Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#4011

Jeg ser sundhedsfagligt personale i min omkreds og som patient der er presset til kanten. Nogen af dem har forladt deres hverv da de ikke længere kunne stå inde for de beslutninger de skulle tage for at få hverdagen til at køre rundt. Mennesker der ikke længere kan yde den omsorg og pleje de ønsker, og som de føler patienterne fortjener. Personale som bruger unødig tid på papirnusseri og bureaukrati i stedet for patientpleje. Personale som igen må tilpasse sig et IT system som er valgt pga budget og ikke pga dets værditilførsel til deres arbejdsdag. Jeg ser et system hvis "nødsberedskab" ikke længere er plausibelt, da deres hverdag er værere end nødssituationen.

(København, 2019-02-27)

#4012

Jeg er dagligt ærgerlig over den service, vi tilbyder. Ikke sjældent må vi gå på kompromis med vores faglighed gr. mangel på ressourcer i afdelingen.

(Roskilde, 2019-02-27)

#4014

Jeg skriver under, da jeg selv er en del af det danske sundhedsvæsen og dagligt oplever udfordringerne ved presset vi møder, såvel læger som sygeplejersker..

(København NV, 2019-02-27)

#4017

Det er vigtigt

(København, 2019-02-27)

#4030

Fordi vores sundhedssystem generelt er ved at drukne i kontroller og besparelser.

(Løgstør, 2019-02-27)

#4036

Jeg underskriver fordi jeg selv er offentligt ansat lægesekretær, og vi har brug for hinanden alle sammen. Der kan ikke undværes flere. Og det går ud over patienterne.

(Hillerød, 2019-02-27)

#4064

Fordi det er vigtigt!

(Vedbæk, 2019-02-27)

#4074

Det er vigtigt at vore politikere tager ansvar for prioriteringen i dundhedsvæsenet

(Helsingør, 2019-02-27)

#4077

Jeg skriver under fordi vi ikke kan levere en ordentlig behandling og vi kan ikke klare arbejdspresset - uden personlige omkostninger

(Thisted, 2019-02-28)

#4087

Grænsen har været nået de sidste 5 år!!!

(Thisted, 2019-02-28)

#4089

Egen oplevelse...dernæst i erkendelsen af vigtigheden af et funktions dygtigt sundhedsvæsen til gavn for personale og patienter.

(Frederikssund, 2019-02-28)

#4093

Fordi jeg vil og kan

(Hvidovre , 2019-02-28)

#4095

Det er gået for vidt, vi har snart ødelagt vores sundhedsvæsenet. Jeg er også kommet i reperations aldere og jeg er rysted over at se hvordan det ser ud herfra

(JYLLINGE, 2019-02-28)

#4105

Jeg er oprigtigt bekymret for mine kollegers og patienternes tarv i vores sundhedssystem

(Roskilde, 2019-02-28)

#4115

Det er sandt. Der er ingen rettidig omhu: det er som om politikerne bare håber det går. Ellers også bliver de misinformeret af de administrativt ansvarlige.

(Aarhus, 2019-02-28)

#4121

Fordi jeg de senere år har været indlagt flere gange og været udsat for alvorlig fejlbehandling og graverende fejl, der hovedsageligt skyldtes mangel på personale og travlhed.

(København, 2019-02-28)

#4131

Vi har brug for politikere der tør prioritere.

(København, 2019-02-28)

#4134

Jeg hver dag oplever et presset sundhedsvæsenet og at patientsikkerheden og -behandlingen af samme grund ikke er helt optimal

(Aalborg , 2019-02-28)

#4138

Er 100% enig I at politikerne bliver nød til at vågne op og give os de rigtigt forudsætninger for at udføre vores arbejde!

(ODENSE, 2019-02-28)

#4153

Vi bliver nød til at prioritere hvem der skal behandles intensivt

(Bække, 2019-03-01)

#4180

Jeg skammer mig på mit fags vegne over, at det er ok at informere patienter om stor cancerkirugi mm i e-boks uden mulighed for at stille spørgsmål

(Sønderborg, 2019-03-01)

#4182

Sygeplejersker og andre ansatte i sundhedssektoren skal have bedre arbejdsforhold og vilkår.

(København S, 2019-03-02)

#4186

Vi er sindsygt pressede og det går ud over patientsikkerheden

(Rungsted Kyst , 2019-03-02)

#4188

Fordi de ledende politikere og ansatte i embedsværket er tæt på at køre Danmarks sundhedsvæsen i sænk.

(Næstved, 2019-03-02)

#4189

Vores faglighed er truet, vi har ansvar, men ingen indflydelse. På Sjælland har man indført SP, der har forringet vores arbejdsvilkår og besværliggjort vores mulighed for at yde patientbehandling - kerneydelsen i sygehusvæsenet. SP har også øget risikoen for at begå fejl - og samtidig har vi ingen retssikkerhed, hvis fejlen skulle ske, uagtet om den skyldes systemfejl. Politikerne og deres embedsmænd lytter ikke. Der placeres ingen ansvar politisk, når SP-skandalen medfører medicineringsfejl i tusindvis. Kolleger i hobetal siger op, finder andre jobs, går på pension eller bliver sygemeldt.
“There is something wrong in the State of Denmark”.
“Let doctors be doctors”.

(Klampenborg, 2019-03-02)

#4195

Det er så vigtigt vi kan føle os trygge når vi er i sundhedsvæsents hænder!

(Kbh Ø, 2019-03-02)

#4198

Jeg skriver under fordi jeg er enig i at forholdene i sundhedsvæsnet er fuldstændig uholdbare for såvel patienter som personale.

(Ringsted, 2019-03-02)