Sundhedsfaglige siger STOP - #voresvirkelighedjeresansvar

Kommentarer

#2205

Hvis der ikke snart gøres noget, så må jeg finde en ny levevej

Jane Friis (Egtved, 2019-02-21)

#2206

Enig

Claus Rasmussen (Horsens, 2019-02-21)

#2218

Er helt enig i at det danske sundhedssystem er på gravens rand. Personalet måles som robotter, og plejen er ikke i fokus mere. Det kræver for alvor et godt helbred at være syg

Mette Møller Andreasen (Middelfart, 2019-02-21)

#2224

Jeg er så ked af og bekymret over at besparelser snart har smadret vores sundhedssystem. I 70erne og 80erne havde vi verdens bedste sundhedssystem.

Susanne Esbjørnsen (København S, 2019-02-21)

#2227

Jeg skriver under fordi der skal gøres noget inden det er for sent. Det gælder både det somatiske og det psykiske sygehusvæsenet.

Mette Kyllingsbæk (Ålestrup, 2019-02-21)

#2229

Fordi det er utrolig vigtigt at gøre opmærksom på at sundhedsvæsenet har nået Max og nu kan vi ikke mere. Det går udover patient sikkerheden

Inger Porsborg (Tilst, 2019-02-21)

#2231

Jeg selv arbejder i sundhedsvæsnet, psykiatrien og der er sket en klar forringelse.
Jeg har også en hjertesygdom, som jeg har været indlagt for flere gange. Her er der efterhånden ganske urimelige forhold for personalet. De er heldige, hvis de når at få noget at spise i deres vægt.

Irene Rothkegel Sternberg (Brædst5, 2019-02-21)

#2238

Sundhedsvæsenet lider. Patienter og familier får langt fra den behandling, pleje og omsorg der loves politisk

Lisbeth Jørgensen (Hillerød, 2019-02-21)

#2239

Jeg er helt enig med ovenstående og at det også sker i primærsektoren

Lis Gyldenøhr (Søborg, 2019-02-21)

#2241

Fordi I har fuldstændig ret i at års besparelser har medført belastning af personale i sygehusvæsenet, stress og opsigelser. Og de stadig færre rigtige lægepraksis ( jeg regner ikke de der udbudsklinikker for rigtig almen praksis) kan ikke løfte planerne i ‘Sundhedsreformen’ . Og det er helt nødvendigt at prioritere i den såkaldt livsforlængende onkologiske behandling af uhelbredeligt syge kræftpatienter

Niels Thorkild Møller (Maribo, 2019-02-21)

#2243

I både min familie og i min vennekreds har jeg læger, der arbejder under et så ubeskriveligt belastende pres, at det er uforsvarligt, både for deres eget fysiske og psykiske helbred og for patienternes sikkerhed.
Det er uforsvarligt. Og uetisk.
Jeg har fulgt udviklingen i mange år og det er kun blevet værre. Gør nu noget, tilfr ressourcer, tænk!

Marie Birk (Aarhus, 2019-02-21)

#2253

Jeg efterhånden har svært ved at se mine patienter i øjnene og forklare dem, igen, at jeg gør alt hvad jeg kan og jeg godt ved at det ikke er godt nok.
Psykiatrisk sygeplejerske.

Anja Grundvad (Århus, 2019-02-21)

#2264

Kære politikere, stop med at ødelægge vores sundhedsvæsen!

Bente Jørgensen (Aarhus, 2019-02-21)

#2287

Vi mangler ressourcer og prioritering i sundhedsvæsenet.....

Kristian Jauho (København, 2019-02-21)

#2294

Læger er også bare mennesker, og der skal være tid og plads til at gøre vores arbejde ordentligt, for ellers kan og vil vi ikke holde til det. Det er med vores eget liv og velbefindende som indsats at vi går på arbejde i et skrantende sundhedsvæsen hvor enderne simpelthen ikke når sammen. Vi vil patienterne det bedste OG vi vil have et godt arbejdsliv der balancerer.

Johanna Aunsborg (Vejle, 2019-02-21)

#2304

Det sindssygt som Vi svigter både patienter og personale. Personalet ender som patienter i dette ræs med nedskæring men flere og flere arbejdsopgaver.

Tina Jørgensen (Thorsø, 2019-02-21)

#2313

Jeg har været sygeplejerske i 40 år og kan huske, da der var tid til god sygepleje. Nu er den kun teknik og dokumentation.

Jennie Hedegaard (Nyborg, 2019-02-21)

#2330

Da jeg ser flere og flere af mine kollegaer bukke under inkl. mig selv

Lotte Wagner (Køge, 2019-02-21)

#2338

Der er rigeligt, med læger, hvis de fortsat havde lægesekretærer.
Der spildes for mange penge på bureaukrati i form af regioner også i den nye sundhedsreform, der kun fjerner demokratiet og ikke fjerner det reelle problem med flere kontorfolk en folk, der tager sig af patienter.

Jørgen Saxtorff-Rasmussen (Vejen, 2019-02-21)

#2341

Enig i svære konsekvenser pga manglende prioriteringer. Fagpersoner bør skelne mellem rimelige og urimelige behandlinger/undersøgelser, som de er uddannet til.

Susanne Kledal (København, 2019-02-21)

#2342

Vores forældre, bedsteforældre ja selv oldeforældre har kæmpet for de forbedringer, som førte til et af verdens bedste offentlige sundhedssystemer. Og gennem de sidste ti år, har vores politikere så gjort alt for at nedbryde det. Det er er skammeligt, trist, forkasteligt. Har ikke ord nok. Jeg skriver under i respekt for mine forældres kamp.

Anne-Cathrine Bertelsen (Skive, 2019-02-21)

#2353

At jeg selv mærker presset, og ved det er sådan overalt.

Maja Rix (Herning, 2019-02-21)

#2358

Jeg har et ønske om at systemet bliver bedre

Mette Pedersen (København S , 2019-02-21)

#2362

Det er tvingende nødvendigt, at politikerne forstår, at det er en alvorlig situation, og at de skal handle nu i forhold til denne skrivelse.

Lis Taaning Johansen (København, 2019-02-21)

#2367

Kvaliteten af og tiden ved patienten nu er så dårlig at det fagligt ikke er forsvarligt mere.

Anders Bruun (Odense Sv, 2019-02-21)

#2372

Jeg blev læge for at passe på mennesker ikke for at opfylde politiske løfter!
#selvtak

Peter Doering (Aalborg, 2019-02-21)

#2373

Mit fag og det danske sundhedsvæsen er vigtigt

Rikke Larsson (København, 2019-02-21)

#2380

200% enig i ordlyden

Ulrik Skram (Snekkersten, 2019-02-21)

#2381

Patienterne/borgerne bliver ALT for hurtigt udskrevet, for at skaffe plads og ressoucer til “næste levende billede.” Derfor er de ofte ikke ordentlig færdigbehandlet, og udskrivelserne er præget af dette i svær grad !

Charlotte Parnas (Hellerup, 2019-02-21)

#2383

Jeg fuldt ud kan tilslutte mig det i artiklen beskrevne. Der hersker kaotiske tilstande overalt i social og sundhedsvæsenet, vi er reelr så tæt på et fuldstændigt kollaps, som vi overhovedet kan komme.

Ninna Thomsen (Thisted, 2019-02-21)

#2391

Der skal ske noget NU!

Birthe Breinholt (Risskov, 2019-02-21)

#2396

Fordi både patienter og personale ofte bliver mere syge end raske sådan som “sundheds”systemet
“fungerer”. Det skal laves om til alles bedste.

Sanne Menko (Hvalsø, 2019-02-21)