Vejle Kommune vægter fortsat ikke sikkerheden for 500 børn i Børkop højt nok til at bruge 3-4 mio. kr. ekstra

Kommentarer

#1

Jeg selv hver dag er berørt af dette i forhold til mine børns færden til og fra skole. Og derfor er vi nødsaget til at køre vores 2 mindre børn til og fra skole hver dag.

(Børkop, 2018-05-01)

#7

Mine børn SKAL have sikker skolevej, hvilket vi også blev lovet da vi købte grund her.

(Børkop, 2018-05-01)

#9

Det er en befærdet ved og de køre stærkt. Vi vil godt passe på vores børn i byen

(Børkop, 2018-05-01)

#11

Jeg sætter min underskrift, fordi jeg har børn, der krydser den vej hver eneste dag. Jeg ville ønske Vejle Kommune ville tage deres ansvar seriøst før der sker en ulykke.
Send en mand ud bare en dag mellem 0730- 0800 og mellem 14-1530 og se med egne øjne, hvor farlig en overgang, de har lavet. Den er fuldstændig utilstrækkelig og til fare for alle vores børn i området.

(Børkop, 2018-05-01)

#15

Fordi vil skal sikre skolevejen for vores børn.

(Børkop, 2018-05-01)

#18

Vi skriver under, fordi det burde være en selvfølge, at kommunen holder, hvad de i sin tid lovede....nemlig at bygge en tunnel

(Børkop, 2018-05-01)

#23

Vi flytter derud i år så vil gerne mine børn kan køre sikkert.

(Vejle, 2018-05-01)

#25

Mit barn skal krydse den vej!!

(7080, 2018-05-01)

#30

Børnenes sikkerhed - intet er vigtigere!

(Børkop, 2018-05-01)

#41

Ser hver morgen, hvor farligt det er, når vores børn krydser over vejen for at komme i skole. Det er ufattelig heldigt at det ikke er gået galt endnu. Hvis en tunnel under vejen ikke er en mulighed, kan fodgængerfelt og lys måske være en god løsning

(Børkop , 2018-05-01)

#42

Fordi resten af Børkop har et sikkert sti system

(7080 Børkop, 2018-05-01)

#43

Jeg har selv to piger som skal cykle den vej til skole

(Børkop, 2018-05-01)

#44

Bor selv ved denne vej. Her er tungt trafikeret og det er ikke muligt for cyklister og fodgængere at trække ud til siden. Her er ikke fortov el sti og alle der færdes på denne strækning (mm de er i bil) bliver udsat. Som minimum skal der etableres cykelsti/gangsti og mere tydligt markerede overgange. Det lille helleanlæg som er lavet nu har INGEN effekt. Sidst men ikke mindst bør strækningen ses som en byzone og IKKE 60km zone!

(Børkop, 2018-05-01)

#46

Det er vigtig med sikker skolevej!

(Børkop, 2018-05-01)

#47

Det hele tiden har været meningen at der skulle etableres en sikker overgang for børnene, og trafikken er steget en del siden etableringen af de nye boligområder langs Lilholtvej.

(Børkop , 2018-05-01)

#50

Jeg skriver under, fordi vi bor herude og folk kører meget stærkt.

(Børkop, 2018-05-01)

#58

Børnenes sikkerhed er vigtig og folk kører alt for stærkt på den strækning

(Børkop , 2018-05-01)

#60

Det er fuldstændigt vandvittig at den tunnel ikke kommer som der ellers står i lokalplanerne. Det var en af grundene til vi valgte at flytte fra Vejle til Børkop for at få den sikkerhed for vores børn. Den tunnel vil gøre turen til skolen perfekt for børnene

(Børkop, 2018-05-01)

#61

Jeg har kommende skolebørn i det berørte område

(Børkop, 2018-05-01)

#62

Vores børn er vigtige

(Børkop, 2018-05-01)

#63

Fordi at børnene skal kunne cykle og gå sikkert i skolen.

(Børkop , 2018-05-01)

#66

Jeg skriver under fordi, det omhandler om mine børns og andre børns sikkerhed.

(Børkop, 2018-05-01)

#68

Jeg skriver under da jeg ved hvor svært det kan være at komme sikkert til skole uden at blive kørt ned, der er så mange cykellister og så mange biler, at man virkelig skal være omhyggelig med at køre over en vej.

