Nej til "børnefængsel"

Kommentarer

#2

Eneste håb om at politikerne vil ændre mening

(Frederiksberg, 2018-07-09)

#4

at børns kriminelle adfærd skyldes et sygt samfund med en ekstrem social slagside, samt stærkt stressende hverdag. Det er det syge samfund, der skal "straffes"/behandles, ikke børn.

(Herning, 2018-07-15)

#5

Børn mellem 10 og 14 år skal ikke spærres inde - det er de sociale myndigheder der skal hjælpe denne aldersgruppe.

(Gilleleje, 2018-07-15)

#11

Det er en falliterklæring, at et land med vores historie og økonomiske velfunderethed ikke kan finde bedre tiltag end at sætte børn i fængsel. Ingen børn ønsker at være kriminelle. Gode forbilleder på en institution kunne i stedet få dem ud af kriminalitet og de vil i det lange løb blive langt billigere for samfundet, hvis de holdes ude af kriminalitet

(Espergærde, 2018-07-15)

#12

Det er overgreb på børn på 10 - 14 år at sætte dem i fængsel.

(Sønderborg, 2018-07-15)

#13

Det er helt uanstændigt

(Frederiksberg, 2018-07-15)

#17

Forbi vi ikke skal have mere apeitheid her i landet

(Frederiksberg, 2018-07-15)

#34

Jeg er enig med Eva Smith

(Kbh, 2018-07-15)

#35

Jeg skriver under, da jeg mener det er fuldstændigt forrykt, at låse børn under 15 år inden

(København sv , 2018-07-15)

#39

Jeg skriver under, fordi det er et tilbageskridt for vores samfund, som noget vi heldigvis har passeret og burde have lagt bag os.

(Frederiksberg, 2018-07-15)

#40

Fordi Eva Smith’s argumentation er stærk og anstændig. Jeg tilslutter mig helt.

(Frederiksberg C, 2018-07-15)

#41

Meget enig med Eva Smiths holdning.

(Ballerup, 2018-07-15)

#43

Børnekriminalitet er faldende. Der er i sociallovgivningen mange muligheder for tiltag overfor unge der er indblandet i kriminalitet. At lukke børn inde vil yderlig knække deres tillid til voksne.

(Hellerup, 2018-07-15)

#44

Forslaget er rystende

(2700, 2018-07-15)

#49

Børn skal ikke straffes - de skal have hjælp!

(Birkerød, 2018-07-15)

#52

Børn skal ikke i fængsel og børns retsstilling skal respekteres.

(Glostrup, 2018-07-15)

#53

Reformforslaget vidner om en helt igennem forkastelig holdning til børn og unge, at også SD er med er en uhyre skuffelse.

(København, 2018-07-15)

#55

Er fuldstændig enig i Eva Smiths synspunkter

(Brøndby Strand, 2018-07-15)

#58

Det er helt uhørt behandling af børn

(Rødovre , 2018-07-15)

#59

Børn skal ikke straffes. De skal støttes og guides af voksne.

(Ganløse, 2018-07-15)

#61

Det er en handling i afmagt, som svækker retssikkerheden.

(Højbjerg, 2018-07-15)

#68

Det er en skændsel at kriminalisere børn og forhindre dem i et godt liv fremover. Forebyggelse for de svagest stillede børn skal opprioriteres i stedet for

(Charlottenlund, 2018-07-15)

#70

Jeg synes allerede der findes helt fagligt legitime redskaber i lovgivningen for kommunerne til at rådgive og håndtere opgaven med de vanskelige børn og unge. At børn ned til 10 år skal kunne spærres inde, er ikke en retsstat værdig.

(Aarhus N, 2018-07-15)

#77

Børn skal formes via en social indsats, hvis der er problemer, ikke via sanktioner.

(Brønderslev, 2018-07-15)

#78

SSP gør et fantastisk arbejde med at hjælpe børn og unge væk fra kriminalitet.
Bevar og styrk det, frem for nedskæringer.
Børn skal opdrages og ikke i et retssystem
Børn skal føle kærlighed ikke låses inde.

(Herning, 2018-07-15)

#80

Enig med Eva Smith

(3460 Birkerød , 2018-07-15)

#82

Jeg er helt enig med den kloge Eva Smith i hendes argumenter ogsynspunkter

(Dyssegård, 2018-07-15)

#83

Børn skal behandles med respekt og venlighed

(Silkeborg, 2018-07-15)

#86

Jeg ved, hvordan det kan påvirke et præteenagebarn at blive straffet enten fysisk eller “blot” ved trusler

(København, 2018-07-15)

#88

Forslaget har langtrækkende negative sociale og retspolitiske konsekvenser og peger frem mod et mere illiberalt samfund.

(København, 2018-07-15)

#90

Jeg er imod forslaget! Jeg har læst Politiken søndag med en god artikel, som forklarer hvorfor det er et vanvittigt forslag

(Åbyhøj, 2018-07-15)

#93

Børn skal vejledes i trygge rammer - her hjælper fængsel ikke.

(Horsens, 2018-07-15)

#99

Det er uigennemtænkt symbolpolitik med alvorlige konsekvenser for sårbare børn. Tak til Eva Smith for dette initiativ.

(Hvidovre, 2018-07-15)

#101

Jeg synes Eva Smiths indlæg er meget klogt og ønsker at vore politikere vil lytte.

(Lemvig, 2018-07-15)

#102

Socialrådgiverstuderende, min faglighed siger mig at det er en forkert metode. Min viden om udviklingspsykologi og stigmatisering gør at jeg er uenig i kursen overfor unge der er lovovertrædere. Menneskesynet der ligger bag denne trang til hævn og straf er mig fuldstændig imod.

