Underskriftsindsamling mod placeringen af Esbjerg Biogas

Kommentarer

#1

biogas skal ikke ligge inde i byen men ude på landet

niels peter hansen (6700 esbjerg, 2019-01-06)

#2

Jeg skriver under fordi jeg bor i den gamle Østerby og kan ikke acceptere hverken lugtgener eller værdiforringelse af vores huse.

Lasse Andersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#3

Risiko for lugtgener.

Christian Holst (Esbjerg, 2019-01-06)

#6

Et biogas anlæg ikke skal ligge bynær og der er plads mange steder end lige i østerbyen baghave

Kim Jensen (Esbjerg , 2019-01-06)

#8

Den skal ikke ligge inde i byen, både på grund af lugtgener og eksplosions fare...... vil politikerne selv bo ved siden af eller i lige i nærheden......nej, og det il vi andre heller ikke......

Jan Thomsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#10

Vi har rigeligt. Vindmøller måske flere så et kæmpe nej herfra

Ulla og Leif Hornskov (Esbjerg , 2019-01-06)

#13

Jeg er imod et biogasanlæg så tæt på by og beboelse!

Karina Villadsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#15

Biogasanlæg hører ikke til i bynære områder.
Esbjerg er i forvejen begrænset af sin mulighed for udvidelse af byområder hvorfor en placering i Østerbyen ville være endnu en indskrænkning grundet de indirekte konsekvenser i form af manglende lyst til bosættelse mm.
Der er mange områder udenfor bygrænsen hvor anlægget kan placeres uden gene for byens borgere.

Dorthe Hundebøl Friis (Esbjerg, 2019-01-06)

#17

Jeg bor i Østerbyen og ikke vil have det i min baghave

Anita Bodamer (Esbjerg, 2019-01-06)

#21

Biogasanlæg stinker og høre ikke til inden i en by .
Esbjerg kommune har ikke formået
At få indbyggertallet op på ønsket
Antal ... i jv udtaler de at der skal gøres noget for at gøre byen mere lækker ... så er det nok ikke biogasanlæg der skal satses på

Jan Sonnichsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#22

Vi der bor i Østerbyen er plaget af Vindmøllernes lavfrekvens støj og støj fra de nyanlagte havn . Vi kan ikke blive ved . Biogas anlægget vil blive placeret ca 750 mtr. Fra vores hus. Vi vil ikke kunne være udenfor pga lugtgener.

Rikke Uglvig Sonnichsen (Esbjerg , 2019-01-06)

#24

Lugtgener osv. Dårlig placering når
Vi i forvejen kan lugte korskroen

Jan Andersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#28

Jeg ønsker ikke at Østerbyen bliver Esbjegs skraldespand. Et biogas anlæg bør ikke opføres i nærheden af beboede områder.

Betina Jensen (Esbjerg, 2019-01-06)

#30

Jeg bor i området MÅDE (ca ved Mådeevej), hvor der tænkes at anlægge et biogasanlæg. Et biogasanlæg magen til ligger allerede ved Kroskroen. Bare ved gennemkørsel og ophold på benzinstation lugter det fælt af rådden æg. (jeg HAR lugtet et rådden æg). Vi har haft fiskelugt i Esbjerg by og jeg tænker det var rigeligt. Vi behøver ikke forsøge med en ny lugt gene i byen.
NEJ TAK til biogasanlæg / ved løven kemiske fabrik i Måde. Ørsted og div politikere må komme frem med en anden økologisk løsning. Vh Benedikte

Benedikte Heegaard Hansen (Esbjerg, 2019-01-06)

#37

Fordi jeg bor her hvor anlægget skal være og er ikke flyttet ind i byen for at skulle lugte til møg hver dag, så havde jeg valgt ag bo på landet!

Nina Hempel Eskildsen (Esbjerg , 2019-01-06)

#38

Jeg bor inden for 7km fra østerbyen, og ikke har lyst til en stank fra et biogasanlæg.

Kenneth Rosenkilde (Esbjerg Ø, 2019-01-06)

#39

Jeg mener ikke at et biogas anlæg hører til i byen. Den som er placeret ved korskroen “stinker” frygteligt næsten hver dag. Så det vil helt klart forringe huspriserne i Østerbyen.

Palle Kaus (Esbjerg, 2019-01-06)

#45

Jeg skriver under pga de store lugtgener der medfølger, det er slemt nok med det biogas anlæg der er bygget ved korskroen uden for Esbjerg

Claus Nielse (Esbjerg, 2019-01-06)

#46

Nej tak til biogas anlæg i beboede områder!!

Anders Bardino (Esbjerg, 2019-01-06)

#47

Jeg ikke ønsker at tilføre Østerbyen endnu mere "skrald" end der er i forvejen! Og af grundende listet i beskrivelsen af underskriftsindsamlingen!

