Forældre mod Lovforslag L160

Kommentarer

#201

Jeg skriver under fordi jeg synes det er helt forkert at skolerne skal bidrage til den skærmtid mange børn i forvejen herfor meget af. De skal nok lære at bruge medierne uden at det bliver gjort obligatorisk i skolen. Helt forkert lovforslag!!

Maya Hagemann (Frederiksberg, 2018-05-16)

#202

Fordi jeg synes små børn skal være børn.

Pernille Jacobsen (Silkeborg, 2018-05-16)

#203

Det er vigtigt at vores børn kan bruge deres dyrebare barndom til fri leg. Fri leg er ikke er et "tomrum", men et udviklings- og livsglæderum, hvor kreativitet, selvværd og social interaktion styrkes.

Anne Sprogøe (Fredensborg, 2018-05-16)

#207

Vores børn har brug for at blive beskyttet fra IT og skærme som små. Kun ved at tage den analoge verden ind først, bliver de i stand til senere at bruge IT ansvarligt og uden at det sluger dem. Jeg ønsker at bevare barndommen. Og at det skulle være tvunget virker helt dumt. Det gør det umuligt at vælge frit.

Naja bisgaard Krogh (Mårslet, 2018-05-16)

#218

Jeg underskriver, fordi jeg ikke ønsker, at mine kommende børn skal bruge ipad og computer i institution og børnehave.

Katharina Grage (København N, 2018-05-16)

#224

Vi skal forældre have lov at bestemme over hvad børnene skal deltage i - netop derfor vælger vi selv hvilken institution vi ønsker at vores børn skal være en del af.

Lad børnene blive til nogen, før de bliver til "noget"

Morten Elsborg (Vejle, 2018-05-16)

#239

Tåbelig lov lad dog børn have barndommen .

Lis Dannevang (3050 Humlebæk, 2018-05-16)

#240

Jeg skriver under, fordi alle de store teknologi udviklere i Silicon Valley anbefaler en ikke digital barndom som basis for kreativ tænkning senere i livet.

Maj Ingemann-Molden (Aalborg, 2018-05-16)

#249

Jeg skriver under, fordi jeg grundlæggende ikke mener, at børns udvikling fremmes af IT. Anvendelsen af IT, skal på ingen måde være et krav.

Uffe Rønne (Herlev, 2018-05-16)

#257

Jeg mener der skal være frie rammer for lærer og pædagoger

Susanne Ebdrup Christensen (Aalborg, 2018-05-16)

#258

Det selvfølgelig må være op det det pædagogiske valg i de enkelte institutioner.

Biddy Madsen (Odense, 2018-05-16)

#264

Det er et tåbeligt tiltag. Jeg er træt af den effektivitet og målrettethed, der er i den aktuelle regerings politik.. Vi trænger til kærlighed, nærvær, empati og ro.

henriette kyllesbeck (hillerød, 2018-05-16)

#272

Jeg er datalog og mener at børn bør have frihed fra teknologien

Tor Skovsgaard (Kbh n, 2018-05-16)

#276

Jeg ved, at børn skal have fred for internet i deres første leveår, og der er lavet forskning på det

Karin Olander (Eskebjerg, 2018-05-16)

#284

Pædagogiske metoder bør fastlægges af den enkelte institutions ledelse, ikke af folketinget.
Og der skal være plads til revideringer og tilpasninger efter behov, således at man f.eks. kan udnytte specielle kompetencer hos personalet

Stine Hansen (Bogense, 2018-05-16)

#288

Jeg som læge i almen medicin er dybt foruroliget over lovens konsekvenser. Der er meget vigtigere kompetencer i vuggestue-/børnehavealderen der SKAL tillæres på dette tidspunkt - sociale, sproglige, kreative og motoriske færdigheder som jeg erfarer i høj grad allerede underprioriteres og mistes pga skærmtid. At en liberal regering påtvinger alle institutioner og dermed forældre og børn Skærmtid i institutionen skriger til himlen og strider mod al logik og faglig viden på området.

Irene Granum (Valby, 2018-05-16)

#294

Jeg skriver under fordi jeg ønsker et digitalt frit rum i børnehaven. Jeg mener at der handles mod bedrevidende med et sådan forslag.

Janne Christiansen (København , 2018-05-16)

#298

Lad børn være børn mens de er det. De skal lege :)

heidi hansen (vordingborg, 2018-05-16)

#302

Det er hul i hovedet at indføre ny teknologi der ikke er understøttet af de pædagogiske undervisningsprincipper.
Det har Google og Apple medarbejdere indset for længe siden:
https://www.theguardian.com/teacher-network/2015/dec/02/schools-that-ban-tablets-traditional-education-silicon-valley-london

Benjamin Agger (Storkøbenhavn, 2018-05-16)

#303

Vær sød ikke at ensrette værdigrundlagene for pasningsinstitutioner på en måde, der gør det umuligt for mig at vælge en pasning der ikke prædisponerer mine fremtidige børn til at blive afhængige af teknologi.
Jeg kan godt se idéen i at uddanne børn til at navigere i en teknologisk verden. Men eftersom vi som samfund ikke aner hvad det gør ved børn at blive sammenflettet med teknologiske dimser fra en ung alder (bortset fra at børn kommer langt mere til fysioterapeuter nu end for ti år siden) kan jeg endnu bedre se idéen i at kunne fravælge den afhængighedsskabende, virtuelle verden når mine børn skal passes.
Dem bag lovforslaget mener det er af kulturel vigtighed at lade børn møde teknologi tidligt, jeg mener det er vigtigt at kunne sparre børn for at interagere med potentielt farlig teknologi så længe som muligt.
Der skal være plads til vi kan vælge begge dele. Så lad være med at fratage min valgmulighed.

