Stop biogasanlæg i Køng mose

Kommentarer

#1

Jeg skriver under, da jeg er en af de nærmeste naboer til anlæggets nuværende placering. Jeg ønsker ikke den slags i min “baghave”. Find et mere egnet sted, i stedet for at smadre smuk natur.

(Lundby, 2018-11-11)

#3

Fordi jeg er ikke flyttet fra København for at bo op ad et anlæg som udskiller stank. Avedøre rensværk har jeg følt på egen krop så nej tak

(Lundby, 2018-11-11)

#4

Industrianlæg skal ligge i industriområder og som dette iødelægge vores landskab.

(Skævinge, 2018-11-11)

#5

Fordi jeg ikke kan finde nogen gode argumenter for placeringen af et sådan anlæg i Køng mose

(Lundby, 2018-11-11)

#6

Jeg ikke ønsker tung trafik og lugtgener

(Køng, 2018-11-11)

#7

Min datter og svigersøn bor klods op af mosen og derfor vil opleve gener af anlægget

(Køge, 2018-11-11)

#9

Jeg underskriver, da jeg ikke syntes det kan være rigtigt at et industri anlæg skal lægges i et naturområde, og ikke et industri område. Er der tænkt på lugtgener, støjgener og mere tung trafik på landevejen. Og endnu værrere skal trafikken nordfra gennem Bårse og Lundby, som er skolevej.

(Køng, 2018-11-11)

#10

Jeg syntes placeringen af et industri biogas anlæg som dette er helt forkert. Det bør lægges i industri område med kort og bedre tilkørselsforhold til motorvejs og gasnettet.

(4750 Lundby, 2018-11-11)

#17

Jeg skriver under fordi, jeg synes det øgede trafik i vores lokal samfund er et stort problem for områdets børn.
Derudover er det mig uforståeligt at man vælger at ligge sådan et anlæg i et så naturskønt område som Køng Mose og ikke ligger det i et industriområde, hvor der er bedre tilkørsels muligheder for tung trafik.

(Lundby, 2018-11-11)

#18

Industrianlæg skal ligge i de af kommunen udpegede industriområder.
Tung lastbiltrafik skal ikke på små sogneveje med masser af skolebørn

(Køng 4750 Lundby, 2018-11-11)

#21

Fordi anlægget ikke bør placeres og derved ødelægge vores små by samfund og livet heri!!

(Sakskøbing, 2018-11-11)

#22

Et biogasanlæg hører ikke hjemme i et naturområde - det hører hjemme i industriområde. Det vil generere tung transport på skolevej uden cykelsti. Nærliggende landbrug bakker ikke op om placeringen og kommer ikke til at levere materiale til anlægget.

(Vordingborg, 2018-11-11)

#24

Det hører ikke til i et naturområde

(Lundby, 2018-11-11)

#25

Det er en fejl at placere et industrianlæg i Køng mose, der engang var Danmarks største rigkær. Det vil generer meget trafik igennem Lundby og Køng der også er skolevej. De lokale landmænd ser ikke ud til at ville levere marteriale til anlægget og derfor ser dermed til at materialet skal komme langvej fra og derfor vil en placering tættere på motorvejen give mere mening.

(Lundby, 2018-11-11)

#26

Mener det hører til i industriområde og ikke i naturskøn landzone.

(Lundby, 2018-11-11)

#27

Jeg skriver under fordi jeg mener det er en fuldstændig forrykt placering. Det ødelægger natur og nærområde, både pga. selve bygningerne men mest på grund af den massive trafik der vil komme. Et sådan anlæg hører hjemme i et industriområder.

(Mogenstrup, 2018-11-11)

#28

Et sådan anlæg hører sig ikke til midt i en smuk natur. Det skal ligge ved iforvejen industri områder hvor det ikke generer nogle. Hverken trafikalt eller for naturen og de menesker som bor op ad anlægget

(Lundby, 2018-11-11)

#30

Fordi jeg ikke kan finde et eneste godt argument for at ligge det bioanlæg i Køng mose.
Tung trafik, øget trafik, støj, lugt mm.

