Nej til serviceforringelser på Frederiksbergs skoler

Kommentarer

#214

Jeg skriver under fordi: Frederiksbergs skoleområde i forvejen er beskåret helt ind til benet. Fordi Frederiksberg Kommune bør investere i børn og unges fremtid og være stolt at deres prioritering og investering i høj faglighed i kombination med høj trivsel bland elever og deres veluddannede lærere. Jeg skriver under, fordi det er rystende, at kommunen igen svinger sparekniven på skoleområdet. Jeg er mor til 2 drenge i skolealderen og mærker hver dag, hvad forringelser på folkeskoleområdet hat gjort gennem tiden. Man øger kløften ml. A og B-hold yderligere og privatskolerne høster frugterne heraf. Flugten fra folkeskolen er enorm. Det forstås. Problemer et blot, at det ikke er os alle, der har det økonomiske eller værdimæssige fundament på plads i forhold til at måtte ønske en plads i privatregi, og dem af os, der kunne ønske det, kan ikke få en plads.
Ingen varme hænder i Folkets skole. For få lunkne, stressede hænder i Folkets skole - I en rig kommune som Frederiksberg er det rystende, at børn og unge ikke prioriters højere. Jeg er rystet. Det er sørgeligt at være vidne til endnu engang. Pas på eleverne og pas på deres lærere. Stressese lærere og dårlige arbejdsvilkår giver manglende læring og trivsel hos børnene. Det er selvklart, at når færre voksne skal løfte den samme opgave går det ud over kvaliteten. Der kan og skal ikke effektiviseres mere nu. Det må og skal stoppe - for alles skyld. En appel fra en mor og en bruger af Folkets skole.

Hannah Schiøler (Frederiksberg C, 2018-08-28)

#215

Fordi folkeskolen er ved at blive udsultet og ødelagt...

Maiken Poulsen (vanløse, 2018-08-28)

#224

Jeg er far til en dreng der har autisme og ADHD. Han har allerede for lidt kontakt med læreruddannet personale. På trods af en IQ på 127, kan han ikke læse og har ikke tilknyttet en dansklærer til hans klasse på skolen ved Nordens plads.

Morten Hansen Stender (Frederiksberg , 2018-08-28)

#228

Jeg har et barn med epilepsi, som med næb og klør og megen støtte hænger på i folkeskolen. Også dér er støtten til de svageste elever for svag til at batte nok.

Mette Nyhave (Frederiksberg C, 2018-08-28)

#236

Fordi jeg også har et specielt barn som er tilknyttet et tilbud

Rikke Reher (2000, 2018-08-28)

#238

Jeg skriver under fordi min søn går på Skolen ved Nordens Plads, Frederiksberg Kommunes specialtilbud til børn der har det rigtigt svært. Min søn havde skolevægring i mere end 1.5 år før han blev diagnosticeret med Aspergers Syndrom. Han er nu på vej tilbage, og han har haft god gavn og to-lærer-ordningen, som de praktiserer på skolen. De børn der går på skolen er nogle af de mest udsatte i kommunen og at spare på dem er både uansvarligt, kortsigtet og umenneskeligt. Jeg beder vores valgte politikere om at genoverveje dette forslag, da det ellers vil få uoverskuelige konsekvenser for nogen af kommunens svageste borgere

Steffen Nielsen (Frederiksberg , 2018-08-28)

#241

Jeg skriver under fordi det er en dybt besynderlig disponering at skære på de områder, hvor folk er svagest i forvejen- det er bare ikke godt nok!

Joan Graakjær (Kbhvn K, 2018-08-28)

#243

Min datter går på skolen ved Nordens Plads.

Camilla Liv Cramer-Nielsen (København, 2018-08-28)

#246

For mine og alle andres børns fremtid!

Sara Andersen (Frederiksberg C, 2018-08-28)

#253

Fordi jeg ved hvor meget det betyder med en stærk skole for min nevø.

Camilla Gausdal (Nyborg, 2018-08-28)

#260

Det er skammeligt at spare paa de svageste i vores samfund. Boern i specialklasser har behov for veluddannede laerere.

Per Fredberg (Frederiksberg, 2018-08-28)

#261

I svigter blandt andre børn på en specialskole, som er ekstra afhængige af kvalificeret undervisning. Det kræver de lærere, der er, ikke 50 % færre. Og hvem samler børnene op senere i livet?

Helle Midtgaard (København, 2018-08-28)

#265

Alle skal have ret til en værdig skolegang uanset de udfordringer man er født med. Man kan ikke ressourcer spare på et område som tilgodeser børn som i forvejen har mentale udfordringer, det er dobbelt uretfærdigt

Helle Neel Jensen (Brøndby , 2018-08-29)

#281

Skoleområdet er et af de vigtigste kommunale områder - Frb. er en rig kommune og skal kunne give alle og særligt de svageste et godt skoletilbud

Wickie Meier Engström (Frederiksberg, 2018-08-29)

#283

Jeg skriver under fordi, jeg på ingen måde kan bakke op om, at man nedprioriterer fagligheden for at spare kroner og ører.

Gitte Nielsen (København Ø, 2018-08-29)

#287

Det udspil som politikerne kommer med, hænger overhovedet ikke sammen og er en klar forringelse af de svageste elevers skoletilbud.

