Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#406

Fordi uddannelsesbesparelserne vil skade vores økonomi på længere sigt.

(Aarhus V, 2018-10-16)

#420

Jeg til dagligt som ansat ved universitetet ser konsekvenserne af besparelserne allerede nu. Særligt i form af kvaliteten af undervisningen og den uddannelse der gives, og forringelsen i vilkår for forskning.

(København, 2018-10-16)

#422

jeg mener uddannelse er vores formue, det vi skal leve af i fremtiden. Og besparelserne har allerede ramt dybt.

(København Ø, 2018-10-16)

#431

Det er urimeligt at presse de unge mennesker så de ender med stress og psykiske problemer inden de overhovedet er blevet færdig med deres uddannelse

(Roskilde, 2018-10-16)

#435

Enten gøres uddannelsessektoren overvejende privat (med fordel), alternativt holder man fast i, uddannelse fortsat skal være gratis. Men uddannelse må aldrig gå på kompromis ressourcemæssigt. DK skal ikke være et middelmådigt land, når det kommer til udvikling, koste hvad det skal!

(Charlottenlund, 2018-10-16)

#438

Jeg skriver under fordi jeg er ph.d. i interkulturel pragmatik fra CBS. Mit daværende institut, IBC, blev lagt sammen med en anden og større institut, og alle mine kollegaer som arbejdede med sprog blev langsomt luget ud. Nu står jeg med min grad og kan ikke få andet end få nogle få timer som ekstern lektor ved ENGEROM, KUA, uden nogen mulighed for fastansættelse eller fuldtid. Den naturlige vej for mig ville have været en adjunktur eller postdoc, men disse stillinger bliver desværre ikke opslået mange af i vore dage.

(København, 2018-10-16)

#439

Fordi at de store besparelser, der bliver lagt op til de kommende år, ikke kan undgå at koste både på kvaliteten af uddannelsen og på arbejdsmiljøet for undervisere.

(København , 2018-10-16)

#444

Jeg er vejleder på en videregående uddannelse og oplever, hvordan vi ikke har nok ressourcer til at dække de studerendes vejledningsbehov. De studerende søger vejledning, for at få hjælp og redskaber til at navigere i en travl hverdag med fuldtidsstudie, job, praktik, frivilligt arbejde m.m.

(København S, 2018-10-16)

#448

Dårligere uddannelse og dårligere vilkår for unge under uddannelse i sidste ender kommer til at koste samfundet.

(København, 2018-10-16)

#450

De fortsatte besparelser giver større og større ulighed. Vi har ikke længere mulighed for at hjælpe dem, der ikke er privilegerede. Konsekvensen er at for mange falder fra, som ikke behøvede at falde fra - og det er dyrt for samfundet.

(Roskilde, 2018-10-16)

#454

Det er vanvittigt og farligt at undervurdere de humanistiske uddannelsers voksende betydning i de dehumaniserende og individualiserende udviklinger af vores samfund.

(Viby J, 2018-10-16)

#458

Jeg skriver under for at modarbejde regeringens hadefulde og hjernedøde systematiske angreb på undervisnings-, uddannelses- og forskningsområdet, som er i hastigt færd med at ødelægge landets konkurrenceevne.i langt tid fremover.

(Frederiksberg, 2018-10-16)

#460

Uddannelsesbesparelser er at pisse i bukserne

(Ribe, 2018-10-16)

#462

Jeg er lektor på en professionshøjskole, og vi kan ikke honorere kravene om mere kvalitet for stadigt færre midler.

(Kgs. Lyngby, 2018-10-16)

#470

Flere statsministre har påberåbt sig, at vi i Danmark skal være de bedste til alt. Uden ordentlig uddannelse er det bare varm luft, og fordi man kommer fra en familie med midler til at betale for gode karakterer, betyder det ikke, at man er den bedst egnede i sit fag.

(Århus , 2018-10-16)

#485

Uddannelse er en vigtig vej til velfærd

(Tåstrup, 2018-10-16)

#486

Vi ikke skal save den gren over, vi sidder på - viden

(Søborg, 2018-10-16)

#491

Jeg synes, at uddannelse er noget af det vigtigste at prioritere i vores samfund, hvis vi skal være et højtudviklet land, der kan konkurrere med vores viden.

(Odense, 2018-10-16)

#504

Jeg skriver under, fordi jeg som underviser på universitetet kan se konsekvenserne af nedskæringerne med færre undervisningstimer og mindre vejledning til de studerende og meget hårdere arbejdspres for de ansatte!

(Storvorde, 2018-10-16)

#517

...nu er det nok.

(København, 2018-10-16)

#526

at spare penge på uddannelse og forskning er kortsigtet og vil vare dårligt for vores og vores børns fremtid.

(ODENSE, 2018-10-16)

#531

Hvis der sparres på uddannelserne, bliver (alle i) det danske samfund fattigere: økonomisk såvel som på viden.

(Valby, 2018-10-16)

#540

Det er en rivende gal udvikling at skære ned på uddannelser!

(Valby, 2018-10-16)

#544

Jeg skriver under, fordi jeg tror på at det både for den enkelte og for samfundet er et stort gode med uddannelse.

(KØBENHAVN, 2018-10-16)

#549

Jeg netop er ramt af for mang deltidsansættelser

(København V, 2018-10-16)

#552

har aldrig haft andet end midlertidige akademiske ansættelser

(København V, 2018-10-16)

#566

besparelserne er en underminering af vores uddannelsessystem, som er et væsentligt fundament for det samfund vi har.

(Roskilde, 2018-10-16)

#570

Jeg ikke tror på at spare på udviklingen af råstof!

(Gentofte, 2018-10-16)

#580

Det er Danmarks spids kompetance politikerne sætter overstyr, og samtidigt har jeg aldrig oplevet at "nogen" kunne have for meget uddannelse/Viden!

(Nuuk, 2018-10-16)

#581

Uddannelse er vores vigtigste råstof
Både for produktivt arbejde
Og ikke mindst dannelse og indsigt som
medborger.

(København , 2018-10-16)

#584

Fordi næste generation bliver langt ringere uddannet end min egen. Regeringen lyver når de siger at de satser på uddannelse og forskning.

Til ministeren: hold op med at blande dig i noget du ikke ved noget som helst om(drop fx teknologikun og andet idioti). Vi gør alt hvad vi kan for at de studerende skal blive så gode som muligt. Vi kan godt selv-giv os arbejdsro og drop besparelserne!!!!

(Bogø, 2018-10-16)

#598

Jeg er censorformand og mærker, hvordan de årlige besparelser påvirker uddannelser i negativ retning.

(København S, 2018-10-16)