Mod etablering af supermarked på Herredsvej i Aarhus V

Kommentarer

#4

Der er ikke behov for flere indkøbsmuligheder i dette område. Området er allerede nu belastet af megen og hurtig kørende trafik. Derudover er der øget risiko for at parkeringsområdet i forbindelse med butikken kan blive samlingssted for uønskede aktiviteter og støj udenfor åbningstiden.

(Århus V, 2018-08-12)

#7

Børn skal kunne komme sikkert i skole

(Skanderborg, 2018-08-12)

#8

Jeg bor selv på Herredsvej tæt på lyskrydset til ringvejen. Vi er på ringvejen for at hjælpe indtil ambulancen kommer, næsten hver måned og nogen gang 1-3 gang pga ulykker. Jeg har græd færdigt børn når det sker. Det kan høres og de har tit set det. Hvis der bliver et supermarked ville trafikken øges markant. En del køre alligevel overfor rødt for Ik at vente. Der kommer rigtig mange børn gående, på cykel og i barnevogn for at tage i skole eller vuggestue. De skal have lov til at færres sikkert uden øget risiko for ulykker.
Da udover er jeg ret bekymret for at den gruppe ved fakta i trillgården ville finde sig et nyt og bedre gemt sted ved det supermarked. Eller om der så bliver lavet en ny gruppe ung på stedet.
Jeg håber der bliver tænkt godt igennem på beboernes sikkerthed istedet for afstanden fra det ene eller andet supermarked.

(Århus v, 2018-08-12)

#9

Vi har ikke brug for et supermarked i høje Hasle. Vi ønsker ikke trafik og larm lige op af vores hus.

(Århus V , 2018-08-12)

#15

Fordi jeg er meget bekymret for mine - og de andre børns - skolevej. Som beskrevet er de trafikale forhold på skolevejene til Hasle Skole allerede meget kritisable, og et supermarked med tilhørende trafik vil i den grad forværre!

(Aarhus V, 2018-08-12)

#20

Som beboer i kvarteret med små og mellemstore børn er jeg interesseret i at bevare/opretholde trygge og sikre skoleveje for mine børn. Som arkitekt billiger jeg i dette tilfælde ikke måden, hvorpå udviklingen sker - jeg mener ikke det øger kvaliteten i boligområdet med en dagligvarebutik, og da slet ikke æstetikken.

Efter min mening bør man finde en anden placering, der ikke er presset ind imellem andre boliger og beliggende i et i forvejen trafikalt samlingspunkt på en skolevej.

(Aarhus, 2018-08-12)

#25

Jeg bor i århus v og ønsker tryghed for Mine børn.

(Århus v, 2018-08-12)

#26

Jeg er imod etablering af et supermarked af præcis de grunde, der er angivet i underskriftsindsamlingen

(8210, 2018-08-12)

#27

På grund af den allerede voldsomme trafik der er kommet på Herredsvej inden for de sidste par år.

(Århus V, 2018-08-12)

#29

Absolut ingen behov for endnu et supermarked her i kvarteret. Stop det!

(Århus, 2018-08-12)

#32

Jeg underskriver, fordi et supermarked i vores område vil betyde øget trafik i et villakvarter og på en skolevej!

(Aarhus V, 2018-08-12)

#34

Det er en dårlig idé i forhold til trafikken i kvarteret, især vil det øge trafikken omkring Hasle Skole, som allerede er stærkt belastet. Men også risikoen for øget trafik på villavejene spiller en væsentlig rolle.
Vi har heller ikke brug for flere dagligvarebutikker i området.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#36

Jeg ønsker at bevare vores kvarter som et trygt sted at færdes og bo - og mener ikke at der overhovedet er brug for flere indkøbsmuligheder.

(Staghøjvej 6, 2018-08-12)

#37

Fordi jeg ikke ønsker et supermarked, hvis beliggenhed kan give en meget mindre sikker skolevej for børn til Hasle Skole. I forvejen er krydset Herredsvej og Hasle Ringvej et farligt sted. Mere trafik hjælper ikke.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#43

Jeg skriver under, fordi jeg fortsat ønsker at bevare vores kvarter som et fredeligt og roligt område.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#44

Jeg skriver under fordi, vi finder ganske uhørt, at Rema kan forestille sig en dagligvarebutik i et beboelsesområde, hvor etableringen i den grad vil bedrage til en yderligere belastning i et i forevejen trafikalt stærkt belastet område. Endvidere kræver det opkøb af boliger i bynære omgivelser, hvilket synes højest mærkværdigt og iøvrigt i strid med byens øvrige udvikling.

(8210, 2018-08-12)

#46

Fordi et supermarkedet, vil trække endnu mere trafik til et kvarter som på ingen måde kan klare den i forvejen allerede voldsomme trafik.

