Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#606

Jeg skriver under, fordi jeg selv er studerende

(København, 2018-10-16)

#608

Jeg skriver under fordi uddannelse er det vigtigste i vores vidensbaserede samfund

(Herfølge, 2018-10-16)

#610

Jeg skriver under fordi den årlige 2 % besparelse på uddannelsesområdet er en katastrofe for uddannelsesinsitutionerne der bestræber sig på at være bedre, det er en katastrofe for de unge mennekser der er vores fælles fremtid, og det er dermed en katastrofe for hele samfundet. Det er mig en gåde hvordan en ansvarlig uddannelsesminister kan stå inde for det.

(Hvidovre, 2018-10-16)

#611

Jeg selv er studerende og oplever også disse besparelser gå udover kvalitetsniveauet.
Mener heller ikke at der er nogen sammenhæng besparelserne ifht. det stigende antal af længervarige uddannelser i Danmark

(København, 2018-10-16)

#626

Det giver sig selv! Dårligere uddannelser = dårlig fremtid vores land.

(Århus C, 2018-10-16)

#635

Fordi alle de grønthøster modeller er ren hetz mod det offentlige system. Det gør ikke andet end at forringe kvaliteten, skabe splid og i sidste ende måske åbne for private løsninger, og så får vi først alvorlige problemer med store klasseskel.

(Valby, 2018-10-16)

#642

Uddannelse er vores og vores børns fremtid

(Beder, 2018-10-16)

#653

Der skal ikke spares men spenderes på uddannelse - og til slut skal alle universitetslærere ansættes på mindst lige så gode vilkår som småbørnspædagogerne. (IMHO)

(Copenhagen S, 2018-10-16)

#662

Jeg skriver under fordi jeg ønsker at støtte den kommende generation og da jeg arbejder med efter og videreuddannelse af de fagprofessionelle

(skanderborg, 2018-10-16)

#668

Jeg skriver under fordi, jeg vil være med til at stoppe regeringens kortsigtede spareiver, - som på sigt meget let kan komme til at koste mere end det den sparer.

(København, 2018-10-16)

#678

Uddannelse er det vigtigste vi har. Det er hvad vores demokrati bygger på.

(København, 2018-10-16)

#679

jeg som forsker og underviser gennem mange år har set konsekvenserne af de fortsatte nedskæringer. konsekvenserne er alvorlige og på sigt går det ikke blot ud over de unge mennesker, men også den danske konkurrenceevne.

(København , 2018-10-16)

#695

besparelserne går hårdt ud over uddannelsen. De studerende får mindre undervisning. Der har været en stor fyringsrunde blandt de ansatte og de tilbageværende presses endnu mere. I forvejen var arbejdspresset hårdt. Rigtig meget af forberedelsestiden går til at kompensere med opgaver for manglende undervisning, så der ikke er tid til selveundervisningsforberedelsen. De ansatte segner under opgaven. Og meget mere...

(Valby, 2018-10-16)

#703

Uddannelse er grundlaget for økonomisk fremgår. De store besparelser gør, at vi fremtiden kommer til at sagte agterud.

(Reerslev, 2018-10-16)

#717

K

(Odense, 2018-10-16)

#718

Vi er ikke for fattige til at investere i uddannelse. Vi bliver først fattige, når vi ikke investerer i uddannelse.

(Valby, 2018-10-16)

#722

Besparelserne ødelægger vores uddannelser og er uforenelige med den kvalitet vi samtidig kræver

(København V, 2018-10-16)

#724

Uddannelsens kvalitet er vigtigt i fremtidens samfund

(Helsingør, 2018-10-16)

#725

Jeg skriver under fordi jeg mener, at uddannelse er af højeste prioritet i vores samfund. Det er ikke blot det faglige det går ud over hvis der sparres, det går også ud over diversiteten, når forholdene forringes.
Jeg har personlige oplevelser med, at forelæsninger er rykket til ind på aftenen, fordi der simpelthen ikke er råd til lokaler. Studerende med børn er ofte ikke mødt op.
Derudover er feedback og vejledningstimer utrolig vigtigt for de studerendes læring og det er det der bliver skåret i først.
Og samtidig med at en uddannelse er en faglig læring, så er en uddannelse også en almindelig menneskelig dannelse. Så når vi forringer ressourcerne til uddannelserne, så mener jeg også at man forringer den almindelige dannelse og læring for unge mennesker - den nye generation.

(København N, 2018-10-16)

#727

De 2% besparelser medfører helt ubetinget en dårligere kvalitet i undervisningen på landets uddannelser. I nogle tilfælde, leverer underviserne den samme kvalitet til et lavere timetal, som i længden fører til stress.

(Hvalsø, 2018-10-16)

#728

Uddannelse er uden diskussion det vigtigste i vores samfund, og besparelserne udsulter det uddannelsessystem, som mange tusinde kæmper for hver eneste dag.

(København, 2018-10-16)

#730

Jeg skriver under fordi, jeg på daglig basis mærker besparelsernes konsekvenser som lærer i gymnasieskolen, og jeg mener, det er uansvarligt at blive ved med at spare på området.

(Odense, 2018-10-16)

#742

Er modstander af besparelser på uddannelsesområdet

(Højbjerg, 2018-10-16)

#744

Jeg skriver under som fremtidig underviser, fordi de 2% besparelser vil forringe kvaliteten af uddannelse yderligere, da underviserne ikke får tid eller mulighed for at skabe spændende og kreativt materiale, og samtidig bliver presset til at tage flere hold og skære ned på den personlige feedback.

(Sorø, 2018-10-16)

#746

Jeg skriver under fordi det er det rigtige at gøre...

(Odense NØ, 2018-10-16)

#747

Det er hårdt nok at være studerende !
Stress og jag på studierne og hvad er det hele værd hvis de studerende får binyretræthed og lavt stofskifte?! Så kan de ingenting !
Giv børnene i folkeskolerne og de studerende på universiteterne ro på !

(Odense, 2018-10-16)

#761

Høj kvalitet i uddannelse er fundamentet i samfundet.

(Farum, 2018-10-16)

#764

Det er en forfærdelig tanke at velfærdsstaten langsomt men sikkert pilles fra hinanden. Det være sig sundhedssektoren (eksplosiv vækst i private sundhedssikringer), Udannelsessektoren (uddannelsesstøtten, den fokus på bundlinje/resultater og ej processen/kvaliteten af uddannelsen) eller stramninger på udlændingepolitikken - det er kort sagt noget møg hvad der sker i Dannevang..

(Nuuk, 2018-10-16)

#767

Det er nødvendigt

(Viborg, 2018-10-16)

#782

Har selv vært underviser og har set hvordan man udfylde uddannelser med besparelser og mere bureaukrati til kontrol af at besparelserne bliver nødt. Det var en klar medvirkende faktor til at stoppe mit virke som underviser som jeg på øvrige fronter var rigtig glad for

(Dronninglund, 2018-10-16)