Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#2411

Vi skal have dygtige danskere og der mangler midler

(Løsning, 2018-10-24)

#2413

Uddannelser SKAL prioriteres højt altid... Det er viden vores samfund bygger på.

(Odense, 2018-10-24)

#2415

jeg er blevet fyret pga de 2%’s besparelse

(Kolding, 2018-10-24)

#2421

Jeg skriver under fordi manneser og viden er Dasnmarks vigtigste råvare og at der allerede er har været alt for store besparelser på uddannelsesområdet. Det er vores alle sammes fremtid, der skal investeres i - sæt hellere afgiften på benzinbiler op igen... de forurener.

(Værløse, 2018-10-24)

#2424

Jeg er mor til 4 dejlige piger der alle går gennem skolelivet - og der skal bare være ordentlige forhold for dem, deres kammerater og underviserne!!!

(Bramming, 2018-10-25)

#2443

Fordi dårligere vilkår for læring aldrig er noget at stræbe efter.

(Valby, 2018-10-25)

#2454

Besparelser og forbedrelser er oftest modstridende.

Regeringen ønsker ifølge deres udtalelser at styrke uddannelsesområdet i Danmark - men paradoksalt nok mener de samme politikere at det opnår man bedst via mindre praktik i løbet af uddannelserne samt besparelser.

Det overgåes kun af DSB der tror de får flere penge i kassen ved at sætte billetpriserne op !!!

(Hvidovre, 2018-10-25)

#2459

Min arbejdsplads, Roskilde Universitet, og vores undervisning lider hårdt under disse besparelse

(København, 2018-10-25)

#2460

Vi undervisere på min arbejdsplads/videregående uddannelse allerede nu har for få timer til at forberede og afholde den undervisning vi skal på en optimal måde.

(Odense, 2018-10-25)

#2461

Jeg er enig i underskriftens formål, om at protestere besparelserne der har stået på længe nok, og har negative konsekvenser for samfundet som hele.

(København, 2018-10-25)

#2465

Jeg med egne øjne har set hvordan besparelserne rammer undervisere, institutioner, elever og studerende.

(Aarhus C, 2018-10-25)

#2469

Det er en meget dårlig investeringstrategi for fremtiden at gennemføre automatiske besparelser på udddannelse.

(København Ø, 2018-10-25)

#2479

Stop forringelserne af uddannelserne!

(København , 2018-10-25)

#2481

Jeg synes det er vigtigt at der ikke bliver sparet mere på uddannelsesområdet, som i forvejen er skåret alt for meget ind til benet.

(Aarhus, 2018-10-25)

#2483

Det er vanvittigt at spare på uddannelse, da kvalificerede udannede personer skal føre Danmark videre

(Kolding, 2018-10-25)

#2488

Mine arbejdsforhold lider gevaldigt under nedskæringerne og mine kollegaer rundt omkring i landet bliver syge af arbejdsintensiveringen.

(Ribe, 2018-10-25)

#2495

Jeg tror at uddannelsen er meget vigtig for Danmarks fremtid, ikke bare for den enkle studerende eller uddannelsessted.

(Frederiksberg, 2018-10-25)

#2500

Latterligt at spare på ungdomsuddannelserne. Bliver eleverne dygtigere, når der bruges færre midler på undervisning? Hvad tænker I på kære politikere?

(Brønderslev, 2018-10-25)

#2501

Jeg skriver under, fordi danske unge har fortjent en lige så god uddannelse som deres forældre.

(Vodskov, 2018-10-25)

#2502

Uddannelse er en investering i fremtidens dannelse, det er en investering i mennesker og vores evne til at danne samfund, ikke en virksomhed der skal trimmes efter ønske om profit. Viden er blandt de vigtigste byggesten i vores samfund i dag, og det er derfor vigtigt at den er tilgængelig uden en oplevelse af pres til både at starte hurtigt og færdiggøre det hurtigt. Blot fordi vi unge støttes af staten under uddannelse skal vi ikke kontrolleres og piskes igennem under usunde præmisser som tydeligt er medfrembringende af en enorm mængde unge der blandt andet rammes af stress og depression. Det pres som fremdriftsreformer, uddannelseslofter og andre slags besparelser ligger på unge ødelægger uddannelserne som mulige dannelses-institutioner, men det ødelægger samtidigt også de unge selv!

(århus, 2018-10-25)

#2506

Uddannelse er for vigtigt til at vlive udsultet.

(Hedehusene, 2018-10-26)

#2508

Fordi uddannelsesbesparelserne er dybt problematiske, hvis vi også i fremtiden skal være i stand til at tilbyde de kommende generationer et velkvalificeret uddannelsessystem.

(7000, 2018-10-26)

#2513

Det går ud over vores fremtid at skære endnu mere i uddannelserne. De er allerede skåret meget mere end godt er. Vi har brug for kloge, veluddannede individer i Danmark, og det får vi ikke ved at udsulte den uddannelse der skulle skabe dem.

