Juelsminde , 2019-03-07)

#4559

Jeg er så enig og vil gerne redde vores sundhedsvæsen.
Føler selv jeg er ombord på Titanic efter, det har ramt isbjerget

Britt Egebæk Iversen (Odense, 2019-03-07)

#4564

Der skal bruges flere penge på sundhedsvæsnet. Det er en skandale hvordan skiftende regeringer har demonteret en af de vigtigste grundsten i vort velfærdssystem - nemlig lige og fri adgang til sundhedsvæsnet.

Gert Christensen (Hellerup, 2019-03-07)

#4576

Travlhed, manglende supervision, fjernede ambulatorier, uddannelseskvaliteten er hastigt dalende pga. travlhed og mgl. hænder.
HU-læge i almen medicin, pt sygehusblok.

Sine Lauridsen (Thisted, 2019-03-07)

#4580

Sparekrav og urimelige krav er i fuld gang med at smadre vored velfungerende akutmodtagelse. Afd. Sygeplejersken har opsagt sin stilling, og nu er der masseflugt fra afd.

Lasse Knudsen (København , 2019-03-07)

#4585

Der sker for mange UTH’ere, enkelte med store konsekvenser for patienterne, på baggrund af personalemangel og besparelser. 4 kollegaer gik ned med stress i december, i februar skal vi presses endnu mere ift overlevering.

Stine Andersen (Kbh, 2019-03-07)

#4591

Jeg mener et frit og gratis sundhedsvæsen er et kerneområde i Danmark. For meget tid på ligegyldig dokumentation og fejlindkøb af sundhedsplatform har kostet os dyrt. Vognen skal vendes NU. Tillid tilbage til faget, fokus på bedre kommunikation frem for dokumentation er kodeordene!

Nanna Døssing (Hellerup, 2019-03-07)

#4595

Jeg også mærker det press politikernes valg medfører.

Sabrina Verner (Ullerslev, 2019-03-07)

#4599

Jeg skriver under fordi jeg igennem flere år har mærket ringere og ringere arbejdsvilkår og patientsikkerhed grundet evindelige omstruktureringer og forandringer .

Susanne Vindum Berg (Skødstrup, 2019-03-07)