(Århus v, 2018-08-12)

#48

Jeg skriver under fordi:

Jeg ønsker en tryg skolevej for mine børn.

Jeg ønsker ikke mere gennemkørselstrafik.

Krydset Herredsvej/Ringvejen er allerede farligt med den nuværende belastning.

Det er i forvejen besværligt for kvarterets beboere at komme ind og ud af kvarteret grundet trafikal belastning fra Hasle Skole.

Et supermarked hører ikke hjemme i et boligkvarter og der er masser af indkøbsmuligheder allerede.

Jeg ønsker ikke et supermarked eller andet erhverv som nabo.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#49

En sikker skolevej er langt vigtigere end endnu en indkøbsmulighed.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#51

Jeg skriver under fordi, jeg ikke ønsker øget trafik på en allerede alt for belastet skolevej.

(Århus V, 2018-08-12)

#57

Vi har ikke brug for mere trafik i området omkring Hasle skole og i området iøvrigt.
Ydermere har vi supermarkeder nok.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#60

Jeg mener et supermarked vil påvirke nærområdet negativt trafikmæssigt og socialt - og der er masser af andre indkøbsmuligheder tæt på.

(Aarhus V, 2018-08-12)

#61

Jeg mener, et supermarked vil være ødelæggende for områdets rolige karakter og vil påvirke trafiksikkerheden negativt med særlig henblik på skolebørnene på Hasle skole

(Aarhus V, 2018-08-12)

#65

Vi er ikke interesseret i mere trafik og støj i området, og mangler på ingen måde et supermarked mere.

(Aarhus , 2018-08-12)

#66

Der er alt for meget trafik omkring krydset ved ringgaden. Et supermarked vil gøre det endnu sværere at komme ind og ud af området. Og for mange biler i området også i forhold til sikkerheden for børn.

(Århus , 2018-08-12)

#69

Jeg bor på Hasle Ringvej (en lille vej, der løber parallelt med selve ringvejen) og med jævne mellemrum oplever vi biler der skyder genvej fra Ringvejen til Herredsvej - nogle af disse biler kører gerne 80 km/t. Det er allerede nu et problem af og til, men man kan kun forvente og frygte at denne alt for hurtige trafik vil blive markant forstærket.

(Århus, 2018-08-12)

#71

Det er et boligkvarter og muligheden for at etablere et nyt supermarked er til stede blot 100 m fra dette område.
I lokalplanen er det nuværende område ved Viborgvej udpeget til etablering af forretningen.
Belastningen af Herredsvej er i forvejen alt for stor. Herredsvej er i 2-3 timer om dagen så trafikeret at det kræver ekstra lyssignal nær Hasle torv.
Herredsvej er en skole vej og burde lukkes for både gennemkørsel og forældre levering med bil.

(Aarhus v, 2018-08-13)

#76

Jeg ønsker en sikker skolevej til mine børn og desuden ikke ønsker et nyt samlingspunkt for grupperinger som på Hasle Torv og ved Fakta på Torpevænget.

(Århus V , 2018-08-13)

#77

Jeg ønsker en sikker skolevej for vores børn, bevaring af kvarterets særpræg og at afvikling af trafikken i Herredsvej/Hasleringvej stadig vil fungerer.
Derudover ønsker jeg at mine børn kan bevæge sig sikkert fra mit hjem til deres skole også i fremtiden.

(Aarhus V, 2018-08-13)

#78

Vil ikke har mere trafik på herredsvej, vi vil sikker vores børn i Hasle skol

(Aarhus, 2018-08-13)

#88

Jeg skriver under fordi etableringen af et supermarked på Herredsvej vil skabe traffikkaos på en vej/et kryds, som i forvejen er farlig og meget travlt!!

(Aarhus V, 2018-08-14)

#90

Jeg skriver under af de grunde som er nævnt ovenfor

(Århus v, 2018-08-14)

#98

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de præmisser der er opstillet af aktivitetsgruppen!

(Aarhus V, 2018-08-14)

#103

Vi vil rigtig gerne have en Rema tættere på men placeringen skaber en endnu mere usikker skolevej, merkant øget trafik i et i forvejen belastet kryds. Så helt sikkert er nej tak

(8210, 2018-08-14)

#107

Der i forvejen er mange dagligvarebutikker i området.
Der har tidligere været flere, men de er lukket - formodentlig fordi området er mættet med indkøbsmuligheder, så hvorfor endnu en dagligvarebutik.
Herredsvej er i forvejen belastet af større trafikmængder, så hvorfor lokke flere bilister/kunder til området?

(Aarhus V, 2018-08-14)

#112

Trafikbelastningen vil blive ulidelig og et supermarked vil endvidere ramme kvarteret hårdt på sit udseende.

