STOP klassesammenlægninger på tværs af matrikler på Skovlunde Skole

Kommentarer

#1

Det er vigtigt at politikerne forstår hvor store lokale udfordringer de skaber ved at holde fast i en struktur og nogle regler, som går imod det de selv ønsker: kontinuitet og tryghed for eleverne på Skovlunde Skole.

(Skovlunde, 2019-01-30)

#2

6.F

(Skovlunde, 2019-01-30)

#4

Jeg skriver under fordi jeg på ingen måde ønsker at klasser splittes og børn flyttes under tvang.?
6.f skal blive sammen.

(Skovlunde, 2019-01-30)

#5

6.f

(Skovlunde, 2019-01-30)

#6

Far til Tobias 6.f

(Skovlunde, 2019-01-30)

#7

6F

(Skovlunde, 2019-01-30)

#8

Mit barn går i 6F.
Jeg ønsker at min barn forbliver på Skovlunde Skole SYD og jeg ser gerne at 6F forbliver samlet, da det er en velfungerende klasse.

(Skovlunde, 2019-01-30)

#10

6. F - ønsker på ingen måde sammenlægning af klasser

(Skovlunde, 2019-01-30)

#11

6.F

(Skovlunde, 2019-01-30)

#12

6.F

(Skovlunde, 2019-01-30)

#15

Pga. Vores børns trivsel. Mener ikke at man har børnene i fokus og tilsidesætter deres trivsel, sociale relationer og evnen til at lære.

(Skovlunde, 2019-01-30)

#17

Er fuldstændig enig

(Skovlunde, 2019-01-30)

#21

Jeg ønsker at 6F bevares som den gode klasse de er. Jeg ønsker at venskaber og tryghed prioriteres fremfor forandring og økonomi. Denne proces har været helt urimelig for eleverne og må stoppes nu !!!

(Værløse, 2019-01-31)

#22

6.E

(Skivlunde, 2019-01-31)

#24

Jeg har et barn i 7. klasse og et barn i 5. klasse.

(Skovlunde , 2019-01-31)

#25

Har børn i 4 og 2 klasse på skovlunde skole

(Skovlunde, 2019-01-31)

#27

Har barn i 2.c

(Skovlunde, 2019-01-31)

#28

Mor til Melia Arm fra 6.Y Skovlunde Skole Nord

(Skovlunde, 2019-01-31)

#31

Jeg er i mod sammenlægningen af klasserne

(Skovlunde , 2019-01-31)

#32

Jeg har børn i 1.c og 0.f, og ønsker ikke sammenlægninger senere hen på tværs af matrikler

(Skovlunde, 2019-01-31)

#38

På vegne at mine to børn i 4C og 3G.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#40

Fordi vores børn har været rigeligt igennem med sammenlægninger og skiftende lærer. De trænger til ro de sidste år de går i folkeskolen.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#42

Sarah Reuther 6.D

Jeg er stærkt utilfreds med klassesammenlægninger på tværs af 2 skoler. Jeg har aldrig set Nord og Syd som en enhed - og derfor er det meget grænseoverskridende at man vil tvinge børn til at skifte skole

(2740, 2019-01-31)

#43

Fordi det økonomiske perspektiv vægter højere end det pædagogiske.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#44

Barn i 6.f

(Skovlunde, 2019-01-31)

#45

Barn i 6.f

(skovlunde, 2019-01-31)

#46

Dette vil være skadeligt for min sensitive datter. (Hun går i 4 klasse nu)

(Skovlunde, 2019-01-31)

#49

Jeg skriver under, fordi jeg synes, at det er vanvittigt, at gode fungerende klasser skal splittes pga. besparinger. Er det virkelig det det værd, bare at flytte rundt på børn, som om de ikke mener noget selv? Er det virkelig okay at tage disse beslutninger over hovedet på både forældrer og børn uden at vide, hvad de tænker?

