Baltic Pipe, gas til Polen gennem dansk jord - nej tak!

Kommentarer

#3

Jeg er så enig i oplægget til denne protest

Jane Kjøng Jensen (Tappernøje, 2018-03-18)

#4

Norsk gas til Polen har intet at høre i DK

Liza Rosenberg (Tappernøje , 2018-03-18)

#5

Det skal være via vandvejen.

Merete V. Hemmingsen (4733, 2018-03-18)

#12

Vores naturskønne område ikke skal ødelægges af rør og kompressor station...

Hanne Bøgelund Pedersen (4733 Tappernøje , 2018-03-19)

#13

Vores natur bliver ødelagt og belastet

Henriette Andersen (Tappernøje, 2018-03-19)

#17

Læg rørføringen i vandet og lad Polen betale

Peter Sørensen (Tappernøje, 2018-03-19)

#19

Gasledning gennem dansk jord NEJ TAK

Louise Malling (Tappernøje, 2018-03-19)

#33

Det giver slet ingen mening, at spolere vores dejlige natur på denne måde, og at ødelægge så mange menneskers liv og eksistens samtidig. Ingen danskere får glæde af dette. Vi ønsker absolut ikke nogen Batic Pipe i Tågeskov.

Kirsten Reuter Tågeskov By 5 (4733 Tappernøje, 2018-03-19)

#39

Polen kan vel betale
Er det ikke dem der skal have gas
Er det ikke et terromål

Bent Vesterholm (Tappernøje, 2018-03-19)

#44

jeg synes det er HELT uforståeligt og uacceptabelt hvis det godkendes, at landet sprættes op på tværs, - uden det er en nødvendighed.
Jeg kan ikke forstå hvorfor Danmark både skal lægge 'krop' til - ganske gratis, - erhverv og befolkningen skal leve med de mange påviselige ulemper, og det så endda skal være dansk ansvar at stå for udgifterne til den fremtidige vedligehold af polsk energiforsyning.
Det siges, at det nu er forsent at protestere mod den overordnede beslutning. Men hvornår blev den overordnede beslutning taget, og af hvem? Hvorfor blev de involverede ikke informeret dengang, men først i julen 2017 (med kort tids mulighed for protest, - efter et par timers orienteringsmøde)?
Og hvis beslutningen blev taget af Folketinget, er det så sikkert den blev taget på et 'oplyst grundlag'?
Var de ansvarlige politikere fuldt ud informerede om alle konsekvenser af at grave en stor gasledning ned tværs gennem det danske landskab - i stedet for f.eks. at lægge den i vandet omkr. os? Kendte de til de kæmpe problemer det vil give for den dræning af landet der er nødvendig, og som må intensiveres i tider som disse, med påviselige klimaændringer. Fik politikerne de korrekte oplysninger om hvor store udgifter og ulemper det for altid vil påføre det danske landbrugserhverv, samt udgifter og ulemper for borgere der kunne finde på at bosætte sig på landet? - Og fik de vist i hvilket omfang det vil gå ud over 'herlighedsværdien' af det danske landskab og de involverede strande?
Vi må vide hvilke politikere der, der gav tilladelse til at sprætte danske "Margrethe-ruter" og cykelveje op, - for at Norge kan sælge deres gas, og Polen kan købe billigst mulig energi - i nogle år? - Imens vi i Danmark udfaser gas som energikilde - til fordel for vedvarende, grøn energi.
Tyskland sagde NEJ tak til gasledningen, -
og det siges Holland sælger evt. råderet over deres land dyrt.
Vort land er ikke stort, vi har brug for hver kvadratmeter, og derfor mener jeg også Danmark må sige NEJ tak til en gasledning i dansk jord!
- Er en gasledning helt uundgåelig, kan den kun lægges i vandet. - Men allerhelst bør Danmark i stedet vejlede Polen til at satse på vedvarende, grøn energi.