(Børkop , 2018-05-01)

#75

Jeg selv bor i det omtalte område og er nødsaget til at køre mine børn i skole. Dette er med til at skabe trafikkaos ved og omkring skolen og skaber usikkerhed for de børn der cykler i området. Desuden valgte vi at bosætte os her alene fordi der var udsigt til sikker skolevej.

(Børkop, 2018-05-01)

#77

Jeg har selv boet i Børkop

(Give, 2018-05-01)

#84

Jeg skriver under for vores børns skyld! Det ville være frygteligt hvis et barn blev kørt ned!

(Børkop, 2018-05-01)

#87

Jeg har to børn der dagligt cykler i skole. To plus en vejen (pjedstedvej) er farlig og overkørslen mod skolestierne er farlig. Bla. En hastigheds begrænsning på 60kmt gør at bilerne flyver afsted.

(Børkop, 2018-05-01)

#88

Jeg skriver under fordi jeg har 2 børn, som hver dag skal cykle i skole ad en ikke sikker vej.

(Børkop, 2018-05-01)

#93

Mine børn skal kunne komme sikkert i skole!

(Børkop, 2018-05-01)

#97

Jeg skriver under, fordi at en tunnel under større trafikerede veje er guld værd og giver os forældre ro indeni. Vi har det ved vores gang til skolen i Børkop og nyder det. Der bør også være en i dette område med disse trafikale forhold.

(Børkop, 2018-05-01)

#101

Jeg har købt grund pga. Sikker skolevej.

(Børkop, 2018-05-01)

#103

For at sikre vores børn en sikker vej i skole.. stigende trafik...

(Børkop, 2018-05-01)

#104

Jeg skriver under fordi jeg bor lige op og ned af vejen og ikke tør sende min datter selv over den vej, når hun skal i skole.

(Børkop, 2018-05-01)

#106

Jeg er også bruger af skolestien. Bilerne kører strækt på strækningen. Helt grotesk at det ikke er en 40 km zone eller der for længst er blevet lavet tunnel.

(Børkop, 2018-05-01)

#107

Jeg mener at den kraftige ekspansion på begge sider af vejen gør det ekstremt påkrævet, at sikre børn og voksnes trafiksikkerhed ved færdsel på/ved vejen. Det ville ganske enkelt være uansvarligt ikke at justere trafik og infrastruktur hurtigst muligt for større tryghed og sikkerhed.

(Børkop, 2018-05-01)

#110

Mine børn bliver en del af det

(Børkop, 2018-05-01)

#112

Jeg har selv 2 børn der hver dag selv cykler til og fra skole.

(Børkop, 2018-05-01)

#113

Jeg bor i Børkop og ønsker en mere sikker morgentrafik - både for børnene og bilisterne.

(Børkop, 2018-05-01)

#114

Fordi Mine børn pr 1/7 dagligt skal færdes på denne høj trafikerede og farlige vej

(Børkop, 2018-05-01)

#116

Fordi jeg har 3 små børn som skal cykle den vej !

(Børkop, 2018-05-01)

#118

Jeg mener der skal være en tunnel under Lilholtvej v. Pjedstedvej , da jeg hver morgen enten møder et barn der cykler på lilholtvej eller krydser over lilholtvej, men ikke ved fodgængerfelt. De vælger den vej fordi det er hurtigere. Et alternativ kunne være en enkelt cykelsti langs lilholtvej, som fører ned til tunnellen ved Søndergade ?

(Børkop , 2018-05-01)

#120

Fordi der ikke skal gøres forskæl, fra andre områder i byen.

(Børkop, 2018-05-01)

#121

Jeg har børn på 4 og 7 år, bor på Agernhaven og vi skal krydse vejen mange gange dagligt.

(Børkop, 2018-05-01)

#124

Fordi børnene her i byen fortjener det

(Børkop, 2018-05-01)

#125

Lilholtvej blev i sin tid etableret som en omfartsvej og derfor meget befærdet ,og med al tung trafik til bymidten.Med årene er der nu udbygget så omkr 200 husstande ligger “udenfor”omfartsvejen.Derfor bør Lilholtvej nu etableres som vej i byzonen,med de sikkerhedstiltag der anstændigvis bør gøres

(Børkop, 2018-05-01)

#126

Det drejer sig om mine elever og kolleger, der skal sikkert til og fra skole - og fordi jeg som bilist ønsker at undgå farlige situationer og mulige ulykker.

