Forældre mod Lovforslag L160

Kommentarer

#801

Støt også op om borgerforslaget: "Indførelse af helbredssikre grænseværdier for stråling fra mobilmaster, mobiltelefoner, trådløst netværk og anden trådløs teknologi."
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01131

De færreste er klar over, at Sundhedsstyrelsen og politikerne handler i direkte strid med Europarådets Res. 1815 fra 2011 - trods det, at Sst. hævder at basere sig på anbefalinger fra netop EU-rådet.

Kirsten Maise Pedersen (Vejle, 2018-05-21)

#802

Det skal være valgfrit for institutioner og dermed forældre, hvorvidt de ønsker IT for børn i institutionen og børnenes hverdag.

Sigrid Garfield Lund (København, 2018-05-21)

#803

Lære og pædagogers frie valg er vigtigt for mig og mine børn.

Nakalema Iversen (Omø, 2018-05-21)

#808

Jeg ønsker mere bevidsthed og fokus på hvad wifi og stråling egentlig gør ved os.

Cecillia Vangsgaard (Børkop, 2018-05-21)

#820

Fordi vi skal derhen hvor hjertet bliver den bærende energi .... ej hoved , sundhedsfare og konkurrenc mentalitet
Og børn skal have lov at være ubemittede i deres leg.

Signe Rosenkvist (4000, 2018-05-22)

#828

Jeg ved hvor meget skade stråler kan ødelægge vores børns helbred og udvikling.

Ditte Dalker (Køge, 2018-05-22)

#833

Mine to børnebørn kan tids nok lære alt dette i skolen. Mens de er små drejer det sig om udvikling gennem leg, mærke sanserne i naturen, lære at socialisere og være nærværende. Jeg har de mest harmoniske, glade og inteligente børnebørn uden brug af elektriske devices. Deres instution og min datter er iøvrigt også meget imod.

Bente Millner (København N, 2018-05-22)

#836

Børn kan sagtens opnå de færdigheder de skal før skolestart uden brug af elektronik, det bør være institutionens eget pædagogiske valg hvordan det håndteres, og det bør være muligt at undgå det når det ønskes (hvilket der er rigtig mange gode grunde til)

Merete Nielsen (Årslev, 2018-05-22)

#845

Der er rigeligt it- i børns hverdag - det er langt vigtigere at de har tid til at lege , skabe deres egne legeuniverser med hinanden - der igennem øges kreativiteten og de sociale kompetencer - vi behøver ikke at haste dem ind i den digitale verden - der skal de tids nok komme!! Jeg er mor til tre børn på hhv 19, 16 og 9 år.

Suzanne Dantzer (Humlebæk, 2018-05-22)

#847

Jeg skriver under, fordi man allerede i dag ser mange børn med store afhængighedsproblemer i forhold til digitale medier, børnene mister deres initiativ, gider ikke foretage sig andet end hvad man kan med en skærm. Jeg kan slet ikke acceptere, at så små børn nu skal tvinges via statsligt diktat til en så skadelig indflydelse.

Åse Dybvad (Kgs Lyngby, 2018-05-22)

#849

Lovforslaget går imod min faglighed som pædagog

Anders Juul (Jelling, 2018-05-22)

#854

Det skal staten ikke bestemme.

Lis Eskildsen (Billund, 2018-05-23)

#856

Jeg er stærk imod lovforslaget!

Szabolcs David Szoke (Hørning, 2018-05-23)

#859

Det er uhørt at gode værdier som er velvalgt og godt begrundet. Natur, eventyr, kreativitet
Og socialt sammenhold, leg. Som henhører under det vigtigste småbørn skal lære nedprioriteres med dette lovforslag.

