Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#3405

Jeg har også fået nok: Går på pension i stedet for at blive lidt endnu på en afdeling, hvor der ellers behov.

(Aarhus, 2019-02-24)

#3406

Nok er nok. Har selv skiftet branche pga for dårlige forhold for fagpersonale og patienter. Savner det job jeg uddannede mig til at varetage.

(Aalborg, 2019-02-24)

#3415

Jeg mærker presset og manglende ressourcer i hverdagen, hvor vores vagtplan er under nødbemanding og vi må løbe stærkere og stærkere. Personalet flygter fra sygehusene, da arbejdsvilkårene er så stressede og dårlige. Ekspertisen er snart ikke eksisterende, da sygeplejerskerne siger op inden de er oplært i specialerne.
Selvfølgelig går det ud over patienterne, vi kan ikke give den optimale behandling/pleje med de midler der tildeles vores afdelinger. Det eneste sted der kan spares er på personalet, som nu er helt udsultet

(Jyllinge, 2019-02-24)

#3426

Vi arbejder under urimelige arb.forhold. Det er som om vi som sundhedsfagligt personale altid kan løbe hurtigere i effektivitetens tegn! Når "Djøfmaskinen" har været i gang er der ALTID et sted der kan spares fordi alt bliver opgjort i regneark! Problemet med dagens sundhedsvæsen er som det ser ud nu - skal skelsættende forandringer til før vi får hospitaler vi kan være stolte af. Jeg har været på arb hvor vi havde brug for dobbelt så meget personale som der var på vagt med belægning over 300%

(Værløse, 2019-02-24)

#3448

Jeg er så enig i budskabet. Vi læger er pressede, får pålagt flere og flere administrative opgaver og tidsrøvende tilsyn

(Ballerup, 2019-02-24)

#3454

For mange patienter mangler personale med tid, som er sygemeldte med stress. For store og vedvarende krav med løbende besparelser.

(Frederikssund, 2019-02-24)

#3455

enig!

(Køge, 2019-02-24)

#3458

Fordi jeg efter konstante nedskæringer - frygter for patienternes liv - men også mit eget samt mine kollegaers .

(Søborg, 2019-02-24)

#3470

Jeg er enig. Jeg kender fra mit eget fag at alle må løbe stærkere. Man prøver at kamouflere nedskæring ved at sætte nye normer og nye overskrifter på det arbejde vi gør

(Aabenraa, 2019-02-24)

#3473

Jeg er fuldstændig enig i budskabet. De ansvarlige politikere er nødt til indse, at vi ikke kan leve op til alle de løfter, de giver befolkningen vedr forskellige garantier for udredning og behandling, helt uden at tage hensyn til de resurser der tilføres. Det er meget demotiverende at høre og læse om, hvor mange penge, der er tilført systemet og så samtidig være vidne til evindelige nedskæringer og besparelser. Der er behov for en prioritering af opgaverne og en forståelse for, at hver gang en bestemt sygdom trækkes frem som pakkeforløb og lign. er der ptt, der fejler andre "ikke politikkerprioriterede" sygdomme, der svigtes. Pengene kan som bekendt kun bruges én gang.

(Aalborg, 2019-02-24)

#3474

Sundhedsvæsenet med lige adgang og god behandling til alle er under pres i Danmark. Ønsker vi fortsat at kunne tilbyde et rimeligt sundhedsvæsen i fremtiden, må vi gøre noget nu. Der mangler ressourcer og fokus på en realistisk plan for fremtiden.

(Kongens Lyngby, 2019-02-24)

#3482

Jeg underskriver fordi vort offentlige sundhedsvæsen langsomt men sikkert forringes trods alle politiske løfter om det modsatte

(KBH., 2019-02-24)

#3485

Jeg skriver under fordi jeg synes vi er under et urimeligt arbejdspres og er træt af ikke at bliver hørt i vores frustrationer. Vi råber højt hver evig eneste dag i forhold til at vi hverken kan eller vil løbe stærkere! Vi kan ikke leve op til den kvalitetsstandard vi ellers gerne vil fordi vi hele tiden bliver udfordret på IT og sparetider. Jeg håber at denne underskrift er en hjælp på vej til at blive hørt i forhold til at VI IKKE KAN LØBE STÆRKERE.

