Bevar det grønne område ved Dalum Papir – til gavn og glæde for alle borgere i Odense!

Kommentarer

#2

Jeg ønsker et grønt Dalum

(Odense, 2018-04-08)

#3

Strålende initiativ

(Odense , 2018-04-08)

#6

Engen er allerede belastet af mange af kommunens arrangementer, så det er helt igennem nødvendigt at sikre de rekreative områder.

(Odense, 2018-04-08)

#8

Det er synd at politikerne lægger op til at rydde det grønne naturområde og plastre det hele til med boliger. Lad os i stedet benytte muligheden for at få udvidet Fruens Bøge

(Odense, 2018-04-08)

#10

Jeg skriver under, fordi jeg støtter op om mere natur i stedet for bebyggelse ved det nye område omkring Odense Å. Jeg støtter op om et grønt område, da det kan gavne en stor del af Odenses borgere.

(Ny Moesgaardvej 25, 2018-04-08)

#13

Jeg bor i Hjallese og forældrene i Dalum. Vi bruger området meget og der vil være brug for et større rekreativt område, da der allerede er stort pres på Fruens Bøge og området omkring Skovsøen.

(Odense S, 2018-04-08)

#14

Bevar de grønne områder ved Dalum Papir

(Odense SV, 2018-04-08)

#22

Ønsker at støtte op om et grønt område ved Dalum papir fabrik

(Skovalleen 10 5250, 2018-04-09)

#28

Jeg støtter et grønnere og mere rekreativt Dalum.

(Odense SV, 2018-04-09)

#32

Fordi jeg synes, det er en chance Odense kun får en gang for at få et samlet rekreativt område langs Odense Å fra Seden til Bellinge.
Fordi jeg synes at åbeskyttelseslinjen og skovbeskyttelseslinjen bør respekteres

(Odense SV, 2018-04-09)

#34

Vi skal bevare det grønne område ved Dalum Papirfabrik og åen.

(Odense, 2018-04-09)

#37

Jeg vil bevare de unikke muligheder vi har for et grønt område på det gamle Dalum papirfabrik.

(Odense, 2018-04-09)

#38

En investering i fremtiden - Odense som storby i vækst bevarer sin attraktion hvis der også er rekreative områder som kan bruges til konkrete aktiviteter som f.eks. mountainbikes, udeskole, lejrskole eller træning. Store dele af den grønne lunge er tilrettelagt til spadsergang på grønne stier. Dette 'nye' område ved papirfabrikken har potentiale til at indgå i fremtidens by - også som element for byens skoler og børne institutioner, der ikke længre kommer på lejrskoleophold.

(Odense SV, 2018-04-09)

#43

Mangler grønne områder det er snart ikke til at være ved skovsøen for bare mennesker når det er godt vejr.

(Odese, 2018-04-09)

#45

Stemmer for udvidelse af Fruens Bøge

(Odense SV, Dalum, 2018-04-09)

#46

Der skal være grønne områder i byen

(Odense, 2018-04-09)

#49

Området giver en unik mulighed for at danne en sammenhængende åsti fra Engen ved Fruens Bøge og desuden et område, der kan udvide arealet for Den fynske Landsby, som begge er meget besøgt.

(2830 Virum, 2018-04-09)

#51

Borgere fra den tætte bymidte vil have ønske om og behov for grønne områder tæt på byen. Jo flere indbyggere der er i Odense jo mere grønt er der behov for. At reducere de grønne områder væsentligt harmonerer ikke med ønsket om Odense som grøn by.

(Odense S, 2018-04-09)

#52

det er vigtigt at der er grønne oaser. Til gavn for alle

(Odense, 2018-04-09)

#56

Jeg skriver fordi jeg synes det vil være synd at bebygge dette område.

(Dalum, 2018-04-09)

#60

Chancen for at bevare et fantastisk grønt område for os og for fremtiden, netop kun kommer én gang.
Når først et område er bebygget, eller byggeri blot er påbegyndt, er der ingen mulighed for "tilbagetrækning"

(Odense S, 2018-04-09)

#61

Synes det er langt ude at politikere bare laver dispensationer og så kan få lov at bygge for tæt på åen. Når så Bellinge sognehus skal udvide lidt, ja så går den ikke. I samme område i Bellinge har man pludselig lov at grave ledninger ned.

