Nej tak til Lergrav i Annisse Nord

Kommentarer

#2

Jeg ønsker ikke at der skal være lerudgravning klods op af vores dejlige boligområde og skønne naturområde. Hver morgen og eftermiddag på vej i bilen ser vi altid rovfugle, ugler, råvildt, harer mm som benytter de skønne marker og fredlige natur. Det vil være til stor gene for mennesker og dyr hvis en lerudgravning bliver placeret der.

Kittie Ramsing (Helsinge, 2018-10-03)

#4

Meget tæt på byområde og vil formentlig også påvirke/ændre tilkørselsvej til området

Poul Christensen (Annisse Nord, 2018-10-03)

#7

Er imod lergravsudvinding i beboelsesområde

Lars nielsen (Helsinge, 2018-10-03)

#8

Jeg er modstander af kørsel med store maskiner i min baghave.

Kai Rosendal (Annisse nord Helsinge, 2018-10-03)

#9

Jeg bor lige ved siden af, og elsker stilheden i området.

Rasmus Rosenquist (Helsinge , 2018-10-03)

#14

Ønsker ikke tung trafik med tilhørende gener klods op ad villa kvarter.

Christian Valeur Falck (Helsinge. , 2018-10-03)

#17

jeg ikke vil have min ejendom Nydamsvej 29
belastet med erhvervsrelaterede lerudgravninger.

Christian Nielsen (Helsinge, 2018-10-03)

#19

Jeg vil ikke have ler svineri på vejene, ej heller konstant larm

Kim Seindal (Helsinge, 2018-10-03)

#20

Vi ønsker ikke mere støj og tung trafik i vores dejlige område. Ingen kan være tjent med at skulle leve med den store ulempe det vil være med store maskiner og lastbiler. Vi har i år været generet af bulldozer i lange perioder. Det kunne også komme til at påvirke huspriser i området. Ler på vejene har i flere år tilsvinet vore biler. Det er svært at vaske af. Dertil kommer de store grimme huller og bunker af jord med ukrudt som vi skal se på i årene fremover.
Venlig hilsen
Hugo J Mila'n

Hugo Jakobsen Mila'n (Annisse Nord, 2018-10-03)

#22

Det er helt urimeligt overfor de borgere, der skal være nabo til en lergrav. Området Annisse Nord er karakteriseret ved at være indpasset i et naturskønt område. Det skal kommunen værne om. Lige som højspændingsmaster betyder det forringelse af værdi.

Henrik Ekmann (Helsinge, 2018-10-03)

#23

Jeg kan erfaringsvis ud fra mere end 20 års færden på vejene fra annisse nord og ud forbi teglværket vise min utilfredshed med støjende, svinende og farlig kørsel af lastvogne åå de små veje.
Der støjes og svines i et omfang der er uacceptabelt. Biler der kører der dagligt er nodsaget til ugentligt at vaske bil ren for ler og støv. Vi presses ofte ud i rabatten af vejen når de stor vogntræk kommer kørende ofte midt på vejen.

Carsten Urban Christensen (Annisse Nord, 3200 Helsinge, 2018-10-03)

#24

Det ødelægger området. Gør vejene mere trafikfarlig for børnene. Sænker huspriser. Larmer, sviner Vi er flyttet hertil for at få fred og ro til os og børnene. Vi har haft naboer som er flyttet herfra grundet larm fra den gamle grusgrav og teglværk. Har vi ikke taget vores tørn? Det er ikke ok at have det så klods op af et så stort villakvarter som også ligger ved kommunens beste skole. Det er jo skolen, børnehaven og den ro her er som skal trække børnefamilier hertil og kommunen vil være landets bedst børne by og få tilflyttere men gør det modsatte! HVORFOR! Er det kun gevinst her og nu der tæller???

Karin Anna Rigét (Helsinge, 2018-10-03)

#26

Det vil støje og støve urimeligt meget i et ældre, stille villakvarter. Hvis der mod al sund fornuft alligevel gives tilladelse, bør det følges op med et krav om ekstraordinært støjdæmpede entreprenørmaskiner og spuling af køretøjer før de kører ud på offentlig vej

Torben Christensen (Kløvermarksvej 5, Annisse Nord, Helsinge, 3200, 2018-10-03)

#30

Det ville være SÅ synd for området. Og ikke mindst den tunge trafik.

Thorbjørn Funder Korsbek (Vælg en, 2018-10-03)

#33

Jeg ikke har lyst til at få en lergrav så tæt på vores bolig område.

Lars Ancker (Helsinge, 2018-10-03)

#34

Jeg bor tæt på og allerede nu er det larm og skidt allevegne

Dorte Ehlers Nielsen (Helsinge, 2018-10-03)

#35

Fordi, industrianlæg/ åben minedrift på ingen måde kan indpasses i et allerede eksisterende bynært boligområde - udlagt af Kommunen for over 50 år siden, med tilhørende skolef - og andre ungdomsfaciliteter - for mere end ettusinde indbyggere. Natur/miljø-mæssigt kan anlægget heller ikke indpasses.

