Mindre trafikstøj? Ja tak!

Kommentarer

#2

Jeg skriver under fordi jeg støtter dette projekt

Frederik Johansen (Lyngby, 2019-01-25)

#6

Jeg skriver under fordi jeg oplever de samme problemer tæt på motorvejen.

Kurt Kristiansen (Lyngby, 2019-01-26)

#9

Meget plaget af støj 1307 Kbh.

Henning Andersen (København, 2019-01-28)

#11

Jeg bor 300m fra nymøllevej og 400 m fra Hillerød motorvej afkørsel 11.
Trafikken er steget kraftigt og der er trafikstøj døgnet rundt. Der bør opsættes støj afskærmning langs motorvej før afkørsel 11 da dette ikke er med i planen for forlængelsen af Hillerødmotorvejen og langs Nymøllevej da denne er blevet en ny omfartsvej til andre byer i Nordsjælland

Birthe Prowizor (Allerød, 2019-01-30)

#16

Mindre trafikstøj Hillerød motorvejen

Finn Yde-Andersen (Allerød, 2019-01-31)

#17

Jeg skriver fordi, vi er frygtelig plagede af trafikstøj fra motorvejen, der løber hele vejen rundt om det område, som jeg bor i (Møllevænget 35, 2800 Lyngby). Trafikstøjen herfra er blevet meget værre i de sidste 10 år, og det er så voldsomt, at det påvirker os dagligt. Jeg håber meget, at politikere fra alle partier vil bakke op om en løsning på dette stressende problem. Mvh. Susie Blicher

Susie Blicher (Kongens Lyngby, 2019-01-31)

#18

Jeg skriver under, fordi trafikstøj er en plage, en stressfaktor - og fordi det er bevist, at mennesker ligefrem tager fysisk skade af den.

anne holm (Vanløse, 2019-01-31)

#20

vi vil af med støj

christina sjøstrøm (Charlottenlund, 2019-02-01)

#22

Jeg er også støjplaget af motorvejsstøj og synes det er helt forkert, at der ikke afsættes flere penge til at bekæmpe støjforurening fra motorveje

Niels Bjørkbom (Nyborg, 2019-02-02)

#23

Jeg skriver under fordi vi dagligt er plaget af trafikstøj der let kunne minimeres ved at nedsætte den tilladte hastighed i byområder.

Claes Peulecke (Bagsværd, 2019-02-03)

#24

Jeg skriver under fordi jeg er plaget af støj fra motorring3 , og fordi jag finder det mandschauvinistisk at man i tæt bebyggede områder kan få lov til at ræse med 110 km i timen. Det tror jeg ikke at man kan i andre storbyer i Europa!

erla henriksen (gladsaxe, 2019-02-03)

#30

Der er tilsyneladende ingen støjgrænser for MC, og enhver kan købe og bruge en larmeudstødning uden at der sker noget.

Kim Christensen (Sønderborg, 2019-02-09)

#34

Kommunerne planlægger uden tanke for helbred. En sænkning af de gennemsnitlige støjgrænser til 53 dB er en WHO anbefaling

Larry Kristiansen (Viborg, 2019-02-17)

#35

jeg skriver under, fordi jeg er generet af trafikstøj fra motorvej ring 3 i Gladsaxe

dot andersen (gladsaxe, 2019-02-18)

#43

Det har stor betydning for mig og så bor jeg selv i et område, Hjortekær ved Dyrehaven, hvor motorvejen er tæt på og støjen mere og mere fremherskende i dagligbilledet.

Carsten C Bruun (Kongens Lyngby, 2019-02-21)

#45

Jeg skriver under fordi trafikstøjen er stigende og det er en stor gene i hverdagen.
Et meget lille ønske kunne være at sænke hastigheden for bilerne de steder hvor motorvejen går igennem tæt bebyggelse.

Jørn Hansen (Kongens Lyngby, 2019-02-21)

#50

Jeg bor tæt ved motorring 3!

Henrik L B Hartmann (2860 søborg, 2019-02-23)

#51

Støjen er stigende og vil have den stoppet

Kristine Sundgaard (Bagsværd, 2019-02-24)

#53

Vi bor tæt på motorvejen og det bliver værre og værre

Peter Peckham (Buddinge, 2019-02-24)

#55

jeg støtter støjværn om motorveje som generer bynære, rekreative områder så som Utterslev Mose i Københavns Kommune, Smør- og Fedtmosen i Herlev Kommune og Hareskovene ved Skovbrynet Station i Gladsaxe Kommune.

Inger Plum (Søborg, 2019-02-24)

#56

Bor op ad motorring 3 og for ødelagt nattesøvn hver nat.

Amy Rohde (Søborg, 2019-02-24)

#60

Jeg skriver under fordi trafikstøjen er ganske
forfærdelig både indendørs og udendørs

Kirsten Wilhelm (2800 Lyngby, 2019-02-25)

#67

Bor i et område, der er stærkt plaget af motorvejsstøj! Der er allerede målt over støjgrænsen, men ingen støjskærme,intet sker!,,

Jannie Bertelsen (Randers, 2019-02-28)

#81

Jeg synes det er vigtigt med focus på emnet, især synes jeg som bor midt i byen at motorcykler er rent støjhelvede

Helle Bundgaard (Aalborg , 2019-03-06)

#82

jeg bor mindre end 200 m. fra en motorvej

Henrik R L Bärnholdt (SØBORG, 2019-03-07)

#83

mine glas i skabe klirre på grund af motorvejen
og dæk støj fra lastbiler

preben petersen (gladsaxe, 2019-03-08)

#84

Undhedsskadelig trafikstøj.

Preben Rejnhold Mortensen (2860 Søborg, 2019-03-08)

#87

fordi jeg er plaget af støj fra to motorveje

v0na jensen (bagsværd, 2019-03-10)

#89

Jeg selv mærker belastningen af trafikstøj i min bolig og overalt i Kbh.

Bianca Sadusky (København K, 2019-03-10)

#91

er generet meget af trafikstøj på oktobervej

arny andersen (gladsaxe, 2019-03-11)

#92

Fordi min baghave ligge ud til en statsvej med en trafikbelastning på omkring 28.000 enheder pr. døgn.

Poul Søgaard (Gladsaxe, 2019-03-12)

#94

Jeg er rigtig træt af støj fra motorvejen

Brian Olsen (Gladsaxe, 2019-03-14)

#102

Voldsomt plaget af støj fra Hillerødmotor,
Herlev Ringvej
Motorvej ring 3
Samtidig bliver der bygget nyt byggemarked i industrikvarteret ved Dynamovej. Og i den forbindelse vil der komme en del mere trafik i området. Til gene for beboerne i bebyggelsen Ved Fortet

ellis boas (gladsaxe, 2019-03-19)

#108

Jeg skriver under fordi vi er meget plaget af støjen fra nedkørslen til ringvejen (mod Herlev). Da den blev lavet blev den mod vores anbefaling ikke ført ned i svinget i fuld højde!

Jørn Krogh (Søborg, 2019-03-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...

Facebook