Nej til serviceforringelser på Frederiksbergs skoler

Kommentarer

#602

Fordi vores børn (og dk’s Fremtid) ikke bør udsættes for flere besparelser!!!!!

Anja Jensen (Frederikberg, 2018-09-03)

#607

Min søn går i skole på Frederiksberg. Han er netop startet i 8. klasse på Skolen på Nyelandsvej, hvor han har gået siden 0. Og hans skolegang har ikke været nem. Mobning, urimelig stor udskiftning af klasselærere (8-9), synligt manglende pædagogiske ressourcer osv. At skære yderligere på dette område, vil være en skamplet på en kommune, der ikke behøver flere.

Marie Stricker (Frederiksberg , 2018-09-03)

#615

Børn med handicap også har ret til læring

Camilla Rohde (Frederiksberg , 2018-09-03)

#624

Jeg skriver under fordi, det ikke giver mening at forringe undervisningen, det går ligesom ikke i rød tråd skolereformen.

Emilie Olsen (Frederiksberg, 2018-09-03)

#632

Børnene er vores fremtid og det giver ingen mening at spare her. Der er IKKE for mange ressourcer i skolerne på Frederiksberg og at man sparer lærerestillinger er IKKE vejen frem. At spareforslaget så ovenikøbet rammer de børn der har størst behov giver endnu mindre mening. Og IT-pedeller i stedet for lærere? Lader den lige stå et øjeblik... Hvorfor overhovedet spare?!? Istedet burde man investere i børnene og undervisningsområdet

Henriette Elimar (Frederiksberg, 2018-09-03)

#633

Endnu engang buldrer regeringens grønthøster gennem det danske landskab og udtynder med deres kortsigtet effektiviseringsplaner, der er med til at forringe og skævvride den danske samfund. Nej, der skal ikke grønthøstes på vores børn, tvært i mod! Vores børn er Danmarks fremtid.

Malene Tardrup (Frederiksberg, 2018-09-03)

#639

Der kan simpelthen ikke spares mere på vores børns fremtid.. nu må det bare stoppe!

Christina Ayvali (Frederiksberg, 2018-09-03)

#651

Kommunen bliver over en bred kam ringere og ringere for vores børn at vokse op i. Det gælder i skolen så vel som institutionerne.
Det er een af de væsentligste måder frederiksberg adskiller sig på og som gør kommunen attraktiv at bo i.
Det er ikke nogen billig kommune at bo i og hvis vi heller ikke kan finde ud af børn og uddannelse, så ved jeg snart ikke hvorfor jeg skulle anbefale nogen at flytte hertil. Vi ser fx også at området hvor den franske skole nu påtænkes drænet for charme og sjæl med nybyggeri. Der er også ønsker om et helt uinteressant torvemarked... hvis man skal på torvemarked så bliver det da aldrig på frederiksberg. Jeg er ikke klar over om nogen støtter det senest projekterede metrobyggeri, men det vil også være penge ud ad vinduet for at en flok politikere kan stille sig med en gylden skovl og blive fotograferet.
Brug pengene rigtigt, så der også er borgere der elsker Frederiksberg om 2,10, 20 og 50 år.

Jeppe Juel (Frederiksberg, 2018-09-03)

#654

Jeg er utilfreds med besparelserne på skole og dagtilbuds områderne

Cille Bruus Henschel (Frederiksberg , 2018-09-03)

#656

Det ikke kan være meninger at der skal spares mere på specialområdet.

Tina Jeppesen (Frederiksberg, 2018-09-03)

#658

Skolerne skal ikke bare være opbevaring af vores børn!!! Derfor nej til besparelser !!

Trine Rosenager-jepsen (Frb, 2018-09-03)

#663

Min søn går på skolen på Nordens plads
Og det er helt uarptabelt at lave så stir en besparelse

Lars Skov (2765 smørum, 2018-09-04)

#664

Skoleområdet på Frederiksberg er i forvejen udsultet igennem de senere år med lave lærerlønninger og deraf følgende stor udskiftning af faste lærere og tilbagevendende ugentlig vikardækning. Ringe IT og særdeles dårlige forhold for støtte- og specialundervisning. Frederiksberg kommune kan ikke være det bekendt - niveauet på skoleområdet på Frederiksberg er dårligere end i mange andre kommuner - også i forhold til andre knapt så rige kommuner.

Anne-Marie Larsen (Frederiksberg, 2018-09-04)

#673

Jeg skriver under fordi det er alle børns ret at modtage undervisning. Pædagoger kan ikke erstatte læreres arbejde, ligesom lærere ikke kan erstatte pædagogers arbejde. Vis (alle) Frederiksbergs børn den samme respekt og skær ned så bredt og ligeligt fordelt som muligt, frem for at hugge til dem der i forvejen er udfordret.

