Stop uddannelsesbesparelserne nu!

Kommentarer

#2202

At spare på uddannelse er at køre Danmark i sænk. Uddannelse tjener sig selv ind igen over en årrække. DK skal leve af viden og know-how og så dur det ikke at vi sparer på det! Landet køres langsomt i sænk

Linda Lindegaard (Åbyhøj, 2018-10-24)

#2205

Jeg er gymnasielærer. Vi løber hurtigere og hurtigere. Vi kan ikke blive ved med at følge med. Eleverne og de studerende bliver ikke bedre til at skrive, læse eller regne på den her måde - noget politikerne ellers var meget bekymrede over for kort tid siden.

Stinne Toldbod (Aalborg, 2018-10-24)

#2209

Jeg forstår hvor vigtigt uddannelsen af vores ungdom er for vores fremtid. Vi er ved at gøre Danmark fattigere - helt konkret og i overført betydning.

Lasse Nielsen (Rønde, 2018-10-24)

#2213

Besparelserne rammer hårdt i de enkelte uddannelsesmiljøer - de betyder en stadig forringelse af de studerendes uddannelse

Birthe Hoffmann (Frederiksberg, 2018-10-24)

#2217

Jeg ser forringelserne i besparelserne allerede

Bodil Wesenberg Lauridsen (Virum, 2018-10-24)

#2223

Jeg underviser på en ramt uddannelse og kan se hvordan det går ud over kvaliteten af undervisningen.

Maria Giltoft (Skørping, 2018-10-24)

#2230

Jeg skriver under, fordi fortsatte besparelser på uddannelsesområdet koster kvalitet i uddannelserne. Dette forstærkes af, at Undervisningsministeriet og fagkonsulenterne tilsyneladende ikke tilpasser rammer, krav og faglig understøtning til de ændrede ressourcemæssige vilkår. Det er op til den enkelte lærer og den enkelte faggruppe på den enkelte skole at vælge, hvordan der skal skrues ned for kvaliteten.

Kjeld Hansen (Aarhus, 2018-10-24)

#2235

Jeg skriver under, fordi besparelserne er fuldstændig ødelæggende for vores uddannelser.

Sanne Bjerre-Hyldgaard (Åbyhøj, 2018-10-24)

#2236

Jeg skriver under fordi, at jeg er uendelig træt af igen at skulle være vidne til denne fuldstændig fantasiløse spareautomatik og politikkernes effektiviseringsbullshit. Vi kan bare se på, hvad politikkerne og djøfferne har gjort ved vores sygehussystem - det er blevet umenneskeligt for både ansatte og patienter. Det samme vil nu ske på vore uddannelsesinstitutioner med mindre at fornuften atter finder vej til de folkevalgte.

Christian Svendsen (Kruså, 2018-10-24)

#2240

Uddannelse er Danmarks råstof.

Jeppe Guldager (Høng, 2018-10-24)

#2243

Jeg skriver under fordi kvalitet i både forskning og undervisning kræver ressoourcer i form af mere tid. Mere tid til studerende=bedre normering=flere underviserkræfter. Flere underviserkræfter der også har tid til forskning=Flere basismidler til løn og forskningsstøtte uafhængigt af ekstern forskning og diverse eksternt påførte metrikker.

Lisbeth Klastrup (København Ø, 2018-10-24)

#2259

Vi har ikke råd til at spare på uddannelse. Det er en kortsigtet beslutning, der vil påvirke DK negativt i mange år.

Lisbet Dam (Aarhus, 2018-10-24)

#2262

Jeg skriver under fordi jeg er universitetsansat, og kan se negative konsekvenserne af de årlige besparelser.

Jens Hoff (København, 2018-10-24)

#2265

Uddannelse skal prioriteres højt.

Louise Waaben (Hvidovre, 2018-10-24)

#2266

Jeg kan ikke komme på én eneste fornuftig grund til at fortsætte besparelserne på uddannelsesområdet.

Mette Volquartzen (København Ø, 2018-10-24)

#2271

Besparelserne giver ingen mening med mindre man direkte er imod uddannelse.

Kai Birger Nielsen (Hinnerup, 2018-10-24)

#2273

Jeg skriver under, fordi Danmark kun vil kunne overleve globalt med en veluddannet befolkning.

Inge Hviid Jensen (Valby, 2018-10-24)

#2275

Vi kan ikke som vidensamfund være inkonsekvente i vores prioriteringer. Det er dumt.

Finn Olesen (Aarhus, 2018-10-24)

#2289

Uddannelse og forskning er alt for vigtigt for unødvendige besparelser!

Kristian Handberg (Vanløse, 2018-10-24)

#2297

Efter flere år med besparelser på min skoleform (VUC), der har ligget på 3-4% årligt i gennemsnit takket være ekstra nedskæringer, er fedtet forlængst væk og vi bløder kvalitet for hver ny sparerunde.

Søren Gubi Axelsen (8000, 2018-10-24)

#2298

… jeg er enig med kampagnen

Trine Carstensen (København, 2018-10-24)

#2303

Regeringen udsulter uddannelserne og forskningen. Undervisere og forskere skal løbe uacceptabelt hurtigere. De studerende bliver undervist på større og større hold - og der er dermed ikke tid til den ekstremt vigtige feedback og dialogiske undervisning, der engagerer alle studerende - også de svageste studerende, der har brug for mere opmærksomhed og mere hjælp til at lære. Det er sørgeligt og skammeligt i så rigt et land. Færre midler forringer selvfølgelig kvaliteten.

