Forældre mod Lovforslag L160

Kommentarer

#2

Børn har brug for at lære fokuseret opmærksomhed, før de lærer at bruge digitale remedier.
6 år er rigeligt tidligt til at få de digitale værktøjer lært.

Anne Katrine Rask (Odense, 2018-05-15)

#4

Lad der være plads til frirum og særkende. Nej tak til læreplaner helt ned i daginstitutionerne.

Tina Ponsaing (Svendborg, 2018-05-15)

#6

Jeg synes der skal være frit valg.

Karen Filskov (Kolding, 2018-05-15)

#11

Jeg skriver under da jeg som pædagog og mor er dybt dybt uenig over ønsket om mere skærm til børn i førskolealderen. Når man er 0-6 år har man brug for at lære gennem kroppen. Hjernen udvikles gennem de motoriske færdigheder og barnets nysgerrighed overfor den verden det lever i udfolder sig i en konstant udforskning af naturen og egne grænser. At introducere en iPad er dybt unødvendigt og skadeligt. Børnene skal lære gennem kroppen og tidsnok komme til at bruge div elektroniske medier.

Maria Ørbæk (Frederiksberg, 2018-05-15)

#16

Jeg vil have mulighed for at kunne vælge på mine børns vegne.

Gro Poulsen (Valby , 2018-05-15)

#17

Det skal vi nok selv bestemme

Sonny Søe Andersen (Faaborg , 2018-05-15)

#31

Der er brug for skræmfrie områder ALLE steder mest af alt blandt de yngste, der har MEGET bedre af at lege og bruge kroppen

Anders Lindø (Ringe, 2018-05-15)

#36

Det er et absurd lovforslag fra nogen der ikke arbejder med børn!

Anna Bundgaard (Valby, 2018-05-15)

#37

Jeg har valgt en børnehave, der bevidst har fravalgt IT og iPads. Fordi jeg elsker at min store dreng, og om et par år min lille dreng, kan være i en hverdag uden IT. Dette skal han nok lære i hjemmet. Vi har valgt en privat børnehave, og det er min mening, at vælger man privat er det fordi man tilvælger den pædagogik børnehaven udbyder.

Anja Buhl-Westermann (Kværndrup, 2018-05-15)

#39

Jeg vil have det frie valg for mig og mine børn - og det frie valg som pædagog. Og fordi jeg slet ikke tror på it som tvunget redskab til mindre børn!!!

Pernille Robdrup (Faaborg , 2018-05-15)

#41

Jeg er lodret uenig i det forslag! Skær nu ned på børnenes skærmtid.

Katrine Bundgaard (Kbh, 2018-05-15)

#51

Fordi staten ikke skal diktere og fordi hvert barn skal ses ud fra at være og ikke hvad de skal lære

Britta Nielsen (Frederiksberg , 2018-05-15)

#52

Små børn ingen gavn har af at være tvunget til at bruge en skærm. Der er skærme nok

Kalle Krüger (København, 2018-05-15)

#58

Fordi mit barn ikke skal påduttes teknologi i børnehaven, hvor hans vigtigste opgave er at lege og tillære sig fysiske og sociale evner. Tenologien er han er fuldt ud i stand til at lære hjemme/senere!

Andrea Wright Jørgensen (Odense, 2018-05-15)

#60

Jeg synes det er MEGET forkert at staten kan diktere, hvorvidt at IT skal være en del af læringen i institutionerne. Dette skal være op til forældrene at vælge til og fra.
Børnene skal nok lærer det når de starter i skole.

Marlene Sønderlund (5600, 2018-05-15)

#70

Hvis børn lærer at respektere hinanden først, at læse ansigtsudtryk og selv udtrykke sig, så andre forstår, at indgå i fællesskaber osv. - så er det vigtigere at lære FØRST, så kommer IT-færdigheder mv. bagefter.

Katja Tolstrup (Aakirkeby, 2018-05-15)

#72

Jeg skriver under fordi det er imod min inderste overbevisning, at staten skal diktere hvordan der i detaljer skal arbejdes i hele det pædagogiske felt. Det strider imod det frie valg og imod grundlæggende frihedsrettigheder for det enkelte menneske.

Tanja Anne Eeg (Skanderborg, 2018-05-15)

#76

Er imod ensretning. Vi er ikke soldater, der skal gå på række. Mangfoldighed skaber storheden i vort land.