Berit Hedegaard (Skanderborg , 2018-05-23)

#863

Det er uhyre vigtigt at små børn lærer gennem kroppen og brug af både højre og venstre hjernehalvedel - også at de udvikler og stimulerer alle sanser. Den stimuli tilgodeses ikke af skærmbilledet og derfor bør IT ikke være obligatorisk del af børnenes hverdag på det alderestrin.... og NEJ børn skal ikke være producerende. Det lader vi deres forældre om ... "Synssans: Vores øje har en kameralignende struktur, hvor pupillen styrer mængden af lys, der kommer ind i øjet, og linsen fokuserer lyset på nethinden bagest i øjet. Nethinden indeholder over 100 millioner lysfølsomme receptorer – stave – og seks millioner receptorer, der opfanger rødt, blåt og grønt lys – tapper – der tilsammen skaber alle de farver, vi kender.

Lugtesans: Lugtesansen er speciel, fordi nerverne fra næsen løber direkte til et primitivt område i hjernen kaldet det limbiske system. Det har med basale følelser som angst, seksualdrift og sult samt hukommelsen at gøre. Det er formentlig derfor, dufte ofte udløser minder og stærke følelser i højere grad end andre sanseindtryk.
Sense of hearing

Høresans: Hørelsen opstår, når ørets fimrehår omsætter trykbølger i luften til lyde. Øret og hjernens opgave er at omsætte bølgernes størrelse og hyppighed – frekvens – til forskellige lydstyrker og toner og samtidig beregne, hvor lyden kommer fra. Lydkildens lokalisering beregnes ud fra tidsforskellen i lydens ankomst til ørene. Vi kan opfange forskelle helt ned til 1/10.000 af et sekund.

Smagssans : Smagsløg på tungen indeholder receptorer, der reagerer på de kemiske molekyler i maden. Vi har ca. 10.000 smagsløg, hver med omkring 1.000 receptorer. I princippet kan vi dermed genkende ti milliarder forskellige smagsindtryk. I virkeligheden er vi ikke særlig gode til at skelne mellem forskellige smage, og smagssansen er meget afhængig af lugtesansen.

Følesans : Sansen sender information til hjernen om det, der er i umiddelbar kontakt med kroppen, dvs. tryk, stræk og bevægelse samt temperatur og smertepåvirkning. Det sker vha. receptorer, der sidder overalt i huden – især på fingrene, på fødderne og i ansigtet – og lidt færre i de indre organer. Følesansen hjælper os med at undgå skader og tilpasse fx vores påklædning til temperaturen omkring os.

Kropssans : Sanseindtryk fra vores muskler og led holder hele tiden hjernen orienteret om placeringen af de forskellige dele af vores krop. Derfor ved vi altid, hvor vores fødder er, og om munden er åben eller lukket.
Sense of balance

Balancesans : Fortæller os, om vi går, sidder, har hovedet nedad eller er ved at falde. Små, væskefyldte kanaler i buegangene i øret registrerer hovedets bevægelser og position i forhold til tyngdekraften og ændringer i bevægelsestempoet. Hvis balancesansen ikke fungerer optimalt, bliver man svimmel og får kvalme."
Illustreret Videnskab

Lotte Tauber Lassen (København, 2018-05-23)

#866

Det vigtigste er, at børn får lov at være børn, at lege og være i nuet, samt lære at opbygge de gode legerelationer. Teknologien skal de hurtigt få lært, når de starter i skole. Når de en gang er voksne, er iPads og lignende alligevel erstattet af en anden teknologi.

Jeanette Madsen (Roskilde, 2018-05-23)

#882

Det er topmålet af socialisme at staten vil diktere på dette detailniveau. Demokratiet bør udøves af kommunen og forældrene i forening!

Casper Larsen (Glostrup, 2018-05-23)

#891

Fordi barndommen - er vigtig..
-At få lov til , At være barn ,i en meget voksne styret verden !

Ida Pramnann (Hunlebæk , 2018-05-24)

#893

Fordi folk skal have et valg

Alberte Kampp (Stilling, 2018-05-24)

#895

IT er godt, men ikke for små børn, hvis hjerner har rigeligt med at lære om og forholde sig til den "analoge" verden.

Mette Hald Rasmussen (5771 Stenstrup, 2018-05-24)

#897

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at kunne vælge en institution, der ikke giver mit barn en tablet eller tilsvarende i hånden. Derudover mener jeg at den pædagogiske agenda skal bestemmes lokalt i institutionen. Det er derfor jeg har valgt den.