Henrik Schrøder (Rødovre, 2018-08-29)

#289

Jeg har undervist på en Frederiksberg-folkeskole i 14 år i Udskolingen. Vi løber stærkt, og en af de faktorer, der stresser mig mest er, at jeg oplever en arbejdsplads, der har en uforholdsmæssig stor udskiftning blandt lærerne. Som erfaren lærer skal man konstant navigere i, at nye kolleger skal 'køres ind', selvom jeg efter reformen allerede har fået langt flere opgaver, end jeg havde før. Denne situation med skiftende lærere er naturligvis også rigtig dårlig for eleverne, da deres tryghed samt kontinuiteten er under pres. En nedskæring, effektiviseringsplan, kan ifølge min overbevisning kun forværre ovennævnte situation. Jeg tror, at effektiviseringen skal findes på et andet niveau i Frederiksbergs skolevæsen.

Dorthe Gamborg (2900 Hellerup, 2018-08-29)

#292

Jeg har en nevø, som vil rammes af nedskæringerne.

Lars Filskov (Farum, 2018-08-29)

#294

Som lærer i Frederiksberg Kommune finder jeg det helt uforsvarligt at der forringes på et område der i forvejen er misvedligeholdt.

Philip Magnussen (københavn V, 2018-08-29)

#299

Jeg skriver under, fordi min egen søster har autisme og der for ogs har brug for hjælp i skole

Emma Kjer Rasmussen (København v 1720, 2018-08-29)

#302

Jeg arbejder på Frederiksbergs specialskole, som pædagog, og finder det svært problematisk at skulle undvære lærere i undervisningen!!!

Tine Laustrup (Brøndby, 2018-08-29)

#304

Mit barn går på Nordens plads og ønsker virkelig ikke at der bliver skåret ned på gode lærerkræfter :-/

Sine Frydensberg (Frederiksberg, 2018-08-29)

#306

Christina Gonsalves

Christina Gonsalves (Frederiksberg, 2018-08-29)

#322

Det pårører mig som barselsansat, og jeg er nødsaget til at søge væk fra kommunen. Det er ærgerligt for Frederiksberg, da de mister en læreransat med store kvalifikationer og en drøm om at udvikle skolerne på Frederiksberg til Danmarks Bedste Skoler.

Mvh

Jeanne Bergmansen (BRØNDBY STRAND, 2018-08-30)

#323

Jeg har en søn der lige er startet på Skolen ved Nordens Plads, og en besparelse på netop denne skole vil have uoverskuelige konsekvenser for børn, forældre og familier på skolen.
Vi har ALDRIG fået den rette hjælp til vores søn, nu har vi endelig mulighed for at få den rigtige hjælp, og så vil Frederiksberg Kommune spare her - det er helt forrykt!

Trine Elleby (Frederiksberh, 2018-08-30)

#326

besparelserne vil gå ud over min søns undervisning.

Zahra Olsen (Frederiksberg, 2018-08-30)

#332

Min datter og to stedbørn går i skole på frb.

Stine Persson (Frederiksberg , 2018-08-30)

#338

Jeg støtter folkeskolen.

Nicole Mortensen (Frederiksberg , 2018-08-30)

#349

Fordi det ikke giver nogen mening- der er i forvejen er rystende dårligt niveau på skolerne - hvis det var en arbejdsplads ville en APV vurdering lukke skolerne med det sammen. Det er der ungdommen skal bygges - giv dem nogle ordentlige forhold.

Stine Fredberg (Frederiksberg , 2018-08-30)

#362

Vi ønsker ikke flere forringelser. Men et bedre Frederiksberg!

Mikael Madsen (Frederiksberg, 2018-08-30)

#366

Det er ikke det rette område at bespare på!

Siham Mahyou (Frederiksberg , 2018-08-30)

#371

Jeg mener at det er vigtigt med et højt fagligt niveau.
Dette kan kun lykkedes med uddannet personale

Lisa Sørensen (Frederiksberg, 2018-08-30)

#375

Vi har brug for flere lære ikke færre

Katja Widstrup (Frederiksberg , 2018-08-30)

#383

Jeg arbejder på skolen ved Nordens plads

Bo Larsen (København, 2018-08-30)

#384

Jeg har 2 børn med særlige behov.Der vigtigt for at de får en god fremtid at de får en skoleuddannelse, Det gør det kun hvis der tages hensyn til at de lærer anderledes og har brug for ekstra støtte., så de senere kan bidrage til samfundet og ikke skal leve af overførselsindkomst.

Charlotte Topp (Frederiksberg , 2018-08-30)

#391

Ønsker at bevare en høj faglig kvalitet på og omkring folkeskolen så mine børn får de mest optimale betingelser for indlæring. Bliver man ved med at skære i de midler der skal skabe udvikling i vores unge generationer - så ender det med at vi sender vores børn på en privatskole, der forstår at prioritere optimalt.

Maria Gadeberg Buur (Frederiksberg, 2018-08-30)

#395

Som far til 2 børn med autisme ved jeg hvor vigtigt det er at disse børn får en special tilrettet undervisning, så de bliver klædt ordentligt på til den dag de skal flytte hjemmefra og ud på arbejdsmarkedet.
Hvis de ikke får den nødvendige uddannelse mister samfundet ikke kun nogle fantastiske arbejdsomme mennesker hvor nogle af dem har helt unikke og specielle interesser/evner. Men de risikerer også at havne på overførsels indkomst hele livet istedet for at kunne forsørge sig selv og bidrage til samfundet

Thomas Topp (Frederiksberg, 2018-08-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...