Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V

Kommentarer

#202

Det vil være en trafikal katastrofe, sikkerhedsmæssigt såvel som belastningsmæssigt. Og .... der er rigeligt med indkøbsmuligheder inærheden.

(Aarhus V, 2018-08-24)

#217

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker et sikkert kvarter for mine børn, og andres børn, at vokse op i.

(Aarhus, 2018-08-26)

#218

Jeg skriver under fordi området i forvejen er overbelastet af trafik. Og især bilister som på ingen måder overholder færdselsreglerne. Så et supermarked vil kun gøre dette værre og det har vi bestemt ikke brug for.

(8210 Aarhus V , 2018-08-26)

#221

Der er i forvejen alt for meget trafik ved Hasle Skole.

(Aarhus V, 2018-08-27)

#223

Området er dækket ind med indkøbsmuligheder. En stor butik vil skabe en massiv øgning af trafikken, hvilket er uhensigtsmæssig taget skole og institutioner i betragtning. Gør Herredsvej ensrettet og genetabler lukningen ved Haslevangsvej/Staghøjvej.

(Aarhus V, 2018-08-27)

#228

For børnenes sikkerhed

(Århus V, 2018-08-30)

#235

Der kører i forvejen alt for mange biler med for høj hastighed. Åbning af haslevangsvej/høgevej var en katastrofe og en omme for Aarhus kommune. Den var lukket i 1 år men åben igen. Ikke flere biler i området. Østrevej havde før lukningen over 1000 gennemkørende biler i døgnet.

(Aarhus , 2018-09-11)

#245

.... vi ønsker sikker skole trafik. Vi har allerede 3-5 discount butikker i nærheden.

(Århus v, 2018-10-03)

#246

Jeg er bekymret for, at et supermarked vil give mere trafik - også tung trafik - og at skolevejen for børnene bliver mindre sikker.

(Aarhus V, 2018-10-03)

#248

Det er et helt forkert sted at placere en dagligvarebutik - og jeg er modstander af at nedrive villaer til et sådant formål.

(Aarhus, 2018-10-08)

#249

Jeg bor her og vil ikke have at min hjem bliver forstyrret på den måde

(Aarhus V, 2018-10-21)

#251

Der er nok supermarkeder i nærheden, det eneste rema vil bidrage med er biler på gaden hvor der desuden er en skole med gående børn

(Aarhus V, 2018-10-21)

#253

Jeg bor på Herredsvej i den ende, hvor der påtænkes etablering af en dagligvarebutik. Krydset med Hasle Ringvej er i forvejen et trafikalt mareridt, og flere biler i dette områder vil kun give problemer. Endvidere er der i forvejen to dagligvarebutikker inden for gåafstand af påtænkte lokation, og dermed må det også anses for unødvendigt for beboerne i området, at der skal etableres endnu en. Slutteligt frygter jeg for de mange børn, der er i området. Skolen ligger ikke langt fra, og der er også en børnehave tæt på. Herudover er der mange, der dyrker sport på fodboldbanen eller i hallen, og jeg ser ikke, at der i området er plads til sådan en trafik. Dette er også med tanke på, at der er etableret et vejforløb på Herredsvej, der tilsigter at undgå, at trafikken ude- og indefra skyder ad Herredsvej i stedet for Viborgvej. Dette er i øvrigt også årsagen til, at der har været forsøgsordning med at spærre vejen ved kolonihaven på bagsiden (Høgevej/Haslevangsvej).

(Aarhus, 2018-10-21)

#258

Fordi jeg bor lige ved siden af, så det vil være til STOR gene!

(Aarhus v, 2018-10-21)

#259

Det er vigtigt

(Herning, 2018-10-22)

#260

Der er allerede mange dagligvare butikker i området, og Herredsvej er fyldt til bristepunktet med biler. Yderligere, så er det en skolevej, hvorfor flere biler ikke ønskes

(Århus, 2018-10-22)

#269

Der er rigeligt med dagligvarebutikker i kvarteret.
Trafikbelastningen er i forvejen meget voldsom i krydset Herredsvej-Hasle Ringvej og i myldretiden også på Herredsvejs sydlige del.

(8210 Aarhus V, 2018-11-06)

#270

Fordi der 1: ikke er brug for endnu en dagligvarebutik i lokalområdet og 2: fordi det vil skabe en utryg skolevej

(Aarhus V, 2018-11-07)

#271

jeg er imod

(aarhus, 2018-11-10)

#275

Vi har ikke brug for flere supermaker.

(Aarhus, 2018-11-16)

#280

Jeg frygter for den tiltagende hurtige trafik inde i vores parcelhus kvarter. Det er i forvejen et problem og vil bliver øget yderligere ved dette tiltag.

(8210, 2018-11-20)

#281

Der er i forvejen alt for meget trafik på Herredsvej, mellem Ringvejen og Viborgvej.
Indkøbsmæssigt er vi rigeligt dækket ind af bl.a. Fakta og Lidl på Viborgvej.

(Aarhus V, 2018-11-21)

#284

Jeg er modstander af flere dagligvarebutikker i området og frygter en helt urimelig belastning af de trafikale forhold i området.

(Aarhus V, 2018-11-23)

#286

Ønsker ikke mere trafik og uro.
Der er rigelig med forretninger i området, endvidere forretninger som kan have svært ved at løbe rundt. Hvad vil man stille op med en eventuel bygning når butikken ikke løber rundt mere?

(Aarhus, 2018-11-25)

#303

Nej tak til supermarked på herredsvej

(Aarhus, 2018-12-18)

#305

Det er en planmæssig fejltagelse at placere trafikgenererende detailhandel i et boligområde der i forvejen er belastet af gennemkørende trafik.

(Århus V, 2019-02-19)

#307

Jeg ønsker et trygt skolekvarter, mindre trafik og har rigeligt med handlemuligheder allerede.

(Aarhus V, 2019-02-23)

#309

Skolevejen er sårbar allerede nu pga tæt trafik morgen og eftermiddag og skal ikke gøres usikker ved yderligere biler samt tung trafik (morgen til varelevering).

(Aarhus, 2019-12-17)

#310

Placeringen er helt forkert.

(Aarhus, 2020-05-01)