Høringssvar til støjhandlingsplan fra beboere i Ødum, Hadbjerg og Selling-området

Kommentarer

#6

Støjen fra motorvejen er blevet markant mere støjende de seneste år

(Hadbjerg , 2018-05-30)

#14

Vi bor over mod Voldum, på det lange stykke Ødum/Randers og det larmer voldsomt fra motorvejen i forhold til tidligere.

(Hadsten, 2018-05-31)

#21

Jeg skriver under, fordi støj er en dræber, men som vi kan gøre noget ved. Støjen fra motorvejen har været kraftigt tiltagende de senere år.

(Hadbjerg, 2018-05-31)

#22

Jeg mener, at støj og forstyrrelser i lydbilledet fra eksempelvis motorvej og lign. bør til stadighed være et centralt emne i forbindelse med anlæggelse og udbygning af motorvejsnettet. Det er uundgåeligt, at der er larm fra vejen, men det bør ligeledes være en selvfølgelighed, at man sætter værn og lignende op for at reducere denne støj og i travle perioder decideret larm, fra trafikken, så de berørte boligområder bliver forskånet i videst mulig udstrækning. Både med tanke på støjbilledet, miljøet, trivsel samt ikke mindst naturligvis indvirkningen på værdien på ejendomme i de udsatte områder.

(Ødum, 2018-05-31)

#23

Jeg skriver under fordi at jeg er begyndt at lægge mærke til motorvejens støj, som jeg ikke bemærkede for år tilbage.

(Hadbjerg, 2018-05-31)

#26

Støjen fra motorvejen er stigende

(Selling, 2018-05-31)

#27

Vi har bemærket støjen fra motorvejen er blevet forøget

(8370 Hadsten, 2018-05-31)

#30

Meget generende motor-og vejstøj

(Hadbjerg, 2018-05-31)

#34

Støjen har været tiltagende de sidste par år og dagligt er til irritation for mig og en del andre borgere.

(Hadbjerg, 8370 Hadsten, 2018-05-31)

#35

Vi bor kun 250 m fra motorvejen. Og har meget støj.

(Ødum (lille Ødum), 2018-05-31)

#39

Jeg oplever personligt et forøget støjniveau.
Som ejendomsmægler i området hører vi desværre oftere og oftere, at køber ikke er interesserede i at arbejde videre med køb af hus i Hadbjerg, Selling og Ødum pga støjen fra motorvejen. Det er en ærgelig udvikling for vores ellers meget attraktive område.

(Hadbjerg, 2018-05-31)

#40

Jeg underskriver, da jeg har samme holdning til ovenstående og bakker op om dette.

(Hadbjerg, 8370 Hadsten, 2018-05-31)

#44

Støjen fra motorvej er øget over de sidste par år

(Hadsten, 2018-05-31)

#47

Bor i et område med dB er over skadeligt niveau for en væsentlig del af byen. Støj fra motorvejen er tydelig døgnet rundt.

(Ødum, 2018-05-31)

#52

Jeg bor i området og har lagt mærke til at motorvejen høres tydeligere

(Hadsten, 2018-05-31)

#53

Jeg er vældig plaget af støjen.

(Hadsten, 2018-06-01)

#54

Støjen fra E45 er stigende

(Selling, 2018-06-01)

#56

Støjen fra E45 er gennem de sidste 10-12 år blevet markant højere. Hvis man kigger på trafikmålingen i denne periode vil man opdage, at der nu er væsenlig flere motorkøretøjer ved Hadsten-afkørslen end tidligere.

(Hadsten, 2018-06-01)

#57

Fordi der efterhånden larmer så meget i Ødum, at man kan høre støj fra E45 hele tiden også inde i huset.

(Hadsten, 2018-06-01)

#58

Vi er glade for at bo her, vi er glade for at E45 udvides, men ønsker samtidig tiltag for at støj gener fra trafikken mindskes så meget som muligt.

(Hadbjerg , 2018-06-02)

#59

Fordi larmen fra motorvejen generer.

