Etablering af offentlig parkeringplads ved Gambøt

Kommentarer

#1

Jeg skriver under fordi området ved Gambøt i mange år har savnet bedre parkeringsforhold for alle.

Jacob Jensen (Svendborg, )

#4

Fordi jeg bakker op!

Christian Vesterager (Thurø, )

#9

Jeg selv oplever dårlige parkeringsforhold på min ugentlige gang derude

Bjørn Thomsen (Svendborg, )

#10

Er bruger af sejlklubben og altid kommer fra Odense i bil.

Casper Harboe (Odense, )

#11

Der er og har altid været dårlige parkeringsforhold til Gambøt,til stor gene for både besøgende og de fastboende på Gambøtvej

jan erik skov (Svendborg, )

#14

ønsker at alle kan parkere ved Gambøt

harry lund (Svendborg, )

#15

Thurø har brug for at være imødekommende overfor den fantastiske sejlklub, der er god til at få medlemstilgang også uden-øs fra. Derfor er der et kæmpebehov for p pladser

Hanne hulthin Sørensen (Svendborg, )

#16

Jeg skriver under bl.a. fordi Thurø Sejlklub er en forening med stor og mangfoldig aktivitet, og at jeg således mener at områdets parkeringsfaciliteter bør stå i relation til udbuddet af aktiviteter som tilbydes i området. Dette gælder både mht de forskellige sejlerktiviteter, samt den rekreative værdi området har for mange.
Vh Helle Hasle

Helle Hasle (Svendborg, )

#20

Jeg skriver under fordi jeg er en del af Thurø Sejlklub og oplever hvert år de gener der opstår pga manglende parkeringspladser. Skriver også under fordi Thurø Sejlklub er et meget aktiv klub der gavner såvel unge som ældre og på landsplan har gjort sig yderst positivt bemærket med deres flotte arbejde. Hvorfor skal dette positive aktiv ødelægges pga dårlige faciliteter hvor parkeringsforhold er et af de store problemstillinger. Man bruge i Svendborg kommune kæmpe beløb til fine stadion og haller der gavner håndbold og fodbold så hvorfor ikke bruge en lille slat af det til stor gavn for en god og aktiv sejlklub.

Allan Schmeltz (Ringe, )

#26

Jeg skriver under fordi at gode parkeringsmuligheder giver øget aktivitet på havnen samt mindre bekymring fra brugere der kommer langvejs fra.

Anne Holst (Svendborg, )

#30

Jeg underskriver, fordi jeg mener, at byrådet har medansvar for, at der skabes rimelige rammer for aktiveteterne i en af kommunens mest aktive, innovative og ungdomsinvolverende foreninger, herunder at sikre parkeringsmuligheder.

Carsten Krat (Svendborg, )

#34

Jeg skriver under fordi det er et kæmpe problem med parkering i sejlklubben.

Verner Grønbjerg (Thurø, )

#47

Det er en kommunal opgave at sørge for parkering til borgerne. Der er kommunal parkering ved alle andre sportsanlæg i kommunen.

Poul Erik Madsen (Skårup, )

#50

Jeg skriver under, fordi jeg ved hvor stort et problem det er, med manglende parkering ved Gambøt. Der er så mange aktiviteter i og omkring Gambøt, at der er behov for en offentlig parkeringsplads til mindst 50 biler.

Lars Løvschall (Thurø, )

#51

Kommunen bør behandle alle større foreninger lige- ikke kun boldklubber skal støttes.

Peder Nissen (Svendborg, )

#57

Der mangle altid P pladser både på vejen og ved klubben

John aabo Jepsen (Svendborg, )

#61

Nuværende pladsmangel generer beboer og gør det farligt for børn at færdes på dage med mange deltagere i klubbens aktiviteter

Bruce Dyrhauge (Thurø, )

#66

Jeg syntes både beboer i området og sejlklubbens medlemmer og gæster skal kunne parkere, så ingen genere hinanden.