(Jelling, 2018-05-01)

#128

Ugentlig oplever jeg farlige situationer, når børn skal krydse vejen og nogle borgere i bil fejlagtig holder tilbage (af et godt hjerte). Dette betyder at nogle børn efterhånden tager det for givet og blot suser over.. Der blir nødt til at ske noget.. det skal være sikkert for børn at komme i skole på cykel

(Børkop, 2018-05-01)

#129

Når sikkerhed kommer til børn, kan den aldrig blive for høj !!

(Børkop, 2018-05-01)

#132

Jeg bakker op, da jeg synes det er yderst nødvendigt.. mine børn skal også passere denne vej..

(Børkop, 2018-05-01)

#134

.. vi selvfølgelig skal have sikre veje/stier til både børn og voksne.

(Børkop, 2018-05-01)

#136

Fordi det er fuldstændig uansvarligt at vores børn skal krydse en så trafikeret vej, hvor farten er alt for høj. Skal der virkelig en ulykke til, før der bliver gjordt noget?!?!????

(Børkop, 2018-05-01)

#137

Jeg underskriver da det vigtig for Børkop at vi fortsætter den fantastiske sti infrastruktur som er blevet bygget op over det sidste mange år og ikke mindst sikkerheden for vores børn i byen

(Børkop, 2018-05-01)

#140

Jeg gerne vil gave mit barn kommer sikkert til og fra skole.

(Børkop, 2018-05-01)

#141

Jeg skriver under vi selv har boet i Børkop Kommune og kender flere med mindre børn derude. Sikkerheden for vores skolebørn skal være helt i top!

(Fredericia, 2018-05-01)

#142

Jeg kører hverdag på Lilholtvej i myldretiden og har MANGE gange oplevet yngre og usikre cyklister OG fodgængere stå og vurdere trafikken.
De er simpelthen tvivlende på vi bilisters fart, og hvorvidt de kan nå over vejen.
Endvidere er der i den mørke tid ENDNU flere farlige situationer, da de fleste IKKE er synlige med reflekser!!!!
Hjælp nu vi indbyggere i de nye udstykninger i Børkop, så det fremadrettet er endnu mere attraktivt at flytte til byen!

(Børkop, 2018-05-01)

#149

Jeg synes løsningen med en tunnel er den eneste sikre løsning for mine børns skolevej, hvilket potentielt vil sige 16 års transport i alt fra dato. Samtidig mener jeg, at byrådet må stå ved indholdet i Masterplanen, som var en del af grundlaget for vores beslutning at investere i en byggegrund ved Lilhholtgård.

(BØRKOP, 2018-05-01)

#150

Jeg skriver under fordi mine børn er bruger af stisystemet og netop skal over den trafikeret vej for at komme i skole.

(Børkop, 2018-05-01)

#156

Det er fuldstændig uansvarligt af Vejle kommune ikke at bringe forholdene i orden herude. Er bange for det ender fatalt en dag.
Der er så mange mennesker på denne strækning hver dag, kørende, cyklende, løbende og gående.
Hvis man vil ha at børnefamilier flytter til kommunen, og selvsamme kommune udstykker grunde i en sådan fart at infrastruktur, institutioner ikke kan følge med udviklingen, så er det måske på tide at slå bremse lidt i og bringe de alvorligt haltende ting i orde, så udviklingen sker i den rigtige rækkefølge...

(Børkop, 2018-05-01)

#157

Jeg forhåbentlig kan være med til at sikre mine børns vej til skolr

(Børkop, 2018-05-01)

#159

Jeg skriver under fordi Vejle Kommune ikke har taget vores opråb alvorligt, det er vores børns sikkerhed det handler om.

(Børkop, 2018-05-01)

#161

Da vi købte byggegrund i udstykningen Lilholtgård, lovede masterplanen en tunnel under Lilholtvej.
Det var vi glade for. Vi har to små børn, som de næste mange år skal cykle til og fra skole hver dag - lige som alle de andre MANGE børn fra områderne her.
(Vi kan jo heller ikke alle køre vores børn til skolen, for der er trafikkaos nok....)
Jeg tror efterhånden også at dette er den eneste del af byen, som ikke er koblet på "den sikre cykelsti" i Børkop.
SAMTIDIG må man så underligt nok også stadig køre 60 km/t på strækningen...