Anja Jochimsen (Tågeskov By 3, 4733 Tappernøje., 2018-03-19)

#49

bor i byen og mener ikke at et polsk - norsk projekt er vores problem, ligesom gasststionen vil skæmme byen og naturen

stig andersson (tappernøje/everdrup, 2018-03-19)

#50

Jeg bor i Everdrup og synes desuden ikke at naturgas er fremtiden.

Gitte Nielsen (Tappernøje , 2018-03-19)

#52

Det det sker her er at Energinet og Enegistyrelsen tromler alt ned (godkendte planer og den enkelte grundejer)

Ruth Hansen (Everdrup, 2018-03-19)

#54

Jeg ikke ønsker hverken kompressor station, eller el kabel på min jord.

Ulrik Schultz (Everdrup, 2018-03-19)

#55

Jeg tror på grøn energi, og syntes pengene er bedre givet ud der. Så er vi alle med til at passe på den jord vi giver til vores børn

Janne Schultz (Tappernøje, 2018-03-19)

#65

Jeg er bekymret for dræningsforhold efter etableringen af anlægget.

Henrik Kuske Schou (Tureby , 2018-03-20)

#69

Tak Tina for dit initiativ til denne underskriftindsamling. Præcis af de grunde, du anfører, er denne protest vigtig.
Det vil jeg gerne give mit lille bidrag til.

Jan Jepsen (Aakirkeby, 2018-03-20)

#76

Placeringen er helt hen i vejret og involverer ALT for mange beboere, som ikke kan vide sig sikre i forbindelse med en evt. flytning af PipeLine

Steen Hansen (Tappernøje, 2018-03-20)

#81

Jeg skriver under fordi denne industribygning ikke høre til i Everdrup. Landskabet ødelægges og det skal det ikke!

Camilla Andersen (Everdrup , 2018-03-20)

#82

Hvis polen vil have gas kan de betale den pris det koster at placere gaslednibgen på havbunden i stedet for at genere tusindevis af danskere.

Svend Erik Hansen (Tappernøje , 2018-03-21)

#89

jeg bor i everdrup og vil ikke have at dette kan påvirke dyre miljøet herude samt ødelægge jorden for landmændene, som vi har set tilfælde i fjernsynet, for andre landmænd.
vores landmænd tager hensyn til os husejere, det er kun rimeligt at vi også passer på dem

Charlotte Rødebæk Viborg (Everdrup, 2018-03-22)

#90

Jeg skriver under fordi min familie og jeg bor meget tæt på hvor man gerne vil placere den kompressorstation.
Det er uværdigt for både befolkningen og naturen !!

Sidse Lunn Mortensen (4733 Tappernøje, 2018-03-22)

#94

Jeg skriver under fordi det vil gå ud over vores by og det syndes jeg ikke er fair

Nanna Lunn Mortensen (Tappernøje, 2018-03-22)

#98

Fordi at så stor en ledning ikke hører til på land, men skal ud i havet.

Niels-Erik Nielsen (4250 Fuglebjerg , 2018-03-22)

#99

Nej tak

Kirsten Petersen (Everdrup , 2018-03-22)

#101

Det tjener udelukkende Polske interesser og Polen må selv betale de omkostninger der er ved at lave en offshoreløsning, der generer færrest mulige Danskere. De er ikke rimeligt at Danske borgere skal betale for at kapitalfonde senere kan få en fed profit, når anlægget lige som anden infrastruktur bliver solgt om nogle år.

Allan Fischer Sanhof (4733 Tappernøje, 2018-03-22)

#106

Jeg finder det forkasteligt at der skal føres en gasledning gennem Danmark, når den istedet kan føres i havet. Jeg håber at min underskrift kan være en blandt mange, så vi sammen kan påvirke politikere og pengemænd til at sætte Danmark højere som samfund og land end de enkelte få profitgrådige personer, der har fået denne dårlige idé.

Kellis Møller (RINGSTED, 2018-03-23)

#114

Jeg synes det er forkert, og er ligeglad med Polen.