Ovenstående er hovedargumenter. Forbehold for argumentudvidelse tages.

john funch (annisse nord, 2018-10-03)

#37

Mene der ligger et fredet vandhul ud for Nydamsvej og Rugmarksvej, samt at der er en bestand af fredede og truede frøer I området

Niels Møller Jensen (3200, 2018-10-03)

#41

Jeg bor i anden række til Ryagergårdsvej. Et mangeårigt lerudgravningsprojekt vil være til stor støjgene og vil gøre både vores og andres ejendomme svære, om ikke umulige, at sælge fremadrettet.
Det er fuldkommen urimeligt, at ligge en sådan udgravning så tæt på et beboelsesområde og på den måde stavnsbinde folk i deres boliger.

Anne Pedersen (Annisse Nord, Helsinge, 2018-10-03)

#42

Fordi jeg ikke kan acceptere en lergrav så tæt på, men alt hvad det medføre af gener.

Gigi Madsen (Annisse Nord, 2018-10-03)

#45

Støjgener, trafikaleproblemer, vejnet der ikke er gearet til tungtrafik og dernæst er det ikke pænt for området, da det ligner en grusgrav.

Lars Skovly (Annisse, 2018-10-03)

#48

Vi magter ikke mere larm i vores skønne natur. En eksisterende støjer i døgndrift, sviner vore veje...

Linda Krogsgaard (Helsinge, 2018-10-03)

#53

Fordi det er værdiforrringende for området.

Frank Mortensen (Anisse Nord, 3200 Helsinge, 2018-10-03)

#56

Fordi der allerede er alt for meget trafik af tunge lastbiler med jordkørsel. Dette forårsager beskidte veje, larm, usikre forhold for cyklister og fygning af grus/jord i området fra Høbjerg til Annisse Nord.

Tessa Thorbjørnsen (Helsinge, 2018-10-03)

#57

Det er alt for tæt på beboelsesområder, vi har nu levet med støj fra tidligt om morgenen til sent om eftermiddagen i halvandet år her på Tvingsbakken.

Theis Horneman (Helsinge, 2018-10-03)

#68

Jeg vil være ked af store maskiner og larm, Ryagergårdsvej vil smuldre endnu mere, hvis der kommer meget tung trafik.
Det er tæt på skolen og mange børn skal gennem området, så det bliver mere usikkert for dem at færdes der.
Dejligt m økologiske marker for enden af vejen, som det er nu!

Susanne Hass (Helsinge, 2018-10-04)

#69

Der er alt for meget tung trafik
Støjniveauet er uacceptabelt
Der er konstant et stort svineri

Brian Andersen (Annisse Nord, 3200 Helsinge, 2018-10-04)

#71

Støj, tung trafik på vejene og svineri på vejen.

Suzanne Christensen (3200 Helsinge, 2018-10-04)

#73

Jeg kommer til at bo op ad det og det vil skæmme området der ellers er smukt. Desuden er der ingen skolebusser. Ekstra risiko for børn der går/cykler hjem.

Tine Pedersen (Annisse Nord, 2018-10-04)

#78

Nej tak til lerudgravning. Lad os nu beholde vores dejlige natur.

Niels Askov (A , 2018-10-04)

#83

Det må ikke ske. Det vil ødelægge vores skønne naturområde omkring annisse nord.

Kristina Kreiner (Helsinge, 2018-10-04)

#85

Fordi vi ikke skal have mere tung trafik omjring vores skønne villakvarter.

Charlotte Mouritsen (Annisse Nord, 2018-10-04)

#89

En lergrav så tæt på beboelse, medfører meget larm og pløre. Vi har allerede været generet i to år af lergravning ved Pibe Mølle

Bitten Søderberg (Helsinge, 2018-10-04)

#101

Jeg vil bevarer naturen som den er og jeg syntes faktisk at teglværket er begyndt st støje meget mere efter der er kommet nye ejere til de starter meget tidlig og slutter sent

John Christensen (Helsinge, 2018-10-04)

#102

Det vil være totalt ødelæggende for vores område. Nu må vore folkevalgte i kommunalbestyrelsen træde i karakter og beskytte os mod dette indgreb.

Henny Kortegaard Ekmann (Annisse Nord, 3200 Helsinge, 2018-10-04)

#108

Ødelæggelse af vores naturskønne område med scene af tung trafik og støj.Og forringelse af vores transportvej
Ligeledes estetikken så tæt på et parcelhuskvarter.
Som mulig køber kan det afskrække nogen og dermed forringe området. Og vores muligheder ved et salg.

Karin Nygaard Larsen (Annisse Nord / Helsinge, 2018-10-04)

#112

Vi ønsker ikke gener forbundet med råstofudvindelse

Pierre Lafrenz (Annisse Norde, 2018-10-04)

#118

Er imod lerudvinding så tæt påi beboelsesområde

Ole Lillethorup (Annisse Nord, 2018-10-04)

#123

Bevar vores smukke natur

Helle Bildsøe (Annisse nord, 2018-10-04)

#127

Fordi det gør i bare ikke, troede det var fredet område
NEJ NEJ NEJ

Annie Thomsen (Helsinge, 2018-10-04)

#128

Lergravning så tæt på beboelsesområder er helt uacceptabelt, idet det vil medføre meget væsentlige gener i form af navnlig støj under gravningen og i forbindelse med kørsel til og fra gravepladsen.