(Børkop, 2018-05-01)

#163

At alle børn bør kunne komme sikkert i skole.

(Børkop , 2018-05-01)

#165

Fordi Vejle Kommune skal tage ansvar for vores børn det er vores børn der skal levere arbejdskraft i fremtiden .

(7100, 2018-05-01)

#172

Det er ubegribelig at en by med penge som Vejle ikke snart anerkender Børkop som den by i vækst den er.

Kender de den vej vores børn skal krydse ville de vide af den er farlig at køre på med de forhold den har. Vi skal ikke længere tilbage end vinter hvor to biler kørte frontalt sammen og det tog timer før lægehelikopter og rednings personel fik reddet de folk som var i bilerne.
Vejens beskaffenhed anlægger til at folk kører stærk og tit langt mere end de 60km/t som er tilladt, til trods for at der er dårligt udsyn, vejen falder i et sving og der er høje træer og buske på hver side så udsynet er nedsat. Hvis ikke der kommer tunnel så skal vejen ende blindt eller med cikaner og 30km/t zone så folk skal krybe sig igennem vejstykket. Så kommer der mere trafik igennem byen.

Jeg kører den omtalte vej hver morgen med forsigtighed da den er farlig.

Men nu er det jo heller ikke Vejles børn som er i risiko for at blive mejet ned, og det er vel i bund og grund typisk danskhed at tænke på sig selv først og andre sidst.

Håber virkeligt at de kommer til fornuft,

(Børkop, 2018-05-02)

#174

Det er vigtig vi har sikrer veje til vires børn. Trafikken i Børkop stiger og stiger i takt med udvidelse af bygge grunde.

(Bærkop, 2018-05-02)

#176

En stor del af årsagen til det trafikkaos som er ved Englystskolen skyldes, at forældre ikke tør lade deres små børn færdes i trafikken med den eksisterende løsning. Kommunen har haft stor indtægt på salg af byggegrunde, og i Masterplanen for Børkop, November 2005 er der lovet en underføring af cykelstien ved Pjedstedvej/Lilholtvej. Det er på dette grundlag, at vi er mange som har købt grund. Vejle kommune bør leve op til dette og holde sit løfte.

(Børkop, 2018-05-02)

#177

At en cykelsti til eksisterende tunnel er en lappeløsning og børnene vil ikke køre de ekstra meter de vælger den korteste vej og det bliver at krydse den trafikerede vej. Det kan have forfærdelige konsekvenser at spare et par mio.

(Brylle, 2018-05-02)

#179

Jeg får på et tidspunkt også børn

(Børkop, 2018-05-02)

#182

Første prioritet børns sikkerhed.

(Børkop, 2018-05-02)

#183

Jeg har selv et barn og er bekymret

(Børkop , 2018-05-02)

#184

Jeg har tre børn der hver dag skal krydse Lilholtvej for at komme til og fra skole.

(Børkop, 2018-05-02)

#186

Jeg har tre børn der med tiden skal den vej i skole, grundet manglende trafiksikkerhed tør jeg ikke lade dem cykle.

(Børkop, 2018-05-02)

#187

Mine egne børn og mange andre er ramt af dette... mange trafikanter kører ALT for hurtigt på den vej- den er ikke tryg for vores børn.

(Børkop, 2018-05-02)

#191

Vi flytter til Børkop når vi har solgt huset

(Christiansfeld , 2018-05-02)

#197

Både for børnenes sikkerhed, men også for byens fremtidige udvidelse og udvikling.

(Børkop, 2018-05-02)

#199

Kommunen skal ikke spare på sikkerheden når børnene skal køre i skole. Der sælges så mange grunde i Børkop at det IKKE kan være en undskyldning at der ikke er økonomi til det. Rigtig dårlig stil af Vejle's politikere.
Sandsynligheden for ulykker med børn involveret er væsentlig øget pga. en besparelse på 3-4 mill. kroner. Hvis man vender det om: "hvad er førligheden på et barn værd - eller i værste fald barnets liv". Find de penge!

(7080 Børkop, 2018-05-02)