Hvorfor bespare når vi kan bevare?

Kommentarer

#209

Byen kan ikke undvære en børnehave/vuggestue

Jan Södergren (Ilskov, )

#211

Ilskov har brug for skole og børnehave

Laura mihaela Radianu (Ilskov, )

#212

Fordi vi skal bevare skovmyggen

Emilie Holm Hansen (Ilskov, )

#213

Man skal ikke lukke de små byer ned

Bo Linneberg (Ilskov, )

#220

Jeg selv har boet i Ilskov, og benyttet mig af skovmyren. Og det ville være en skam hvis ikke den var der, da risikoen for at folk ikke ønsker at flytte dertil, så er stor, samt forældre skal fragte deres børn ud af byen.

Claudia Lohse Sørensen (7500 , )

#225

Jeg er helt enig i at det er meget vigtigt at bevare institutionen (og skolen!) i min mands fødeby.

Kate Gammelgaard (Herning , )

#227

Det er SÅ vigtigt at bevare de mindre byers eksistens!

Mette Svensson (Gjern, )

#232

Vi skal have et sted i Ilskov hvor vi kan få passet vores børn

Charles Holm Christensen (Ilskov, )

#237

Det er vigtigt at have lokal børepasning i vor lille by

Jørgen Rasmussen (Sunds, )

#239

Fordi jeg har boet der og ved hvor vigtigt det er for unge mennesker der flytter til og bor í byen, at Skovmyren består og yder den service der er brug for til hver en tid, Hvis man vil bevare Ilskov som den aktive og levende by den er. Og ikke lave den om til en død spøgelsesby!

Kristin Thaagaard (Løgstrup, )

#249

Ingen grund til at spare der, når forældre ikke kan få deres børn passet her i byen.

Annelise Mikkelsen (Ilskov, )

#251

Det er meget vigtigt for mig at alle landsbyer har deres egen børnehave

Niels kresten Kristensen (Ilskov, )

#253

Jeg synes at vi skal bevare de små samfund,Og det gøres ikke ved besparelser,lad dog de små samfund bestå ,Det er meget vigtigt fordi ellers går vores særpræg også fløjten,Det har vi ellers altid været kendt for.

Jonns Egebæk (Sunds, )

#254

Det er det eneste fornuftige - at holde gang i lokalsamfund. Det er børn, det drejer sig om, ikke TING.
Nogle forhold må gerne foregå uden stress og fortravlethed, trods diverse trends og ideologier om, hvad der er bedst.
Nærhed er bedst!

Birte Jensen (Sunds, )

#263

Børnene skal passes i Ilskov og ikke i nabobyerne, der er allerede børn som må til Sunds pga pladsmangel

Ellen Christensen (Sunds, )

#272

Det er vigtigt at vi beholder vores børn i vores nærmiljø og ikke sender dem afsted til andre byer

Caroline Buch (Ilskov, )

#275

Jeg skriver under for mine børnebørn der går der

Jan Larsen (Fredericia, )

#278

Ilskov er en dejlig by og nogle dejlige borgere

Lone Dalgaard (Sunds, )

#282

Det er vigtigt at børn i mindre samfund også kan få en nem og tryg pasning. Det er også vigtigt, hvis man vil bevare diversiteten i kommunen, at gøre det attraktivt at bo i de små byer. Velfærd for borgerne er et spørgsmål om prioritering

Thomas Maul (Ilskov, )

#286

Jeg hjælper min familie i nød

Sarah Marie Juul Hansen (Billund, )

#287

For at bevare en særdeles velfungerende institution som er meget vigtig for vores landsby og opland

Stig Sørensen (Simmelkær, )

#288

Jeg synes, det er vigtigt at støtte og bakke op om de mindre byer.

Helle Thomsen (Holstebro, )

#289

Fordi jeg gerne vil støtte op om de små lokal samfund og pasnings mulighederne der.

Anja Thor (Herning , )

#290

Har selv haft mine børn i Skovmyren, og det er et sted at bevare.

Jakob Heibøll Pedersen (Karup , )

#292

Min familie i Ilskov har brug for padningsmuligheden.

Anne Lorentzen (Fredericia, )

#296

For at mine nevøer og niecer har en institution tæt på deres hjem. Og som de er trygge og glade for.

Søs Gehlsen (Fredericia , )

#298

Jeg har opholdt mig meget i ilskov fantastisk by som ikke skal lide nød

Patrick Hansen (Herning, )

#299

Fordi det er vigtig at bevare institutioner i de små byer så de små byer kan leve og ikke kun være pensionist byer.. og det ved blive spøgelsesby

Gritt Lund Christensen Wanell (Fredericia, )

#300

Det giver da heller ikke mening at skulle flytte alle børn længere væk, Stedet fungere perfekt, og de har let tilgang til skole og klubber

Kevin Ernst (Herning, )

#302

Fordi jeg gerne vil støtte de små lokalsamfund
Vi kan og vil ikke alle bo i Herning

Iris Jensen (Hodsager, )

#305

Jeg vil bevare børnepasning ilskov

Mette Kragesand (Ilskov , )

#308

Det små lokalsamfund skal have lov at overleve og ikke alt skal flyttes til de større byer.

Tina Rasmussen (Karup, )

#312

Det er SÅ vigtigt at bevare institutioner og skole i de mindre landsbyer- ellers fraflytter børnefamilierne (og andre), og byerne uddør..

Lene Michelsen (Ikast, )

#317

Det er det rette at gøre!!

Lennart Christensen Wanell (Fredericia , )

#318

Ilskov har bru for det

Cristian Radianu (Ilskov, )

#323

Jeg skriver under fordi tilbudet skal bevares

Susan Elisabeth Jensen (7451 sunds, )

#326

Skovmyren er en god institution der absolut ikke må lukkes.

Jan Schmidt (Rask Mølle, )

#327

Det er vigtigt for byens luv og trivsel, vigtigt for børnefamilier og huspriserne. Der er mange små børn i Ilskov.

Solveig Christiansen (Ilskov, )

#330

Fordi jeg er opvokset i Ilskov

Jacob Husted Gulev (7800 skive, )

#331

Det er meget vigtigt for min familie.

Vita BULEKHOVETS (Sunds, )

#334

Den institutition er særdeles vigtig for at bevare det dejlige lille samfund Ilskov har.
Jeg er født og opvokset i byen

Malene Hagelskær (Herning, )

#340

Jeg er tidligere beboer, har haft barn i Skovmyren og er stadig husejer i Ilskov

morten farcinsen (Odense SV , )

#346

Fordi der er kommet flere børn til som med tiden kommer til at mangle børnehaven !

Louise Grønbæk (Simmelkær, )

#355

Det er en rigtig god børnehave. Og et trygt sted for de små. Og let for forældre at aflevere sine børn i nærheden af hjemmet. Og så er det også let at komme i kontakt med andre lokale, når man mødes her.

Flemming Bräuner (Karup , )

#360

Vi har brug for en pasningsordning i byen.

Filip Jørgensen (Ilskov, )

#361

At børnehaven har stor indflydelse på om folk vælger ilskov fra eller til
Den vil ikke være attraktiv for familier med små børn at bo i længere.

Patrick Meyhoff (Ilskov, )

#363

man skal bevare de steder for vores børn, det er udvikling

Theresia fomsgaard (Ikast, )

#364

Fordi det er godt for byen.

Helene Dakota Meyhoff (Ilskov, )

#366

Jeg har søn og svigerdattee i Ilskov. Synes det vil være synd hvis alle små børn i Ilskov ikke kan passes i nærmiljøet.

Connieajeg Nielsen (7451, )