Annette Mikkelsen (Vejle, 2018-05-15)

#87

Det er et vanvittigt forslag der skal droppes. Vores børn skal ikke være små maskiner men lære at interagere med HINANDEN Vores kultur har allerede asocialiseret tusindvis af børn. Det er sygt

Linda Ghodbane (Ålsgårde, 2018-05-15)

#89

Jeg har som forældre retten til at selv vælge for mine børn, om de skal bruge medier og andre teknologiske midler i vuggestue og børnehave. Jeg har retten til at fravælge institutionerne der støtter brug af IT og derfor vælge IT fri institioner. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, så fratager i os i det frie valg ved at tvinge det nye lovforslag ned over institioner der ikke ønsker det. Institutioner der bestræber sig en pædagogik, hvor leg og natur er i fokus modsat målrettet læring!

Charlotte Riordan (Lyngby , 2018-05-15)

#90

Jeg skriver under, fordi vi som forældre har vi specialt valgt en institution uden digitale udstyr.
Steinerbørn er nysgerrige, sunde, kreative og aktive uden IPads, og der skal bestemt ikke sættes rammer og krav til børnenes viden om GPS og digitalvægt.
Børn skal være børn, de skal ikke være “producerende” fra børnehave og vuggestue.

Stanislava Yudytska (Vejle, 2018-05-15)

#92

Jeg skriver under fordi jeg er vildt imod at staten skal diktere ned i detaljer, hvordan pædagogik skal udføres - både i kommunale og især også i private institutioner. Giv os friheden til at vælge, at vi ikke ønsker mere iPad og digitalisering, men mere nærvær og natur uden filter.

Didde Jacobsen (Herlev, 2018-05-15)

#96

Der skal fortsat være metodefrihed i daginstitutioner i Danmark.

Anne Schmidt (Skanderborg, 2018-05-15)

#99

Jeg skriver under fordi jeg som forælder gerne vil have muligheden for at kunne vælge hvad JEG mener er bedst for MIT barn og jeg er ikke enig i at adgang til et digitalt medie er vejen frem. Mit barn er først og fremmest barn, som lærer bedst i sociale sammenhænge med inspirerende, nærværende voksne at spejle sig i.
Når mit barn kommer i daginstitution er det fordi der er brug for at jeg kommer på arbejde igen, IKKE fordi mit barn har brug for at komme i daginstitution!!!! Lad nu børn være børn og blive til NOGEN før de skal blive noget!!!

Anne Madsen (Vejle, 2018-05-15)

#102

Fordi børn skal have lov til at være børn, men mest af alt forskellige børn

Ayoe Philippa Eliasen (Vejle, 2018-05-15)

#104

At lovegive på dette område, er endnu en mistillidserklæring ift. pædagogers ekspertise, faglighed, færdigheder og sunde fornuft.

Hasse Krüger (Odense, 2018-05-15)

#105

Det er yderst vigtigt for mig som forældre at jeg selv tager valget om hvornår mit barn skal introduceres til læring og digitalisering.
Det er et meget vigtigt valg i mit forældreskab, og det er yderst vigtigt for mig at mine børn forbliver børn der leger i mudder, i skov undersøger dyr og natur så længe som overhovedet muligt. Netop for at blive et balanceret menneske sim vil evne at modtage læring senere i livet når det grundlæggende fundament er lagt.
Mine tre store børn er vokset op uden digitalisering indtil 12 års alderen og de er sociale harmoniske yderst kreative musiske og meget intellektuelt begavede børn på hhv 9,11 og 15.
Det er meget meget vigtigt at min mindste på snart tre får samme naturlige opvækst i sin Steinerbørnehave som de andre.
Jeg vil have ret til selv at vælge..!

Aniella Flensted (Vordingborg, 2018-05-15)

#107

steinerpædagogikken er uvurderlig for de små børn og deres udvikling.

mayadevi dichmann (assisi, 2018-05-15)

#110

Børn skal nok få lært at bruge diverse digitale medier... Lad dem nu lege... Og være nysgerrige... Uden at glo ind i en skærm!!!! Jeg er mor til fire børn... Alle voksne nu... De har leget og leget og leget.. Og kan ALLE som een betjene og bruge digitale medier... De to arbejder endda med det på højt niveau
De har lært om livet gennem leg... god voksen kontakt... nysgerrighed... Og udviklet stor kreativitet...