Jan Svendsen (Brøderup, 2018-03-25)

#123

Tyskland der er nabo vil ikke have des ,og vi har ikke brug for den

søren frandsen

søren frandsen (everdrup, 2018-03-26)

#148

Det lugter mistænkeligt af pseudo demokrati!
Når gasledninger kan føres fra Polen til Sjælland i havet og ligeledes i ekstremt lange strækninger i Nordsøen, så kan man selvfølgelig også føre ledningen i vandet syd om Lolland-Falster og Fyn.
Det er simpel spekulation i, at det er billigere at genere borgere, skade landbrugsjord og betale småpenge i erstatninger på land.
Ministeren udtaler, at det er gælder hjælp til Polen og at det er sikkerhedspolitik. Så kan det jo ikke være økonomien, der skal være afgørende. Merprisen for en føring i havet er småpenge i forhold til EU's massive indsprøjtning af kapital til de tidligere Østlande, som stadig fortsætter.

Søren Ilsøe (Fjenneslev, 2018-04-04)

#151

Mener ikke Danmark skal gennem graves for at hjælpe Norge/Polen med en gasledning.
Den kan graves ned i havet!!

Holger Lunden (Ringsted, 2018-04-04)

#153

Hvorfor ødelægge den smukke natur

Henning Bech Larsen (Kildebakken 8, Everdrup, 2018-04-04)

#156

Jeg vil gerne underskrive, jeg er sidste lodsejer inden Nybro Anlæget (Ørsted) tidligere DONG. Jeg er gentagende gange blevet berørt af ikke mindre end 5 gas og olierør. Min ejendom er blevet begrænset af rør, som gentagende gange har gjort tilpasning af mit landbrug vanskeligt.

Jørn Ditlevsen (Janderup, 2018-04-04)

#161

Det er ikke i det danske almenvels interesse

Jessie Bojsen (Rønnede, 2018-04-04)

#162

Jeg skriver under på stop det Gas projekt nu og vis vi som Dansker kan bestemme selv.

Lena Møller (4700 Næstved, 2018-04-04)

#168

Den tjener ikke almenvældet for danskere (måske almenvældet for polakker ?)
Placer den ude i havet, der generer den ingen mennesker.

Inge Hjorth Rasmussen (Korsør, 2018-04-05)

#169

Hvis vi overhovedet skal have røret, skal det føres i vandet og ikke over land.

Claus Jultved (5690 Tommerup, 2018-04-05)

#174

Argumentationen for at Danmark skal lægge jord til ledningen er ikke i orden, og juridisk kan der næppe påberåbes "almenvellet", når det primært er en transit-ledning.

Michael B. Clausen (Næstved, 2018-04-06)

#175

hanne Aalborg

hanne Aalborg ( gimlinge slagelse, 2018-04-06)

#181

Vi vil blive bombemål ved en eventuel konflikt med
Rusland.

Benny Brandt Hansen (Stege, 2018-04-07)

#183

Jeg ønsker ikke Baltic Pipe gennem dansk jord, læg den i havet

margit hansen (bøgesø, 2018-04-08)

#185

Konsekvenserne for lokalmiljøet af den planlagte kompressorstation på Sydsjælland er utilstrækkeligt belyst og forekommer urimeligt store. Desuden findes der andre om end dyrere muligheder for ledningsføring, som ikke generer lodsejere på tværs af hele Danmark.

Susan Ballegaard (Tappernøje, 2018-04-08)

#186

Nej tak til Baltic pipe.
Nej tak til kompressorstation i Tågeskov.

PREBEN ANDERSEN (EVERDRUP, 2018-04-08)

#194

Berørt lodsejer. Ledningen bør lægges til søs.

Svend Nielsen (Faxe, 2018-04-13)

#195

Jeg mener gasledningen ingen interesse har for Danmark og kan lige så godt placeres syd om Sjælland i havet

Hans Jørgen Sørensen (Slotsbjergby, 2018-04-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...