(Kastrup, 2018-10-26)

#2518

Uddannelse er et af Danmarks vigtigste aktiver

(Albertslund, 2018-10-26)

#2523

Jeg skriver under, fordi jeg synes uddannelse er ikke af de vigtigste områder i landet. Der er allerede sparet meget i forvejen, som i forvejen har sænket kvaliteten på uddannelserne. Der er ikke råd til yderligere besparelser.

(Valby, 2018-10-26)

#2527

Uddannelse er i min optik Danmarks levebrød. Danmark er en nation, der i mange år har virket som et skinnende eksempel for andre nationer og regeringer for, hvordan man eksempelvis modarbejder negative konsekvenser af social arv. Det har vi qua den frie, gratis adgang til uddannelse af høj kvalitet. Uddannelse, der ikke blot skaber og skærper individets kompetencer indenfor en bred vifte af vidensområder, men, i min optik, hvad endnu vigtigere er, så formes og dannes en stor andel af unge danske piger og drenge via uddannelserne - og alle kan opnå adgang.

Besparelser på uddannelsesområdet betyder, at elever ikke modtager undervisning (samlet på klasserne og individuelt, ex i form af feedback) af samme høje kvalitet som førhen. Det kan potentielt betyde, at dygtige elever ikke udmærker sig yderligere, og at elever, der kæmper for livet, ikke får den nødvendige opmærksomhed, der ville kunne løfte dem personligt og fagligt.

Vi bevæger os langsomt mod lignende uddannelsesforhold som i USA og England, hvor de rigeste forældre kan sikre deres børn den bedste undervisning via financielle midler, og hvor visse unge mennesker kan få sværere ved at bryde aspekter som social arv, mm.

Underskriftindsamlingen er ikke blot et opråb mod hvad jeg mener er udanske værdier - men også en frustration over, at man skader og forværrer det levebrød, som Danmark er baseret på.
Underskriftindsamlingen er for lige muligheder for alle, støtter mangfoldighed - og er imod et splittet Danmark.
Underskriftindsamlingen er for det Danmark, vi alle kender og holder af.

(Viby J, 2018-10-26)

#2533

Jeg skriver under fordi besparelserne forringer uddannelserne og skaber dårlige arbejdsvilkår for underviserne

(Vedbæk, 2018-10-26)

#2538

Nok er nok

(Solbjerg, 2018-10-26)

#2542

Jeg skriver under fordi det ikke er holdbart at spare på uddannelsesområdet mere. Der er skåret helt ind til benet.

(Kjellerup , 2018-10-27)

#2557

Jeg ikke gider bo i et land af uuddannede.

(København Ø, 2018-10-27)

#2562

Disse besparelser som regering er i gang med giver ikke nogen mening og har ikke noget logisk grundlag. Man kunne diskutere i en evighed omk. hvordan det vil påvirke landet negativt men det vil ikke kunne ændre på noget da Christiansborg lever i deres egen lille boble og ikke kan se udenfor deres populistiske rammer. En millionnedskæring af det offentlige giver mening for dem, men en nedskæring i deres egen lønninger, selvom de også selv er offentligt ansatte, er der ikke tale om og samtidig render de rundt på borgen og laver private aftaler med internationale firmaer (Helle Thorning, Bjarne Corydon og endda Søren Pind). Det er for galt og totalt latterligt.

(Aarhus V, 2018-10-28)

#2569

det er en misforståelse at man kan få god uddnanelse uden tilstrækkelig undervisning og vejledning

(skanderborg, 2018-10-28)

#2572

Besparelser på uddannelser sætter vores fremtid over styr

(Hørsholm, 2018-10-28)

#2575

Fordi det er afgørende nødvendigt for et samfund og for menneskerne i det vedvarende at investere i uddannelse

(Valby, 2018-10-29)

#2576

Nok er nok

(Odense, 2018-10-29)

#2582

Vores uddannelse system bliver mere og mere udhulet.
Vi får nye ud som ikke er rustet nok til de krav der i dag bliver stillet. Udlandet overhaler os med bedre uddannede, og det er ikke godt for vores land. Vi har altid haft de bedste uddannede. Hvorfor ødelægge det. Tror det bliver dyrt for vores land at spare så meget på uddannelserne.

(Esbjerg, 2018-10-29)

#2591

Jeg skriver under fordi, besparinger ødelægger kvaliteten i vores uddannelser. Det tager en masse frihed fra de studerende og ansatte på diverse uddannelser, som er nødvendige, når man skal finde ud af, hvad man skal bidrage med i samfundet.

(Odense, 2018-10-29)

#2596

Jeg underskriver fordi 2% besparelserne på uddannelserne smadrer universiteternes mulighed for at give de studerende en god uddannelse

(Københav Ø, 2018-10-29)

#2598

Fordi jeg har 4 børn, der skal kunne klare sig i verdenen når de er voksne. Fordi vi i dag, ikke kan forudsige hvilken viden vi har brug for i morgen, derfor er den frie forskning og fri adgang til uddannelse den eneste måde vi kan sikre fremtiden.

(Sorø, 2018-10-29)