(Dalum, 2018-04-09)

#68

Å-beskyttelsen blev vedtaget for at forhindre YDERLIGERE bebyggelse langs åer. Så argumentet for en dispensation : at der allerede ligger huse ved åen, holder jo ikke.

(Dalum, 2018-04-09)

#70

Jeg synes vi bør bevare så megen flot, smuk og grøn natur til gavn og glæde for så mange skatteydende borgere i Odense som muligt. Det er oplagt at forlænge stisystemet ved Odense Å igennem det gamle Dalum Papirfabrik-område så tæt ved åen som muligt. Både kommune, entreprenører, ejendomshandlere m.fl. er sikkert fristet af at lave nogle dyre og attraktive udstykninger. Det vil være en skam at lave en rigmandsghetto i det område. Luk det op for alle skatteydende borgere i Odense. Åen og adgang hertil er for os alle.

(Odense SV, 2018-04-09)

#73

Jeg skriver under fordi, området skal være til gavn for byens borgere, et smukt område til rekreative formål, både for børn, voksne og kæledyr.

(Odense SV, 2018-04-09)

#87

Fordi det er ærgerligt for området at der tænkes i penge og ikke i muligheder. Fordi der nu er en enestående mulighed for at gøre det rigtige. En mulighed, som ikke kommer igen.

(Odense, 5250, 2018-04-09)

#91

Jeg cykler og går tur i området

(Odense, 2018-04-09)

#94

Bevar det grønne område ved Dalum Papir – til gavn og glæde for alle borgere i Odense!

(Odense S, 2018-04-09)

#101

Det grønne område ved Dalum Papirfabrik SKAL bevares.

(Odense, 2018-04-09)

#104

Å-stien er et af de største aktiver for Odense, og jo længere en ubrudt grøn åre langs åen des bedre!

(Odense C, 2018-04-09)

#105

Det er et skønt område og jeg kommer der ofte med mine dagplejebørn. Det er meget vigtig vi bibeholder de grønne,område så børnene kan opleve naturen frit.

(Odense , 2018-04-10)

#109

Fordi det er en unik mulighed for at sammenkæde Skovsøen og Engen med Dalumgaardsjorde.

(Odense M, 2018-04-10)

#110

Der skal være så mange grønne, rekreative, områder i byen, som muligt.
Der kunne måske anlægges et MTB spor.

(Odense, 2018-04-10)

#111

Det er der jeg er vokset op

(Odense , 2018-04-10)

#115

Jeg skriver under, fordi jeg bor i nærheden og ser frem til at kunne benytte naturen der

(Odense SV, 2018-04-10)

#116

Det er urimeligt at bygge boliger på alle de grønne områder tæt ved bycentrum :-(

(Odense, 2018-04-10)

#117

Grønne åndehuller skal bevares! For dyreliv som menneskeliv.

(Odense SV, 2018-04-10)

#118

Odenses grønne oaser må ikke gå til i transformationen fra stor dansk by til lidt større dansk by.

(Paarup, 2018-04-10)

#120

Det naturskønne område selvfølgelig skal være tilgængelig for alle.

(Kolding, 2018-04-10)

#122

Det er et godt initiativ!

(Odense, 2018-04-10)

#127

Det er afgørende for eftertiden at område 3 friholdes bebyggelse og er tilgængeligt for offentligheden, dels for ophold og dels som forbindelser langs Odense Å.
At bebygge arealet er alt for kortsigtet og at tage urimeligt hensyn til kortsigtede økonomiske interesser.

(5250 Odense SV, 2018-04-10)

#130

Det er det eneste rigtige

(Odense, 2018-04-10)

#131

En enestående mulighed for at få et grønt, rekreative område ved Odense Å i sammenhæng med Fruens Bøge, engen, papirfabrikken og Dalum kirke og kloster. Kultur, historie og natur i smukt samspil!