Signe Bodil Nipper Nielsen (København, 2018-10-24)

#2304

Uddannelse er vores eneste råstof. Der skal investeres massivt i offentligt financieret uddannelse og efteruddannelse, så det kommer til gode for os allesammen, for fremtiden, for hele Danmark, høj som lav, ung som ældre. Et Danmark, som ikke er et videnssamfund i udvikling, er et Danmark under afvikling.

Søren Granat (Søborg, 2018-10-24)

#2306

Jeg som underviser oplever forringelse i forhold til mine elevers undervisning og stressede kolleger på lærerværelset

Christine Hestbech (Brøndby , 2018-10-24)

#2313

Besparelserne rammer ikke bare lærerne på deres forberedelsestid og medfølgende stress mv., men også særligt eleverne som får dårligere forberedt undervisning, mindre tid til den enkelte, mere "fabriksindlæring" uden samme grad af nye tiltag, nye og aktuelle stofområder.
Undervisningen vil få den konsekvens, at den af nød vil bestå af meget genbrug og dårligere tid til feedback både mundtligt og skriftligt til den enkelte elev.

Michael Blensner (Aalborg, 2018-10-24)

#2328

Uddannelse burde prioriteres MEGET højt!

Mary Sønderlund (Odense, 2018-10-24)

#2332

Viden er alt i fremtiden - DK skal klare sig fortsat på viden - intet har større værdi end en veluddannet befolkning, hvor viden er værdsat og investeres i.

Dorthe Rozalia Horup (Roskilde, 2018-10-24)

#2339

Nedskæringer på uddannelse forringer kvaliteten af vores uddannelser.

Kirstine Pedersen (Hellerup, 2018-10-24)

#2345

Jeg skriver under, fordi uddannelse ikke er en fabrik med samlearbejde, hvor vi får elever ind i den ene ende og modne studerende ud i den anden ende bare sådan uden videre. At danne mennesker kræver ressourcer, og det er bl.a. penge. Penge kan give os tid, som igen giver overskud og lyst til at gøre undervisningen relevant og meningsfuld for eleverne, så de netop kan vokse op til modenhed som hele mennesker, og ikke bare som et produkt af et samlearbejde uden sjæl og gejst.

Dorete Schmidt Rindom (Ryomgård, 2018-10-24)

#2347

vi skal investere i Danmarks fremtid!

Ditte Gadegaard (Århus C, 2018-10-24)

#2348

Det er allerede helt hen i skoven med besparelserne - det giver ringere kvalitet og stress sygemeldte lærere. Stop før vi har ødelagt hele uddannelsessystemet!!!

Hanne Djupdræt (Højbjerg, 2018-10-24)

#2355

God Uddannelse kræver ressourcer og er betingelsen for demokratisk dannede samfundsborgere

Louise Nielsen (Storvorde, 2018-10-24)

#2358

Besparelserne i uddannelsessystemet får vidtrækkende konsekvenser for vores børns og unges fremtid og dermed for vores samfunds fremtid. Hertil kommer de personlige og økonomiske konsekvenser ved at mange lærere går ned med stress.

Kirsten Skjoldborg (Bjerringbro , 2018-10-24)

#2365

Jeg skriver under fordi, jeg gerne vil give de unge en god undervisning og en god start på deres uddannelse uden selv at blive ødelagt af det pres, der lægges på mine skuldre med de årlige besparelser.

Mette Lindholt (Randers SØ, 2018-10-24)

#2368

Jeg skriver under, fordi gode uddannelser er samfundens vigtigste råstof. Og at sikre gode uddannelser også for den næste generation er vores ansvar ellers er vi bare egoister, som vil nyde lave skatter på bekostning af vores børn!

Stephan P. A. Sauer (Gentofte, 2018-10-24)

#2375

Vores ungdomsuddannelsers kvalitet skades alvorligt pga. de årlige besparelser. Ungdommen skal uddannes ordentligt, de er vores råstof. Og underviserne skal have ordentlige arbejdsvilkår, hvilket slet ikke er muligt med besparelserne. Venlig hilsen Marie Nørgaard, tidligere gymnasielærer, der blev fyret pga 2% besparelserne.

Marie Nørgaard (Klarup , 2018-10-24)

#2378

Uddannelse er en af de absolut vigtigste og bedste investeringer i samfundet.

Ida Lolle (Kruså, 2018-10-24)

#2382

Jeg er selv underviser på en ungdomsuddannelse, og det er helt ekstremt, hvor meget de hidtidige besparelser har gjort ved vores hverdag. Indtil nu er det næsten lykkedes os at holde kvaliteten - men det er på bekostning af nye materialer og udvikling af undervisningen, og det kan ikke længere undgås, at det kommer til at gå mærkbart ud over eleverne og deres udbytte, hvis vi skal spare mere. Der er ikke mere at tage af.

Birgit Elisabeth Jensen (Vig, 2018-10-24)

#2383

Jeg vil bevare kvaliteten i det danske uddannelsessystem.

Søren Mortensen (Mårslet, 2018-10-24)

#2385

Jeg skriver under fordi besparelserne er kortsigtede, kontraproduktive og historieløse.

Henrik Dalnæs (Odense, 2018-10-24)

#2389

Fordi uddannelse er afgørende for Danmarks udvikling og fremtid

Helle Karina Pedersen (Odense, 2018-10-24)

#2394

Jeg skriver under fordi jeg er selv underviser p[ universitet.

Markus Kiderlen (Aarhus, 2018-10-24)

#2398

Jeg som underviser på en videregående uddannelse ser, hvordan uddannelsen år for år bliver ringere og ringere....

Bjørg Bogisch (København, 2018-10-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...