(Aarhus, 2018-08-15)

#114

Jeg er varm tilhænger af ovennævnte synspunkter

(8210 Aarhus V, 2018-08-15)

#115

Jeg støtter ovennævnte punkter.

(8210 Aarhus V, 2018-08-15)

#117

Jeg ikke ønsker yderligere trafik i krydset ved Herredsvej og Ringvejen

(Aarhus V, 2018-08-15)

#119

Jeg frygter ulykker og trafikkaos på Herredsvej ved skolen. Der er langt bedre placeringer af en dagligvarebutik i Hasle.

(Aarhus V, 2018-08-15)

#127

Der er ikke brug for flere supermarkeder her i området
Og slet ikke den mere trafik som dette vil medføre på den i forvejen belastede Herredsvej

(Aarhus V, 2018-08-17)

#132

Den øgede trafik i forbindelse med etableringen af supermarkedet, vil forringe trafiksikkerheden, særligt for kvarterets skolebørn!

(Aarhus V, 2018-08-18)

#140

Vi er i mod den øgede trafik på Herredvej.

(Aarhus V, 2018-08-18)

#143

For at undgå mere trafik på Herredsvej

(Aarhus v, 2018-08-18)

#147

Jeg er bekymret for øget trafik i området omkring Hasle Skole.

(Aarhus V, 2018-08-18)

#162

jeg ønsker ikke en detailbutik eller nogen anden butik på villavejene , det er forkert at fjerne de rolige villakvaterer på den måde.

(Århus V, 2018-08-19)

#163

Herredsvej er alt for trafikeret i forvejen
Skolevejen skal være så sikker som der er muligt
Tak for jeres initiativ

(AARHUS V, 2018-08-19)

#165

Jeg ønsker IKKE mere trafik på Herredsvej, på en i forvejen meget trafikeret vej i især morgen og eftermiddagstimerne, til fare for vores børn der skal i skole(Hasle skole) og børnehave og vuggestue.

Derudover giver det overhovedet ikke mening at placere et supermarked der når vejen i forvejen er så presset, det vil skabe kaotiske tilstande og fare for børn og voksne.

(Aarhus V, 2018-08-19)

#166

Jeg skriver under, fordi jeg deler de samme bekymringer omkring en eventuel etablering af supermarked på Herredsvej.

(Århus V, 2018-08-19)

#169

Fordi jeg tror på at et supermarked på Herredsvej vil øge trafikken og skabe en endnu farligere trafik for børn og forældre der færdes til og fra Hasle Skole og den tilhørende DII.

(Herredsvej 34, 2018-08-19)

#172

Jeg bor i kalenderkvarteret

(Aarhus, 2018-08-20)

#181

Jeg skriver under fordi jeg er imod etableringen af et supermarked på herredsvej/staghøjvej.

(Århus V, 2018-08-20)

#191

Trafikken på Herredsvej har i årtier været præget af en meget høj trafikbelastning, hvilket kun er blevet yderligere forøget via diverse vejændringer og etableringen af det nye supersygehus i Skejby. Vi er dagligt vidne til talrige livsfarlige hændelser i krydset Hasle Ringvej/Herredsvej, hvilket jævnligt fører til færdselsuheld. Trafikbelastningen gør det endvidere tæt på umuligtligt at komme ud på på Herredsvej i bil fra vores grund, hvilket kun vil blive yderligere besværliggjort af et nyt supermaked på vejen. Jeg bemærker yderligere, at der er mange andre indkøbsmuligheder i lokalområdet, og at der mig bekendt ikke har været et lokalt ønske om yderligere indkøbsmuligheder. Afslutningsvis vil jeg tilslutte mig den bekymring, som andre underskrivere har anført med en spredning af de uønskede aktiviteter, der opleves på Hasle Torv og i Kappelvænget, ved etableringen af et nyt supermarked i lokalområdet.

(Århus, 2018-08-23)

#192

Jeg gerne vil have en sikker skolevej for vores børn, og ikke ønsker mere trafik i området

(Aarhus v, 2018-08-23)

#198

HERREDSVEJ er i forvejen stærkt trafikeret !
HERREDSVEJ er skolevej !
RIGELIGT med indkøbsmuligheder i området !
FORØGET trafik til nærområdet, både alm. som...
TUNG støjende og forurenende trafik.

(Århus, 2018-08-24)

#200

Etablering af supermarked på vores skolevej vil skabe yderligere biltrafik på vejen, og dermed gøre skolevejen mindre tryg at færdes på - både på cykel og som fodgænger! I værste tilfælde vil flere forældre som konsekvens køre deres børn i skole og dermed øge det trafikale pres på vejen! Derudover har vi ikke brug for flere supermarkeder i dette område, da vi fx har en Fakta både i Herredsvang og ved Viborgvej. Om ikke andet så placer Rema sammen med Fakta i Herredsvang.

(Aarhus V, 2018-08-24)