(Skovlunde, 2019-01-31)

#52

Min nevø går der og jeg støtter ham og hans klassekammerater

(Ishøj, 2019-01-31)

#53

Michala 6.E

(Skovlunde, 2019-01-31)

#60

Børn i 3. og 5. Klasse på Skovlunde skole Syd

(Skovlunde, 2019-01-31)

#61

6.F

(Skovlunde, 2019-01-31)

#62

5 klasse

(Skolunde, 2019-01-31)

#63

4 klasse

(Skovlunde, 2019-01-31)

#64

5 klasse

(Skovlunde, 2019-01-31)

#65

Det kan ikke være rigtigt at børn tvinges til at skifte matrikel. Har børn i 4. og 0. Klassetrin

(Skovlunde, 2019-01-31)

#66

Min datter går i 0. Og jeg ønsker da ikke for hende at hun skal skilles fra sine kammerater og væk fra de vante omgivelser på nord!

(Skovlunde, 2019-01-31)

#68

Jeg skriver under, da vores datter sidste år oplevede at blive overflyttet fra en matrikel til den anden. Dette har haft store konsekvenser både socialt og fagligt. Hun er pt elev i 8 klasse afd Nord.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#69

Omkostningerne er for store for det enkelte barn. Sammenlægningerne er drevet af økonomi og ikke pædagogiske overvejelser

(Skovlunde, 2019-01-31)

#76

Jeg skriver under fordi jeg generelt er modstander af denne Gorm for sammenlægning . Stort gør lille og lille gør stort.

(Vejle, 2019-01-31)

#77

Jeg har børn i 0.D og 3.E.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#79

Min datter går i 0.E.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#83

Mor til Marius 6.D

(Skovlunde, 2019-01-31)

#84

Far til Marius 6 D.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#88

Efter at have været lærer på Rosenlund (Skovlunde Syd) gennem 37 år siger min erfaring, at denne beslutning giver al for megen utryghed i 7. klasse, hvor de har rigeligt at gøre med egen udvikling ud over skoledagens udfordringer.

(Roskilde, 2019-01-31)

#91

Forælder til barn i 6. F

(Skovlunde, 2019-01-31)

#92

Vi skal bevare klasserne som de er

(Skovlunde, 2019-01-31)

#94

Vores datter går i 5 klasse

(Skovlunde, 2019-01-31)

#95

Det er ikke okay at splitte en klasse i den alder.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#99

Det er ikke i børnehøjde, men økonomisk valg. De midler det koster, kræver en gennemgang om ikke midler kan spares et andet sted Som går mindre ud over børnenes frygt, usikkerhed og potentielle mistrivsel.

(2740 skovlunde, 2019-01-31)

#100

Jeg støtter den nuværende forældregruppe men har også et barn der går i 5. på syd.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#101

Det er imod alle mine principper at 'tvangsflytte' elever fra en afdeling til en anden

(Skovlunde, 2019-01-31)

#109

Jeg mener, at børn fortjener en tryg og harmonisk skolegang, hvor de ikke tvinges til at skifte skole, udelukkende af økonomiske grunde.

(Skovlunde, 2019-01-31)

#110

Min datter går i 3. Kl og min søn i 2. Kl. Begge på Skovlunde syd

(Skovlunde, 2019-01-31)

#111

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker sammenlægning af 6.klassene på Skovlunde Skole på tværs af matriklerne
Lotte, mor til barn i 6E

(Skovlunde, 2019-01-31)

#112

De ovenstående argumenter burde være nok forklaring.

(Valby, 2019-01-31)

#117

2 børn i 4E

(Skovlunde, 2019-01-31)

#118

Man skal ikke overhøre de kære børn

(Skovlunde, 2019-01-31)

#119

Vores barn går på nuværende tidspunkt i 4 kl

(Skovlunde, 2019-02-01)

#122

Min datter går i 3.klasse, og allerede nu taler hun bekymret om den dag hendes klasse skal “skilles ad”
Der er i min optik alene økonomiske grundlag for at foretage en klassesammenlægning. Der er i den grad behov for at sende dette retur til politisk bord. Jeg tænker simpelthen ikke vi har “råd” til at gamble med skoletrivslen.

