Stop nedlæggelse af grøn frivillighed i København - Bevar græsningslaug, byhaver, bilaug, højbede, hundeparker og frivillig naturpleje

Kommentarer

#7

Det er vigtigt med grønne områder i København hvor folk kan samles i fællesskab.

(København , 2019-01-06)

#8

Vi frivillige giver vores engagement og gratis arbejdskraft til vores omgivende miljø, både natur, borgere og dyr. Det er værd at støtte. Det er meningsgivende.

(2300, 2019-01-06)

#10

Jeg skriver under, fordi det er helt godnat af indgå et underfinansieret budget, som tvinger forvaltningen til at lukke en stilling som med ganske få resurser sørgede for en masse borgerdrevet liv i byen.

(København S, 2019-01-06)

#17

Så stedet ikke lukker ned

(Kastrup, 2019-01-06)

#18

Er bruger af hundegården ved Sundby Kirkegård

(København, 2019-01-06)

#21

Jeg synes man skal bevare hundegården

(København s, 2019-01-06)

#28

Det er vigtigt

(København, 2019-01-06)

#35

Jeg skriver under fordi - det her jo ganske enkelt bare er en hel vild dårlig idé at lukke de mange naturprojekter, som er med til at sikre den mentale sundhed blandt borgerene i København.

(København Ø, 2019-01-06)

#51

Det er vigtigt at forvaltningen og borgerne arbejder sammen om byen. Og fordi væsentlige værdier står til at mistes.

(København, 2019-01-07)

#66

Vi skal understøtte frivillighed i kommunen, ikke besværliggøre den

(København S, 2019-01-07)

#69

Jeg skriver under fordi, at jeg finder det uhørt, at 39 selvkørende fantastiske frivilligt båret projektet skal lukke alene grundet besparelse og dermed fyring af en frivillighedskoorfinator i kommunen.
Frivilligt arbejde og privat/kommunalt samarbejde om vigtige samfundsopgsver er afgørende og derfor sender det et helt forkert signal til Københavns borgere, at projekterne må lukkes ned.

(København, 2019-01-07)

#70

Projekter som integrationsnyttehaverne giver enormt meget værdi til lokalområdet.

(København, 2019-01-07)

#71

Hvis denne stilling nedlægges er der igen ingen sammenhæng med Borgerrepræsentationens opråb om grøn by og den økonomi som forvaltningerne skal administrere.

(København S, 2019-01-07)

#73

Jeg skriver under fordi Kbh’s kommune efterhånden forsøger at ødelægge de sidste naturområder, vi har har. Alt gøres op i penge, og de små åndehuller og gode ting for borgerne skal fjernes.

(København K, 2019-01-07)

#75

Lad os beholde vores grønne åndehul og fællesskab med haver sammen i byen. Vi har brug for vores haver.

(København, 2019-01-07)

#78

Hvorfor nedlægge noget der virker og ikke koster, kun giver glæde

(København, 2019-01-07)

#82

Fordi at galskaben må stoppe nu !

(Veksø, 2019-01-07)

#83

Byen har brug for alle sine grønne, klimavenlige løsninger og tiltag og for frivillige, der brænder for at føre dem ud i livet.

(København, 2019-01-07)

#91

Jeg bruger hundeparker- og gårde jævnligt og ser, hvor meget glæde de bringer til både hunde og ejere.

(København S, 2019-01-07)

#93

Vi skal have naturen tilbage

(København S, 2019-01-07)

#99

Grønne områder i byen til enhver tid bør bibeholdes. Dette gælder både til børn, voksne, hunde osv.
Stop med at nedlægge vores grønne pletter for mere boligbyggeri, erhverv mv. Det klæder ikke København. Vi er kendt for alt det grønne ude i verden!

(København, 2019-01-07)

#107

Grønne områder og fripladser er vigtige i en storby, hvor der er så mange store tunge bygninger. Syntes faktisk også, der burde laves flere steder, hvor man kan gå med sin hund uden snor.

(København NV, 2019-01-07)

#110

For at støtte Hundeparken ved Vermlandsgade og andre gode initiativer.

(København S, 2019-01-07)

#112

Jeg støtter forslaget fordi fremtiden med grønne områder ser meget negativt ud bl.a fyring som medfører at 39 projekter bliver nedlagt.

(2300, 2019-01-07)

#113

Jeg mener det er vanvid at nedlægge frivillige aktiviteter, som gavner naturen. Hvad skal det dog have til formål?

