Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#2605

Uddannelse er en af de vigtigste dele i vores velfærdssamfund.

(Odense, 2018-10-30)

#2612

Jeg skriver under, fordi Danmark er et vidensamfund og at spare på uddannelse, mener jeg, får katastrofale konsekvenser på sigt.

(Gesten, 2018-10-30)

#2615

Det er ødelæggende for kvaliteten af uddannelserne og dermed kvaliteten af de studerendes faglighed også når de er færdiguddannede.

(varde, 2018-10-30)

#2635

Menneskets dannelse er et søjle for fremskridtet og værdighed

(Valby, 2018-10-30)

#2640

Jeg skriver under fordi, hvis man vil holde Danmark som et videnssamfund, er besparelse på uddannelse at save i den gren man sidder på.

(København S, 2018-10-30)

#2642

Fordi det simpelthen er meningsløst. Verdens første lov om undervisningspligt, som kloge politikere besluttede i 1814 efter den store fallit, blev Danmarks fremtid. Uddannelsesbehovet har ikke ændret sig.

(København V, 2018-10-30)

#2645

Besparelserne er ødelæggende for uddannelsessystemet, vi skylder vores børn at stoppe det NU

(Odense, 2018-10-30)

#2653

Uddannelse er en investering - så sparer du, mindsker du også kvaliteten af fremtidens arbejdskraft.

(Aarhus, 2018-10-30)

#2663

Jeg skriver under, fordi at for mig er det nødvendigt for Danmarks fremtid, at vi satser på uddannelse da det er Danmarks bedste ressource, og jo bedre og jo flere vi kan få godt uddannet i Danmark jo bedre står Danmark rustet til fremtiden og i stand til at bevare en god vækst og konkurrencedygtighed ift. resten af verden.

(Vejle, 2018-10-30)

#2666

Uddannelse er en vigtig investering, der allerede er sparet alt for meget på.

(København N, 2018-10-30)

#2670

Vigtigt med et oplyst folk

(Frederikssund , 2018-10-31)

#2671

Fordi uddannelse og dannelse giver mennesket mulighed for at tænke og handle velbegrundet, oplyst og frit. Uddannelse er ikke udgift. Det er investering.

(Aalborg , 2018-10-31)

#2682

Uddannelse skal tages seriøst og gør os konkurrencedygtige

(København, 2018-10-31)

#2683

Vi er nødt til at kvalitetssikre vores uddannelsessystem så den næste generation er klar til at tage vare på Danmarks fremtid - ikke et sted til besparelse!

(København, 2018-10-31)

#2692

Fordi vi som samfund skal leve af vores viden. Hvis vi sparer på uddannelse, bliver vi allesammen fattigere.

(København V, 2018-10-31)

#2694

Forringelser af vores uddannelser er lig med forringelse af uddannelseskvaliteten og dermed en trudsel mod Danmarks fremtidige globale konkurrenceevne.

(Herlev, 2018-10-31)

#2700

Politkere har som opgave at forvalte nutiden for at sikre fremtiden, men den kontinuerlige udhuling af uddannelsesområdet er et generationstyveri. Den gyldne mulighed for et fremtidigt veluddannet og kompetent Danmark tilsidesættes for kortvarige økonomiske formål. Det er forstemmende at der kan være politisk flertal for fortsat at undergrave en bærende søjle i samfundet. Hvis ulykken var sket uforvarende var det slemt nok, men her har vi et aktivt tværpolitisk projekt som nedbryder og afvikler med åbne øjne.

(Frederiksberg, 2018-10-31)

#2703

uddannelse er en af de vigtigste ting for at bevare vores land (økonomisk, kulturelt...)

(Smørum, 2018-10-31)

#2706

Regeringen fører kortsigtet, populistisk propagandapolitik.

(Sorring , 2018-10-31)

#2715

Jeg skriver under fordi jeg er utilfreds med kvaliteten af min uddannelse. Der er skåret så meget på min uddannelse (humaniora) at vi kun har 8 timers undervisning om ugen (2 fag a 15 ECTS), INGEN feedback kun en elektronisk karakter, og de fleste eksamener er “fri skriftlig hjemmeopgave”. Jeg føler nærmest ikke jeg går på et studie... og jeg har et år tilbage af kandidaten.

(København NV, 2018-10-31)

#2717

Hver gang der skæres på uddannelsesområdet skæres der i kvaliteten af vores uddannelser, og dermed laver vi en kaskade af glidende tacklinger, som fælder vores kompetencer langt ud i fremtiden. Jeg må ikke længere forsvare hverken min bacheloropgave eller mit speciale mundtligt - det er sparet væk. Der er kun to mundtlige eksamener tilbage på min uddannelse, og det er endda når man tæller både bachelor og kandidat med - resten er sparet væk. Sammen med mine medstuderende kæmper jeg for retten til at beholde vores korte men nødvendige praktikforløb gennem uddannelsen - for politikerne vil spare det væk. Vi kæmper for retten til at beholde fag under 15 ECTS point for at bevare diversiteten og kvaliteten af vores faglige viden - men det vil de også spare væk. Hvis vi bliver ved med at spare på uddannelsesområdet ender vi med at spare vores fremtid væk.

(København S. , 2018-10-31)

#2723

Uddannelse er en investering i fremtidens velfærdssamfund.

(Viby sjælland, 2018-10-31)

#2732

Fordi jeg arbejder som lektor i Socialt Arbejde og dagligt mærker nedskæringer og hvordan det påvirker didaktik, engagement og ikke mindst kvaliteten. Vores unge fortjener langt bedre kvalitet i uddannelsesinstitutionerne.

(Frederiksberg , 2018-10-31)

#2737

Vi har som samfund ikke råd til at spare penge på uddannelse! Det er fremtiden, det gælder.

(8680 Ry, 2018-10-31)

#2747

Jeg vil være med til at sikre kvaliteten i vores fælles fremtid.

(København S, 2018-11-01)

#2751

Fordi jeg personlig har erfaret at nedskæringerne går ud over studerendes uddannelser og undervisere og andet personales arbejdsvilkår som bl.a. Resulterer i øget stress og dårligere undervisning.

(Frederiksberg, 2018-11-01)

#2765

Besparelsen på 2% er forkastelig, idet der mangler virkelig mange uddannelsespladser og lærere, pædagoger mv

(3540 Lynge, 2018-11-01)

#2770

Uddannelse med kvalitet koster penge, men investeringen varer længe

(Lemvig, 2018-11-01)

#2772

Jeg skriver under, fordi jeg ikke må forsvare min bachelor eller mit speciale. Jeg skriver under, fordi jeg ikke får feedback på mine opgaver. Jeg skriver under, fordi mine undervisere er for pressede. Jeg skriver under, fordi at spare på uddannelse koster et kongerige.

(København, 2018-11-01)

#2782

Jeg mener at der er sket en tydelig forringelse og forskelsbehandling mellem uddannelsesniveauer og professionsuddannelserne bør styrkes frem for svækkes.

(Haderslev, 2018-11-01)

#2791

Uddannelse er en vedligeholdelsesomkostning, ikke en overflødig udgift.

(Vojens, 2018-11-02)