Matilde Fønss (København V , 2018-09-04)

#677

Jeg er imod flere forringelser af min datters uddannelse
Jeg er imod flere forringelser af den danske folkeskole
Børn i specialtilbud har også krav på fuld bemanding og uddannende lærere

Trine Thomsen (Frederiksberg, 2018-09-04)

#682

Jeg er enig

Charlotte Gerard (Frederilsberg, 2018-09-04)

#700

Jeg er stor modstander af serviceforringelser på de Frederiksbergske skoler ...

Linnea Marianne Spangholm (Frederiksberg, 2018-09-04)

#701

Jeg i forvejen synes skoleområdet er økonomisk presset.

Tasja Kjær (Frederiksberg, 2018-09-04)

#703

Jeg er imod forringelser på skoleområdet.
Specielt ift specialområdet.
Jeg har selv en ordblind dreng og oplever hvordan systemet i forvejen ikke tager nok hånd om børn med udfordringer. Det vil være en katastrofe med yderligere forringelser, specielt i en Kommune som bør kunne yde mere til den svageste gruppe.

Camilla Filtenborg (Frederiksberg, 2018-09-04)

#724

Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner i samfundet og for det enkelte barns fremtid resten af livet. Den er skåret tilstrækkelig ind til benet.

Ulla Jensen (Frederiksberg, 2018-09-04)

#734

Mia Muaremi

Mia Muaremi (Frederiksberg, 2018-09-04)

#741

Har to drenge på skolen ved Nordens plads og ved at den ene ikke kan modtage undervisning i fælles forum - det skal ske enten 1:1 eller i små grupper 2-3 elever.
Jeg frygter derfor meget for hans faglige og personlige udviklng hvis der bliver færre lærere.

Rikke Nysted (Frederiksberg, 2018-09-04)

#742

Mit barn bliver påvirket.

Emilie Kramhøft (Frederiksberg, 2018-09-04)

#747

Der er allerede fyldt op i klasseværelserne og lærerne arbejder med stor indsats for at få læring til at fungere. De bør motiveres. Pres ikke økonomien yderligere. Det er fremtidens drivkraft, håb og dannelse det handler om.

Tine Maria Beyer (Frederiksberg, 2018-09-04)

#756

Jeg kan med to børn i folkeskolen (6. og 2. Klasse) give udtryk for stor bekymring af de nævnte besparelser. Skolerne er i forvejen maks pressede på personale - vi har oplevet at begge vores drenge har haft udfordringer med at klare store klasser med 25 - 28 børn. Et sensitivt barn har ikke mange chancer for at opbygge selvtillid og troen på at man kan lære noget, hvis der konstant er 25 børn der kræver opmærksomhed, larmer osv. Der er simpelthen ikke nok personale i en klasse, og vi ser gang på gang lærere gå ned med stress og med langtidssygemeldinger. Min yngste søn gik ned med stress i 0. klasse pga krav og larm, som han slet ikke kunne kapere. Han fik en depression og ønskede bare at dø. Et halv år efter blev han tilbudt en plads på A-sporet på Lindevangsskolen, og det har stille og roligt hjulpet ham til at blive en dreng, der kan klare flere af dagens udfordringer. Hvis disse tilbud ikke er der til samfundets sensitive børn - ender det med at forældre skal sygemelde sig og kommunen skal betale for at passe børn hjemme. Disse børn skal hjælpes på rette vej i livet via folkeskolen og blive indsluset i de almindelige klasser når de er klar. Der skal være plads til at børn er forskellige og har forskellige behov og derfor bør der tilføres penge og overhovedet ikke beskæres. Det er absolut skrækkeligt at have et sårbart barn, der ikke bare passer ind i de kasser som samfundet har stillet op. Der er mange børn der har det svært og har brug for ekstra hjælp i timerne; men det er minimalt hvad der tilbydes. Skru op for bevillinger i stedet for at skrue ned.

Sine Dyreborg (Frederiksberg, 2018-09-04)

#764

Pas nu godt på vores børn. Spørgsmål om valg og prioritering!

Lise Lind (Frederiksberg, 2018-09-04)

#770

Jeg er imod de pågældende effektiviseringer på folkeskoleområdet.

Vibeke Vejen Kongshjelm (Frederiksberg, 2018-09-04)

#779

Børnene er vores fremtid der også skal sikre at vi skaber økonomisk fremdrift i næste generation. De skal have al den opmuntring, faglig viden og gode rammer for at blive sunde, stærke og fagligt dygtige borger.

Heidi Ann Vorgaard (Frederiksberg, 2018-09-04)

#780

Mit barnebarn får her en meningsfyldt skolegang i trygge omgivelser. Uden denne stordrift der præger dagens folkeskoler. Da han begyndte her på skolen var han bange,vred og frustreret. Han fandt roen her på skolen,og er i dag en glad tryg dreng som tør se fremtiden i øjnene

Lis Jacobsen (Østermarie, 2018-09-04)

#792

Vi vil passe på vores børn og deres skolegang, og det sker ikke igennem besparelser!!!!

Camila Osmann (Frederiksberg, 2018-09-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...