Mikael Friis Rasmussen (Helsinge, 2018-10-04)

#134

Jeg på ingen måde er interesseret i at få lergrav i baghaven. Bor på en stikvej til ryagergårdsvej, og er flyttet herud med familie, blandt andet på grund af den ro og fred man finder i skønne Annisse Nord. En lergrav med tunge køretøjer vil ødelægge idylen mange af os beboere er i området for.

Maj Sandberg Nyeng (3200 Helsinge , 2018-10-05)

#137

Jeg på ingen måde ønsker at have en lergrav som nabo

Dorit Møgelvang (Annisse Nord, 2018-10-05)

#138

Der er naturligvis behov for at kunne udvinde råstoffer også i Danmark, men det giver ikke mening at gøre det lige op af tætbebygget område. Såfremt gravetilladelser realiseres vil Annisse Nord området snart være omgivet af lergrave på de fleste sider.

JØRN RASMUSSEN (HELSINGE, 2018-10-05)

#144

Fuldstændigt uacceptabelt at have lerudgravning lige op af et beboelsesområde . Tung trafik, støv og jord. Risiko for dalende ejendomspriser.

Gitte Ellekilde Andersen (Helsinge, 2018-10-05)

#148

Jeg skriver under fordi der må kunne findes andre steder i Danmark hvor at leret kan findes og ikke ødelægger naturen på den grund her i Annisse

Per Bakhauge (Helsinge, 2018-10-05)

#152

Jeg ønsker at regionen ikke tillader lerudgravning ved Annisse Nord. Jeg bor i nærheden af området, og ønsker ikke lerudgravning og de længerevarende medfølgende gener i form af støj, støv og ændring i landskabet

Bodil Sørensen (Helsinge, 2018-10-05)

#168

Ikke mere møg og støj i min baghave!

Svend Krøigaard (Annisse Nord, 2018-10-06)

#180

Jeg skriver under fordi vi har et natur område det ikke skal ødelægges af lastbiler der smider med jord og sten når de køre på vores små lokale veje , fik ridset min bil fordi jeg var nød til at trække helt ud i rabatten og give plads til en ler transport . Vejene er bygget til personbiler og ikke 50 tons lastbiler der sviner så man aldrig kan have en nyvasket bil i mere end 1-2 dage ... trods de prøver at feje der mudder væk hver dag ... området bruges
Af et utal af forskellige fugle og rådyr....
Tror ikke lertransport og dyrliv går hånd i hånd
Mvh Nydamsvej 22

Bent Lund (Helsinge , 2018-10-06)

#181

Håber ikke det kommer til at ske. Alle må op på mærkerne og protestere mod dette.

René Bach Mikkelsen (Helsinge, 2018-10-06)

#183

Der skal ikke være en lergrav så tæt på et villakvarter

Charlotte Mouritsen (Annisse, 2018-10-06)

#184

Jeg skriver helt klart under, fordi det vil være helt grotesk at ødelægge dette smukke område. Annisse Nord er sådan en smuk og naturrig lille by, hvor mange familier netop bor pga dette - at lave en lergrav midt i det hele vil ødelægge denne skønne by. !!!!!!!!!!!!!!

Chili Schroll Thorbjørnsen (Annisse Nord, 2018-10-06)

#185

Ønsker ikke alt den tunge trafik i mindre villakvarter. Beskidte og ødelagte veje.

Michael Schroll (Annisse Nord, 2018-10-06)

#186

jeg vil ikke have den i min baghave. Jeg er flyttet til Anisse Nord fordi der er flot natur i min baghave. Og det skal ikke ødelægges af lastbiler, gravekøer, larm og et stort hul.

Mathias Kagel (Helsinge, 2018-10-06)

#187

Fordi vi ikke ønsker at undvære roen, som er så fantastisk her i Annisse Nord!! Samtidig med at naturen vil blive ødelagt! Det var lige præcis derfor vi flyttet fra en større by hertil, for at undgå sådan nogle ting!

Kicki Kagel (3200, 2018-10-06)

#188

Jeg ønsker, at bevare Annisse Nord's fredelighed og tryghed. Ryagergårdsvej er meget befærdet af gående, både børn, unge og voksene, hvor særlig tung trafik vil være en stor fare for de mange to og firbenede, der benytter turen HVER dag. Derudover ønsker jeg ikke, at bo med den medfulgte larm i "baghaven".
Find en mark væk fra et trygt beboet område, hvor vi er meget glade for, at bo! På forhånd tak!

Laura Kluge (Helsinge, 2018-10-07)

#194

Det er helt urimeligt overfor husejerne i området at smadre hele naturen og umuliggøre salg uden stort tab

Maja Stangerup (Hillerød, 2018-10-07)

#195

ingen lergravning

Ulla Seindal (Helsinge, 2018-10-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...