(Skovlunde, 2019-02-01)

#123

Jeg selv har haft først skolesammenlægningerne og klassesammenlægninger inde på livet både som lærer og som forældre.
Nu arbejder jeg som Skolefraværskonsulent og jeg ser stor risiko for dårlig trivsel hos en del børn, der kan resultere i dårligt fremmøde og derfra går det kun en vej...det ved alle!

(Brønshøj, 2019-02-01)

#124

Jeg ved at det har ødelagt flere klasser samt skolegangen for flere elever. Det resulterer at de ressourcestærke elever bliver flyttet til andre skoler og vores skole bliver dårligere.

(Skovlunde, 2019-02-01)

#126

utilfreds med klassesammenlægninger

(skovlunde, 2019-02-01)

#129

Kære Myndighed!
Den dag idag er der stadigvæk er ret store udfordringer med nogle af de klasser, som blev delt for 1 1/2 år siden. Jeg ved, at man dengang valgte at opløse meget velfungerende klasser og blande elever fra Skovlunde Skole Syd og Nord. Der er en del 8. klasse elever, som jeg kender fra SYD delen, der kommer fra tidligere velfungerende klasser, men nu går i en kaotisk klasse, hvor der er et dårligt sammenhold og i tide og utide har/har været skiftende lærere og en del vikaropdækning. De har for eksempel forlænget skoletid pr. uge, fordi de er blevet tabt i tysk, og nu skal de indhente det fortabte. Venskaber blev ødelagt ved sammenlægningen, og det er ikke alle, som har skabt nye gode venskaber i klassen. Skovlunde Skole virker ikke til at være gearet til hjælpe alle elever videre fra ny sammenlægning med Syd og Nord. Jeg tænker: Hvem er det (i ledelsen?), der er så glad for disse sammenlægninger ??? Altsammen pga. skolens økonomi, hvilket går ud over alt for børn, som mistrives i skolen. Det er ikke acceptabelt, at økonomien vægtes højere end børns tryghed, glæde og frem for alt lysten til at lære. Der er for mange knuder i historikken. Nu må der altså tages ny affære for alvor. Skolen bør lære af sine fejl, så de ikke bliver gentaget igen og igen.

Bare tænk sig da min ældste datter gik på skolen:
For 3 1/2 år delte Skovlunde Syd 8. klasserne op i nye klasser. Min datters klasse fik aldrig et socialt sammenhold, og hendes bedste venner kom i en anden klasse, som fungerede særdeles dårligt. Hun følte savn til vennerne resten af folkeskoletiden, og hun fik ALDRIG etableret venskab(er) i sin ny klasse. Det eneste positive var, at hun var så heldig at beholde sine dygtige lærere. Det er SÅ stor en sorg at miste rodfæste og god kammeratskik i sin klasse. Der er ingen gyldig grund til at skille en god klasse. De har brugt mange år for at nå derhen, hvor de respekterer hinandens forskelligheder og opretholde gode sunde værdier, der giver tryghed til at kunne studere, have gode venskaber og være åben for det eventyr, der åbner sig op for hver enkelt elev, når det er slut med folkeskolen. Sådan er det for min datter Alma i 6.F. Denne klasse er guld værd. En klasse der er rummelig. De har så mange forskelligheder, og der er et meget stærkt rodfæste, hvor for eksempel de børn, som har det ret svært i livet, kan hvile og føle sig trygge, hvilket er altafgørende for selvudvikling og indlæring. Børnene i 6.f giver næring til hinanden, giver kammeratlig støtte og kan lytte/ lære i timerne. Lærerne, vikarer pædagoger elsker jo denne klasse. Men hvorfor ødelægge en så god klasse med masser af fremtid?
Klassen kan blive bygget op med et større elevantal, elever der trænger til en ny skolestart, og de vil blive vist til en bedre vej i skolen, samt lysten på livet og nysgerrighed, sunde værdier mennesker imellem og rodfæste. Alt andet giver sket ikke mening!