(Lundby, 2018-11-11)

#31

Jeg ikke ønsker den trafik der følger med og jeg synes om placeringen.

(Lundby, 2018-11-11)

#32

Imod den tunge trafik på skoleveje. Lugtgener, ødelæggelse af naturen.

(Lundby, 2018-11-11)

#33

Det ligger forkert,og fare før at børn vil komme til skade pga øget kørsel med lastbil til og fra bioanlæg

(Lundby, 2018-11-11)

#38

Køng mose er et område med en historisk fortid som skal bevares som sådan. Med tanke på hvordan det er gået med biogasanlægget i Kalundborg kommune med voldsomme lugtgener og andet, er det ikke særligt hensigtsmæssigt at anlægge det så tæt på beboede områder. Vi vil gerne kunne nyde haven og vores omgivelser, hele året uanset vindretning Vh Charlotte Chrøis

(Lundby, 2018-11-12)

#43

Vi vil ikke have smadret vores børn eller by (Lundby) med transporterne....

(Lundby, 2018-11-13)

#46

Jeg bekymrer mig om fremtiden for mit nærmiljø

(Lundby , 2018-11-13)

#48

Jeg elsker at bruge Køngmose til at løbe i. Gå ture med hunden og cykle med mine børn. Det er et natur smukt område.

(Lundby, 2018-11-13)

#49

Jeg skriver under fordi de kommer til at kører forbi mit hus og vil give alt for meget larm og støj, da jeg bor lige ud til Lundbyvej!

(Lundby , 2018-11-13)

#53

-Alt for stort indutrielt anlæg i et fredeligt naturområde.
-Mod mere (tung) trafik på skolevej,
-Dårligere huspriser,
giver STØJ, LUGT, LYS, FARLIG TRAFIK
Læg det i et industriområde!!!

(Vordingborg, 2018-11-14)

#54

Jeg bor godt nok på Falster, men giver beboerne ret. Derfor. Politikerne og div kommunalbestyrelser , må til at oppe sig i disse sager. Spørg først , anlæg senere . Det ville også være billigere

(Nykøbing F, 2018-11-14)

#56

Læg det i industriområde hvor det er nemt at komme til og fra motorvejen i stedet for der skal køre så meget tung trafik på Lundbyvej som også er skolevej.

(Køng, 2018-11-16)

#60

Jeg er bekymret pga. den øgede trafik der vil komme omkring vores børnehaver men især skolen hvor mange skolebørn cykler på en vej uden cykelsti det meste af vejen. Den tunge trafik der vil komme er vejene herude ikke engang bygget til og jeg syntes det bliver meget farligere for vores skolebørn at færdes på vejene. Vi har rigtig nok plads til et anlæg omkring os. Men jeg tænker at der må være et bedre sted. I et industriområde hvor vejene allerede er beregnet til tung trafik og hvor det ikke genere alm. Private beboere.

(Lundby , 2018-11-16)

#61

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker yderligere tung trafik gennem Lundby, da jeg bl.a har 2 børn der cykler til Køng for at spille fodbold.

(Lundby, 2018-11-16)

#64

Jeg ønsker ikke den tunge trafik i Lundby
Det er ikke iorden over for vores børn når der ingen ordentlige cykelstier eller fortove er i byen

(Lundby, 2018-11-16)

#65

Jeg syntes absolut ikke vi skal have ødelagt vores skønne område, med tung trafik. Får fuldt ud min underskrift

(4750 Lundby, 2018-11-17)

#66

Anlægget vil spolere vores smukke naturområde. Vi ønsker ikke tung trafik, lugt-, og lydgener i vores fine lokalområde. Vores omkringliggende boliger vil falde væsentligt i værdi. Placer anlægget tættere på motorvej og industri.

(Køng, 2018-11-18)

#69

Fordi der i Ørslev liger et industriområde med plads og super tilkørselsforhold, det har været klar i 40 år.