Bodil Kasch (Millinge , 2018-05-15)

#120

Vi har valgt Steiner pædagogik, og dette forslag er uforeneligt med samme

Pia Buholzer (Farum, 2018-05-15)

#121

Skoler selv skal kunne vælge metode.

Flemming Holm (Jyderup, 2018-05-15)

#122

At teknik skal anvendes når verden er oplevet...

Susanne løwe Pihl (København k, 2018-05-15)

#123

Børn skal ud og sanse

Lone Koch (Silkeborg, 2018-05-15)

#134

Jeg elsker når børn kan skrive med en blyant og lege med legetøj

Helle Gram (Vallensbæk, 2018-05-16)

#144

Jeg er ikke enig

Nora Szel (Frdericia, 2018-05-16)

#149

Jeg skriver under, fordi det er misforstået at iPads og computere giver bedre undervisning.

Hanne Laursen (Espergærde, 2018-05-16)

#153

Vi kan allerede nu se et stigende problem med børn, der har svært ved at engagere sig i andet og andre end iPads, hvorimod børn, der ikke har haft iPad før, ikke har problemer med at lære at bruge dem i skolen.
Børn skal lære sig selv og deres omverden at kende, før de kan agere i den.

Merete Dirach (Kongens Lyngby, 2018-05-16)

#154

Jeg skriver under fordi børns hjerner har ikke godt af at være ved skærmen. Børn udviklet sig, hvis de leger sammen og selv sætter leg igang. Desuden er det rigeligt med den slags i hjemmene, så de dejlige børn skal nok få stiftet bekendtskab

Lone Redin (Odense, 2018-05-16)

#162

Det er absurd, at staten skal blande sig i retten til, at voksne mennesker finder sammen og skaber dagtilbud, der stemmer overens med de visioner og værdier, de ønsker. IT-tilvænning m.v. kan tidsnok implementeres i skolealderen!

Thomas Jepsen (Valby, 2018-05-16)

#163

Fordi der skal stadigvæk være selvbestemmelse.

Matthias Linack (8620 Kjellerup , 2018-05-16)

#169

Jeg synes ikke det er ok at små børn skal lære at ikke være sociale, for det sker der når de sidder med deres iPad eller smartphone,De glemmer alt omkring sig og så går det sociale fløjten

Torben Eliasen (Vejle, 2018-05-16)

#173

Fordi læring ikke bliver bedre af Ipads og Smartphones med mindre de er tænkt ind i en større didaktisk sammenhæng! Hvis der ikke er udviklet pædagogiske strategier og fx egnet software , er de blot en økonomisk byrde og en hæmning af børnenes faktiske sansning og læring. Og i værste fald ender man med at bruge software fra private firmaer som blot er udviklet til at høste data om børnene - og det er i uetisk.

Anette Vandsø (Aarhus, 2018-05-16)

#175

Forældre skal have friheden til at samles om at skabe den opvækst for deres børn, som de finder rigtig. Jeg mener, det er afgørende med fri leg og skærmfri kreativitet i de første barneår, og blandt andet derfor har jeg sat mit barn i en Steiner-vuggestue/børnehave. IT skal ikke tvinges ned over mit barn oppefra allerede i førskoletiden.

Else Valsgaard Kofod (Valby, 2018-05-16)

#180

Børn og voksne skal føle,sanse og lære igennem leg og ikke foran eller med en skærm i hånden. Vi er ved at skabe et samfund hvor den eneste sandhed findes på nettet og det er en bekymrende og trist udvikling.

Morten Toftdal (Vordingborg, 2018-05-16)

#181

Børn skal bruge tiden på frie udfoldelser i samværet med hinanden og gode voksne

Gitte Valbak (Daugård, 2018-05-16)

#187

Jeg går ind for metode frihed ,og de eneste der har glæde af det ,lovforslag er kæmpe firmaers pengepung

Niels Olesen (Skanderborg, 2018-05-16)

#195

Jeg er i mod dette forslag pga IT tvang i institutionerne. Der bør være frihed for den enkelte institution til at kunne fravælge IT, hvis der er et pædagogisk sigte og grundlag hermed. Dette må særligt være relevant for private institutioner.

Jesper Kofod (Valby, 2018-05-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...