Jannie Petersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#48

På grund af dårlig lugt

Johnny Simonsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#50

Biogas hører til på landet, hvor gyllen i forvejen er.
Der er ingen grund til at flytte lugt-generne til byen.
Der er i forvejen megen trafik i området. Der er ingen grund til at øge dette, fordi gyllen skal transporteres..

Brian Svendsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#56

Jeg ønsker ingen biogasanlæg i Østerbyen

Nina Sonnichsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#57

Fordi det er total uacceptabel at placere så tæt på byen.

Steffen thy Krab (Esbjerg, 2019-01-06)

#58

Henviser til de 17 argumenter.

Finn Lauridsen (Esbjerg, 2019-01-06)

#62

Jeg bor i Østerbyen.

Anton Andersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#73

Skriver under fordi vi tit er i Esbjerg til fest hos Maxi Maniacs. Vi er selv fra Fyn ude på landet, og kender til lugten. Ingen grund til at den skal ligge i en industri.
T.A.S.G.

Victor Hansen (Fangel, 2019-01-06)

#75

Jeg ønsker ikke et biogas anlæg i baghaven.

Brian Jensen (Esbjerg, 2019-01-06)

#76

Østbyen skal ikke være kommunens losseplads

Bent Snitgaard (Esbjerg, 2019-01-06)

#78

Det vil lugte forfærdeligt og forringe vores boligers værdi unødigt.

Bjørn Olesen (Esbjerg , 2019-01-06)

#79

Jeg bor i området

Berit Birch (Esbjerg, 2019-01-06)

#80

Fordi jeg bor i Østerbyen.

Sarah Birch (Esbjerg , 2019-01-06)

#81

Vi bor i Grønnegade og ønsker ikke at vores grund mister værdi grundet lugten af biogas anlæg samt faren for eksplosion.

Inge Hesel (Esbjerg, 2019-01-06)

#82

Jeg skriver under, da ingen borgere i DK skal bo tæt på så store lugtgener. Støjgenerne fra øget trafik er ikke sundt.

Anna Stenumgaard-Mortensen (Ærøskøbing, 2019-01-06)

#83

At det er idiotisk at lægge et anlæg så tæt på huse

Peter Øhlenschlæger (Esbjerg , 2019-01-06)

#84

Jeg kommer fra en by med biogasanlæg (Blåhøj), hvilket sagtens kunne lugtes på afstand - en til tider afskyelig lugt.

Louise Nielsen (Esbjerg Ø, 2019-01-06)

#90

Skal ikke ligge så tæt på beboelse.

Else Pedersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#94

Jeg bor selv i Østerbyen og ønsker ikke at der kommer dette biogas anlæg der vil forpeste vores luft. Og se burde lære af erfaring at sådanne anlæg ikke burde ligge i byen !

Morten Uotila (Esbjerg , 2019-01-06)

#102

Jeg IKKE ønsker at mit bolig område skal påvirkes negativt med lugtgener. Huspriserne daler hvilket får dårlig i dvirknung på husejerene.

Charlotte Thisted-Clausen (Esbjerg, 2019-01-06)

#105

Et sådant anlæg vil være til gene for hele Esbjerg og Esbjergs renomme.

Anne Bie-Hansen (Esbjerg, 2019-01-06)

#109

Jeg vil ikke have lugtgener i østerbyen, og det hører ikke hjemme i Esbjerg by.

Dennis Hansen (Esbjerg, 2019-01-06)

#112

Jeg bor i Gammelby og ønsker IKKE et biogasanlæg herud!! Som om kæmpe vindmøller ikke var nok.....

Lene Honoré (Esbjerg, 2019-01-06)

#117

At det ikke skal ligge tæt på eller i beboelsesområde da det lugter fælt.
Vi har også et liv !!!!

Henrik lykke Jensen (Esbjerg, 2019-01-06)

#119

Det vil ødelægge vores udeliv på vores matrikkel. Tanken gør mig ked af det. Hvis det kommer til at lugte i nærheden af biogas anlægget, man passerer, når man kører af motorvejen ved korskroen, så bliver det uudholdeligt.

Kamilla Bech Mikkelsen (6700, 2019-01-06)

#121

Jeg bor under 7 km derfra

Janni Lind (Esbjerg, 2019-01-06)

#131

Jeg bor i Østerbyen og ikke ønsker at opleve generne.

Christina Andersen (Esbjerg, 2019-01-06)

#132

Det skal ikke ligge så tæt på byen og beboelse da jeg selv har været landmand og ved hvordan gylle lugter når det bliver pumpet/flyttet,

Bo Lillelund Jørgensen (Esbjerg , 2019-01-06)

#133

Bor i finnebyen ret tæt på måde, kører ret tit forbi biogas anlægget ved korskroen og der er ret tit lugtgener, derfor er jeg kraftigt imod at man placere dette anlæg i måde.

