Stop vanviddet - Ringsted kommune vil gøre skolelivet dårligere for både 7-9 klasserne på campus og kommende FGU-elever

Kommentarer

#1

Jeg skriver under fordi jeg mener Ringsted kommune er ved at ødelægge det for både7-9 klasse på campus og de nye FGU elever

Maj-Britt Jakobsen (Ringsted, 2018-09-14)

#4

Jeg skriver under, fordi jeg mener dette tiltag kun handler om økonomi og ikke om børnene og de unges fremtid. Jeg vil ikke gentage det, der allerede er skrevet ned. Men jeg vil pointere, at relationer disse grupper imellem, ikke høre en fremtid til, hvor en folkeskole-elev skal omgås andre folkeskole-elever og fgu-eleverne skal have den hjælp og støtte, som de mangler, for at komme videre. De skal ikke dagligt mindes om folkeskolelivet, hvor mange af dem havde en svær tid.

Charlotte Fobian-Madsen (Ringsted, 2018-09-14)

#7

Jeg er så enig. Lad nu campuselever have deres fsglokaler i fred, og giv FGU-elever nye og bedre forhold

Lene Friis (Ringsted, 2018-09-14)

#13

har barn der skal starte til næste år på Campus, og er dybt bekymret over denne udvilking.

tina Sørensen (ringsted, 2018-09-14)

#14

har barn der efter planen skal starte på campus til næste år. Men bliver i tvivl om det er det rigtige, når nu politikerne vil "ødelægge" den gode skole.

tonny sørensen (ringsted, 2018-09-14)

#32

Jeg er far til en datter som skal starte på campus næste år

Kjeld Andreassen (Ballerup, 2018-09-14)

#38

Det vil ikke gavne hverken FGU- eller campuseleverne.

Anja Albertsen (Ringsted, 2018-09-14)

#41

Jeg mener der skal findes en bedre løsning for FGU eleverne.

Henrik Kjær (Ringsted, 2018-09-14)

#42

Skriver under fordi jeg ønsker det bedste for alle elever

Maja Landén (4100 Ringsted, 2018-09-14)

#45

Jeg mener, det er en utrolig dårlig løsning både for folkeskoleeleverne på stedet og de FGU elever, der forhåbentlig får et andet og mere velegnet miljø at lære i.

Lise Nehm (Ringsted, 2018-09-14)

#48

Jeg oplever det som utrygt at 7-9 klasses elever skal dele matrikel/bygninger med elever i en ældre aldersgruppe.

Stina Munch (Ringsted, 2018-09-14)

#58

Jeg skriver under fordi, at jeg ikke mener Campusskolen har rammerne til både at huse udskolingen og elever i alderen 18-25 år. Der er allerede svære vilkår på Campusskolen, og store omvæltninger som ikke har fundet sit ståsted endnu, samt skolen har udfordringer med at rumme alle elever, måde fysisk og pædagogisk, og det vil blive umuligt at finde rum til børn med særlige behov. Hvis der oveni skal skabes rammer til en helt anden type elever, drukner skolen i problematikker der bliver uoverskuelige. Det skal bemærkes at skolen blev bygget en skole for 0-9 klasse, hvorfor nogle klasselokaler er meget små, og derfor nødvendigt at der er flere muligheder til at lave undervisningsforløb andre steder end i klassen.

Tina Jensen (Ringsted , 2018-09-14)

#61

Denne beslutning er ikke god for nogle. Hverken FGU eller for Campus.Nogle gange skal man passe på med, ikke at spare for meget, så det går ud over de unge. Henrik Hvidestens børn går på Sct Josef skolen. Hvad skal der til, for at han ville sætte dem i alm folkeskole??

Lotte Toftegaard (Ringested, 2018-09-14)

#66

Der er tale om en forhastet beslutning. FGU elever skal have en ny og særskilt skole med tætte samarbejder til de andre ungdomsuddannelser.

Else Erikstrup (Ringsted, 2018-09-14)

#76

Helt tosset at samle de, som skal udvikle sig OG ikke blive peget af OG blive ENDNU mere anderledes... på samme adresse som de som kan klare det alm skolesystem

Bodil Støvring-Nielsen (Ringsted, 2018-09-14)

#78

Skolebørn skal ikke dele skole med voksne det er meget bekymrende det kan ende flugt til privatskoler

Helena Lind (4100 Ringsted , 2018-09-14)

#81

Mine børn skal på campus fra næste år sammen med en masse andre uskyldige og naive unge mennesker. Lad dem nu drage deres egne erfaringer- ligesom FGU eleverne ikke får noget ud af “fællesskab” med 7.-9. Klasseselever.

Sanne Holm (Ringsted, 2018-09-14)

#89

Har stor erfaring mht elever med udfordringer og er chokeret over kommunens manglende viden vedr. denne gruppes behov

Lone Elhegn (Ringsted, 2018-09-15)

#90

FGU eleverne skal have deres eget sted.

Bent Elhegn (Ringsted, 2018-09-15)

#92

Jeg har søn i 8. kl. på skolen.

Birgit Petersen (Ringsted, 2018-09-15)

#97

Jeg er enig i de betragtninger, der fremgår af indlægget og fordi det er bekymrende at lægge FGU så tæt på Campusskolen, hvor der netop har været problemer med ældre (eksterne)unge der har afpresset folkeskoleelever...