(Odense SV, 2018-04-10)

#133

Vigtigt at sikre befolkningen adgang til de grønne områder langs åen og sikre uhindret gå og cykelforløb fra Odense C til Bellinge. Å byggelinjer bør respekteres af hensyn til flora og fauna.

(Odense m, 2018-04-10)

#141

Jeg ønsker, at arealer langs danske vandløb, inclusive Odense Å, bevares som natur - og ikke urbaniseres.

(Fredensborg, 2018-04-11)

#143

Med den voldsomme ekspansion af bolig- og højhusbyggeri i det centrale Odense med forventet tilflytning, har byen et voksende behov for rekreative grønne områder.

(5230 Odense, 2018-04-11)

#144

Med den voldsomme ekspansion af bolig- og højhusbyggeri i det centrale Odense med en forventet tilflytning er der behov for rekreative og grønne områder som kompensation for ikke lige smagfuld arkitektur og byplanlægning.

(5230 Odense, 2018-04-11)

#155

Jeg finder,atdet fremsatte bebyggelsesforslaget er dårligt, og fratager odenseanerne adgang til et stort område langs åen.

(5250 odense sv, 2018-04-11)

#156

Jeg og mine spejdere i Dalum spejdercenter nu igen bliver frataget mulighed for at komme ud i naturen i nabolaget. naturoplevelser skubbes ud af byen det er synd.

(Odense S , 2018-04-11)

#158

Odenses politikere bør fastholde en betydelig del af det grønne område ved Papirfabrikken til natur- og rekreative formål.

(Odense SV, 2018-04-11)

#160

Ønsker et bredt grønt område langs åen i forbindelse med den kommende å-sti
Tag hensyn til å-beskyttelses-linien

(Odense S, 2018-04-11)

#161

Jeg ønsker et grønnere Dalum og mindre bebyggelse

(Odense SV, 2018-04-11)

#164

Jeg ønsker flere grønne områder langs åen. Det er til glæde for både borgerne samt dyre og plantelivet.

(Odense SV, 2018-04-12)

#166

jeg underskriver, fordi jeg er enig med de 5 gadeforeningers repræsentanter.

(Odense Sv, 2018-04-12)

#170

Vi skal have FLERE grønne områder i DK IKKE FÆRRE!

(Copenhagen, 2018-04-14)

#174

Det er en stor fejl at ophæve eller reducerer åbeskyttelses linjen langs Odense Å og dermed miste grønne områder i Odense kommune, som er til stor glæde for borger og naturen

(Odense S, 2018-04-15)

#180

Fordi vi skal give plads til naturen!

(København, 2018-04-16)

#182

Jeg ønsker området bevaret så flest mulig for glæde af det.

(København , 2018-04-16)

#183

Vi har brug for grønne områder i Odense, og stedet er unikt nær Engen og den Fynske Landsby.

(Odense, 2018-04-17)

#190

Som kolonihaveejer og genbo til området ved åen og Dalum Papirfabrik, finder jeg det væsentligt, at området åbnes op for rekreative muligheder - i natur og park med en forlængelse af å-stien samt - som en konsekvens heraf - en mindre bebyggelse på området. Jeg kræver overholdelse af byggelinjen på de 150 m. til den fredede ådal. mvh. T. Grønning

(Dalum, Odense SV., 2018-04-18)

#193

Behov for grønne områder.

(Odense SV , 2018-04-18)

#195

Områderne op til Odense Å skal være rekreative

(Odense, 2018-04-19)

#197

Jeg har kolonihave over for Dalum Papirfabrik og går ofte tur langs åen. Jeg har glædet mig over de vidtstrakte lavtliggende arealer på den anden sode af åen og set frem til at kunne færdes der på gåture i bynær natur. En enestående mulighed.
Odense bør værne om disse unikke sjældne, sidste, bynære muligheder for at overdrage natur til kommende generationer af borgere i Odense. Chancen kommer ALDRIG igen. Her må byens repræsentanter ikke fejle med kortsigtede økonomisk begrundede beslutninger. Jeg foreslår at et bælte på f.eks minimum 100 meter langs åen reserveres til natur og rekreativ formål.

(Odense SØ, 2018-04-19)

#200

ønsker bevare det grønne område

(odense, 2018-04-19)