(Kalvehave, 2018-11-20)

#70

Trafiksikkerheden er ikke god nok. Biogasanlæg hører til i et industriområde

(4760 Vordingborg, 2018-11-20)

#74

Jeg bor i nærheden og har børn der skal gå i skole i Lundby

(4750 Lundby , 2018-11-26)

#75

Jeg holder meget af naturen

(Lundby, 2018-11-26)

#77

Køng mose er ikke det rigtige sted at placere et sådan anlæg.

(Lundby, 2018-11-26)

#78

Der skal transporteres meget store mængder materiale til og fra anlægget. Derfor skal det ligge i et industriområde tæt på motorvej. Det gør man alle andre steder i landet.

(Sallerup, 2018-11-27)

#79

Historisk område tæt ved Naturcenter Avnø. Hele området hænger sammen, og skulle nødigt spoleres med et Biogasanlæg.

(Køng, 2018-11-28)

#80

Sådanne anlæg skal ligge i et industriområde.

(Vordingborg, 2018-11-29)

#81

Jeg skriver under her af flere årsager end jeg formentlig kan nævne her. Det sted hvor biogas anlægget skal ligge er der hvor jeg ugentligt går tur med min hund, løber og bare nyder naturen. De steder hvor transporten til og fra anlægget skal foregå er også der, hvor jeg går med hunden, der hvor vi løber og allermest væsentligt der hvor mine børn cykler til og fra skole og sportsaktiviteter.
Jeg skriver under fordi jeg frygter den slags lugt gener som Kalundborg har sloges med hele sommeren. Jeg har i flere år kommet i Næstved hvor der jævnligt lugter af havn, åben å eller hvad pokker det nu er. Den slags gider jeg ikke bo i.
Alle disse punkter vil formentlig også resultere i at vores hus falder i værdi. Endnu en ting jeg ikke er specielt fan af.

(4750, 2018-11-29)

#85

Placeringen af anlægget er ikke optimal. Anlægget burde placeres i et industriområde med bedre tilkørsels forhold, tættere på motorvejen.

(Myrup, Næstved , 2018-11-30)

#91

Vil ikke ha det anlæg så tæt på mit hus

(Lundby, 2018-11-30)

#92

Fordi at biogasanlæg ødelægger borgernes livskvalitet når det opføres så tæt på beboelse. Derudover er jeg yders skeptisk over for metoden og klima. Måske forældet.

(4420 Regstrup , 2018-12-01)

#96

Vi ikke vil være naboer til den lugt - larm og vores hus vil blive usælgeligt og vi har meget tung trafik i forvejen og den bliver jo ikke mindre

(4750, 2018-12-02)

#98

Erfaringerne fra tilsvarende anlæg i Lemvig, hvor vi boede tidligere, er at det vil medføre konstant trafik af tung af store lastbiler. Tilkørselsvejene til anlæg i Køng Mose er skolevej for Lundby og Køngs børn. Det er en rigtig dårlig ide..

(Lundby, 2018-12-03)

#99

Transportmængden og trafikbelastningen er alt for voldsom for lokalområdet.
Hertil kommer, at anlægget skal etableres på et drænet areal, der burde føres tilbage til oprindelig tilstand og etableres som vådområde. Anlægget vil være med til at blokere for denne mulighed.

(Lundby, 2018-12-03)

#100

Jeg bor i lundby og har børn på skolen. Jeg ønsker ikke flere lastbiler i byen

(Lundby, 2018-12-03)

#112

Den type industri med tilhørende tung trafik hører ikke til i området - bør ligge i et industriområde med passende infrastruktur.

(Lundby, 2018-12-04)

#116

Hanne Brædder

(Præstø, 2018-12-04)

#123

Jeg har valgt og skrive under fordi det kommer til at betyde noget, for vores ejendomspriser i området. Derudover mener jeg også det er at ødelægge et pænt stykke natur, for ikke at tænke på de eventuelle lugtgener der måske kan komme, men det må tiden jo vise.

(Køng, 2018-12-04)

#130

Sund fornuft med bio- gas
Men hvorfor lige midt i det natur skønne område, der e masser af andre steder hvor det vil passe bedre ind. Og ikke genere naboer.

(Præstø, 2018-12-06)

#132

hvem kan vær for tung industri i køng mose ? De må da være ret uintiligente.