Lars Holck Sadolin (6700, 2019-01-06)

#134

Fordi det er hul i hovedet at placere et biogasanlæg bynært. Har boet i Ribe i mange år, hvor et anlæg udenfor byen har givet mange lugtgener.
Min ene datter bor i østbyen, og min anden datter flytter dertil 1. feb.
Flere årsager.

Lesley-Ann Simpson (Skærbæk, 2019-01-06)

#136

Fordi den del af byen jeg bor i kommer til at stinke.

Jane Jørgensen (Esbjerg , 2019-01-06)

#139

Jeg bor i Østerbyen og ikke ønsker at vores hverdag skal præges af et biogasanlæg.

Sofia Lange (Esbjerg, 2019-01-06)

#140

Jeg skriver under fordi jeg er enig i alle de nævnte punkter, og desuden er jeg selv bosiddende i Østerbyen.

Karina Rasmussen (Esbjerg, 2019-01-06)

#149

Det er selvfølgeligt helt uacceptabelt med de lugtgener både anlæg og tilførsel af gylle vil medføre. Det er slet ikke i orden overhovedet at løbe den risiko, når man ikke ved præcist hvordan anlægget vil belaste. Det hører ikke hjemme nær beboelse.

Helle Nissen (Esbjerg, 2019-01-07)

#152

Jeg har butik i Esbjerg Ø og kører hver dag forbi biogasanlægget ved Korskroen og der lugter simpelthen forfærdeligt!!!
Jeg kan ikke forstå at nogen mennesker overhovedet synes det er smart at placere noget lignende i byområde!!!

Charlotte Jensen (Esbjerg, 2019-01-07)

#153

Jeg bor i Østerbyen og ønsker ikke flere gener i mit område end der er i forvejen.

Vivi Hellmann (Esbjerg, 2019-01-07)

#154

Jeg er bange for stanken og de dermed faldende huspriser.

Anette Elbæk Jensen (Esbjerg, 2019-01-07)

#156

Jeg er imod biogas anlæg i østerbyens “baghave”. Jeg ønsker ikke vi også skal generes af lugtgener udover de øvrige ting vi er generet at vi vores byderl. Synes efterhånden vi er budt en del herude.

Eva Kikkenborg Pedersen (Esbjerg, 2019-01-07)

#158

Jeg syntes ikke det er fair , alt skal ligge i østerbyen , vi HAR allerede et dårligt ry og vores huse får mindre og mindre i værdi.

Vivi Møller (Esbjerg, 2019-01-07)

#164

Det kommer til at genere byen med lugte

Mikael Nørvald (Esbjerg, 2019-01-07)

#166

Fordi jeg bor i Østerbyen.

Rasmus Mikkelsen (Esbjerg , 2019-01-07)

#167

PGA lugten

Inger Tobiesen (Esbjerg, 2019-01-07)

#168

Fordi jeg bor lige ud til hvor den skal ligge !!! Flyt den et andet sted hen

Anika Nielsen (Esbjerg , 2019-01-07)

#169

Fordi vi bor i området , sådan et anlæg skal placeres i områder hvor der ikke er beboelse og slet ikke i byområder

Pernille Andersen (Esbjerg Ø, 2019-01-07)

#171

Jeg bor i Østerbyen.

Rikke Toftgaard (6705 Esbjerg Ø, 2019-01-07)

#172

Jeg bor i Østerbyen og har ingen interesse i at få et biogasanlæg i min del af området

Dennis Nørgaard (Esbjerg, 2019-01-07)

#173

Jeg ønsker ikke at have et affalds anlæg i vires og vores børns nærområde. Vi er lige kommet af med rygtet om at “det lugter i Esbjerg” så skal vi ikke have et nyt lugt prædikat. Ud af byen med affald!

Rasmus Skaarup (Esbjerg, 2019-01-07)

#177

Jeg ønsker ikke mere tung trafik ind mod byen, samt lugtgener

Hanne Skaarup (Esbjerg, 2019-01-07)

#189

Jeg ikke ønsker et biogasanlæg i min baghave!!

Lonnie Sjørvad (Esbjerg, 2019-01-07)

#193

En stank af rådne æg ikke er acceptabel. Det vil desuden have en negativ effekt på huspriserne i Østerbyen.

Chanette Hundebøll (Esbjerg, 2019-01-07)

#196

Ingen kan ønske generende lugt i byen. Esbjerg er sluppet for fiskelugt så er det da vanvittigt at her skal til at lugte af fims!?

Lise Gedebjerg (Esbjerg, 2019-01-07)

#198

Store anlæg som disse, hører ikke hjemme tæt på byen. Det samme gælder de store vindmøller samt Vestkraft. Vestkraft blev opført dengang befolkningen ikke var klogere. I dag ville man aldrig placere et kul kraftværk så tæt på byen. Hvorfor så fortsætte med gammeldags handlinger i stedet for at have modet til at tænke nyt og tænke fremad. Det savner jeg blandt vores politikere.

Allan Jensen (Esbjerg, 2019-01-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...