Pia Wichmann Christensen (Skanderborg, 2018-05-24)

#906

Børn skal lære motoriske og sociale færdigheder i vuggestue og børnehaven. De skal først lære IT når de kommer i skole, da deres hjerne først skal være klar til at klare det efter motorisk og social modning.

Astrid Møller (Hjortshøj , 2018-05-24)

#908

Fordi det er det eneste rigtige

Elias Munk (Kbh, 2018-05-24)

#910

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil bevare institutioners ret til at vælge iPads og iPhones fra. Børnene skal gerne lege selv eller med hinanden ikke en tablet.

Marie Årup Larsen (Herskind, 2018-05-24)

#917

Jeg skriver under fordi jeg ikke mener at elektroniske skærme har nogen plads i hverken vuggestue eller børnehave.

Rikke Jensen (Skanderborg, 2018-05-24)

#918

Det må absalout være en kæmpe fejl at pligte
Alle daginstitutioner til at bruge it. Børn skal være børn og skal udvikle relationer, tryghed, sprog og motorik igennem leg og brug af fantasi.

Lind Einarsdottir (Præstø , 2018-05-24)

#923

Der er ingen, der kan sige den nuværende udvikling - ift. digitalisering imod, men det er en udvikling, der på flere punkter er løbet helt af sporet, og at Mai Marcado nu vil gøre selv små børn til slaver af samme, er et direkte angreb på den frie pædagogik og samtidig et angreb på barnets ret og forældrenes ret til selv at bestemme over hvilke stimuli og med hvilken pædagogik barnet skal opdrages med og møde i sin hverdag. Det kan få nær fatale konsekvenser for hele det pædagogiske felt og for mange børns barndom, hvis ikke det stoppes. Fremfor at lege Gud i Folketinget, Mai - så spørg dog førende eksperter udi pædagogik og i børns udvikling - de vil med garanti mene, at det er et katastrofalt udviklingsmål/tvangsindgreb du netop har besluttet dig for at forsøge at implementere el. tvinge nedover en stor del af hele befolkningen!

Julie Marie Zidane (København, 2018-05-25)

#929

Fordi ny hjerneforskning understreger, at det ikke er godt for de mindste med for meget it. De har brug for sanseintegation i naturen, oplevelser og 3 dimensionelle udfordringer. Der bør være plads til pædagogisk refleksion og individuelle hensyn. It er et middel og ikke et mål i sig selv!

Charlotte Reinhardt-Nielsen (Faxe, 2018-05-25)

#932

Børn skal ikke tvinges til at bruge IPads, telefoner, kameraer og anden teknologi, når de ikke engang kan binde deres snørebånd. Børn skal hellere lære naturen at kende, hvordan man passer en have eller et dyr og på hinanden. Sproget skal udvikles gennem daglige fortællinger og tilstrækkeligt med faste voksne omkring sig, som de kan tale med om, alt hvad de vil.
Forøldre bør kunne vælge, hvilken pædagogisk retning, der er bedst for deres børn. Ligesom man har religionsfrihed, bør man have pædagogisk frihed til metodevalg, så længe de bidrager til børnenes velfærd, sociale kompetencer og sprog.

Annette Ikast (Køge, 2018-05-25)

#933

Jeg synes ikke det er nødvendig at lære at bruge ipads i så tidlig en alder.

Savanna Ravn Rasmussen (Skårup, 2018-05-25)

#934

Jeg har børn

Mette Henriksen (Vanløse, 2018-05-26)

#950

Fordi der SKAL være frit valg og fordi brug af IPad skader vores børns udvikling

Carina Pernov (København, 2018-05-30)

#951

Alt andet ville være hul i hovedet...

Tenna Jensen (Malling, 2018-05-30)

#952

Børn skal beskyttes og ikke oversættelse !

Maria Gauguin (København, 2018-05-30)

#956

Børn bør ikke udsættes for unødig og skadelig mikrobølgestråling. Se høring på Christiansborg 12/4-2018 vedr. mikrobølgestråling her: http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/suu/tv.4416.aspx?as=1#player

Niels Christensen (Faaborg, 2018-05-30)

#958

Mikrobølger ødelægger vores celler, stop nu det massemord!