Skovlunde Skole bør lytte til os forældre, så VI KAN LØFTE SAMMEN I FLOK!
Vi forældre i 6.f er ALDIG BLEVET HØRT, trods mange har haft skrevet til ledelsen, der bare valgte at lægge det døve øre til. Jeg føler, at jeg som er forældre bliver tvunget og umyndiggjort. IKKE HØRT!
Ingen forbindelse mellem Skolen, forælder og min ellers så skoleglade og dejlige datter. Jeg tror ikke på, STOLER IKKE PÅ LEDELSEN på Skovlunde Skole, der netop vælger at tage beslutninger bag forældrenes rygge. Det er simpelthen så uhyggeligt, når det drejer sig om vores kære børn. DET HELE HANDLER OM VORE BØRNS FREMTID!!! Mvh. bør Brønsro

(Skovlunde, 2019-02-01)

#142

Fordi jeg selv har været en del af splitningen, og endte med skoleskift :(

(Skovlunde, 2019-02-01)

#143

Min datter går i 6x på nord og der skal hun blive. De har om nogen været meget igennem. Og de fortjener ikke og skal ruskes op igen og blandes.
Hun er endelig blevet glad for at gå i skole. Vi vil så nødig risikerer at vi skal til at starte forfra.

(SKOVLUNDE, 2019-02-01)

#146

Det har aldrig været en succes med sammenlægninger.

(Skovlunde, 2019-02-01)

#147

Som mor til en elev i 5.klasse på Syd, som har været igennem lidt af hvert, men omsider har fundet ro og har fokus på læring, så synes jeg, at det vil være en stor fejl at splitte klassen midt i de sårbare teenageår! Lad Syd elever blive på Syd og Nord elever blive på Nord.

(Skovlunde, 2019-02-01)

#149

Fordi børn har skift nok i deres hverdag og børn i den alder har brug for ro og kontinuerlighed

(Skovlunde, 2019-02-01)

#150

Har børn i:

1.E
3.E
5.D

(Skovlunde, 2019-02-01)

#152

Der er i år set eksempler på elever der er flyttet i 7kl, der på grund af stress, efterfølgende er flyttet tilbage pga. lægelig anbefaling. Hvorfor gamble med de unge menneskers uddannelse?

(Skovlunde, 2019-02-01)

#153

Far til pige i 6

(Skovlunde, 2019-02-01)

#158

Jeg mener ikke, det har nogen værdi, at opbygge relationer, venskaber for børn og voksne, for herefter at skulle starte forfra - når børnene er i deres svære teenager år.

(Skovlunde, 2019-02-01)

#162

Det er sindssygt at fjerne børn fra deres trygge rammer

(Skovlunde, 2019-02-01)

#167

Jeg underskriver dette, da sammenlægningen har/kan have store konsekvenser for det enkelte barn, men også for klasserne i helhed.
Tak for dette vigtige initiativ

(Skovlunde , 2019-02-02)

#170

Barn i 1. Klasse og til sommer i 0. klasse

(Rødovre, 2019-02-02)

#172

Børn skal ikke med tvang skifte skole og bruge mange ressourcer på at finde sig til rette igen istedet for at lære noget og have sit sociale netværk.

(Skovlunde , 2019-02-02)

#176

Jeg synes ikke at velfungerende klasser bør splittes

(Skovlunde, 2019-02-03)

#191

Jeg mener ikke, at klassedeling i DEN alder kan være en fordel. Det er de sværeste teenagerår, hvor der i forvejen er uro nok hos børnene til yderligere at skulle rumme så store skift.
Jeg har børn i 0. og 3. klasse.

(Skovlunde, 2019-02-05)

#194

Har børn i 0.c og 4.f - begge sensitiv og i velfungerende klasser. Har ikke godt af at blive rusket op.

(Skovlunde , 2019-02-05)

#195

Jeg ønsker ikke en klassesammenlægning på tværs af matrikler på Skovlunde Skole. Jeg mangler solide pædagogiske argumenter, som understøtter at dette er en god ide. Vores børn har brug for trygge rammer for at kunne vokse og blive livsduelige unge mennesker.
Jeg har børn i 6.klasse og 0.klasse.

(Skovlunde, 2019-02-06)

#198

Jeg har en søn i 3. klasse som allerede er bekymret for hvad der skal ske efter 6. klasse

(Skovlunde, 2019-02-06)