Jette bech Gregersen (5700, )

#70

Det er svært at komme til at parkere, når vi sejler om onsdagen. (pigesejler) og det ikke er særligt godt at parkere langs en hæk på Gambøtvej. Det giver ikke mening.

Annette Thomsen (Odense, )

#71

Jeg har brug for en parkeringsplads, da jeg har 5 km fra min bopæl til sejlklubben. Hvis ikke der etableres en parkeringsplads, vil de nærliggende villaveje blive brugt til parkering.

Pia Silo Jensen (Svendborg, )

#77

Umulige parkeringsforhold dags dato for TSK`s medlemmmer og kommunens øvrige besøgende ved Gambet.

Chr. Henriksen (Thurø, 5700 Svendborg, )

#79

parkeringsforholdene er dårlige til gene for både:
a. de, som skal parkere
b. andre bilister
c. gående
d. beboere i området

Henrik Andersen (Svendborg, )

#81

Som det er nu, er det et kaos.

Halvor Pedersen (Svendborg, )

#82

Jeg skriver under, fordi jeg er af den opfattelse, at kommunen har ansvaret for at sikre gode og tilstrækkelige parkeringsforhold for alle som benytter området ved Gambøt.

Dennis Schmidt (Svendborg, )

#87

Vi har brug for bedre parkeringsforhold

Rasmus Kold (Thurø, )

#88

Vi bruger sejlklubben i ny og næ og det er meget svært at finde en p-plads, så man kan komme af med oppakning uden at det bliver meget besværligt.

Gitte Møller (Thurø, )

#89

Det er nødvendigt med ordnede forhold omkring parkering af hensyn til trafiksikkerheden. Der færdes mange børn, som skal til aktiviteter i Gambøt.

Bente Hansen (Thurø, )

#90

jeg skriver under fordi jeg er bruger at sejlklubben og parkering er et problem.

Susanne Andersen (Svendborg, )

#93

Mangel på p-pladser !

Bjarne Huusfeldt (Svenborg, )

#96

Det har, i årevis, været et problem for fremkommeligheden og trafiksikkerheden på/omkring Gambøtvej, med de mange parkerede biler og bådtrailere.

Dorthe Duerlund (Thurø, Svendborg, )

#97

Der har alle dage manglet nogle ordentlige parkeringsforhold. Er kommet i sejlklubben gennem hele min opvækst og kommer der stadig.

Pia Strandhauge (Ringe, )

#98

Selvfølgelig skal der også være offentlig parkering til denne aktivitet

Hanne Gram (Svendborg, )

#101

Da jeg ikke bor på Thurø er jeg kørende i bil hver onsdag til pigesejllads. Det er altid en udfordring at finde lovlig parkeringsplads til bilen.

Carin Nicolajsen (5772. Kværndrup, )

#105

Vi mangler rigtig meget p-pladser ved sejlklubben, som har mange dejlige arrangementer. Det er nu, der kunne købes et stykke jord ved Gambøtvej måske!

Leila Hansen (5700 , )

#109

Der mangler parkeringsplads i Gambøt

Conni Huusfeldt (Svendborg, )

#113

Jeg ønsker forbedrede parkeringsforhold ved Thurø sejlklub

Martin Winther (Svendborg, )

#114

For at hjælpe Thurø sejlklub

Svend Burchardt (Svendborg, )

#116

Jeg skriver under fordi Thurø Sejlklub og andre foreninger fortjener fuld opbakning, herunder bedre forhold for parkering. Tænk på alternativet ...

Sandeep Sander (Rungsted Kyst, )

#118

Jeg skriver under, fordi jeg mange gange er stødt på problemer og udfordringer, når jeg gerne ville parkere i nærheden af sejlklubben.

Kathrine Janus (Skårup, )

#122

Det er øens største sports aktivitet

Lars Christoffersen (Svendborg, )

#126

Der bær være ordentlige parkeringsforhold.