(Køge, 2019-02-24)

#3493

Det er nødvendigt at prioritere. Vi kan ikke behandle alt.

(København, 2019-02-24)

#3495

Jeg hver dag ser er sygehusvæsen, der mistrives under begrænsede ressourcer.

(Silkeborg, 2019-02-24)

#3498

Jeg gerne ser vi har et sundhedsvæsen hvor vi ikke skal være bange for at læger, sygeplejersker og øvrigt personale er udbrændte og ødelagte af at have alt for travlt og alt for mange patienter på alt for kort tid.

(Hornbæk, 2019-02-24)

#3500

Jeg skriver under fordi jeg selv har oplevet mangel på ressourcer som fagperson, endvidere har jeg kollegaer/venner/bekendte både sosu og sygeplejersker i regionen og kommunerne. Dette tages ikke alvorligt nok efter min personlige mening. Jeg har valgt at skifte erhverv, da presset på arbejdspladsen er for høj.

(Hundested , 2019-02-24)

#3506

Jeg selv har gjort brug af det offentlige sundhedssystem i flere perioder og der skal gøres noget

(Odense , 2019-02-24)

#3509

Jeg skriver under fordi jeg er meget enig i ovenstående!

(København, 2019-02-24)

#3528

Jeg er bekymret på niveau med de talrige kolleger der har råbt højt og smidt håndklædet i ringen

(Ejby, 2019-02-24)

#3532

Fordi jeg gerne ville kunne udføre en sygepleje jeg er stolt af.

(Struer, 2019-02-24)

#3533

sundhedsvæsnet mister penge - og det er den forkerte vej at gå, hvis vi ønsker et velfungerende sundhedsvæsen

(Køge, 2019-02-24)

#3537

Defensiv medicin gavner hverken patient eller mig i min arbejdsglæde.

Jeg har et ansvar som jeg er stolt af, men mit job er nu engang kun et job - og jeg gider ikke stå model til arbejdsforhold som de er nu i landets sygehuse resten af mit arbejdsliv.
Lægemangel bliver kun større af at forholdene bliver mere elendige.
Der er fandeme ingen anden faggruppe som man tillader sig at pisse så meget på rent menneskeligt. Læger er også mennesker med deres egen familie og deres eget mentale helbred.

Tiltagende krav, reducerede ressourcer og tiltagende mistro fra både stat og patienter, gør det sværere at gide bruge sit liv på det

(Odense, 2019-02-24)

#3572

Jeg er enig

(ørsted, 2019-02-25)

#3575

Er pt på barsel. Kan så på afstand se min elskede afdeling krakelere fundstændig pga beslutninger taget helt oppefra. Min afdelingssygeplejerske har nu fået nok og søgt væk - det bliver den gode afdelings endeligt.

(Køge, 2019-02-25)

#3577

Vi vil gøre det bedre og det er politikerne, der har magten til at skabe bedre vilkår for lægerne, patienter og alle andre, der på ingen måde er ubetydelige i at få sundhedsystemet til at hænge sammen; sygplejersker, portøre, rengøring, kantine, sekretærer og mange flere.

Hjælp os til at gøre det bedre..

(odense, 2019-02-25)

#3580

Jeg har fulgt derouten i sundhedsvæsenet, dels fra min plads i almen praksis, dels som patient og endelig som pårørende til alvorlig syg familiemedlem igennem 8 år samt som bi-sider til flere venner.

(Hørsholm, 2019-02-25)

#3588

Det er en vigtig sag og vores system er alt for presset. Pt farligt.

(Vanløse, 2019-02-25)

#3590

Politikerne må til at tage ansvar i stedet for at kaste bolden videre eller benægte

(Glostrup, 2019-02-25)

#3593

Vi behøver at ændre den nuværende kurs imod et sundhedsvæsen i kaos for både personale og patienter.

(København, 2019-02-25)