Thomas Sørensen (København V, 2018-05-16)

#311

Børnene skal først have lov til at være børn i og med naturen og ad den vej lære at leve med hinanden, forældrene, dyrene og naturen på god vis, inden det implementeres. Ellers får vi automatisk meget asociale børn og voksne senere.

Birgit Nielsen (Broager, 2018-05-16)

#314

Barnets frie leg, dets udforskning af dets fysiske omverden, dets afprøvning af dets egne krops muligheder og af egne fantasis rammer er grundlæggende for dets evne til senere at begå sig, træffe informerede valg og forhold sig nysgerrigt, kritisk-tænkende og undersøgende til viden, teknologi og facts, fake eller reelle. Den egne empiriske erfaring med verden danner grundlag for den pædagogik, der praktiseres i steinerbørnehaver og skoler verden over. Det pædagogiske rum bør stadig findes.
Børn leger med iPads fra de er spæde, spiller på telefoner fra de er gamle kok til at holde på dem, møder alle former for teknologi i deres hjem og i det offentlige rum. De skal nok lære at bruge teknikken - også selvom de først introduceres til de elektroniske medier i læringssammenhæng, når de er i skolealderen. Giv de små børn lov til at være børn, til at bevare deres egen nysgerrighed, til at opleve successer med egen forståelse og egen udfoldelse der giver dem selvtillid til at takle et skoleliv og et uddannelsessystem. Og giv forældre retten til at bestemme, hvordan deres børn skal påvirkes i institutioner.

Mette Reese Bernskov (Valby, 2018-05-16)

#316

Det er for tidligt at introducere så meget it som SKAL-Bruges. Børn skal lege.

Per Aachmann (vejle, 2018-05-16)

#322

Det er det mest laterlige forslag nogen siden

Emilio Torres stenberg (Skovlunde , 2018-05-16)

#340

At alle forældre har ret til, at vælge det der i deres øjne virker rigtigt for deres børn. Der skal være mangfoldighed i institutionerne.

Mette-Marie Lund Ellekær Jensen (5700, 2018-05-16)

#347

Fordi vores frie valg ifht barndommen skal beskyttes

Maj Humaidan (Ærøskøbing - Ærø, 2018-05-16)

#348

Børn skal have lov at være børn

Mette Bergkvist (Husby, 2018-05-16)

#351

Jeg er generelt ikke tilhænger af elektronisk læring - uniformt in-put, giver et mere uniformt out-put. Mindre diversitet i samfundet, betyder selvsagt dårligere konkurrenceevne, dårligere samfundsøkonomi etc.

gregers Fastrup (københavn, 2018-05-16)

#353

barndommen er læring på regnormeplan

helle heckmann (københavn, 2018-05-16)

#356

Jeg vil som far gerne have lov til at vælge en institution for mine børn med et værdisæt som jeg kan stå inde for.

Janus Reingaard (Valby, 2018-05-16)

#360

Børn skal ikke udsættes for 4G stråling

Ditte Bentzen (Snekkersten, 2018-05-16)

#361

Ipads og smartphones skaber stress og har ingen plads i små børns udvikling.

Marko Fribert (Vordingborg , 2018-05-16)

#365

Jeg skriver under fordi det er det rigtige. Børnene skal tidsnok stifte bekendtskab med disse teknologier.

Allan Siegfred (Ballerup, 2018-05-16)

#368

Fuldstændig uacceptabelt at forældre ikke selv kan vælge it fra ift. deres børn, når de skal gå i børnehave.

Kit Hampmark (Præstø, 2018-05-16)

#369

Tror ikke på teknologi, og guderne vil aldrig redde os.
Mvh.
Kand. Mag. i Filosofi
Mauricio Santana

Mauricio Santana (København, 2018-05-16)

#376

Er det overhovedet mennesker som skriver disse lovforslag?

Jens Bergstedt (København, 2018-05-17)

#380

Mit barn tids nok kan lære om It, der er andre ting, der er vigtigere at stimulere i institutionen.

Pernille Milthers (København N, 2018-05-17)

#383

Er imod digitalisering af daginstitutioner.

Lea Palsøe (Roskilde, 2018-05-17)

#386

Børn og voksne skal selv have lov til at vælge om de vil bruge computer og iPad, det skal simpelthen ikke være et påbud, når det strider imod den daglige pædagogik der bliver praktiserede

Paw Brix Andersen (Vestbjerg, 2018-05-17)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...