Thomas Michelsen (Svendborg, )

#127

Jeg synes det er ganske urimeligt at kommunen ikke vil indgå i et samarbejde omkring offentlige parkering i området omkring Gambøt hvor utrolig mange har brug for parkeringsmuligheder i løbet af ugen omkring de sportslige aktiviteter i Thurø Sejlklub, men også de mange der bruger området rekreativt.

Ingeborg Inselmann (Svendborg, )

#130

Det er vigtigt, at alle kan dyrke deres fritidsinteresse, også dem, der ikke bor tæt ved klubben.

Mette Hundahl (Svendborg, )

#132

Jeg gerne vil sikre folk adgang til den fine sejlklub på Thurø.Min søn og svigerdatter og deres sønner nyder ofte livet der.

Else Christensen (Hadsund, )

#133

Det er vigtigt at alle har let adgang til naturen og de danske kyster samt at aktiviteterne i sejlklubben kan bevares og udvikles.

Elisabeth Liv L. Bergmann (Svendborg, )

#137

Jeg støtter dette initiativ da jeg ofte er gæst i området og kender problemet.

Jens Haugaard (Frørup, )

#140

Jeg synes det er vigtigt med gode forhold i foreninger. Thurø sejlklub er dygtige til så mange ting inden for sejlads selvom alt foregår på minimal plads og de udnytter alt det de har!
Thurø sejlklub gør rigtig meget for de lokale, børn såvel som ældre. Når man har båd liggende i sejlklubben er det vigtigt at man også kan parkere sin bil mens man er afsted på ferie, hvis ikke det er muligt, vælger vi at flytte havnen til et andet sted, hvilket vil være en skam da vi holder af miljøet i netop Thurø Sejlklub.

Ditte Juul Kristensen (Svendborg, )

#141

Selvfølgelig skal der være en p-plads ved Gambøt.

kate petersen (vindeby 5700 svendborg, )

#147

Der er brug for parkeringspladser. Har selv sejlet der, hvor der ofte var svært at finde parkering

Michala Pedersen (4990, )

#150

Flere P Pladser

Jasmin Jepsen (5700, )

#155

Behovet er stort

Peter Møller (Thurø, )

#157

det er vigtigt med de her parkeringspladser

Jacob Schack Petersen (svendborg, )

#167

Kommunen etablerer og betaler for parkeringspladser andre steder i byen, hvor der er behov for det. Derfor den også gøre det i Gambøt.

Henrik Snitker (Svendborg, )

#173

vi har alt for få p pladser til daglig og især i forbindelse med stævner/ kapsejladser.

Henrik Bo Frænde (Svendborg, )

#174

der er kaos i Gambøt hver gang der er sejlads, altså 5 dage om ugen.

Jens Erik Hvergel (Svendborg, )

#178

Der er et stort behov for p-pladser.
Der er meget trafik til Gambøt Lystbådehavn, både sejlere og gæster af forskellig slags, fx folk dee vil gå en pæn tur på havnen/stien og folk der skal til arrangement i Egely.

Lis Mylenberg (Svendborg, )

#179

Jeg skriver under fordi Thurø Sejlklub er et aktiv for hele Svendborg. Der er brug for parkeringspladser ligesåvel her som ved fodbold- og håndboldklubber og Sejlklubben benyttes af alle aldersgrupper og både sommer og vinter. Turister kommer også her!

Inna Krat (Svendborg, )

#180

Jeg skriver under fordi jeg som medlem af sejlklubben ofte har svært ved at finde en parkeringsplads, når jeg er til arrangementer eller aftensejlads. Håber derfor på bedre parkeringsforhold snarest. Det vil højne lysten til at være mere aktiv i foreningen -også for andre medlemmer der -som jeg, har et stykke vej til klubben, som klart er en af de bedste.

Trine Birkkjær Bjeldorf (Vester Skerninge, )

#182

Jeg har flere gange oplevet at det er besværligt mht parkering ved sejlklubben.

Morten Birk Wilken Christensen (Svendborg, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...