Nej tak til samlet overbygning i Ribe

Kommentarer

#2

Overbygningens kvalitet ikke bedre på en stor skole.

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#6

Jeg er imod lukningen af 7. 8. og 9. klasse på Gredstedbro skole.

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#9

Jeg mener at det er vigtig at værne om det der er med til st holde dette lille samfund sammen, og det er bl.a skolen, for hvis overbygningen bliver rykket til Ribe, hvornår er det så resten ???, og hvis skolen lukker, så flytter børnefamilierne, så er der risiko for at hallen lukker, da brugerne (børnene) er flyttet og byen vil dø hen.....

(Gredstedbro , 2018-06-26)

#11

Det går ud over byen

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#14

Det er vigtigt at bevare overbygningen i Gredstedbro. Har selv haft to børn der og været glad for det

(Ribe, 2018-06-26)

#17

Jeg er i mod flytning af 7-8 og 9 klasse fra Gredstedbro skole!!!

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#29

Fordi jeg er imod, at byen skal miste 7, 8,9 kl.

(6771, 2018-06-26)

#31

Jeg skriver under fordi jeg mener en lukning af overbygningen på Gredstedbro skole vil have store konsekvenser for byen og området. Jeg mener det vil lukke vores hal, det vil jage vores unge mennesker ud af vores foreninger og på sigt ud af byen og området, det vil betyde en afmatning af hus handel, lukning af foreningerne, en lukning af Brugsen osv.

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#32

At mine børn ikke skal pendle i fremtiden til ribe for at færdiggøre deres folkeskole!

(Gredstedbro, 2018-06-26)

#42

Vi skal beholde 7 kl til 9 kl på Gredstedbro skole

(Gredstedbro , 2018-06-26)

#46

Jeg skriver under fordi jeg er imod og ønsker at bevar overbygningen . STOP nu med alt den forandring

(Esbjerg , 2018-06-26)

#50

Bevar flest mulige folkeskoler

(6771 Gredstedbro, 2018-06-26)

#51

Jeg har 2 børn som går i skole i Ribe, og er ikke udpræget tilfreds med hvordan deres forløb i henholdsvis 6 og 9. Klasse køre. Derefter kan vi tage den offentlige transport som er lige til at lukke op og ..... I. 3-4 busser om dagen er ikke godt nok. Så kan vi tage foreningslivet som uden tvivl også vil tabe i de små byer ved at vores børn skal bruge mere tid på skole/transport. Hvis kommunen vil bruge penge så brug den på bedre undervisning og transport muligheder istedet for nogle bygninger som tilfældigvis står tomme efter nogle af jeres andre "geniale" ideer...

(Jernvedlund, 2018-06-26)

#54

Min søn skal snart starte i skole

(Esbjerg , 2018-06-26)

#56

Jeg skriver under fordi, jeg syntes at det er fuldstændig tåbeligt at fjerne noget som fungere så godt i en lidt mindre by, bare fordi det måske ikke er så godt i andre... og så kommer det med garanti også til at ødelægge Foreningslivet og sammenholdet i vores by... endnu engang en af de mere tåbelige beslutninger...

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#62

Jeg er imod forslaget omkring lukning af overbygningen på Gredstedbro skole.

(Esbjerg, 2018-06-27)

#73

Alt behøver ikke at flyttes til Ribe og Esbjerg

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#74

Skolen skal bevares som den er, alt andet vil være rigtig dårlig for vores by.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#76

Tingene bliver efterhånden alt for store, og det går ud over de svageste, som bliver “tabt” i systemet

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#77

Det er mine børn, det handler om.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#78

Det vil være ødelæggende for byen at flytte de unge væk fra byen.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#81

Det vil skade lokalsamfundet.
Samt overbygningen fungerer rigtig fin på Gredstedbro skole.