(lundby køng, 2018-12-06)

#134

For at vise min støtte

(Vordingborg, 2018-12-06)

#138

Jeg ønsker ikke mere tung trafik gennem byen, end det der i forvejen er fra byens vognmand.

(Lundby, 2018-12-06)

#141

Det er fuldstændig vanvittigt at bygge sådan et anlæg på en sådan måde, som de vil.
Når der skal køre mange lastbiler i døgnet, så er det mest smarte at ligge sådan et anlæg så tæt på motorvejen som muligt. Der er jo plads til sådan et anlæg ved Udby afkørslen plus at gasledningen, de skal kobles på ligger i dette område.

(Næstved, 2018-12-07)

#142

For at vise min støtte.

(Ringsted, 2018-12-07)

#156

Det dårligt for området og trækker dette ellers fantastiske sted og by til slum. Nej tak til biogasanlæg i køng mose....

(Lundby, 2018-12-12)

#159

Der må stadig være steder hvor man ikke generer børnefamilier, til sådanne projekter.

(Tappernøje, 2018-12-12)

#163

Syntes at det er ufattelig trist at man kan finde på at overveje at placere et så skæmmende industri kompleks i et så naturskønt område, tæt op af et fredet naturområde hvor alt indtil nu har åndet fred og idyl. Og så langt fra nærmeste motor, at det nermest ikke kan placeres dårligere hvis man ser på den ekstra forurening det måtte medbringe fra den tunge transport. Da transporten vil blive tvunget ud på almindelig landevej, igennem flere landsbyer og der ved op og ned = dårligere brændstof udnyttelse og derved mere CO2 udledning.
Det burde da forpokker være muligt at kunne finde en mulig placering der lå noget tættere på en motorvejsafkørsel!?

(Lundby, 2018-12-13)

#176

Vores egn kan tjene mere som naturoplevelse end biogasanlæg

(Mern, 2018-12-17)

#180

Det skaber traffik og lugtgener som er til stor ulempe for biogasanlæggets naboer

(Næstved, 2018-12-17)

#181

Lugt gener
Faldene hus priser

(Køng, 2018-12-17)

#183

Vi skriver under, fordi et biogasanlæg ikke skal
placeres i et naturskønt område tæt på små landsbyer
med f.eks.børn, der skal færdes sikkert til skole. Placer
anlægget ved rundkørselen ved Stensved tæt på
motorvejen.

(Vordingborg, 2018-12-17)

#184

Der er ikke noget der hænger sammen i denne sag. hvor for skal der køre så mange lastbiler ud på den lille landevej, når der er en industri byggegrund godkendt til biogasanlæg med kørselsforhold tættere på motorvejen og så er det måske kun 500 m ny gas ledning som skal graves ned og sluttes til i stedet for og 10 km gasledning ned og berøre flere personer end højst nødvendigt når det er sådan et stort anlæg der skal bygges.

(Varde, 2018-12-17)

#185

Det ødelægger det skønne natur område

(Vordingborg, 2018-12-17)

#186

Jeg skriver under, da jeg mener, at det bør ligge i et industriområde.

(Kostræde banker, 2018-12-17)

#187

Fordi jeg har familiære relationer til området, og jeg ved hvor vigtig denne debat er!

(8365, 2018-12-17)

#195

Jeg skriver under bl.a. på grund af at jeg er bekendt med de store problemer der er med biogas anlægget i Kalundborg. Anlægget har snart været i drift ét år men er stadig ikke indreguleret og hele byen stinker som en stor kloak. Jeg vil opfordre alle der synes at et biogasanlæg i vores nær-område er en god idé, til at pakke picnic kurven og drage til Kalundborg!

(Lundby, 2018-12-17)

#199

Jeg skriver under på dette fordi det er en dårlig idé og det ikke er noget der vil gavne os i lokal området

(Kostræde banker, 2018-12-17)

#200

Lugt,trafik, larm, ødelagt natur, lugt, faldende hus priser, Det var ikke derfor vi valgte at bo på landet, der er mange indfødte der har boet HER i generationer.

(LUNDBY, 2018-12-20)