Lotte Fundal (Næstved, 2018-05-30)

#959

STOP for al microstråling - det ødelægger alt liv!!! Forstå det nu - vi vil IKKE ha' det, børn som voksne!!!

Hanne Wolter (Nørresundby, 2018-05-31)

#961

Vi risikerer at få ALT for mange neurologiske sygdomme, hvis vi ikke passer på.

Bettina Kamper (København , 2018-05-31)

#967

Fordi jeg gerne selv vælge hvad der er godt for mine børn - hvilket ligger til grund for mit valg af institution.

Amalie Selmer (København, 2018-05-31)

#969

Jeg skriver under, da jeg ikke mener at mobiltelefoner og Ipads hører til i børnehaver og i de første klasser op til 6 klasse.Børn skal have lov til at opdage, at det virkelige liv har en langt højere værdi end det virtuelle, og ja, skoler må selvfølgelig selv bestemme deres pædagogiske valg, og ikke politikerne som kun lytter til lobbyister fra teleindustrien.

jeanette brand (Hundested, 2018-05-31)

#971

Helt uhørt!! Små børn skal ikke tvinges til dette, det skal de nok få nok af derhjemme, og senere i deres skole!! Nu må vanviddet stoppe.
Lad pædagoger og dagplejere selv styrer hvad børnene har brug for. Og i de små aldre er det nærvær, ikke elektronik!

Christina Lausen (Gråsten, 2018-06-01)

#972

Jeg skriver under, fordi jeg synes, at der skal være valgfrihed. Selvfølgelig er der ting, der skal lovgives om, men jeg mener, at vi som forældre har liv og ret til at vælge, hvad vi synes, der er bedst for vores børn. Jeg er af den overbevisning at små børn skal lege og bruge deres krop for at lære. IT, iPads og Smartphones skal de nok lære at bruge, men hvad med de færdigheder man udvikler ved at have fingrene nede i ting. Den læring tror jeg desværre kan gå tabt, hvis dette lovforslag vedtages.

Anette Denise Matelli (Bryrup, 2018-06-02)

#973

Jeg skriver under for at støtte et demokratisk samfund, hvor forældre skal kunne vælge, om deres børn skal bruge IT eller ej. Jeg skriver under, fordi det er imod demokratiske principper, hvis staten tvinger mennesker - børn - til at bruge IT. Brugen af IT skal være noget, man kan fravælge - det må være en menneskeret.

Pia Hardenberg (Helsinge, 2018-06-03)

#980

Elektronik skal være noget forældre vælger til og fra, ikke et krav fra institutioner. Hvis man ønsker at ens barn først benytter sig af ipads og smartphones efter børnehave/vuggestue-alder, skal dette være en mulighed.

Karoline Gjørlund (Kolding, 2018-06-04)

#987

Mange små børn vil slet ikke kunne trives med den stråling de bliver udsat for - masser af beviser findes på netttet fra videnskabsfolk at deres hjerner bliver skadet da hjernebarken ikke er beskyttende nok da den ikke er færdigudviklet ... dette nye tiltag vil være en katastrofe og udsætte mange små skønne verdensborgere for cancer i hjernen

Lea Hector (Roskilde, 2018-06-08)

#991

Børn skal være børn og kan tidlig nok blive stresset og påvirkninget af it

Lisbeth Knudsen (Vejle, 2018-06-09)

#994

Små børn skal lære at bruge ders krop.

Birk Rasmussen (Korsør, 2018-06-11)

#995

Jeg er uenig med det lovforslag, der er fremført. Det er vigtigt at børnehuset Babuska fortsætter deres success istedet for at politikkere skal bestemme over noget, de ikke har forstand på.

Christian Liin Hansen (Skanderborg, 2018-06-12)

#997

Lad ungerne lege frit uden elektronisk ståhej !

Lars Riber (Skødstrup, 2018-06-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...