(Hadsten, 2018-06-02)

#65

Er virkelig plaget at støj fra motorvejen, så snart vinden er i vest og det er den jo 9 ud 10 dage i Danmark, det er siden vi flyttede herud for snart 11 år siden blevet så slemt at vi nemt kan høre det inde i huset, og når vi er i haven er det virkelig slemt, og det er blot blevet værre og værre med årene..

(Ødum, 2018-06-05)

#67

Jeg mener at det beskrevne område burde være med i overvejelserne omkring støjreducering fra motorvejen.

(Nielstup, 2018-06-06)

#72

Vil have larmen sat betydeligt ned.

(Hadbjerg, 2018-06-06)

#80

Støjen fra motorvejen er blevet markant mere støjende de seneste år.

(Hadsten, 2018-06-06)

#82

Vi her i Selling også er meget plaget af støj fra E45 specielt ved østlige vindretninger

(Selling, 2018-06-06)

#94

Er genereret af støj fra motorvejen

(Hadbjerg, 2018-06-06)

#102

Vil sikre området for støjgener

(Selling, 2018-06-06)

#104

fordi jeg dagligt er generet af støjen fra motorvejen.

(Hadbjerg, 2018-06-06)

#106

Det er vigtigt at tage hensyn til beboerne når vejen skal udvides

(Selling, 2018-06-06)

#110

Bor i Selling, der er støj nok fra motorvejen.

(8370 Hadsten, 2018-06-06)

#111

Vi gerne vil slippe for mere og mere motorvejsstøj fra E45

(Hadsten , 2018-06-06)

#118

Støj bl.a. fra motorvejen påvirker hverdagen i Ødum.

(Ødum, 2018-06-07)

#120

Motorvejen påvirker hverdagen i Ødum, hvor der hvert år kommer flere og flere biler.
Hovedvejens trafik er også vokset enormt

(Hadsten, 2018-06-07)

#121

Jeg skriver under for at mindste den allerede generende støj fra motorvejen.

(Hadbjerg, 2018-06-07)

#123

Vi oplever støjniveauet fra motorvejen som en stor gene til dagligt og som har en indflydelse på værdien på huset.

(Hadsten (Ødum), 2018-06-07)

#124

Vi har boet i Selling siden motervejens etablering i firserne. Vi oplever at støjbelastningen er stigende i takt med den øgede trafikmængde på motorvejen. I mange år oplevede vi ikke støjen som generende, men de senere år har støjen i perioder med østlige vindretninger et niveau, som føles forstyrrende og generende.

(Tåstrupvej 9 Selling 8370 Hadsten, 2018-06-07)

#127

Støjen fra motorvejen er meget markant på Oluf Rings Vej.

(Hadsten (Ødum), 2018-06-07)

#132

Sikre byen

(Hadbjerg, 2018-06-07)

#144

At vi er de sidste år blevet genereret mere og mere af støjen fra motorvejen. Synes indenfor de sidste 5 år, at det er forværret i byen Hadbjerg

(Hadsten, 2018-06-07)

#146

Vi har i forvejen meget støj, i Selling , fra motorvejen. Så det ville være godt hvis vi kunne få en støjskærm.

(Selling, 2018-06-07)

#157

Bor i Selling, og der er en del støj fra motorvejen i forvejen.

(8370 Hadsten, 2018-06-07)

#158

Fordi jeg frygter endnu flere støj gener på St. St. Blichersvej.

(Hadsten, 2018-06-07)

#164

Der allerede med den nuværende trafik på motorvejen er betydelige støjgener i Hadbjerg

(Hadsten, 2018-06-07)

#169

Trafikken er voldsom Stigende på motorvejen men også på Ødumvej og det er også lastbiler.

(Ødum, 2018-06-08)

#171

Der er brug for at indtænke støjdæmpning når motorvejen udvides. Det larmer allerede en del, og det er blevet værre det seneste år.

(Hadsten, 2018-06-08)

#175

Der er usvigelig megen støj i Ødum. Støj der hovedsageligt kommer fra En belastet motorvej.

(Hadsten, 2018-08-16)

#176

Vi ønsker ikke mere støj

(Ødum, 2018-08-16)