(2830, 2018-07-15)

#104

Jeg håber politikerne genovervejer seriøst - alle politikere, der står bag dette forslag, burde tilbringe en dag sammen med en 4. Klasse og se hvordan børn i den alder er. Det må de have glemt.

(Stenløse , 2018-07-15)

#105

Børn skal ikke i fængsel

(Havdrup , 2018-07-15)

#106

Det er tåbeligt at børn skal straffes som voksne

(Havdrup, 2018-07-15)

#110

Hvis politikerne (Ex. Søren Pape) lyttede til kloge folk som Eva Smith, ville sådanne menneskefjendske og samfundsnedbrydende forslag aldrig opstå, men menneskeudviklende og samfundsopbyggende foranstaltninger nyde fremme!

(Lemvig, 2018-07-15)

#111

Med baggrund i mine over 25 års arbejde med børn og unge, er jeg af den overbevisning at lukkede institutioner ikke er løsningen på problemet. Børn i 10-14 års alderen forstår langt fra altid konsekvensen af deres handlinger og problemadfærd er et udtryk for mistrivsel. Indsatsen skal i stedet være at sikre tidlig og relevant indsats i forhold til familier, hvor børn mistrives.

(holbæk, 2018-07-15)

#118

Børn og unge skal ikke under nogen omstændigheder anbringes i lukkede institutioner. Hvad er det for et samfund vi har skabt?

(Nivå, 2018-07-15)

#119

Børn skal ikke lukkes inde.

(Birkerød, 2018-07-15)

#120

Ingen børn må udsættes for fængsling . Det er fuldstændig uhyrligt at forestille sig.

(Ra, 2018-07-15)

#127

10-14 børn skal ikke stiller overfor et nævn! Vi har den kriminelle lavalder ; det Er mere end nok

(Søborg, 2018-07-15)

#130

Det er en uhyrlighed

(Gråsten, 2018-07-15)

#132

Børn mellem 10 og 14 år skal lære gennem ansvarlige voksne, der vil en det bedste, så de kan navigere i livet. Det giver kun utryghed og vrede at blive spærret inde og dermed opleve at man bliver udstødt af samfundet.

(Hillerød, 2018-07-15)

#134

Børn skal behandles som børn. Det her er for råd og overflødigt. Kriminaliteten inden for aldersgruppen er faldet afgørende. Så hvorfor så politisk nidkær?

(Frederiksberg, 2018-07-15)

#136

Jeg er SÅ enig i Eva Smiths holdninger og betragtninger. Tak for initiativet.

(København, 2018-07-15)

#137

Det er samme tendens man så i Tyskland fra 1933

(Sæby, 2018-07-15)

#142

har i mange år arbejdet med truede børn og det er imod al forskning at straf hjælper

(Ry, 2018-07-15)

#143

Børn skal ikke i fængsel. Der er ingen 10-12 årige der sidder på deres børneværelse og planlægger at de vil være kriminelle. Det er voksne der svigter.

(Helsingør, 2018-07-15)

#146

Jeg er rystet over, at såvel regering som DF og - næsten værst af alt - Socialdemokratiet kan indgå så skadelig en aftale på så løst et grundlag - det er populisme af værste skuffe!!

(Frederiksværk, 2018-07-15)

#149

Fordi jeg er rystet over, at regeringen imod al sagkundskab og fornuft - alligevel vælger at lovgive om den slag. Børn er børn og skal opdrages og hjælpes og ikke spærres inde.

(Galten, 2018-07-15)

#156

... jeg er enig i det, eva smith skriver i politiken søndag 15. juli 2018 ...

(Næstved, 2018-07-15)

#159

Det er en forfærdelig form for symbolpolitik, som ingen steder hører hjemme.

(Farum, 2018-07-15)

#160

Det er uhyrligt at det kan foregå i Danmark.

(Frederikssund, 2018-07-15)

#169

Det er helt hen i vejret at spærre børn inde. De skal have hjælp i stedet.

(Struer, 2018-07-15)

#172

Det er fuldstændigt urimeligt at børn skal kunne sættes i fængsel. Dette vil vil først lære børnene at være kriminelle. Sæt istedet en en mere målrettet indsats fra de sociale myndigheder

(Lystrup, 2018-07-15)

#173

Børn skal mødes med omsorg og vejledning - ikke indespærring

(Hinnerup, 2018-07-15)

#174

Børn skal ikke i fængsel!

(Frederiksberg, 2018-07-15)

#177

Børn skal hjælpes og guides, ikke straffes med indespærring der bare vil gøre dem endnu mere hårdkogte!

(København, 2018-07-15)

#180

Indholdet af denne politiske aftale strider mod min viden som psykolog og min opfattelse af, at straf ikke kan ændre børns adfærd eller bidrage til en god relation mellem børn og voksne. Fængselslignende forhold for børn ned til 10-års alderen vil ikke kunne skabe en frugtbar relation med henblik på at afværge en eventuel kriminel løbebane.

(Stege, 2018-07-15)

#184

Selvfølgelig. Tak, Eva Smith.

(Skagen, 2018-07-15)

#188

Jeg er imod børnefængsler og børn i fængsler

(Rødovre, 2018-07-15)

#194

Når jeg tænker på da jeg selv var 10 år og kunne risikere komme i fængsel, ville det sansynligvis give livsvarigt men på liv og sjæl.

(Karup, 2018-07-15)

#200

Eva Smith har ret og har et stort hjerte for sine medmennesker mange tak for det.

(Præstø, 2018-07-15)