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#83

Gredstedbro er en skole med fællesskab! En skole der har gode relationer mellem de store og små. Hvis i ødelægger dette fælleskab bliver Gredstedbro skole aldrig det samme

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#85

Vores børn herude får en lang vej til skole som også koster kr.
Skolen er en af de bedre ..Så hvorfor lukke klasser ned ?

(6771 Gredstedbro , 2018-06-27)

#88

Det skal bevares i gredstedbro.
Vores børn skal blive her

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#90

Jeg ved, hvordan en flytning af overbygningen kan skade sammenhængskraften i lokalsamfundet.

(Vilslev , 2018-06-27)

#92

Dette er et dårligt valg for vores by

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#95

Mine børn skal blive på Gredstedbro skole indtil videre.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#96

Fjernelse af 7-9 klasse har stor betydning for de unge og lokalsamfundet.
Hvis ikke de 33 timer (3x7:45-14:45 og 2x7:45-13:45) er rigelig er det naturligvis også en måde at gøre elever skoletrætte på.
Idrætslivet vil også blive påvirket idet mange vil flytte deres aktiviteter til Ribe når det er der de går i skole.
Stordrift er bare ikke kun godt, tværtimod.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#99

Det vil ikke længere være attraktivt for børnefamilier at bo i Gredstedbro og jeg er bange for at det vil påvirke idrætslivet i byen på en uhensigtsmæssig måde.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#100

For at bevare overbygning i Gredstedbro.

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#106

Man skal bevare den smule skole der er tilbage i de mindre byer. Børn bliver hurtigt nok store og skal tage stilling til- og beslutte mange valg, lad dem hvile i at blive et sted, hvor de kender regler og rutiner samt personale mens teenageårene er sværest for dem

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#108

At fjerne overbygningen vil fuldstændig ødelægge foreningsarbejdet i byen.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#109

Jeg tror ikke større enheder nødvendigvis gør det bedre. Synes at have set mange gange at når noget slås sammen bliver undervisningen ikke nødvendigvis bedre. Tvært imod taber man en del elever. På vores møde med skolelederen og skolebestyrelsesformanden kunne de ikke fortælle præcist hvad det var som gjorde en fælles overbygningsskole bedre. Kun at de blev flere elever.

(Hjortlund , 2018-06-27)

#110

Det er vigtigt for vores børn, og sikre dem en tryg og stabil skolegang.

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#116

Da de unge i yderdistrikterne, ikke skal have forlænget deres skoledag med en lang transporttid.

(Ribe, 2018-06-27)

#118

Jeg skriver under da børnene går på skolen og det kommer til at berøre dem

(Gredstedbro , 2018-06-27)

#120

For at hjælpe og passe på et lille og tryk samfund uden for Ribe, små byer i udvikling og stort samhold der giver familier en mulighed for at give deres børn en opvækst som forældrene ønsker.

(Vilslev, 2018-06-27)

#122

Hver gang man røre ved noget med skolen få det en
negativ indflydels på interessen for området med hensyn til tilflytning. Men samtidig er det, synes jeg, synd for de unge mennesker, at de ikke får muligheden for at vokse op i lokalsamfundet.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#124

Fordi det ikke vil gavne Gredstedbro og sammenholdet i byen.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#125

Lad os nu bevare børn/unge i nærmiljøet så længe som muligt. Den tryghed det giver dem og deres forældre, kan ikke gøres op i penge.

(Gredstedbro, 2018-06-27)

#133

Børnenes forankring i deres nærmiljø, skal nu ofres i budgetbesparelsernes hellige navn. Den ændrede ledelses struktur sparer givetvis penge når ledelse og budgetter m.m. samles : Børnene kan risikere at skulle tilbringe op til en time i skolebus hver vej- større klasekvotienter end den nuværende er en mulighed- " nye skoleveje" kan komme på tale- landsbyordningen brydes op-og det hele serveres med " smørret ": jeres børn får dygtigere lærere ved en overbygningsmodel. Børnene skal til Ungdomsskolen i 10. klasse (sammen med alle de andre 10. klasse-elever). Lad dem blive i deres nære landsby-miljø, hvor de er en vigtig del af sammenhængs-kraften.