Katherina Jensen (Ringsted, 2018-09-15)

#101

Jeg synes i smadder både vores unge,lærerne og lederne på en gang.. I ser slet ikke længere ind ud til jeres egen næsetip.. og det hele handler kun for jer om at spare penge.. men åben for jeres øjne for H..... da..

Maria Stensbirk (Ringsted, 2018-09-15)

#103

Var til møde på Campus skolen om FGU mandag den 10. September og er bestemt ikke mere rolig omkring valg af placering af FGU. Er meget enig i det der her er skrevet og de bekymringer og problemstillinger der er anført. Lyt nu til os der har børn på skolen og har mindre søskende der er mulige elever på campus.

Lotte Bech jørgensen (Ringsted, 2018-09-15)

#113

Jeg er bekymret for, at mine børn på Campus skal blive påvirket af de noget ældre unge mennesker på produktionsskolen.

Martin Lundbak (Ringsted, 2018-09-15)

#116

Dårlig beslutning

Peter Aarup Nielsen (Ringsted, 2018-09-15)

#118

Jeg har børn på skolen, og ønsker ikke voksne med misbrugsproblemer og psykiske diagnoser skal blandes med unge der er ved at finde ud af hvem de er.

Claus Buch (Ringsted , 2018-09-15)

#120

Jeg skriver under, fordi at jeg har børn på Campus

Jacob Møller (Nordrup, 2018-09-15)

#128

Jeg har et barn, som skal gå på Campus-skolen om nogle år - og deler den bekymring, der ligger til grund for underskriftindsamlingen.

Christine Lindvang (Ringsted, 2018-09-15)

#136

Jeg er bekymret for mine børns kommende skolegang på campus.

Trine Ebot-Jensen (Ringsted , 2018-09-16)

#138

Jeg er født og opvokset i Ringsted, jeg måtte forlade byen for at komme på gymnasiet dengang det var aktuelt. Jeg ser gerne at Ringsted udvikler sig i forhold til uddannelses tilbud til unge mennesker, men der skal være fornuft i det. Jeg er enig i, at det ikke giver nogen mening, at forringe forholdene for 7.-9. Klasse, for at gøre plads til FGU. Ydermere, skulle man måske også forholde sig til, hvordan 18-25 årlige, vil have det med, at “blive smidt tilbage” i den folkeskole de ellers har forladt.

Susan Ebbesen (Hvidovre, 2018-09-16)

#141

Min søn skal gå på Campus når han rammer 7 kl

Lul N (Ringsted, 2018-09-16)

#148

Jeg syntes allerede nu at det er for tidligt at sætte de 13 årige børn ud til et ungdomsmiljø, hvor de bliver præsenteret for fester og der tilhørende aktivitet. Hvis de også skal gå sammen med unge mennesker over 18, som muligvis ikke er de bedste rollemodeller, ville jeg flytte min 13 årige søn til en anden skole med det samme!

Marie Jessen (Ringsted, 2018-09-16)

#149

...rordi jeg er enig i, at det vil være en rigtig dårlig beslutning, hvis man vælger at lægge de to forskellige tilbud så tæt. Det vil være rigtigt dårligt for begge tilbud.

Jan Jakobsen (Ringsted, 2018-09-16)

#153

Jeg skriver under fordi jeg synes det er uhørt. Min datter skal på campus en dag, og jeg vil gerne have hun får en god og tryg skolegang

Sanne Andresen (Ringsted , 2018-09-16)

#165

Fordi , jeg har et barnebarn på Campus, plus et på vej til campus. Det er i forvejen, en stor udfordring , pga placeringen af skolen. Alt for tæt på uddannelses skolerne, ældre elever. Dummebøder, salg af hash til eleverne på campus, sikkert også på grund af trusler.

Jeanne Ryberg Jensen (Ringsted, 2018-09-17)

#173

Jeg kunne ikke være mere uenig i denne beslutning/overvejelse. Der er ikke plads hverken fysisk eller socialt eller fornuft i at produktionsskolen skal flyttes til Campusskolen.

Sussie Haagensen (Ringsted, 2018-09-17)

#174

Har de sa me bekymringer vedr. Mine børns fremtid på Campus.

Svitlana Kæraa (4100 Ringsted , 2018-09-17)

#184

Jeg skriver under, fordi jeg mener valget af FGUs placering på campusområdet ved Ringsted er forkert.

Pernille Tveden-Nyborg (Ringsted, 2018-09-18)

#186

Jeg har et barnebarn i 8 kl på skolen.

Susanne Hansen (Slagelse, 2018-09-18)

#190

Jeg appelerer til forslagsstiller, beslutningstagere,og øvrige interessenter...prøv for en gangs skyld at lade den lille stemme, vi alle har, den kaldes FORNUFTEN, råde jer, og se væk fra økonomien, i øvrigt vil det ingen penge spare, når man senere skal bruge ressourcer på at rette op på miseren.

Held og Lykke med det helt åbenlyse rigtige valg.

Lars Sparrewath (Ringsted, 2018-09-18)

#191

Jeg skriver under da jeg mener at det ikke vil understøtte dem som går med nogen forhindringer i livet der gør det svært at agere i disse store miljøer... og mener derefter også at disse institutioner skal holdes adskilt

Cessie Mouritzen (Ringsted, 2018-09-18)

#197

Det er en hul i hovedet beslutning

Vibeke Dahl (Ringsted, 2018-09-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...