(Brønshøj, 2019-01-07)

#117

For at hjælpe kommunen til at omgøre en usandsynlig dum og kortsigtet beslutning

(Søborg, 2019-01-07)

#120

Er medlem af Lersogroften

(Kbh., 2019-01-07)

#122

Med tusindvis af mennesker stuvet sammen i københavn er der hårdt brug for grønne områder til rekreation og helbred. Specielt steder som ikke har et officielt klart formål men hvor man kan plukke blomster, løbe i græsset , grave i jorden eller holde dyr. Alle parker i københavn er overtaget af turister byens borger mangler frirum.

(København, 2019-01-07)

#125

Grønne rum er leve rum, og en præmis for trivsel

(Valby, 2019-01-07)

#133

det frivillige opbakning og inddragelse af civilsamfundet gennem alene de 14 laug og grupper er jo både unikt og bidrager til lokale fællesskaber

(København Ø, 2019-01-07)

#146

Fordi det bare er for dumt at lukke 39 projekter ned for at opnå en lille besparelse ...

(København, 2019-01-07)

#148

Jeg finder det yderst skuffende, at kommunen nedlægger projekter bl.a hundeluftningsområder, hvor hunde og mennesker kan mødes

(København, 2019-01-07)

#150

Det er så godt med græssende kvæg på Amager Fællede

(København S, 2019-01-07)

#151

Jeg underskriver som formand for Utterslev Mose Naturplejelaug.

(København NV, 2019-01-07)

#158

Haverne bringer glæde og variation, samt giver folk uden adgang til have mulighed for at dyrke noget og mødes med andre med samme interesse.

(København N, 2019-01-07)

#160

Byhaverne er sådan et gavnligt og spirende byrum og fællesskab i bogstaveligste forstand. Kommunen burde gro, etablere og opbygge flere af sådanne åndehuller frem for at opgive og give slip.

(København, 2019-01-07)

#162

Jeg skriver under fordi jeg er enig i at bekostning på lukning af alle disse gode aktiviteter (jeg er selv med i Lersogroftens byhaver) må i realitet koste mere end en stilling og disse aktivetere er virkelig vigtige for Københavns og Kobenhavnernes fysisk og social helbred

(København, 2019-01-07)

#167

Jeg skriver under, fordi jeg oplever, at det politiske system gang på gang fejler, når det kommer til alvoren af grønne og klimavenlige tiltag.
Dette er blot endnu et eksempel af mange, hvor systemet hæver økonomi over klima.

(Gudhjem, 2019-01-07)

#171

det er vigtigt for mig at der fortsat er tages hånd om naturen på den måde, som det sker i haverne. Det er en stor oplevelse at gå langs banelegemet og nyde den variation og frodighed, som haverne giver. Langt, langt større oplevelse end et almindeligt græsareal. (Jeg er desværre flyttet udenfor den grænse, hvor man kan få en af haverne, ellers ville jeg have søgt en)

(kbh, 2019-01-07)

#184

Det her er for vigtigt!

(Kbh S, 2019-01-07)

#192

Jeg er frivillig/medlem i lesøgrøftens integrationsbyhave i Bispebjerg. Vi medlemmer investerer selve penge och arbejde i att hver sæson dyrke urter, blomster og køkkenplanter der giver mad til byens bier, bidrager til biodiversitet og giver et grønt, inspirerande rekreationsområde för André borgere. Hundeejere och andra borgere nyder af turer langs med vores blomstrende haver og projektet muliggør også for integration mellem danskere og borgere fra forskellige lande i det mangfoldige NV. Gennem fælleskabet i havene får vi mulighed at lære os om hinandens kulturer gennem planter og mad. Lersøgrøftens integrationsbyhaver er selvkørende og vi administrerer og betaler selve for vand, redskaber, gødning, frø og planter. Hvem gavner det at vi lukker ned? Jeg beder jer at genoverveje jeres beslutning om at de 39 frivilligprojekter skal ophøre.
Med venlig hilsen,
Shakti Lopes Hösel
Medlem/frivillig i Lersøgrøftens integrationsbyhaver

(København, 2019-01-07)

#198

Fordi mennesker har brug for medmenneskelighed. DK hænger kun sammen pgr af åndehuller til kreativ tiltag .Desværre ser det ud til øget kvælning af muligheden for borgerne. Får den fornemmelse at teknokratiet ikke kan lide borgerne ,!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(8260, 2019-01-07)

#200

Det er vigtigt at frivillige grønne projekter bevares i vores by.

(København Nv, 2019-01-07)