(nordby, 2018-06-28)

#134

Jeg har to børn, det ville komme til at berøre os temmelig meget. Det vil samtidig også gå ud over vores foreningsliv og lille samfund.

(Gredstedbro, 2018-06-28)

#135

For at bevare en hel skole i Gredstedbro.

(Alsbro, 2018-06-28)

#136

Mine børn skal gå på en lokal skole hvor der er overskud til eleverne

(Gredstedbro, 2018-06-28)

#137

Jeg skriver under fordi en sammenlægning i en anden by, vil ødelægge udviklingsmulighederne i de små byer. Det vil ikke længere være eftertragtet at komme til en lille by, hvor børnene skal til en anden skole fra 7 klasse. Samtidig vil nogle af disse unge måske vælge at starte fritidsaktivitet i Ribe istedet både fordi det er nemmere efter skole men også fordi deres nye venner fra Ribe går der. Det vild ødelægge sportskulturen i de små byer.

(Ilstedvej 12 6690 Gørding, 2018-06-28)

#141

Børnene og lokalsamfundet i fokus.
Ikke økonomi og kvoter!

(Gredstedbro, 2018-06-28)

#151

Jeg underskriver for at bevare Gredstedbro skole.

(Gredstedbro , 2018-06-28)

#154

Jeg vil bevare Gredstedbro skole!

(6771 Gredstedbro, 2018-06-28)

#158

Vi selv har et barn der skal gå på Gredstedbro skole!

(Gredstedbro, 2018-06-29)

#165

Jeg tror ikke på at undervisningen bliver bedre af at den bliver samlet et større sted.
Jeg mener derimod at vores foreninger vil få svært ved at holde på de unge mennesker, når deres dagligdag flyttes til Ribe.

(Gredstedbro, 2018-06-29)

#167

For at bevarer overbygningen i Gredstedbro

(Gredstedbro, 2018-06-29)

#168

Jeg vil gerne ha at skolen gå til 9 klasse i Gredstedbro..

(Gredstedbro, 2018-06-30)

#174

Stine siger det.

(Ribe, 2018-06-30)

#176

Fordi jeg syntes det er en dårlig idé

(Ribe, 2018-06-30)

#183

Der ødelægger foreningsliv, giver børn lang vej i skole, undersøgelser viser det ikke er en god løsning

(Gredstedbro, 2018-07-01)

#193

Det er godt at Gredstedbro skole har de store klaser, dette holder liv i byen.
Hvis overbygningen (De store klasser) bliver slået sammen på en anden skole, vil det nok på længere sigt ende ud i, at skolen bliver for lille og derfor lukker. Hvis skolen lukker, vil Gredstedbro ikke længere være en lige så “eftertraktet” by. Derfor SKAL Gredstedbro skole bevare sin overbygning!!!

(6700, 2018-07-03)

#195

Mine børn ikke skal køre helt til Ribe, men blive i nærmiljøet

(Gredstedbro , 2018-07-03)

#197

Vi skal støtte op om de små samfund.

(Bramming, 2018-07-03)

#198

Det virker fuldstændig hovedløst - det kommer på det groveste til at udfordre fritidslivet i byen, og dermed også diverse foreninger i den forbindelse.
Som beboer i Gredstedbro frygter jeg, at det vil give huspriserne et dyk nedad. Ligeledes frygter jeg, at byen og oplandet dertil vil stagnere, og at folk går udenom, når de kigger på deres fremtid, og hvor de vil lade deres børn vokse op.
Det fordrer ikke børnenes udvikling og trivsel at flytte dem til en anden skole; og da slet ikke en storskole, når de først er ved at lære sig selv at kende - de er først ved at finde ud af, hvem de er, hvad de står for - og hvorfor ikke gøre det i trygge rammer, ved trygge voksne, som også har været en del af deres første skoleår?
Hvor er børnenes perspektiv?

(Gredstedbro, 2018-07-03)